Prof.Dr. Süleyman İRVAN

İF / Yeni Medya ve Gazetecilik / Bölüm Başkanı / SOBE Yeni Medya ve Gazetecilik Anabilim Dalı Başkanı

suleyman.irvanuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 2970

ORCID ID: 0000-0001-6281-3355

Citation : 1051 | h-index : 12 | i10-index : 14


Kısa Özgeçmiş

Süleyman İrvan, lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu’nda, yüksek lisansını ABD’de University of West Florida’da, doktorasını da Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde gazetecilik alanında tamamladı. 1999-2002 yılları arasında Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde yardımcı doçent, 2002-2007 yılları arasında Doğu Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde doçent olarak çalışan İrvan, 2007 yılında Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi’ne geçti. 2008 yılında profesör unvanını alan Süleyman İrvan, 2010 yılında görevlendirmeyle gittiği Doğu Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi’ne dekan olarak atandı ve 5 yıl süreyle görev yaptı.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Yönetilen Lisansüstü Tezleri

 • Protestoların çerçevelenmesi: Sarı yelekliler ve Türk medyası, 2020.
 • Dijital medya ile değişen haber tüketim tercihleri ve haber doğrulama davranışları üzerine bir araştırma, 2019.
 • “Ev Kadınlarının Yeni Medya Kullanım Amaçları ve Toplumsal Cinsiyet Rollerinin Yeniden Üretilmesi Üzerine Bir Araştırma", 2019.
 • Türkiye'de popüler kültürle değişen kahve kültürü, 2018.
 • Yerel İnternet Gazeteciliği: Çorum Örneği, 2018.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(ISI Web of Science Core Collection *) Toplam: 1

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 1

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 • Teori ve Pratikte Siyasal İletişim Sempozyumu, 2019.
 • Uluslararası Dijital Çağda İletişim Sempozyumu, 2019.

İdari Faaliyetler

 • Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club, GAZETECİLİK KULÜBÜ, (2019 - 2020)
 • Ana Bilim Başkanı / Head of Department, Yeni Medya ve Gazetecilik, (2018 - Devam ediyor.)
 • Bölüm Başkanlığı / Head of Department, Yeni Medya ve Gazetecilik, (2018 - Devam ediyor.)
 • Yönetim / Management, Senatör (Fakülte Temsilcisi), (2018 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Enstitü Kurulu Üyeliği, (2018 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Fakülte Kurulu Üyeliği, (2018 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, (2018 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Eğitim Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2018 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41 veya üzeri Öğrenci Danışmanlığı, (2017 - Devam ediyor.)

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 • Yerel Gazetecilik, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Araştırmacı Gazetecilik, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Akademik Etik, (Yüksek Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Akademik Etik, (Yüksek Lisans / 2019-2020 Güz)
 • İletişim ve Etik, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • İletişim ve Etik, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • İletişim ve Etik, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Gazetecilik ve Haber Kuramları, (Yüksek Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Vatandaş Gazeteciliği, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Hak Haberciliği, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Gazeteciliğe Giriş, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Popüler Kültüre Eleştirel Bakış, (Yüksek Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Siyasal İletişim, (Lisans / 2018-2019 Bahar)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index