Sultan Mehtap BÜYÜKER, Ph.D

VSHS / Pharmacy Services - Head of Department

sultanmehtap.buyukeruskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 5103

ORCID ID: 4524512smb

Citation : 36 | h-index : 3 | i10-index : 1


Research Fields

Food toxicology, Drug toxicology, Pharmacovigilance, Substance abuse, Forensic Toxicology, Mycotoxins, Therapeutic drug monitoring, In Silico Toxicology, Plant Toxicity

Short CV

Born in Osmaniye, 1971. She graduated from İçel Anatolian High School in 1989 and Marmara University Faculty of Pharmacy in 1994. During her studies. She worked as an intern at the Turkish Hoechst Pharmaceutical Factory Quality Control and Production Department. In 1996 she finished her graduate education in the Department of Pharmaceutical Toxicology at the Marmara University Faculty of Pharmacy. Between 1995 and 2000, she worked as a research assistant in the Department of Toxicology at the Marmara University Faculty of Pharmacy. She gave practical lessons in Food Analysis and Pharmaceutical Toxicology. In 2000, she started working as a Free Pharmacist. In 2015, she completed her doctorate in the Department of Pharmaceutical Toxicology at the Marmara University Faculty of Pharmacy. She attended the “Rational Drug Use” meeting organized by Kadıköy District Health Directorate as an invited speaker. She speaks English. Her studies on Work on Food Toxicology, Genetic Polymorphism and Food Reforms are ongoing. She teaches in Üsküdar University, SBMYO Department of Pharmacy Services.

read more

Education Status & Academic Titles

Supervised Graduate Theses

 • TIBBİ KENEVİRİN İLAÇ-İLAÇ ETKİLEŞİMLERİNİN İN SİLİKO YÖNTEMLER İLE BELİRLENMESİ, 2023.
 • 2015-2020 YILLARI ARASINDA ACİL SERVİSE BAŞVURAN ZEHİRLENME VAKALARININ GERİYE DÖNÜK İNCELENMESİ, 2022.
 • ACİL SERVİSLERE GELEN ADLİ OLGULARIN BİYOLOJİK DELİLLERİNİN TOPLANMASINDA HEMŞİRELERİN YETERLİLİK DÜZEYİNİN İNCELENMESİ, 2022.
 • ENSTRÜMENTAL ANALİZ TEKNİKLERİ İLE BİYOLOJİK SIVILAR DA SENTETİK KANNABİNOİDLERİN ARAŞTIRILMASINDA KULLANILAN YÖNTEMLERİN İNCELENMESİ, 2021.
 • 2015-2020 YILLARI ARASINDA İSTANBUL'DA ÇIKAN ENDÜSTRİYEL YANGINLARIN ÇIKIŞ SEBEPLERİNİN GERİYE DÖNÜK OLARAK İNCELENMESİ, 2021.
 • Şiddet Mağdurları İle Çalışan Hemşireler İçin Eğitim Modeli Önerisi, 2020.
 • Yangın Soruşturmalarında Olay Yeri İncelemesinde Ardahan Örneği, 2019.
 • 2015-2018 Yılları Arasında Ulusal Zehir Danışma Merkezi’ne Başvurulan Antidepresan ile İntihar Vakalarının İncelenmesi, 2019.

Academic Activities > Publications

(ISI Web of Science Core Collection *) Toplam: 5

Academic Activities > Publications

(Other Scientific Publications) Toplam: 14

D vitamini

farmakope eczaı (2019)

Vitamin D Deficiency and Toxicity

eurasian journal of medicine and oncology (2018)

MANTAR İNFEKSİYONLARI

FARMAKOPE ECZACI (2018)

Dismenore

Farmakope Eczacı (2018)

Academic Activities > Book - Book Chapter

 • Endojen Opioidler ve Endojen Kannabinoidlerin Epigenetik Mekanizmaları, 2021.
 • Endüstriyel Yangınlar, 2021.
 • Sentetik Kannabinoidler, 2021.
 • Okratoksin A ve Toksik etkileri, 2020.
 • Antidepresan Kullanımı ve İntihar Riski, 2020.

Projects > Projects

 • Erkek sıçanlarda alkol bağımlılığının neden olduğu doku hasarı ve oksidatif stres üzerine propolisin koruyucu etkisi, 2019.

Academic Activities > Congress - Conference Participation

 • Uluslararası Avrasya Sağlık Bilimleri Kongresi, 2021.
 • 6th International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences 30 April - 1 May 2021, 2021.
 • 2nd International Aegean Symposium on Natural & Medical Sciences, 2020.
 • 3. Uluslararası 21. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 2020.
 • 3rd INTERNATIONAL HIPPOCTATES CONGRESS ON MEDICAL AND HEALTH SCIENCES, 2020.
 • 3rd INTERNATIONAL HIPPOCTATES CONGRESS ON MEDICAL AND HEALTH SCIENCES, 2020.
 • 3. Uluslararası - 21. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi’, 2019.
 • Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, 2019.
 • 31. ULUSAL KİMYA KONGRESİ, 2019.
 • FARMAKOVİJİLANS EĞİTİM TOPLANTISI, 2019.
 • GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 4.İNOVATİF KİMYA BİLİM ÖĞRENCİ KONGRESİ, 2019.
 • GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 4.İNOVATİF KİMYA BİLİM ÖĞRENCİ KONGRESİ, 2019.
 • GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 4.İNOVATİF KİMYA BİLİM ÖĞRENCİ KONGRESİ, 2019.
 • 3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON AGRICULTURE, FOOD, VETERINARY AND PHARMACY SCIENCES, 2019.
 • 10 TH CONGRESS OF DEVELOPING COUNTRIES(CTDC10)-12 TH CONGRESS OFTHE SERBIAN SOCIETY OF TOXICOLOGY (12 TH SCT), 2018.

Administrative Activities

 • Koordinatör / Coordinator, ARGEYEP, (2021 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 151-200 Öğrenci Danışmanlığı, (2021 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Akreditasyon Komisyonu, (2021 - Devam ediyor.)
 • Program Başkanlığı / Head of Program, Eczane Hizmetleri, (2020 - Devam ediyor.)
 • Bölüm Başkanlığı / Head of Department, Eczacılık, (2020 - Devam ediyor.)
 • Laboratuvar, Laboratuvar Sorumlusu, (2020 - Devam ediyor.)
 • Çalışma Grubu Koordinatörlüğü / Coordinator of Research Group, Farmakoloji ve Toksikoloji Grubu, (2020 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurul Üyeliği, (2020 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club, YEŞİLAY KULÜBÜ, (2020 - Devam ediyor.)
 • Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, NPNörogenetik Çalışma Grubu, (2020 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, MYO Disiplin Komisyonu, (2019 - 2020)
 • Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club, YEŞİLAY KULÜBÜ, (2019 - 2020)
 • Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club, BİR PARÇA MUTLULUK KULÜBÜ, (2019 - 2020)
 • Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, NPNörogenetik Çalışma Grubu, (2019 - 2020)
 • Bölüm Başkanlığı / Head of Department, Dişçilik Hizmetleri, (2018 - 2019)
 • Program Başkanlığı / Head of Program, Ağız ve Diş Sağlığı, (2018 - 2019)
 • Ana Bilim Dalı Koordinatörü / Coordinator of Department, Adli Bilimler Ana Bilim Dalı Koordinatörü, (2018 - 2019)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Enstitü Kurulu Üyeliği, (2018 - 2019)
 • Koordinatör / Coordinator, Erasmus Koordinatörlüğü (Enstitü / Fakülte / MYO), (2018 - 2019)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, MYO Kurulu Üyeliği, (2018 - 2019)
 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2018 - Devam ediyor.)

Awards

 • POSTER İKİNCİLİK ÖDÜLÜ, (GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ), 2019.

Scientific Memberships

 • Türk Toksikoloji Derneği 2019
 • İstanbul Eczacı Odası 2019
 • Türkiye Eczacılar Birliği 2019
 • Adli ve Klinik Toksikoloji Derneği 2019

Education and Training Activities

 • Temel Farmakoloji (Yaz Okulu), (onlisans / 2021-2022 Bahar)
 • Eczane Kayıtları ve Stok Yöntemleri (Yaz Okulu), (onlisans / 2021-2022 Bahar)
 • Farmakolojiye Giriş (Yaz Okulu), (onlisans / 2021-2022 Bahar)
 • Sosyal Sorumluluk, (onlisans / 2021-2022 Bahar)
 • Farmakoloji, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Bahar)
 • Üniversite Kültürü II, (onlisans / 2021-2022 Bahar)
 • Mezuniyet Tezi, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Bahar)
 • Temel Farmakoloji, (onlisans / 2021-2022 Bahar)
 • Temel Farmakoloji, (onlisans / 2021-2022 Bahar)
 • Toksikoloji, (onlisans / 2021-2022 Bahar)
 • Toksikoloji, (onlisans / 2021-2022 Bahar)
 • Temel Eczane Uygulamaları II, (onlisans / 2021-2022 Bahar)
 • Temel Eczane Uygulamaları II, (onlisans / 2021-2022 Bahar)
 • Eczane Hizmetlerinde İlaç Bilgisi I, (onlisans / 2021-2022 Bahar)
 • Eczane Hizmetlerinde İlaç Bilgisi I, (onlisans / 2021-2022 Bahar)
 • Farmakoloji, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Güz)
 • Proje, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Güz)
 • Medikal Ürünler, (onlisans / 2021-2022 Güz)
 • Medikal Ürünler, (onlisans / 2021-2022 Güz)
 • Farmakolojiye Giriş, (onlisans / 2021-2022 Güz)
 • Farmakolojiye Giriş, (onlisans / 2021-2022 Güz)
 • Farmakolojiye Giriş, (onlisans / 2021-2022 Güz)
 • Farmakolojiye Giriş, (onlisans / 2021-2022 Güz)

BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedef Etiketleri

3

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index