Dr.Öğr. Üyesi Sultan Mehtap BÜYÜKER

SHMYO / Eczane Hizmetleri - Program Başkanı

sultanmehtap.buyukeruskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 5103

ORCID ID: 4524512smb

Kısa Özgeçmiş

1971 yılında Osmaniye’de doğdu. 1989 yılında İçel Anadolu Lisesi’nden, 1994 yılında Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden mezun oldu. Öğrenciliği sırasında Türk Hoechst İlaç Fabrikası Kalite Kontrol ve Üretim bölümlerinde staj yaptı.1996 yılılında M.Ü Eczacılık Fakültesi Farmasötik Toksikoloji Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimini tamamladı. 1995-2000 yılları arasında M.Ü Eczacılık Fakültesi Toksikoloji Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi olarak çalıştı,  Besin Analizi ve Farmasötik Toksikoloji pratik derslerini verdi. 2000 yılında Serbest Eczacı olarak çalışmaya başladı. 2015 yılında M.Ü Eczacılık Fakültesi Farmasötik Toksikoloji Ana Bilim Dalı’nda doktorasını tamamladı. Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Akreditasyon- Strateji Geliştirme Komisyonu’nda görev aldı. Kadıköy İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen “ Akılcı İlaç kullanımı”  toplantısına davetli konuşmacı olarak katıldı. İngilizce bilmektedir. Gıda Toksikolojisi, Genetik polimorfizm ve Gıda Takviyeleri  üzerine çalışmaları devam etmektedir. Üsküdar Üniversitesi SBMYO Eczane Hizmetleri Bölümü’nde ders vermektedir.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Yönetilen Lisansüstü Tezleri

 • 2015-2020 YILLARI ARASINDA ACİL SERVİSE BAŞVURAN ZEHİRLENME VAKALARININ GERİYE DÖNÜK İNCELENMESİ, 2022.
 • ACİL SERVİSLERE GELEN ADLİ OLGULARIN BİYOLOJİK DELİLLERİNİN TOPLANMASINDA HEMŞİRELERİN YETERLİLİK DÜZEYİNİN İNCELENMESİ, 2022.
 • ENSTRÜMENTAL ANALİZ TEKNİKLERİ İLE BİYOLOJİK SIVILAR DA SENTETİK KANNABİNOİDLERİN ARAŞTIRILMASINDA KULLANILAN YÖNTEMLERİN İNCELENMESİ, 2021.
 • 2015-2020 YILLARI ARASINDA İSTANBUL'DA ÇIKAN ENDÜSTRİYEL YANGINLARIN ÇIKIŞ SEBEPLERİNİN GERİYE DÖNÜK OLARAK İNCELENMESİ, 2021.
 • Şiddet Mağdurları İle Çalışan Hemşireler İçin Eğitim Modeli Önerisi, 2020.
 • Yangın Soruşturmalarında Olay Yeri İncelemesinde Ardahan Örneği, 2019.
 • 2015-2018 Yılları Arasında Ulusal Zehir Danışma Merkezi’ne Başvurulan Antidepresan ile İntihar Vakalarının İncelenmesi, 2019.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(ISI Web of Science Core Collection *) Toplam: 3

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 7

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 • Endojen Opioidler ve Endojen Kannabinoidlerin Epigenetik Mekanizmaları, 2021.
 • Endüstriyel Yangınlar, 2021.
 • Sentetik Kannabinoidler, 2021.
 • Okratoksin A ve Toksik etkileri, 2020.
 • Antidepresan Kullanımı ve İntihar Riski, 2020.

Projeler > Projeler

 • Erkek sıçanlarda alkol bağımlılığının neden olduğu doku hasarı ve oksidatif stres üzerine propolisin koruyucu etkisi, 2019.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 • Uluslararası Avrasya Sağlık Bilimleri Kongresi, 2021.
 • 6th International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences 30 April - 1 May 2021, 2021.
 • 2nd International Aegean Symposium on Natural & Medical Sciences, 2020.
 • 3. Uluslararası 21. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 2020.
 • 3rd INTERNATIONAL HIPPOCTATES CONGRESS ON MEDICAL AND HEALTH SCIENCES, 2020.
 • 3rd INTERNATIONAL HIPPOCTATES CONGRESS ON MEDICAL AND HEALTH SCIENCES, 2020.
 • 3. Uluslararası - 21. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi’, 2019.
 • Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, 2019.
 • 31. ULUSAL KİMYA KONGRESİ, 2019.
 • FARMAKOVİJİLANS EĞİTİM TOPLANTISI, 2019.
 • GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 4.İNOVATİF KİMYA BİLİM ÖĞRENCİ KONGRESİ, 2019.
 • GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 4.İNOVATİF KİMYA BİLİM ÖĞRENCİ KONGRESİ, 2019.
 • GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 4.İNOVATİF KİMYA BİLİM ÖĞRENCİ KONGRESİ, 2019.
 • 3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON AGRICULTURE, FOOD, VETERINARY AND PHARMACY SCIENCES, 2019.
 • 10 TH CONGRESS OF DEVELOPING COUNTRIES(CTDC10)-12 TH CONGRESS OFTHE SERBIAN SOCIETY OF TOXICOLOGY (12 TH SCT), 2018.

İdari Faaliyetler

 • Koordinatör / Coordinator, ARGEYEP, (2021 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Akreditasyon Komisyonu, (2021 - Devam ediyor.)
 • Program Başkanlığı / Head of Program, Eczane Hizmetleri, (2020 - Devam ediyor.)
 • Bölüm Başkanlığı / Head of Department, Eczacılık, (2020 - Devam ediyor.)
 • Laboratuvar, Laboratuvar Sorumlusu, (2020 - Devam ediyor.)
 • Çalışma Grubu Koordinatörlüğü / Coordinator of Research Group, Farmakoloji ve Toksikoloji Grubu, (2020 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurul Üyeliği, (2020 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club, YEŞİLAY KULÜBÜ, (2020 - Devam ediyor.)
 • Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, NPNörogenetik Çalışma Grubu, (2020 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, MYO Disiplin Komisyonu, (2019 - 2020)
 • Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club, YEŞİLAY KULÜBÜ, (2019 - 2020)
 • Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club, BİR PARÇA MUTLULUK KULÜBÜ, (2019 - 2020)
 • Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, NPNörogenetik Çalışma Grubu, (2019 - 2020)
 • Bölüm Başkanlığı / Head of Department, Dişçilik Hizmetleri, (2018 - 2019)
 • Program Başkanlığı / Head of Program, Ağız ve Diş Sağlığı, (2018 - 2019)
 • Ana Bilim Dalı Koordinatörü / Coordinator of Department, Adli Bilimler Ana Bilim Dalı Koordinatörü, (2018 - 2019)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Enstitü Kurulu Üyeliği, (2018 - 2019)
 • Koordinatör / Coordinator, Erasmus Koordinatörlüğü (Enstitü / Fakülte / MYO), (2018 - 2019)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, MYO Kurulu Üyeliği, (2018 - 2019)
 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2018 - Devam ediyor.)

Ödüller

 • POSTER İKİNCİLİK ÖDÜLÜ, (GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ), 2019.

Bilimsel Üyelikler

 • Türk Toksikoloji Derneği 2019
 • İstanbul Eczacı Odası 2019
 • Türkiye Eczacılar Birliği 2019
 • Adli ve Klinik Toksikoloji Derneği 2019

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 • Farmakoloji, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Farmakoloji, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • İleri Adli Enstrümantal Analiz, (Doktora / 2019-2020 Güz)
 • Toksikolojide Enstrümantal Analiz, (Yüksek Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Adli Farmakoloji ve Toksikoloji, (Yüksek Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Moleküler ve Hücre Toksikolojisi, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Enstrümantal Analiz, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Kriminalistik-I, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Adli Kimyaya Giriş I, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Adli Farmakoloji ve Toksikoloji, (Yüksek Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Enstrümantal Analiz, (Yüksek Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Adli Kimyada Temel Prensipler, (Yüksek Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Farmakoloji, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Farmakoloji, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Temel Farmakoloji, (onlisans / 2018-2019 Bahar)
 • Temel Farmakoloji, (onlisans / 2018-2019 Bahar)
 • Eczane Kayıtları ve Stok Yöntemleri, (onlisans / 2018-2019 Bahar)
 • Eczane Kayıtları ve Stok Yöntemleri, (onlisans / 2018-2019 Bahar)
 • Toksikoloji, (onlisans / 2018-2019 Bahar)
 • Toksikoloji, (onlisans / 2018-2019 Bahar)
 • Eczane Hizmetlerinde İlaç Bilgisi I, (onlisans / 2018-2019 Bahar)
 • Eczane Hizmetlerinde İlaç Bilgisi I, (onlisans / 2018-2019 Bahar)
 • Adli Kimyaya Giriş I, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Adli Kimya ve Hukuk, (Yüksek Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • İleri Adli Kimya, (Yüksek Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Adli Psikoaktif Madde Analizi, (Yüksek Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Adli Hemşirelik/Ebelik Psikoaktif Maddeler, (Yüksek Lisans / 2018-2019 Bahar)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index