Prof.Dr. Sevil ATASOY

Rektör Yardımcısı / Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü Müdürü

sevil.atasoyuskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22 2231

Citation : 1054 | h-index : 10 | i10-index : 11


Kısa Özgeçmiş

Prof. Dr. Sevil Atasoy 1949'da, İstanbul'da doğdu. Alman Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Kimya Fakültesinden mezun oldu, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalında biyokimya alanında uzmanlık ve tıp bilimleri doktorası yaptı, aynı dalda doçent ve profesör oldu. 

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Yönetilen Lisansüstü Tezleri

 • ANTİ-THC FAB FRAGMANININ PSİKOAKTİF BİLEŞİK THC’ NİN METABOLİTİ THC-COOH’ YE OLAN AFFİNİTESİNİN ARTTIRILMASI İÇİN MOLEKÜLER DİNAMİK, 2020.
 • Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçların Delillendirilmesinde Adli Ebelerin Rolü: Türkiye’ye Özgü Bir Model Önerisi, 2019.
 • Sağlıkta Şiddet Suçunun Önlenmesinde, Öfke Kontrolü Yönünden Hemşire ve Ebelerin Rolü, 2019.
 • İstanbul'da Adli Bilimler Açısından Önemli Ergin Calliphoridae Türlerinin DNA Temelli Yöntemlerle Belirlenmesi, 2019.
 • Türkiye’deki Özel Güvenlik Hizmetlerinin Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği Ülkelerindeki Uygulama Örnekleri İle Karşılaştırılması, 2019.
 • CEZA YARGILAMASINDA İSNADIN İSPATINDA DELİLLERİN ÖNEMİ, 2019.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(ISI Web of Science Core Collection *) Toplam: 17

The use of DNA microsatellite loci for ”Caretta caretta” identification

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND HEALTH PART A-TOXIC/HAZARDOUS SUBSTANCES ENVIRONMENTAL ENGINEERING (2006)

A Comparative Study in DNA Extraction from Skeletal Remains

FORENSIC SCIENCE INTERNATIONAL (2003)

Marternity Estimation from Skeletal Remains

FORENSIC SCIENCE INTERNATIONAL (2003)

Personal Identification from Fecal Material: A Case Report

FORENSIC SCIENCE INTERNATIONAL (2003)

D1S80 polymorphism in Istanbul (Turkey)

JOURNAL OF FORENSIC SCIENCES (2002)

Genetic variation at five STR loci in subpopulations living in Turkey

INTERNATIONAL JOURNAL OF LEGAL MEDICINE (1997)

Postgraduate forensic science education in Turkey

JOURNAL OF FORENSIC SCIENCES (1995)

ILLICIT DRUG-ABUSE IN THE MARMARA REGION OF TURKEY

FORENSIC SCIENCE INTERNATIONAL (1988)

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 • Report of the International Narcotics Control Board for 2018, 2019.
 • Report of the International Narcotics Control Board for 2017, 2018.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 • Meeting of American Academy of Forensic Sciences, 2019.
 • Meeting of American Academy of Forensic Sciences, 2019.
 • 70th Annual Meeting of American Academy of Forensic Sciences (AAFS), 2019.
 • 71. American Academy of Forensic Science Meeting, 2019.
 • 71 American Academy of Forensic Science, 2019.
 • 71ST AAFS (AMERICAN ACADEMY OF FORENSIC SCIENCES) ANNUAL SCIENTIFIC MEETING, 2019.
 • 71ST AAFS (AMERICAN ACADEMY OF FORENSIC SCIENCES) ANNUAL SCIENTIFIC MEETING, 2019.
 • 71ST AAFS (AMERICAN ACADEMY OF FORENSIC SCIENCES) ANNUAL SCIENTIFIC MEETING, 2019.
 • 71ST AAFS (AMERICAN ACADEMY OF FORENSIC SCIENCES) ANNUAL SCIENTIFIC MEETING, 2019.
 • 8th European Academy of Forensic Science, 2018.
 • 8th European Academy of Forensic Science, 2018.
 • 8th European Academy of Forensic Science, 2018.
 • 8th European Academy of Forensic Science, 2018.
 • 8th European Academy of Forensic Science, 2018.
 • 8th European Academy of Forensic Science Conference, 2018.
 • 8th European Academy of Forensic Science Conference, 2018.
 • 15. Adli Bilimler Kongresi, 2018.
 • 15. Adli Bilimler Kongresi, 2018.
 • 15. Adli Bilimler Kongresi, 2018.
 • 15. Adli Bilimler Kongresi, 2018.
 • 15. Adli Bilimler Kongresi, 2018.

İdari Faaliyetler

 • Bölüm Başkanlığı, Adli Bilimler (Türkçe) 2020.
 • Yönetim, Enstitü Müdürü 2020.
 • Merkez Müdürü, ŞİDAM 2020.
 • Yönetim, Rektör Yardımcısı 2020.

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 • Adli Bilimere Giriş-Kriminalistik, (lisansustu) Güz.
 • Adli Bilimlerde Güncel Konular, (doktora) Güz.
 • İleri Kriminalistik I, (doktora) Güz.
 • Adli Bilimlere Giriş-Kriminalistik, (doktora) Güz.
 • Adli Bilimler ve Kriminalistik, (lisansustu) Güz.
 • Temel Adli Bilimler I, (lisansustu) Güz.
 • Olay Yeri İnceleme-I, (lisans) Güz.
 • Kriminalistik-I, (lisans) Güz.
 • Adli Bilimlere Giriş-I, (lisans) Güz.
 • Ceza ve Hukuk Davalarında Bilimsel Deliller, (lisansustu) Bahar.
 • İleri Kriminalistik II, (doktora) Bahar.
 • Ceza ve Hukuk Davalarında Bilimsel Deliller, (doktora) Bahar.
 • Kriminal Profilleme, (doktora) Bahar.
 • Suçlu Davranışı, (lisansustu) Bahar.
 • Ceza ve Hukuk Davalarında Bilimsel Deliller, (lisansustu) Bahar.
 • Temel Adli Bilimler II, (lisansustu) Bahar.
 • Adli Bilimlere Giriş II, (lisans) Bahar.
 • Adli Tıp I (Olay Yeri İnceleme), (onlisans) Güz.
 • Adli Bilimere Giriş-Kriminalistik, (lisansustu) Güz.
 • Adli Bilimlerde Güncel Konular, (doktora) Güz.
 • İleri Kriminalistik I, (doktora) Güz.
 • Adli Bilimlere Giriş-Kriminalistik, (doktora) Güz.
 • Adli Bilimler ve Kriminalistik, (lisansustu) Güz.
 • Adli Bilimler ve Kriminalistik, (lisansustu) Güz.
 • Adli Bilimler ve Kriminalistik, (lisansustu) Güz.
 • Adli Bilimler ve Kriminalistik, (lisansustu) Güz.
 • Adli Bilimler ve Kriminalistik, (lisansustu) Güz.
 • Adli Bilimler ve Kriminalistik, (lisansustu) Güz.
 • Temel Adli Bilimler I, (lisansustu) Güz.
 • Adli Bilimlere Giriş-I, (lisans) Güz.
 • Adli Bilimlerde Temel Prensip ve Yöntemler, (lisansustu) Güz.
 • Seminer, (lisansustu) Bahar.
 • Seminer, (lisansustu) Bahar.
 • Seminer, (lisansustu) Bahar.
 • Ceza ve Hukuk Davalarında Bilimsel Deliller, (lisansustu) Bahar.
 • Temel Adli Bilimler II, (lisansustu) Bahar.
 • Seminer, (lisansustu) Bahar.
 • Seminer, (lisansustu) Bahar.
 • Adli Tıp -Kesici -Delici - Batıcı Alet ve Ateşli Silah Yaraları ve Dokümantasyon, (lisansustu) Bahar.
 • Adli Hemşirelik/Ebelik ve Cinsel Saldırılarda Delil, (lisansustu) Bahar.
 • Seminer, (lisansustu) Bahar.
 • Seminer, (lisansustu) Bahar.
 • Seminer, (lisansustu) Bahar.
 • Adli Tıp I (Olay Yeri İnceleme), (onlisans) Güz.
 • Seminer, (lisansustu) Güz.
 • Adli Bilimler ve Kriminalistik, (lisansustu) Güz.
 • Adli Bilimler ve Kriminalistik, (lisansustu) Güz.
 • Adli Bilimler ve Kriminalistik, (lisansustu) Güz.
 • Adli Bilimler ve Kriminalistik, (lisansustu) Güz.
 • Adli Bilimler ve Kriminalistik, (lisansustu) Güz.
 • Adli Bilimler ve Kriminalistik, (lisansustu) Güz.
 • Adli Bilimler ve Kriminalistik, (lisansustu) Güz.
 • Adli Bilimler ve Kriminalistik, (lisansustu) Güz.
 • Adli Bilimler ve Kriminalistik, (lisansustu) Güz.
 • Seminer, (lisansustu) Güz.
 • Temel Adli Bilimler I, (lisansustu) Güz.
 • Temel Adli Bilimler I, (lisansustu) Güz.
 • Adli Kimyada Temel Prensipler, (lisansustu) Güz.
 • Adli Bilimlerde Temel Prensip ve Yöntemler, (lisansustu) Güz.

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index