Sultan TARLACI, MD

Professor

sultan.tarlaciuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222

ORCID: 0000-0001-7634-1467

Documents : 46 | Citation : 1208 | h-index : 18

Citation : 2337 | h-index : 20 | i10-index : 33

: 43
: 0

UN Sustainable Development Goal Labels Matching with Research Fields

2 3 4 8 9 10 14 16 17

Short CV

Sultan Tarlacı was born in Rize, Turkey in 1970. He finished medical school in 1995 and specialized in neurology in 2000. He was awarded a Research Encouragement Award by the Society of Brain Research (2000), a Research Encouragement Award by TUBITAK Society of Brain Research (2001), the Sedat Simavi Health Sciences Award by the Society of Turkish Journalists (2003), NeoCortex Prize (2014). Tarlacı is a study member of the Neurology Intensive Care and Cognitive Neuroscience Group. He is the author of a medical textbook titled Neurologic Emergency Disease: Current Diagnosis and Treatment (2011) and four recently published popular books titled Crime and Brain (2017), From Cave to Mars (2017), Death’Dic (2016), Why Schrödinger's cat became schizophrenic? (2016) and NeuroQuantology (New York, 2014).

read more

Education Status & Academic Titles

Supervised Graduate Theses

 1. Servikal Miyofasiyal Ağrıda girişim //Nörobilim YL, 2022.
 2. Uzamsal Boyut ve Hareket Yönünün,Öznel Zaman Algısına Etkisi, 2022.
 3. Anksiyete ve Unipolar-Bipolar Depresyon Theta-Burst, Nörobilim YL, 2022.
 4. Nörobilim Doktora: Genetik ve risk alma, bankacılar, 2022.
 5. Zikir ve Mantra Meditasyoda QEEG, Nörobilim YL, 2022.
 6. Anksiyete Bozukluğun Zaman Algısı ve İçsel Saate Etkisinin, DRD2 rs1800497 Polimorfizmi ve Algısal Paradigmalar ile Araştırılması, 2021.
 7. ÇEVRİMİÇİ OYUN BAĞIMLILIĞIN İKİ ZEKA TÜRÜ: DUYGUSAL ZEKA VE RUHSAL ZEKA İLE İLİŞKİSİ VE OYNAMA MOTİVASYONU NİTELİĞİNİN DÜZENLEYİCİ ETKİSİ, 2021.
 8. TOPLUMSAL TRAVMA DÖNEMİNDE FARKLI AHLAKİ YARGILARDA BULUNAN KİŞİLERİN TRAVMA SONRASI GELİŞİMLERİNİN İNCELENMESİ, 2021.
 9. MİGREN BAŞ AĞRISINDA NÖRALTERAPİNİN ETKİSİ, 2021.
 10. OTIZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU VE AĞIR METAL İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI, 2021.
 11. ÇOCUKLARDA PSİKİYATRİK BOZUKLUKLAR VE OKSİTOSİN DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ, 2021.
 12. Ritmik Vestibüler-Oküler Uyarıların Çocuklarda Dikkat Becerileri Üzerine Etkilerinin İncelenmesi, 2021.
 13. Göç entegrasyon ölçeği, 2021.
 14. Sufi Nefes ve Murakabenin Etkisinin Kantitatif EEG ile Araştırılması, 2021.
 15. Hükümlü Uyumu Ölçeği, 2021.
 16. Ebeveynliğe Hazır Oluş Ölçeği: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması, 2021.
 17. Alzheimer Tanısı Alan Olgularda İlk Başvurudaki Vitamin D Seviyesi ve Bilişsel Yıkım İlişkisi, 2020.
 18. Anne baba tutumlarının ergenlerdeki mantık dışı inançları üzerine etkisi, 2020.
 19. Vajinusmus ve ağrı eşiği, 2020.
 20. Kas-İskelet Sisteminde Görülen Kronik Ağrı Şikayeti Olan Bireylerde Duygu Düzenleme Güçlüğü, 2020.
 21. Şükür günlüğü ve mutluluk, 2020.
 22. Ebeveynin Erken Dönem Kötü Muamele Geçmişinin ve Duygu Düzenleme, 2020.
 23. Programcılarda NEO-PR tetsi ve add-edit-delete, 2020.
 24. Üniversite öğrencilerinde bilişsel sosyal grup büyüklüğünün/kapasitesinin araştırması, 2019.
 25. Otizm spektrum bozukluğu ve normal gelişim gösteren erkek çocukların el-yüz simetrisinin karşılaştırılması, 2019.
 26. Ceza infaz kurumundaki hükümlülerin bilişsel/kognitif süreçlerinin değerlendirilmesi Evalaution of cognitive processes of the provisions i̇n the criminal execution i̇nstitution, 2019.
 27. Sağ-sol beynin meslek seçimi ile iş doyumu, tükenmişlik ve mutluluk ilişkisinin ölçümlenme çalışması, 2019.
 28. Çocukluk çağında görülen psikolojik sorunların oyun terapisi ile sağaltımı, 2019.
 29. Mülteci kamplarında kalan kişilerin depresyon,anksiyete ve başa çıkma becerilerinin incelenmesi, 2019.
 30. Psikoloji ve mühendislik bölümü öğrencilerinde şiddet tutumunun karşılaştırılması, 2019.
 31. Kişilik özellikleriyle yeme davranışı ilişkisi, 2019.
 32. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tanılı çocuklarda fosfatidilserinin etkisinin araştırılması, 2019.

Academic Activities > Publications

(Scopus) Toplam: 33

Cerebral venous thrombosis in Down s syndrome

Clin Neurol Neurosurg (2014)

Citalopram induced jaw tremor

Clin Neurol Neurosurg (2004)

Oropharyngeal swallowing in craniocervical dystonia

J Neurol Neurosurg Psychiatry (2002)

A transient dysfunction of the neuromuscular junction due to carbendazim intoxication

Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry (2001)

Effect of topical mucosal anesthesia on oropharyngeal swallowing

Neurogastroenterology and Motility (2000)

Electrodiagnostic methods for neurogenic dysphagia

Electroenceph Clin Neurophsiol (1998)

Electrophysiological identification of voluntary and reflex swallows

Electroencephalogr Clin Neurophysiol (1998)

Academic Activities > Publications

(Other Scientific Publications) Toplam: 23

Neurobiology of the Milgram Obedience Experiment

Journal of NeuroPhilosophy (2023)

The Posterior Cingulate Cortex Again Forgotten

Journal of NeuroPhilosophy (2023)

Subliminal Uyarıcıların Nöropsikolojisi

Current Research and Reviews in Psychology and Psychiatry (2022)

Academic Activities > Book - Book Chapter

 1. ÖteAlem: Ölümlüler için yol rehberi, 2023.
 2. Ömer Hayyam- Kader Çarkı, 2022.
 3. Bir Psikopatın Peşinde 197 Gün, 2020.
 4. Nörolojik Aciller: Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş, 2019.
 5. Bilinç, 2019.
 6. Suç ve Beyin, 2019.
 7. Ölüm’Sözlük: Ölümlüler için bir yol rehberi, 2018.
 8. Usta ve Çırak Sohbetleri, 2018.
 9. Mağaradan Mars’a: Bir varoluş hikâyesi., 2017.
 10. 197 Gün, 2017.
 11. Schrödinger’in kedisi neden şizofren oldu?, 2016.
 12. Neuroquantology Quantum Physics in the Brain Reducing the Secret of the Rainbow to the Colours of a Prism, 2014.
 13. Acil Nörolojik Hastalıklar: Güncel Tanı ve Tedavi, 2014.
 14. Cancer Tumor Life Biological and Physical Aspects, 2012.
 15. NeuroStimulation Use of Non invasive Brain Stimulation in Stroke, 2012.
 16. MS Nedir? Multiple Skleerozda A'dan Z'ye Beslenme Tamamlayıcı Tedaviler, 2010.
 17. Kuantum Beyin Bilinç-Beyin Sorununa Yeni Bilimsel Yaklaşım, 2009.
 18. Bilinç Antikçağdan Bilincin Yeniden Keşfine, 2009.
 19. Santral sinir sisteminin damarsal hastalıkları, 2001.

Academic Activities > Editörlük

 1. NeuroQuantology, ISSN:NeuroQuantology, 2008.
 2. NeuroQuantology, ISSN:1303-5150, 2008.
 3. Sexus: An Interdisciplinary Journal on Sexual Health, ISSN:2536-5185, 2013.
 4. The Journal of Neurobehavioral Sciences, ISSN:2148-4325, 2021.
 5. Journal of NeuroPhilosophy, ISSN:1307-6531, 2022.

Academic Activities > Congress - Conference Participation

 1. TEDx Üsküdar,, 2023.
 2. EDITOSOME, Üsküdar 1. Tıp Sempozyumu, 2023.
 3. ÜSKÜDAR Üni Tıp Öğrencileri Kongresi,, 2023.
 4. 4. Ulusal Nörobilim ve Tıp Kongresi, Nişantası Üniversitesi,, 2023.
 5. 4. Ulusal Nörobilim ve Tıp Kongresi, Nişantası Üniversitesi, 2023.
 6. Türkiyede Sinirbilimleri (Nörobilimler) Alanlarında Yapılan Lisansüstü Tezlerin Dağılımının İncelenmesi., 2021.
 7. İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Öğrencileri Kongresi,, 2021.
 8. TOG Vakfı Kongresi., 2021.
 9. Bilim İletişim Zirvesi, Online., 2020.

Administrative Activities

 1. Kurul Üyeliği / Board Member, ARGEYEP Yürütme Kurulu Üyeliği, (2021 - Devam ediyor.)
 2. Kurul Üyeliği / Board Member, Uygulama ve Araştırma Merkezi, (2021 - Devam ediyor.)
 3. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Nörogörüntüleme Çalışma Grubu, (2020 - Devam ediyor.)
 4. Ana Bilim Başkanı / Head of Department, Nörobilim, (2019 - 2022)
 5. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, NPNörogenetik Çalışma Grubu, (2019 - Devam ediyor.)

Awards

 1. Beyin Araştırmaları Derneği-Pharmacia Upjohn, Teşvik Ödülü, Kasım 2000, (Beyin Araştırmaları Derneği-Pharmacia Upjohn, Teşvik Ödülü, Kasım 2000), 2000.
 2. TÜBİTAK-Beyin Araştırmaları Derneği, Araştırma Teşvik Ödülü, Ekim 2001, (TÜBİTAK-Beyin Araştırmaları Derneği, Araştırma Teşvik Ödülü, Ekim 2001), 2001.
 3. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Sedat Simavi, Sağlık Bilimleri Ödülü, Kasım 2003, (Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Sedat Simavi, Sağlık Bilimleri Ödülü, Kasım 2003), 2003.
 4. NeoCortex topluluğu, sinir bilimleri alanında “Hikmet Ödülü” 25 Ekim 2014, (NeoCortex topluluğu, sinir bilimleri alanında “Hikmet Ödülü” 25 Ekim 2014), 2014.
 5. Ayşe Palabıyık Keten, Aymen Balıkçı, Sultan Tarlacı, Shahram Mohseni. Ritmik vestibüler okuler uyaranların çocuklarda dikkat becerileri üzerindeki etkilerinin incelenmesi. Pediatrik rehabiliatsyon kongresi. 4-7 Haziran 2021 –POSTER İKİNCİLİK ÖDÜLÜ KAZANDI, (Çocuk Fizyoterapistleri Derneği), 2021.

Education and Training Activities

 1. Tıpta Kurul Dersleri (Kurul 3B), (Undergraduate Degree / 2022-2023 Bahar)
 2. Beyinde Yapısal ve İşlevsel Süreçler, (Master / 2022-2023 Bahar)
 3. Temel Nörobilim, (Master / 2022-2023 Bahar)
 4. Nörofelsefe, (PhD / 2022-2023 Bahar)
 5. Fonksiyonel Nöroanatomi, (PhD / 2022-2023 Güz)
 6. Nöroanatomi ve Gelişimsel Nörobilim, (Master / 2022-2023 Güz)