Prof.Dr. Süleyman İRVAN

İF / Yeni Medya ve Gazetecilik / Bölüm Başkanı

suleyman.irvanuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 2970

ORCID ID: 0000-0001-6281-3355

Citation : 930 | h-index : 12 | i10-index : 12


Kısa Özgeçmiş

Süleyman İrvan, lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu’nda, yüksek lisansını ABD’de University of West Florida’da, doktorasını da Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde gazetecilik alanında tamamladı. 1999-2002 yılları arasında Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde yardımcı doçent, 2002-2007 yılları arasında Doğu Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde doçent olarak çalışan İrvan, 2007 yılında Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi’ne geçti. 2008 yılında profesör unvanını alan Süleyman İrvan, 2010 yılında görevlendirmeyle gittiği Doğu Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi’ne dekan olarak atandı ve 5 yıl süreyle görev yaptı.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Yönetilen Lisansüstü Tezleri

 • Türkiye'de popüler kültürle değişen kahve kültürü, 2018.
 • Yerel İnternet Gazeteciliği: Çorum Örneği, 2018.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 1

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 • Uluslararası Dijital Çağda İletişim Sempozyumu, 2019.
 • Teori ve Pratikte Siyasal İletişim Sempozyumu, 2019.

İdari Faaliyetler

 • Öğrenci Kulübü Danışmanlığı, GAZETECİLİK KULÜBÜ 2020.
 • Ana Bilim Başkanı, Yeni Medya ve Gazetecilik 2020.
 • Bölüm Başkanlığı, Yeni Medya ve Gazetecilik 2020.
 • Kurul Üyeliği, Enstitü Kurulu Üyeliği 2020.
 • Kurul Üyeliği, Fakülte Kurulu Üyeliği 2020.
 • Kurul Üyeliği, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği 2020.

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 • Yerel Gazetecilik, (lisans) Güz.
 • Araştırmacı Gazetecilik, (lisans) Güz.
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Akademik Etik, (lisansustu) Güz.
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Akademik Etik, (lisansustu) Güz.
 • İletişim ve Etik, (lisans) Güz.
 • İletişim ve Etik, (lisans) Güz.
 • İletişim ve Etik, (lisans) Güz.
 • Gazetecilik ve Haber Kuramları, (lisansustu) Bahar.
 • Vatandaş Gazeteciliği, (lisans) Bahar.
 • Hak Haberciliği, (lisans) Bahar.
 • Gazeteciliğe Giriş, (lisans) Bahar.
 • Popüler Kültüre Eleştirel Bakış, (lisansustu) Bahar.
 • Siyasal İletişim, (lisans) Bahar.
 • İletişim Çalışmalarında Nicel ve Nitel Yöntemleri, (lisansustu) Güz.
 • Yerel Gazetecilik, (lisans) Güz.
 • Araştırmacı Gazetecilik, (lisans) Güz.
 • Kültürel Çalışmalarda Yöntem, (lisansustu) Güz.
 • İletişim ve Etik, (lisans) Güz.
 • İletişim ve Etik, (lisans) Güz.
 • İletişim ve Etik, (lisans) Güz.
 • İletişim ve Etik, (lisans) Güz.
 • İletişim ve Etik, (lisans) Güz.
 • Gazetecilik ve Haber Kuramları, (lisansustu) Bahar.
 • Vatandaş Gazeteciliği, (lisans) Bahar.
 • Haber Merkezi Çalışmaları, (lisans) Bahar.
 • Gazeteciliğe Giriş, (lisans) Bahar.
 • İletişim ve Algı İmaj Yönetimi, (lisansustu) Bahar.
 • Popüler Kültüre Eleştirel Bakış, (lisansustu) Bahar.
 • İletişim ve Etik, (lisans) Bahar.
 • Siyasal İletişim, (lisans) Bahar.
 • İletişim Çalışmalarında Nicel ve Nitel Yöntemler, (lisansustu) Güz.
 • İletişim Çalışmalarında Nicel ve Nitel Yöntemler, (lisansustu) Güz.
 • Polis Adliye Muhabirliği, (lisans) Güz.
 • Araştırmacı Gazetecilik, (lisans) Güz.
 • Gazete Hazırlama Teknikleri, (lisans) Güz.
 • Haber Sosyolojisi, (lisans) Güz.
 • Kültürel Çalışmalarda Yöntem, (lisansustu) Güz.
 • Kültürel Çalışmalarda Yöntem, (lisansustu) Güz.
 • İletişim ve Etik, (lisans) Güz.

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index