Prof.Dr. Süleyman İRVAN

İF / Rektör Danışmanı / Gazetecilik Bölüm Başkanı

suleyman.irvanuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 2970

ORCID: 0000-0001-6281-3355

Citation : 2351 | h-index : 13 | i10-index : 17

: 6
: 0

Araştırma Alanları

Gazetecilik, Medya Araştırmaları, Medya Kuramları, Sosyal Medya Çalışmaları

Araştırma Alanları İle Örtüşen BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedef Etiketleri

4 5 16

Kısa Özgeçmiş

Süleyman İrvan, lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu’nda, yüksek lisansını ABD’de University of West Florida’da, doktorasını da Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde gazetecilik alanında tamamladı. 1999-2002 yılları arasında Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde yardımcı doçent, 2002-2007 yılları arasında Doğu Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde doçent olarak çalışan İrvan, 2007 yılında Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi’ne geçti. 2008 yılında profesör unvanını alan Süleyman İrvan, 2010 yılında görevlendirmeyle gittiği Doğu Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi’ne dekan olarak atandı ve 5 yıl süreyle görev yaptı.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Yönetilen Lisansüstü Tezleri

 1. Ukrayna-Rusya Savaşında Medyanın Kamuoyu Üzerindeki Rolü, 2024.
 2. Yerel Gazetecilerin Mesleki ve Etik Değerleri, 2023.
 3. DİJİTAL AKTİVİZM BAĞLAMINDA SOSYAL MEDYADA ADALET ARAYIŞI: TÜRKİYE’DEKİ ÖRNEKLER, 2022.
 4. PROTESTO HABERLERİNİ ÇERÇEVELEMEK: BOĞAZİÇİ PROTESTOLARI, 2022.
 5. SOSYAL PAYLAŞIM AĞLARININ SİYASAL İÇERİKLERİNDE NEFRET SÖYLEMİ, 2021.
 6. Türkiye’de Yayın Yapan Televizyon Kanallarının İnstagram Hesaplarındaki Askeri HaberlerKategorisinin Kullanımı: TRT Haber, Fox Haber ve Haber Türk Örneği, 2021.
 7. Sosyal Medyada Linç Kültürü: Twitter Örneği, 2021.
 8. Sağlık Sektöründe Yaşanan Şiddetin Medyaya Yansıması, 2020.
 9. Kültür Sanat Gazeteciliğinin Gelişimi ve Günümüz Kültür Sanat Gazeteciliği, 2020.
 10. Türkiye’de Popüler Kültür Bağlamında Selfie, 2020.
 11. Protestoların çerçevelenmesi: Sarı yelekliler ve Türk medyası, 2020.
 12. Dijital medya ile değişen haber tüketim tercihleri ve haber doğrulama davranışları üzerine bir araştırma, 2019.
 13. “Ev Kadınlarının Yeni Medya Kullanım Amaçları ve Toplumsal Cinsiyet Rollerinin Yeniden Üretilmesi Üzerine Bir Araştırma", 2019.
 14. Türkiye'de popüler kültürle değişen kahve kültürü, 2018.
 15. Yerel İnternet Gazeteciliği: Çorum Örneği, 2018.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Scopus) Toplam: 1

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 3

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 1. Gazetecilik Etiği, 2023.
 2. Gazetecilik Etiği ve Özdenetim Uygulamaları, 2023.
 3. Kıbrıs Türk Medyasında Özdenetim Uygulamaları, 2021.
 4. Reklamcılık Etiği, 2021.

Akademik Faaliyetler > Editörlük

 1. Haber Üsküdar, ISSN:xxxxxx, 2019.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 1. 11. Uluslararası İletişim Günleri, 2024.
 2. Dijital Dönüşüm ve Yeni Medya Sempozyumu, 2024.
 3. 4. Uluslararası Medya ve Toplum Sempozyumu, 2024.
 4. 1. Uluslararası Batı Karadeniz İletişim Araştırmaları Sempozyumu, 2024.
 5. 3. Uluslararası Medya ve Toplum Sempozyumu, 2023.
 6. 10. Uluslararası İletişim Günleri / Dijital Kapitalizm ve İletişim, 2023.
 7. 10. Uluslararası İletişim Günleri / Dijital Kapitalizm ve İletişim, 2023.
 8. Yeni Yüzyıl'da İletişim Kongesi, 2022.
 9. 9. Uluslararası İletişim Günleri / Dijital Çağda İletişim Çalışmaları Sempozyumu, 2022.
 10. 8. Uluslararası İletişim Günleri / Dijital Çağda Kriz İletişimi Sempozyumu, 2021.
 11. 8.Uluslararası İletişim Günleri Dijital Çağda Kriz İletişimi Sempozyumu, 2021.
 12. Taşradan Şehire, Babıali'den İkitelli'ye, Matbaadan Dijitale Gazetecilik, 2021.
 13. Medya ve Toplum Sempozyumu: Pandemi Sarmalı, 2021.
 14. Teori ve Pratikte Siyasal İletişim Sempozyumu, 2019.
 15. Uluslararası Dijital Çağda İletişim Sempozyumu, 2019.

İdari Faaliyetler

 1. Yönetim / Management, Rektör Danışmanı, (2024 - Devam ediyor.)
 2. Yönetim / Management, Dekan / Dean, (2023 - 2024)
 3. Çalışma Grubu Koordinatörlüğü / Coordinator of Research Group, Bölüm / Program Ulusal Akreditasyon Çalışma Grubu, (2023 - Devam ediyor.)
 4. Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Kalite Komisyonu Başkanı (Fakülte), (2023 - Devam ediyor.)
 5. Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Eğitim Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2023 - Devam ediyor.)
 6. Koordinatör / Coordinator, Bologna Koordinatörlüğü (Enstitü / Fakülte / MYO), (2023 - Devam ediyor.)
 7. Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Akreditasyon Komisyonu Başkanı (Fakülte), (2023 - Devam ediyor.)
 8. Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Ders Programı Hazırlama Komisyonu Başkanı (Fakülte), (2023 - Devam ediyor.)
 9. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Müfredat Geliştirme ve Ders Metaryali Komisyonu, (2023 - Devam ediyor.)
 10. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Eğiticilerin Eğitimi Komisyonu, (2023 - Devam ediyor.)
 11. Kurul Üyeliği / Board Member, Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği, (2022 - Devam ediyor.)
 12. Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club, GAZETECİLİK KULÜBÜ, (2022 - Devam ediyor.)
 13. Koordinatör / Coordinator, Bologna Bölüm Koordinatörlüğü, (2021 - 2023)
 14. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Kalite Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2021 - 2023)
 15. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Müfredat Geliştirme ve Ders Metaryali Komisyonu, (2021 - 2023)
 16. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Haber ve Duyuru Komisyonu, (2021 - 2023)
 17. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Akreditasyon Komisyonu, (2021 - 2023)
 18. Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Muafiyet Komisyonu Başkanlığı (Enstitü / Fakülte / MYO), (2021 - 2023)
 19. Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club, GAZETECİLİK KULÜBÜ, (2019 - 2020)
 20. Bölüm Başkanlığı / Head of Department, Yeni Medya ve Gazetecilik, (2018 - 2023)
 21. Ana Bilim Başkanı / Head of Department, Yeni Medya ve Gazetecilik, (2018 - 2023)
 22. Kurul Üyeliği / Board Member, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, (2018 - Devam ediyor.)
 23. Kurul Üyeliği / Board Member, Fakülte Kurulu Üyeliği, (2018 - Devam ediyor.)
 24. Kurul Üyeliği / Board Member, Enstitü Kurulu Üyeliği, (2018 - 2023)
 25. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Eğitim Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2018 - 2023)
 26. Ü.Ü. Basılı ve Çevrimiçi Süreli Yayın Editörlüğü (Editor in Chief ), Ulusal Yayınevi Tarafından Basılan Süreli Yayında Editörlük, (2017 - Devam ediyor.)
 27. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2017 - Devam ediyor.)

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 1. Suç Haberciliği ve Etik, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 2. Gazetecilik ve Haber Kuramları, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Bahar)
 3. Mezuniyet Projesi II, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 4. Gazetecilik Uygulamaları, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 5. İnternet Gazeteciliği, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 6. Gazetecilikte Yeni Yaklaşımlar, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 7. Gazetecilikte Yeni Yönelimler, (Doktora / 2022-2023 Güz)
 8. Mezuniyet Projesi I, (Lisans / 2022-2023 Güz)
 9. Yerel Gazetecilik, (Lisans / 2022-2023 Güz)
 10. Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Akademik Etik, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Güz)
 11. Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Akademik Etik, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Güz)
 12. Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Akademik Etik, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Güz)
 13. İletişim ve Etik, (Lisans / 2022-2023 Güz)
 14. İletişim ve Etik, (Lisans / 2022-2023 Güz)
 15. Araştırmacı Gazetecilik, (Lisans / 2022-2023 Güz)
 16. Masaüstü Yayıncılık, (Lisans / 2022-2023 Güz)
 17. Basında Anlatı Türleri, (Lisans / 2022-2023 Güz)
 18. Gazeteciliğe Giriş, (Lisans / 2022-2023 Güz)