Doç.Dr. Sultan Mehtap BÜYÜKER

SHMYO / Eczane Hizmetleri - Program Başkanı

sultanmehtap.buyukeruskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 5103

ORCID: 0000-0002-1344-540X

Documents : 12 | Citation : 33 | h-index : 3

Citation : 78 | h-index : 6 | i10-index : 4

: 4
: 0

Araştırma Alanları

Gıda toksikolojisi, ilaç toksikolojisi, Farmakovijilans, Madde bağımlılığı, Adli Toksikoloji,Mikotoksinler, Terapötik İlaç İzlemi, İn Silico Toksikoloji, Bitki toksisitesi

Araştırma Alanları İle Örtüşen BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedef Etiketleri

3

Kısa Özgeçmiş

1971 yılında Osmaniye’de doğdu. 1989 yılında İçel Anadolu Lisesi’nden, 1994 yılında Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden mezun oldu. Öğrenciliği sırasında Türk Hoechst İlaç Fabrikası Kalite Kontrol ve Üretim bölümlerinde staj yaptı.1996 yılılında M.Ü Eczacılık Fakültesi Farmasötik Toksikoloji Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimini tamamladı. 1995-2000 yılları arasında M.Ü Eczacılık Fakültesi Toksikoloji Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi olarak çalıştı,  Besin Analizi ve Farmasötik Toksikoloji pratik derslerini verdi. 2000 yılında Serbest Eczacı olarak çalışmaya başladı. 2015 yılında M.Ü Eczacılık Fakültesi Farmasötik Toksikoloji Ana Bilim Dalı’nda doktorasını tamamladı. Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Akreditasyon- Strateji Geliştirme Komisyonu’nda görev aldı. Kadıköy İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen “ Akılcı İlaç kullanımı”  toplantısına davetli konuşmacı olarak katıldı. İngilizce bilmektedir. Gıda Toksikolojisi, Genetik polimorfizm ve Gıda Takviyeleri  üzerine çalışmaları devam etmektedir. Üsküdar Üniversitesi SBMYO Eczane Hizmetleri Bölümü’nde ders vermektedir.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Yönetilen Lisansüstü Tezleri

 1. Cannabis sativa bitkisinin fitokannabinoidi olan kannabidiolik asitin antiemetik etkisinin in siliko yöntemlerle araştırılması, 2023.
 2. Tıbbi kenevirin ilaç-ilaç etkileşimlerinin in siliko yöntemler ile belirlenmesi, 2023.
 3. 2015-2020 yılları arasında acil servise başvuran zehirlenme vakalarının geriye dönük incelenmesi, 2022.
 4. Acil servislere gelen adli olguların biyolojik delillerinin toplanmasında hemşirelerin yeterlilik düzeyinin incelenmesi, 2022.
 5. Enstrümental analiz teknikleri ile biyolojik sıvılar da sentetik kannabinoidlerin araştırılmasında kullanılan yöntemlerin incelenmesi, 2021.
 6. 2015-2020 yılları arasında İstanbul'da çıkan endüstriyel yangınların çıkış sebeplerinin geriye dönük olarak incelenmesi, 2021.
 7. Şiddet Mağdurları İle Çalışan Hemşireler İçin Eğitim Modeli Önerisi, 2020.
 8. Yangın Soruşturmalarında Olay Yeri İncelemesinde Ardahan Örneği, 2019.
 9. 2015-2018 Yılları Arasında Ulusal Zehir Danışma Merkezi’ne Başvurulan Antidepresan ile İntihar Vakalarının İncelenmesi, 2019.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Scopus) Toplam: 12

Vitamin D Deficiency and Toxicity

Eurasian Journal of Medicine and Oncology (2018)

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 19

D vitamini

Farmakope Eczacı (2019)

MANTAR İNFEKSİYONLARI

FARMAKOPE ECZACI (2018)

Dismenore

Farmakope Eczacı (2018)

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 1. Nanomedicines in Treatment of Cardiovascular Diseases, 2024.
 2. Eczane Teknikerliği Temel İlkeleri, 2024.
 3. MEDICINAL CANNABIS AND THE ENDOCANNABINOID SYSTEM, 2023.
 4. Endojen Opioidler ve Endojen Kannabinoidlerin Epigenetik Mekanizmaları, 2021.
 5. Endüstriyel Yangınlar, 2021.
 6. Sentetik Kannabinoidler, 2021.
 7. Okratoksin A ve Toksik etkileri, 2020.
 8. Antidepresan Kullanımı ve İntihar Riski, 2020.

Projeler > Projeler

 1. Erkek sıçanlarda alkol bağımlılığının neden olduğu doku hasarı ve oksidatif stres üzerine propolisin koruyucu etkisi, 2019.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 1. 11th International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences, 2024.
 2. 12. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji kongresi, 2023.
 3. 12th International Medicine and Heath Sciences Researches Congress, 2023.
 4. Uluslararası Avrasya Sağlık Bilimleri Kongresi, 2021.
 5. 6th International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences 30 April - 1 May 2021, 2021.
 6. 2nd International Aegean Symposium on Natural & Medical Sciences, 2020.
 7. 3. Uluslararası 21. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 2020.
 8. 3rd INTERNATIONAL HIPPOCTATES CONGRESS ON MEDICAL AND HEALTH SCIENCES, 2020.
 9. 3rd INTERNATIONAL HIPPOCTATES CONGRESS ON MEDICAL AND HEALTH SCIENCES, 2020.
 10. 3. Uluslararası - 21. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi’, 2019.
 11. Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, 2019.
 12. 31. ULUSAL KİMYA KONGRESİ, 2019.
 13. FARMAKOVİJİLANS EĞİTİM TOPLANTISI, 2019.
 14. GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 4.İNOVATİF KİMYA BİLİM ÖĞRENCİ KONGRESİ, 2019.
 15. GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 4.İNOVATİF KİMYA BİLİM ÖĞRENCİ KONGRESİ, 2019.
 16. GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 4.İNOVATİF KİMYA BİLİM ÖĞRENCİ KONGRESİ, 2019.
 17. 3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON AGRICULTURE, FOOD, VETERINARY AND PHARMACY SCIENCES, 2019.
 18. 10 TH CONGRESS OF DEVELOPING COUNTRIES(CTDC10)-12 TH CONGRESS OFTHE SERBIAN SOCIETY OF TOXICOLOGY (12 TH SCT), 2018.

İdari Faaliyetler

 1. Koordinatör / Coordinator, ARGEYEP, (2021 - Devam ediyor.)
 2. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 151-200 Öğrenci Danışmanlığı, (2021 - Devam ediyor.)
 3. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Akreditasyon Komisyonu, (2021 - Devam ediyor.)
 4. Program Başkanlığı / Head of Program, Eczane Hizmetleri, (2020 - Devam ediyor.)
 5. Bölüm Başkanlığı / Head of Department, Eczacılık, (2020 - Devam ediyor.)
 6. Laboratuvar, Laboratuvar Sorumlusu, (2020 - Devam ediyor.)
 7. Çalışma Grubu Koordinatörlüğü / Coordinator of Research Group, Farmakoloji ve Toksikoloji Grubu, (2020 - Devam ediyor.)
 8. Kurul Üyeliği / Board Member, Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurul Üyeliği, (2020 - Devam ediyor.)
 9. Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club, YEŞİLAY KULÜBÜ, (2020 - Devam ediyor.)
 10. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, NPNörogenetik Çalışma Grubu, (2020 - Devam ediyor.)
 11. Komisyon Üyesi / Member of Commission, MYO Disiplin Komisyonu, (2019 - 2020)
 12. Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club, YEŞİLAY KULÜBÜ, (2019 - 2020)
 13. Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club, BİR PARÇA MUTLULUK KULÜBÜ, (2019 - 2020)
 14. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, NPNörogenetik Çalışma Grubu, (2019 - 2020)
 15. Bölüm Başkanlığı / Head of Department, Dişçilik Hizmetleri, (2018 - 2019)
 16. Program Başkanlığı / Head of Program, Ağız ve Diş Sağlığı, (2018 - 2019)
 17. Ana Bilim Dalı Koordinatörlüğü / Coordinator of Department, Adli Bilimler Ana Bilim Dalı Koordinatörü, (2018 - 2019)
 18. Kurul Üyeliği / Board Member, Enstitü Kurulu Üyeliği, (2018 - 2019)
 19. Koordinatör / Coordinator, Erasmus Koordinatörlüğü (Enstitü / Fakülte / MYO), (2018 - 2019)
 20. Kurul Üyeliği / Board Member, MYO Kurulu Üyeliği, (2018 - 2019)
 21. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2018 - Devam ediyor.)

Ödüller

 1. POSTER İKİNCİLİK ÖDÜLÜ, (GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ), 2019.

Bilimsel Üyelikler

 1. Türk Toksikoloji Derneği 2019
 2. İstanbul Eczacı Odası 2019
 3. Türkiye Eczacılar Birliği 2019
 4. Adli ve Klinik Toksikoloji Derneği 2019

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 1. Farmakoloji, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 2. Mezuniyet Tezi, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 3. Temel Farmakoloji, (onlisans / 2022-2023 Bahar)
 4. Temel Farmakoloji, (onlisans / 2022-2023 Bahar)
 5. Toksikoloji, (onlisans / 2022-2023 Bahar)
 6. Toksikoloji, (onlisans / 2022-2023 Bahar)
 7. Eczane Hizmetlerinde İlaç Bilgisi I, (onlisans / 2022-2023 Bahar)
 8. Eczane Hizmetlerinde İlaç Bilgisi I, (onlisans / 2022-2023 Bahar)
 9. Farmakoloji, (Lisans / 2022-2023 Güz)
 10. Farmakoloji İlkeleri, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Güz)
 11. Sosyal Sorumluluk Projesi, (onlisans / 2022-2023 Güz)
 12. Proje, (Lisans / 2022-2023 Güz)
 13. Temel Farmakoloji, (onlisans / 2022-2023 Güz)
 14. Temel Farmakoloji, (onlisans / 2022-2023 Güz)
 15. Temel Eczane Uygulamaları I, (onlisans / 2022-2023 Güz)
 16. Temel Eczane Uygulamaları I, (onlisans / 2022-2023 Güz)
 17. Medikal Ürünler, (onlisans / 2022-2023 Güz)
 18. Medikal Ürünler, (onlisans / 2022-2023 Güz)
 19. Reçete Bilgisi, (onlisans / 2022-2023 Güz)
 20. Reçete Bilgisi, (onlisans / 2022-2023 Güz)