Sevil ATASOY, Ph.D

Professor of Biochemistry

sevil.atasoyuskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22 2231

Citation : 1163 | h-index : 10 | i10-index : 10


Short CV

Prof. Sevil Atasoy was born in İstanbul, 1949. She graduated from German High School and İstanbul University, Faculty of Chemistry. She gained expertise and did doctorate in medical sciences in İstanbul University Cerrahpaşa, Faculty of Medicine, Biochemistry department. She became associate professor and professor in the same branch.

read more

Education Status & Academic Titles

Supervised Graduate Theses

 • Covid 19 Pandemi Sürecinde Etkin Önleme, Erken Müdahale ve İyileştirme Politikaları Oluşturmada Kadına Yönelik Şiddet Olgusu, 2022.
 • EĞİTİMİN SUÇ KORKUSU ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ, 2022.
 • Alman Ceza Adaleti Işığında; Hukuki ve Kriminal Açıdan Failin Anne Olduğu Neonatisit ve İnfantisit Cinayetleri, 2022.
 • Çocuk Yanıklarında Aile Özellikleri, Ailenin İhmal Farkındalığı: İstanbul Örneği, 2021.
 • 2010-2019 Yılları Arasında Türkiye’ de Gerçekleşen İntihar Olgularının Değişiklikler Açısından İncelenmesi, 2021.
 • Çocuk Destek Merkezinde Kalan Cinsel İstismar Mağduru 11-18 Yaş Grubundaki Kız Çocuklarının Sosyodemografik Analizi, 2021.
 • İç İşleri Bakanlığının Uyuşturucu Madde Arzı ile Mücadele Faaliyetleri, 2021.
 • Yalnız Kurt Saldırıları: Tek Aktörlü Terörizmin Adli Psikoloji ve Adli Bilimler Açısından İncelenmesi, 2021.
 • Onarıcı Adalet Olarak Karşılaştırmalı Hukukta Uzlaştırma: Türk Hukuku ve Kuzey Avrupa Hukuklarının İncelenmesi, 2021.
 • Kent Güvenliği ve Suç Önleme: İnsansız Hava Araçlarının Kentsel Mekanda Suç ile Mücadelede Kullanımı, 2021.
 • ANTİ-THC FAB FRAGMANININ PSİKOAKTİF BİLEŞİK THC’ NİN METABOLİTİ THC-COOH’ YE OLAN AFFİNİTESİNİN ARTTIRILMASI İÇİN MOLEKÜLER DİNAMİK, 2020.
 • Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçların Delillendirilmesinde Adli Ebelerin Rolü: Türkiye’ye Özgü Bir Model Önerisi, 2019.
 • Sağlıkta Şiddet Suçunun Önlenmesinde, Öfke Kontrolü Yönünden Hemşire ve Ebelerin Rolü, 2019.
 • İstanbul'da Adli Bilimler Açısından Önemli Ergin Calliphoridae Türlerinin DNA Temelli Yöntemlerle Belirlenmesi, 2019.
 • Türkiye’deki Özel Güvenlik Hizmetlerinin Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği Ülkelerindeki Uygulama Örnekleri İle Karşılaştırılması, 2019.
 • CEZA YARGILAMASINDA İSNADIN İSPATINDA DELİLLERİN ÖNEMİ, 2019.

Academic Activities > Publications

(ISI Web of Science Core Collection *) Toplam: 17

The use of DNA microsatellite loci for ”Caretta caretta” identification

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND HEALTH PART A-TOXIC/HAZARDOUS SUBSTANCES ENVIRONMENTAL ENGINEERING (2006)

A Comparative Study in DNA Extraction from Skeletal Remains

FORENSIC SCIENCE INTERNATIONAL (2003)

Marternity Estimation from Skeletal Remains

FORENSIC SCIENCE INTERNATIONAL (2003)

Personal Identification from Fecal Material: A Case Report

FORENSIC SCIENCE INTERNATIONAL (2003)

D1S80 polymorphism in Istanbul (Turkey)

JOURNAL OF FORENSIC SCIENCES (2002)

Genetic variation at five STR loci in subpopulations living in Turkey

INTERNATIONAL JOURNAL OF LEGAL MEDICINE (1997)

Postgraduate forensic science education in Turkey

JOURNAL OF FORENSIC SCIENCES (1995)

ILLICIT DRUG-ABUSE IN THE MARMARA REGION OF TURKEY

FORENSIC SCIENCE INTERNATIONAL (1988)

Academic Activities > Publications

(Other Scientific Publications) Toplam: 2

Human Identification from washed blood stains

Bulletin of the National Research Centre (2021)

Academic Activities > Book - Book Chapter

 • 2020 World Drug Report International Narcotics Control Board, 2021.
 • 2020 Annual Report on Precursors and chemicals frequently used in the illicit manufacture of narcotic drugs and psychotropic substances, 2021.
 • Uluslararası Sözleşmeler Kapsamında Talep Azaltma Stratejileri, 2021.
 • Bağımlılık Tanı ve Tedavi Temel Kitabı, 2021.
 • Report of the International Narcotics Control Board for 2018, 2019.
 • Report of the International Narcotics Control Board for 2017, 2018.

Academic Activities > Congress - Conference Participation

 • 2021 Annual Scientific Meeting, 2021.
 • 2021 AAFS Annual Scientific Meeting, 2021.
 • 2021 AAFS Annual Scientific Meeting, 2021.
 • 2021 AAFS Annual Scientific Meeting, 2021.
 • 2021AAFS Annual Scientific Meeting, 2021.
 • AAFS 73rd Annual Scientific Meeting, 2021.
 • AAFS 73rd Annual Scientific Meeting, 2021.
 • Meeting of American Academy of Forensic Sciences, 2019.
 • Meeting of American Academy of Forensic Sciences, 2019.
 • 70th Annual Meeting of American Academy of Forensic Sciences (AAFS), 2019.
 • 71. American Academy of Forensic Science Meeting, 2019.
 • 71 American Academy of Forensic Science, 2019.
 • 71ST AAFS (AMERICAN ACADEMY OF FORENSIC SCIENCES) ANNUAL SCIENTIFIC MEETING, 2019.
 • 71ST AAFS (AMERICAN ACADEMY OF FORENSIC SCIENCES) ANNUAL SCIENTIFIC MEETING, 2019.
 • 71ST AAFS (AMERICAN ACADEMY OF FORENSIC SCIENCES) ANNUAL SCIENTIFIC MEETING, 2019.
 • 71ST AAFS (AMERICAN ACADEMY OF FORENSIC SCIENCES) ANNUAL SCIENTIFIC MEETING, 2019.
 • 8th European Academy of Forensic Science, 2018.
 • 8th European Academy of Forensic Science, 2018.
 • 8th European Academy of Forensic Science, 2018.
 • 8th European Academy of Forensic Science, 2018.
 • 8th European Academy of Forensic Science, 2018.
 • 8th European Academy of Forensic Science Conference, 2018.
 • 8th European Academy of Forensic Science Conference, 2018.
 • 15th Forensic Science Congress, 2018.
 • 15. Adli Bilimler Kongresi, 2018.
 • 15. Adli Bilimler Kongresi, 2018.
 • 15. Adli Bilimler Kongresi, 2018.
 • 15. Adli Bilimler Kongresi, 2018.
 • 15. Adli Bilimler Kongresi, 2018.

Administrative Activities

 • Merkez Müdürü / Head of Resarch Center, ÜSATAM, (2020 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, ARGEYEP Yürütme Kurulu Üyeliği, (2020 - Devam ediyor.)
 • Çalışma Grubu Koordinatörlüğü / Coordinator of Research Group, Adli Bilimler Grubu, (2018 - Devam ediyor.)
 • Bölüm Başkanlığı / Head of Department, Adli Bilimler (Türkçe), (2017 - Devam ediyor.)
 • Ana Bilim Başkanı / Head of Department, Adli Bilimler, (2017 - Devam ediyor.)
 • Yönetim / Management, Enstitü Müdürü, (2016 - Devam ediyor.)
 • Merkez Müdürü / Head of Resarch Center, ŞİDAM, (2014 - Devam ediyor.)
 • Yönetim / Management, Rektör Yardımcısı, (2013 - Devam ediyor.)

Scientific Memberships

 • OHS Academy Dergisi Danışma Kurulu Üyeliği 2022
 • Colloquia Antiqua dergisi danışma kurulu üyeliği 2021
 • Bilim Kurulu Başkanı 2020
 • American Academy of Forensic Science (Criminalistics Section) 2004

Education and Training Activities

 • Adli Bilimere Giriş-Kriminalistik, (Master / 2019-2020 Güz)
 • Adli Bilimlerde Güncel Konular, (PhD / 2019-2020 Güz)
 • İleri Kriminalistik I, (PhD / 2019-2020 Güz)
 • Adli Bilimlere Giriş-Kriminalistik, (PhD / 2019-2020 Güz)
 • Adli Bilimler ve Kriminalistik, (Master / 2019-2020 Güz)
 • Temel Adli Bilimler I, (Master / 2019-2020 Güz)
 • Olay Yeri İnceleme-I, (Undergraduate Degree / 2019-2020 Güz)
 • Kriminalistik-I, (Undergraduate Degree / 2019-2020 Güz)
 • Adli Bilimlere Giriş-I, (Undergraduate Degree / 2019-2020 Güz)
 • Ceza ve Hukuk Davalarında Bilimsel Deliller, (Master / 2018-2019 Bahar)
 • İleri Kriminalistik II, (PhD / 2018-2019 Bahar)
 • Ceza ve Hukuk Davalarında Bilimsel Deliller, (PhD / 2018-2019 Bahar)
 • Kriminal Profilleme, (PhD / 2018-2019 Bahar)
 • Suçlu Davranışı, (Master / 2018-2019 Bahar)
 • Ceza ve Hukuk Davalarında Bilimsel Deliller, (Master / 2018-2019 Bahar)
 • Temel Adli Bilimler II, (Master / 2018-2019 Bahar)
 • Adli Bilimlere Giriş II, (Undergraduate Degree / 2018-2019 Bahar)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index