Süleyman İRVAN,

Professor

suleyman.irvanuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 2970

ORCID: 0000-0001-6281-3355

Citation : 2149 | h-index : 13 | i10-index : 17

: 6
: 0

Research Fields

Journalism, media research, media theory social media

UN Sustainable Development Goal Labels Matching with Research Fields

4 5 16

Short CV

Süleyman İrvan graduated from Gazi University School of Journalism and Public Relations, received his master's degree from the University of West Florida, USA in Communication Arts, and his doctorate in journalism from the Institute of Social Sciences at Ankara University. He worked as an assistant professor at Gazi University Faculty of Communication between 1999-2002 and as an associate professor at the Faculty of Communication and Media Studies of Eastern Mediterranean University between 2002-2007. In 2007, he transferred to Faculty of Communication at Akdeniz University. In 2008, Süleyman İrvan received his professorship title. He was appointed as the dean of the Faculty of Communication and Media Studies at Eastern Mediterranean University in 2010, where he served for 5 years. Prof. Süleyman İrvan started the first newspaper ombudsmanship in Cyprus in 2012 and became the first newspaper ombudsman of the Yenidüzen newspaper and made the newspaper as a member of the International Organization of News Ombudsmen (ONO). Süleyman İrvan left the newspaper ombudsmanship in 2014 and was selected as one of the two representatives of the Communication Faculties of the Media Ethics Council, which was established in TRNC in 2013. He chaired the Media Ethics Council for two years until 2015. In 2017, he was selected as a member of the Accreditation Board for Communication Education (İLEDAK) and served two years for the Board.

read more

Education Status & Academic Titles

Supervised Graduate Theses

 1. Yerel Gazetecilerin Mesleki ve Etik Değerleri, 2023.
 2. DİJİTAL AKTİVİZM BAĞLAMINDA SOSYAL MEDYADA ADALET ARAYIŞI: TÜRKİYE’DEKİ ÖRNEKLER, 2022.
 3. PROTESTO HABERLERİNİ ÇERÇEVELEMEK: BOĞAZİÇİ PROTESTOLARI, 2022.
 4. SOSYAL PAYLAŞIM AĞLARININ SİYASAL İÇERİKLERİNDE NEFRET SÖYLEMİ, 2021.
 5. Türkiye’de Yayın Yapan Televizyon Kanallarının İnstagram Hesaplarındaki Askeri HaberlerKategorisinin Kullanımı: TRT Haber, Fox Haber ve Haber Türk Örneği, 2021.
 6. Sosyal Medyada Linç Kültürü: Twitter Örneği, 2021.
 7. Sağlık Sektöründe Yaşanan Şiddetin Medyaya Yansıması, 2020.
 8. Kültür Sanat Gazeteciliğinin Gelişimi ve Günümüz Kültür Sanat Gazeteciliği, 2020.
 9. Türkiye’de Popüler Kültür Bağlamında Selfie, 2020.
 10. Protestoların çerçevelenmesi: Sarı yelekliler ve Türk medyası, 2020.
 11. Dijital medya ile değişen haber tüketim tercihleri ve haber doğrulama davranışları üzerine bir araştırma, 2019.
 12. “Ev Kadınlarının Yeni Medya Kullanım Amaçları ve Toplumsal Cinsiyet Rollerinin Yeniden Üretilmesi Üzerine Bir Araştırma", 2019.
 13. Türkiye'de popüler kültürle değişen kahve kültürü, 2018.
 14. Yerel İnternet Gazeteciliği: Çorum Örneği, 2018.

Academic Activities > Publications

(Scopus) Toplam: 1

Academic Activities > Publications

(Other Scientific Publications) Toplam: 3

Academic Activities > Book - Book Chapter

 1. Gazetecilik Etiği, 2023.
 2. Gazetecilik Etiği ve Özdenetim Uygulamaları, 2023.
 3. Kıbrıs Türk Medyasında Özdenetim Uygulamaları, 2021.
 4. Reklamcılık Etiği, 2021.

Academic Activities > Editörlük

 1. Haber Üsküdar, ISSN:xxxxxx, 2019.

Academic Activities > Congress - Conference Participation

 1. 3. Uluslararası Medya ve Toplum Sempozyumu, 2023.
 2. 10. Uluslararası İletişim Günleri / Dijital Kapitalizm ve İletişim, 2023.
 3. 10. Uluslararası İletişim Günleri / Dijital Kapitalizm ve İletişim, 2023.
 4. Yeni Yüzyıl'da İletişim Kongesi, 2022.
 5. 9. Uluslararası İletişim Günleri / Dijital Çağda İletişim Çalışmaları Sempozyumu, 2022.
 6. 8. Uluslararası İletişim Günleri / Dijital Çağda Kriz İletişimi Sempozyumu, 2021.
 7. 8.Uluslararası İletişim Günleri Dijital Çağda Kriz İletişimi Sempozyumu, 2021.
 8. Taşradan Şehire, Babıali'den İkitelli'ye, Matbaadan Dijitale Gazetecilik, 2021.
 9. Medya ve Toplum Sempozyumu: Pandemi Sarmalı, 2021.
 10. Teori ve Pratikte Siyasal İletişim Sempozyumu, 2019.
 11. Uluslararası Dijital Çağda İletişim Sempozyumu, 2019.

Administrative Activities

 1. Yönetim / Management, Rektör Danışmanı, (2024 - Devam ediyor.)
 2. Yönetim / Management, Dekan / Dean, (2023 - 2024)
 3. Çalışma Grubu Koordinatörlüğü / Coordinator of Research Group, Bölüm / Program Ulusal Akreditasyon Çalışma Grubu, (2023 - Devam ediyor.)
 4. Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Kalite Komisyonu Başkanı (Fakülte), (2023 - Devam ediyor.)
 5. Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Eğitim Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2023 - Devam ediyor.)
 6. Koordinatör / Coordinator, Bologna Koordinatörlüğü (Enstitü / Fakülte / MYO), (2023 - Devam ediyor.)
 7. Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Akreditasyon Komisyonu Başkanı (Fakülte), (2023 - Devam ediyor.)
 8. Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Ders Programı Hazırlama Komisyonu Başkanı (Fakülte), (2023 - Devam ediyor.)
 9. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Müfredat Geliştirme ve Ders Metaryali Komisyonu, (2023 - Devam ediyor.)
 10. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Eğiticilerin Eğitimi Komisyonu, (2023 - Devam ediyor.)
 11. Kurul Üyeliği / Board Member, Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği, (2022 - Devam ediyor.)
 12. Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club, GAZETECİLİK KULÜBÜ, (2022 - Devam ediyor.)
 13. Koordinatör / Coordinator, Bologna Bölüm Koordinatörlüğü, (2021 - 2023)
 14. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Kalite Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2021 - 2023)
 15. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Müfredat Geliştirme ve Ders Metaryali Komisyonu, (2021 - 2023)
 16. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Haber ve Duyuru Komisyonu, (2021 - 2023)
 17. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Akreditasyon Komisyonu, (2021 - 2023)
 18. Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Muafiyet Komisyonu Başkanlığı (Enstitü / Fakülte / MYO), (2021 - 2023)
 19. Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club, GAZETECİLİK KULÜBÜ, (2019 - 2020)
 20. Bölüm Başkanlığı / Head of Department, Yeni Medya ve Gazetecilik, (2018 - 2023)
 21. Ana Bilim Başkanı / Head of Department, Yeni Medya ve Gazetecilik, (2018 - 2023)
 22. Kurul Üyeliği / Board Member, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, (2018 - Devam ediyor.)
 23. Kurul Üyeliği / Board Member, Fakülte Kurulu Üyeliği, (2018 - Devam ediyor.)
 24. Kurul Üyeliği / Board Member, Enstitü Kurulu Üyeliği, (2018 - 2023)
 25. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Eğitim Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2018 - 2023)
 26. Ü.Ü. Basılı ve Çevrimiçi Süreli Yayın Editörlüğü (Editor in Chief ), Ulusal Yayınevi Tarafından Basılan Süreli Yayında Editörlük, (2017 - Devam ediyor.)
 27. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2017 - Devam ediyor.)

Education and Training Activities

 1. Suç Haberciliği ve Etik, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Bahar)
 2. Gazetecilik ve Haber Kuramları, (Master / 2022-2023 Bahar)
 3. Mezuniyet Projesi II, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Bahar)
 4. Gazetecilik Uygulamaları, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Bahar)
 5. İnternet Gazeteciliği, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Bahar)
 6. Gazetecilikte Yeni Yaklaşımlar, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Bahar)
 7. Gazetecilikte Yeni Yönelimler, (PhD / 2022-2023 Güz)
 8. Mezuniyet Projesi I, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)
 9. Yerel Gazetecilik, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)
 10. Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Akademik Etik, (Master / 2022-2023 Güz)
 11. Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Akademik Etik, (Master / 2022-2023 Güz)
 12. Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Akademik Etik, (Master / 2022-2023 Güz)
 13. İletişim ve Etik, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)
 14. İletişim ve Etik, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)
 15. Araştırmacı Gazetecilik, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)
 16. Masaüstü Yayıncılık, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)
 17. Basında Anlatı Türleri, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)
 18. Gazeteciliğe Giriş, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)