Shirin TARBIAT, Ph.D

Assistant Professor of Biochemistry

shirin.tarbiatuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 2435

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-7931-1546

Short CV

Shirin Tarbiat was born in 1976 in Ardabil, Iran. She received her bachelor degree in Applied Chemistry from Tehran Azad University, Tehran in 1998. She received the M.S. and Ph.D. degrees in Biochemistry from Mysore University, India in 2008 and 2013 respectively. She worked as a post- doctoral (IFCC Professional Scientific Exchange Program) (PSEP) 2013-2014 at KOC University, Istanbul. She joined Üskudar University in 2015 as a lecturer in faculty of Engineering and Natural Sciences.

read more

Education Status & Academic Titles

Supervised Graduate Theses

 • Parkinson Hastalığı ile İlişkili Stevia Yapraklarının Etanolik Ekstraktının In Vitro Araştırılması, 2022.
 • Piper cubeba’de Yer Alan Fitokimyasalların İzolasyonu, Karakterizasyonu ve In-Vitro Alzheimer Modelinde Koruyucu Etkisinin İncelenmesi, 2021.
 • ZEYTİN YAPRAĞI EKSTRAKTININ YAŞLANMA KARŞITI OLARAK İN-VİTRO VE İN-VİVO İNCELENMESİ, 2021.
 • NÖRODEJENARATİF HASTALIKLARDA ROSA DAMASCENA’DAN ELDE EDİLEN FİTOKİMYASALLAR ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI İN VİTRO ÇALIŞMALAR, 2018.

Academic Activities > Publications

(ISI Web of Science Core Collection *) Toplam: 5

Academic Activities > Book - Book Chapter

 • Studies On The Mechanism of Action of Lipid Lowering Phytochemicals, 2020.

Projects > Projects

 • DNA Topoizomeraz IIβ’nın Nöroinflamasyondaki Rolünün Parkinson Hastalığı A53T α-Sinüklein Mutant Transgenik Fare Modelinde Araştırılması ve İlgili Moleküler Yolakların İn Vitro Aydınlatılması, 2023.
 • Isparta’dan toplanmış beş çeşit Rosa damascena bitkisinden elde edilen fitokimyasalların Alzheimer hastalığına etkileri üzerine karşılaştırmalı bir çalışma, 2019.

Academic Activities > Congress - Conference Participation

 • "11’nci Kozmetik Kimyası, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi", 2021.
 • 3th International Cosmetic Congress, 2019.
 • International Yeditepe University Genetics and Bioengineering Student Congress, 2018.

Administrative Activities

 • Koordinatör / Coordinator, Erasmus Bölüm Koordinatörlüğü, (2021 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2020 - Devam ediyor.)
 • Koordinatör / Coordinator, Erasmus Bölüm Koordinatörlüğü, (2020 - Devam ediyor.)
 • Koordinatör / Coordinator, Bologna Bölüm Koordinatörlüğü, (2020 - Devam ediyor.)
 • Bölüm Başkan Yardımcısı / Deputy Head of Department, Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) Bölüm Başkan Yardımcısı, (2019 - Devam ediyor.)
 • Bölüm Başkan Yardımcısı / Deputy Head of Department, Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) Bölüm Başkan Yardımcısı, (2018 - 2019)
 • Koordinatör / Coordinator, Erasmus Bölüm Koordinatörlüğü, (2017 - 2018)
 • Koordinatör / Coordinator, Bologna Bölüm Koordinatörlüğü, (2017 - 2018)

Scientific Memberships

 • Lifetime affiliation of ASSOCIATION OF CLINICAL BIOCHEMISTS OF INDIA ( A C B I ) 2013

Education and Training Activities

 • Nutritional Biochemistry, (Undergraduate Degree / 2019-2020 Güz)
 • Biochemistry I, (Undergraduate Degree / 2019-2020 Güz)
 • General Chemistry I, (Undergraduate Degree / 2019-2020 Güz)
 • İmmobilize Enzim ve Hücre Teknolojisi, (Master / 2019-2020 Güz)
 • Biochemistry II, (Undergraduate Degree / 2018-2019 Bahar)
 • Organic Chemistry, (Undergraduate Degree / 2018-2019 Bahar)
 • Organic Chemistry, (Undergraduate Degree / 2018-2019 Bahar)
 • General Chemistry II, (Undergraduate Degree / 2018-2019 Bahar)
 • Biomaterials, (Undergraduate Degree / 2018-2019 Bahar)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index