Dr.Öğr. Üyesi Şükrü GÜLER

İF / Halkla İlişkiler ve Tanıtım

sukru.guleruskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 2964

ORCID: 0000-0003-3482-5417

Citation : 32 | h-index : 2 | i10-index : 1


Araştırma Alanları

Halkla İlişkiler, Kurumsal İletişim, Kurumsal İtibar, Kriz İletişimi, Kurumsal Reklamcılık

Araştırma Alanları İle Örtüşen BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedef Etiketleri

9 11 12 17

Kısa Özgeçmiş

1989 yılında doğdu. 2013 yılında Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümünde lisans eğitimini tamamladı. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler Bölümünde Yüksek Lisans Programından 2016 yılında mezun oldu. Aynı üniversitenin Reklamcılık ve Tanıtım Bilim Dalında doktora programına devam etmektedir.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Yönetilen Lisansüstü Tezleri

 1. Sivil Toplum Kuruluşlarının Hayvan Hakları İçerikli Afişlerinin Dikkat Çekicilik Ekseninde Eye Tracking Tekniği ile İncelenmesi: Haytap Örneği, 2023.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 7

Kurumsal İletişimde Podcast: Bankaların Podcast Kanallarına Yönelik Bir İnceleme

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi (2023)

PANDEMİ DÖNEMİNDE KURUMSAL İLETİŞİM: MARKET ZİNCİRLERİNİN DİJİTAL ORTAMDAKİ PAYLAŞIMLARINA YÖNELİK BİR İNCELEME

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya ve İletişim Araştırmaları Hakemli E-Dergisi (2022)

Maradona as a Versatile Media Figure: A Study on Turkish Press

Funes. Journal of Narratives and Social Sciences (2021)

Markaya Yönelik Tutum Oluşturan Bir Unsur Olarak Kurumsal Reklam: Banka Müşterileri Üzerine Bir Araştırma

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi (2020)

Diital Ortamda Kurumsal İtibar Yönetimi ve Viral Uygalamalar İlişkisi

Global Media Journal TR Edition (2017)

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 1. Dijital Çağda Kurumsal Reklam, 2019.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 1. 9.Uluslararası İletişim Günleri, 2022.
 2. 8. Uluslararası İletişim Günleri, 2021.
 3. 4th International Cultural Informatics, Communication & Media Studies, 2021.
 4. 7. Uluslararası İletişim Günleri Dijital Çağda İletişim Eğitimi Sempozyumu, 2020.
 5. 7. Uluslararası İletişim Günleri Dijital Çağda İletişim Eğitimi Sempozyumu, 2020.
 6. 3. Uluslararası Yönetim ve Sosyal Bilimler Kongresi, 2019.
 7. 6. Uluslararası İletişim Günleri, 2019.

İdari Faaliyetler

 1. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Bölüm / Program Ulusal Akreditasyon Çalışma Grubu, (2023 - Devam ediyor.)
 2. Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Web Komisyonu Başkanlığı (Fakülte/MYO/Enstitü), (2021 - 2023)
 3. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Fakülte Dijital Eğitim Komisyonu, (2021 - 2023)
 4. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 31-40 Öğrenci Danışmanlığı, (2021 - Devam ediyor.)
 5. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Ders Programı Hazırlama Komisyonu, (2019 - 2021)
 6. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Sınav Programı Hazırlama Komisyonu, (2019 - 2021)
 7. Ü.Ü. Basılı ve Çevrimiçi Süreli Yayın Editör Yardımcılığı (Co-editor), Ulusal Yayınevi Tarafından Basılan Süreli Yayında Editör Yardımcılığı, (2018 - Devam ediyor.)
 8. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Fakülte/MYO Web Sayfası Geliştirme Komisyonu, (2016 - 2021)

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 1. Mezuniyet Projesi II, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 2. Halkla İlişkiler Mecraları ve Planlaması, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 3. Halkla İlişkilerde Yaratıcı Stratejiler, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 4. İtibar Yönetimi, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Bahar)
 5. Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Akademik Etik, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Güz)
 6. Mezuniyet Projesi I, (Lisans / 2022-2023 Güz)
 7. Halkla ilişkilerde Eleştirel Yaklaşımlar, (Lisans / 2022-2023 Güz)
 8. İtibar Yönetimi, (Lisans / 2022-2023 Güz)
 9. Halkla İlişkilere Giriş, (Lisans / 2022-2023 Güz)