Prof.Dr. Sevil ATASOY

Rektör Yardımcısı / Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü Müdürü

sevil.atasoyuskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22 2231

Citation : 1118 | h-index : 10 | i10-index : 10


Kısa Özgeçmiş

Prof. Dr. Sevil Atasoy 1949'da, İstanbul'da doğdu. Alman Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Kimya Fakültesinden mezun oldu, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalında biyokimya alanında uzmanlık ve tıp bilimleri doktorası yaptı, aynı dalda doçent ve profesör oldu. 

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Yönetilen Lisansüstü Tezleri

 • Yalnız Kurt Saldırıları: Tek Aktörlü Terörizmin Adli Psikoloji ve Adli Bilimler Açısından İncelenmesi, 2021.
 • Onarıcı Adalet Olarak Karşılaştırmalı Hukukta Uzlaştırma: Türk Hukuku ve Kuzey Avrupa Hukuklarının İncelenmesi, 2021.
 • Kent Güvenliği ve Suç Önleme: İnsansız Hava Araçlarının Kentsel Mekanda Suç ile Mücadelede Kullanımı, 2021.
 • ANTİ-THC FAB FRAGMANININ PSİKOAKTİF BİLEŞİK THC’ NİN METABOLİTİ THC-COOH’ YE OLAN AFFİNİTESİNİN ARTTIRILMASI İÇİN MOLEKÜLER DİNAMİK, 2020.
 • Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçların Delillendirilmesinde Adli Ebelerin Rolü: Türkiye’ye Özgü Bir Model Önerisi, 2019.
 • Sağlıkta Şiddet Suçunun Önlenmesinde, Öfke Kontrolü Yönünden Hemşire ve Ebelerin Rolü, 2019.
 • İstanbul'da Adli Bilimler Açısından Önemli Ergin Calliphoridae Türlerinin DNA Temelli Yöntemlerle Belirlenmesi, 2019.
 • Türkiye’deki Özel Güvenlik Hizmetlerinin Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği Ülkelerindeki Uygulama Örnekleri İle Karşılaştırılması, 2019.
 • CEZA YARGILAMASINDA İSNADIN İSPATINDA DELİLLERİN ÖNEMİ, 2019.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(ISI Web of Science Core Collection *) Toplam: 17

The use of DNA microsatellite loci for ”Caretta caretta” identification

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND HEALTH PART A-TOXIC/HAZARDOUS SUBSTANCES ENVIRONMENTAL ENGINEERING (2006)

A Comparative Study in DNA Extraction from Skeletal Remains

FORENSIC SCIENCE INTERNATIONAL (2003)

Marternity Estimation from Skeletal Remains

FORENSIC SCIENCE INTERNATIONAL (2003)

Personal Identification from Fecal Material: A Case Report

FORENSIC SCIENCE INTERNATIONAL (2003)

D1S80 polymorphism in Istanbul (Turkey)

JOURNAL OF FORENSIC SCIENCES (2002)

Genetic variation at five STR loci in subpopulations living in Turkey

INTERNATIONAL JOURNAL OF LEGAL MEDICINE (1997)

Postgraduate forensic science education in Turkey

JOURNAL OF FORENSIC SCIENCES (1995)

ILLICIT DRUG-ABUSE IN THE MARMARA REGION OF TURKEY

FORENSIC SCIENCE INTERNATIONAL (1988)

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 1

Human Identification from washed blood stains

Bulletin of the National Research Centre (2021)

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 • Uluslararası Sözleşmeler Kapsamında Talep Azaltma Stratejileri, 2021.
 • 2020 World Drug Report International Narcotics Control Board, 2021.
 • 2020 Annual Report on Precursors and chemicals frequently used in the illicit manufacture of narcotic drugs and psychotropic substances, 2021.
 • Bağımlılık Tanı ve Tedavi Temel Kitabı, 2021.
 • Report of the International Narcotics Control Board for 2018, 2019.
 • Report of the International Narcotics Control Board for 2017, 2018.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 • 2021 AAFS Annual Scientific Meeting, 2021.
 • 2021 AAFS Annual Scientific Meeting, 2021.
 • 2021 AAFS Annual Scientific Meeting, 2021.
 • 2021AAFS Annual Scientific Meeting, 2021.
 • AAFS 73rd Annual Scientific Meeting, 2021.
 • AAFS 73rd Annual Scientific Meeting, 2021.
 • 2021 Annual Scientific Meeting, 2021.
 • Meeting of American Academy of Forensic Sciences, 2019.
 • Meeting of American Academy of Forensic Sciences, 2019.
 • 71. American Academy of Forensic Science Meeting, 2019.
 • 71 American Academy of Forensic Science, 2019.
 • 70th Annual Meeting of American Academy of Forensic Sciences (AAFS), 2019.
 • 71ST AAFS (AMERICAN ACADEMY OF FORENSIC SCIENCES) ANNUAL SCIENTIFIC MEETING, 2019.
 • 71ST AAFS (AMERICAN ACADEMY OF FORENSIC SCIENCES) ANNUAL SCIENTIFIC MEETING, 2019.
 • 71ST AAFS (AMERICAN ACADEMY OF FORENSIC SCIENCES) ANNUAL SCIENTIFIC MEETING, 2019.
 • 71ST AAFS (AMERICAN ACADEMY OF FORENSIC SCIENCES) ANNUAL SCIENTIFIC MEETING, 2019.
 • 8th European Academy of Forensic Science, 2018.
 • 8th European Academy of Forensic Science, 2018.
 • 8th European Academy of Forensic Science, 2018.
 • 8th European Academy of Forensic Science, 2018.
 • 8th European Academy of Forensic Science, 2018.
 • 8th European Academy of Forensic Science Conference, 2018.
 • 8th European Academy of Forensic Science Conference, 2018.
 • 15th Forensic Science Congress, 2018.
 • 15. Adli Bilimler Kongresi, 2018.
 • 15. Adli Bilimler Kongresi, 2018.
 • 15. Adli Bilimler Kongresi, 2018.
 • 15. Adli Bilimler Kongresi, 2018.
 • 15. Adli Bilimler Kongresi, 2018.

İdari Faaliyetler

 • Merkez Müdürü / Head of Resarch Center, ÜSATAM, (2020 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, ARGEYEP Yürütme Kurulu Üyeliği, (2020 - Devam ediyor.)
 • Çalışma Grubu Koordinatörlüğü / Coordinator of Research Group, Adli Bilimler Grubu, (2018 - Devam ediyor.)
 • Bölüm Başkanlığı / Head of Department, Adli Bilimler (Türkçe), (2017 - Devam ediyor.)
 • Ana Bilim Başkanı / Head of Department, Adli Bilimler, (2017 - Devam ediyor.)
 • Yönetim / Management, Enstitü Müdürü, (2016 - Devam ediyor.)
 • Merkez Müdürü / Head of Resarch Center, ŞİDAM, (2014 - Devam ediyor.)
 • Yönetim / Management, Rektör Yardımcısı, (2013 - Devam ediyor.)

Bilimsel Üyelikler

 • Colloquia Antiqua dergisi danışma kurulu üyeliği 2021
 • Bilim Kurulu Başkanı 2020
 • American Academy of Forensic Science (Criminalistics Section) 2004

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 • Adli Bilimere Giriş-Kriminalistik, (Yüksek Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Adli Bilimlerde Güncel Konular, (Doktora / 2019-2020 Güz)
 • İleri Kriminalistik I, (Doktora / 2019-2020 Güz)
 • Adli Bilimlere Giriş-Kriminalistik, (Doktora / 2019-2020 Güz)
 • Adli Bilimler ve Kriminalistik, (Yüksek Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Temel Adli Bilimler I, (Yüksek Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Olay Yeri İnceleme-I, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Kriminalistik-I, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Adli Bilimlere Giriş-I, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Ceza ve Hukuk Davalarında Bilimsel Deliller, (Yüksek Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • İleri Kriminalistik II, (Doktora / 2018-2019 Bahar)
 • Ceza ve Hukuk Davalarında Bilimsel Deliller, (Doktora / 2018-2019 Bahar)
 • Kriminal Profilleme, (Doktora / 2018-2019 Bahar)
 • Suçlu Davranışı, (Yüksek Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Ceza ve Hukuk Davalarında Bilimsel Deliller, (Yüksek Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Temel Adli Bilimler II, (Yüksek Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Adli Bilimlere Giriş II, (Lisans / 2018-2019 Bahar)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index