Sevil ATASOY, Ph.D

Professor

sevil.atasoyuskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22

ORCID: https://orcid.org/ 0000-0002-0236-0267

Documents : 31 | Citation : 432 | h-index : 4

Citation : 1285 | h-index : 10 | i10-index : 10

: 136
: 0

Research Fields

Forensic science, scientific evidence, DNA, Crime scene investigation, Illicit drugs, Document examination

UN Sustainable Development Goal Labels Matching with Research Fields

3 4 5 9 16 17

Short CV

Prof. Sevil Atasoy was born in İstanbul, 1949. She graduated from German High School and İstanbul University, Faculty of Chemistry. She gained expertise and did doctorate in medical sciences in İstanbul University Cerrahpaşa, Faculty of Medicine, Biochemistry department. She became associate professor and professor in the same branch.

read more

Education Status & Academic Titles

Supervised Graduate Theses

 1. Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki Suç Önleme Stratejilerinin Karşılaştırmalı İncelenmesi, 2023.
 2. Adli Bilimlerde Doğrulama Önyargısı, 2022.
 3. Sokakta Yaşayan 12-18 Yaş Grubu Çocuk ve Gençlerin Suça Sürüklenme, Yargılanma, İnfaz ve İyileşme Süreçleri, 2022.
 4. ODOROLOJİNİN DELİLLER ÜZERİNDEKİ TESPİTİ VE HUKUKİ BOYUTUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ, 2022.
 5. Covid 19 Pandemi Sürecinde Etkin Önleme, Erken Müdahale ve İyileştirme Politikaları Oluşturmada Kadına Yönelik Şiddet Olgusu, 2022.
 6. EĞİTİMİN SUÇ KORKUSU ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ, 2022.
 7. Alman Ceza Adaleti Işığında; Hukuki ve Kriminal Açıdan Failin Anne Olduğu Neonatisit ve İnfantisit Cinayetleri, 2022.
 8. Çocuk Yanıklarında Aile Özellikleri, Ailenin İhmal Farkındalığı: İstanbul Örneği, 2021.
 9. 2010-2019 Yılları Arasında Türkiye’ de Gerçekleşen İntihar Olgularının Değişiklikler Açısından İncelenmesi, 2021.
 10. Çocuk Destek Merkezinde Kalan Cinsel İstismar Mağduru 11-18 Yaş Grubundaki Kız Çocuklarının Sosyodemografik Analizi, 2021.
 11. İç İşleri Bakanlığının Uyuşturucu Madde Arzı ile Mücadele Faaliyetleri, 2021.
 12. Yalnız Kurt Saldırıları: Tek Aktörlü Terörizmin Adli Psikoloji ve Adli Bilimler Açısından İncelenmesi, 2021.
 13. Onarıcı Adalet Olarak Karşılaştırmalı Hukukta Uzlaştırma: Türk Hukuku ve Kuzey Avrupa Hukuklarının İncelenmesi, 2021.
 14. Kent Güvenliği ve Suç Önleme: İnsansız Hava Araçlarının Kentsel Mekanda Suç ile Mücadelede Kullanımı, 2021.
 15. ANTİ-THC FAB FRAGMANININ PSİKOAKTİF BİLEŞİK THC’ NİN METABOLİTİ THC-COOH’ YE OLAN AFFİNİTESİNİN ARTTIRILMASI İÇİN MOLEKÜLER DİNAMİK, 2020.
 16. Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçların Delillendirilmesinde Adli Ebelerin Rolü: Türkiye’ye Özgü Bir Model Önerisi, 2019.
 17. Sağlıkta Şiddet Suçunun Önlenmesinde, Öfke Kontrolü Yönünden Hemşire ve Ebelerin Rolü, 2019.
 18. İstanbul'da Adli Bilimler Açısından Önemli Ergin Calliphoridae Türlerinin DNA Temelli Yöntemlerle Belirlenmesi, 2019.
 19. Türkiye’deki Özel Güvenlik Hizmetlerinin Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği Ülkelerindeki Uygulama Örnekleri İle Karşılaştırılması, 2019.
 20. CEZA YARGILAMASINDA İSNADIN İSPATINDA DELİLLERİN ÖNEMİ, 2019.

Academic Activities > Publications

(Scopus) Toplam: 19

The use of DNA microsatellite loci for ”Caretta caretta” identification

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND HEALTH PART A-TOXIC/HAZARDOUS SUBSTANCES ENVIRONMENTAL ENGINEERING (2006)

A Comparative Study in DNA Extraction from Skeletal Remains

FORENSIC SCIENCE INTERNATIONAL (2003)

Marternity Estimation from Skeletal Remains

FORENSIC SCIENCE INTERNATIONAL (2003)

Personal Identification from Fecal Material: A Case Report

FORENSIC SCIENCE INTERNATIONAL (2003)

D1S80 polymorphism in Istanbul (Turkey)

JOURNAL OF FORENSIC SCIENCES (2002)

Genetic variation at five STR loci in subpopulations living in Turkey

INTERNATIONAL JOURNAL OF LEGAL MEDICINE (1997)

Postgraduate forensic science education in Turkey

JOURNAL OF FORENSIC SCIENCES (1995)

ILLICIT DRUG-ABUSE IN THE MARMARA REGION OF TURKEY

FORENSIC SCIENCE INTERNATIONAL (1988)

Academic Activities > Publications

(Other Scientific Publications) Toplam: 4

Academic Activities > Book - Book Chapter

 1. Kusursuz Casus Yoktur, 2023.
 2. Report 2022 International Narcotics Control Board, 2023.
 3. Supplement to the Annual Report of the Board for 2022 on the avaİability of Internationally Control Drugs, 2023.
 4. Precursors and chemicals frequently used in the illicit manufacture, 2023.
 5. Uluslararası Sözleşmeler Kapsamında Talep Azaltma Stratejileri, 2021.
 6. 2020 World Drug Report International Narcotics Control Board, 2021.
 7. 2020 Annual Report on Precursors and chemicals frequently used in the illicit manufacture of narcotic drugs and psychotropic substances, 2021.
 8. Bağımlılık Tanı ve Tedavi Temel Kitabı, 2021.
 9. Report of the International Narcotics Control Board for 2018, 2019.
 10. Report of the International Narcotics Control Board for 2017, 2018.

Projects > Projects

 1. Olay Yerinden Elde Edilen Görünmeyen Parmak İzlerinin Tayininde Kullanılmak Üzere Yeşil Sentez ile Biyosensör Geliştirilmesi, 2024.

Academic Activities > Congress - Conference Participation

 1. III. International Architecture Symposium, 2023.
 2. INTERNATIONAL TOPKAPI CONGRESS II, 2023.
 3. Uskudar Student Congress of Medicine, 2023.
 4. 14th Annual Meeting of the Balkan Academy of Forensic Sciences, 2023.
 5. 14th Annual Meeting of the Balkan Academy of Forensic Sciences, 2023.
 6. 14th Annual Meeting of the Balkan Academy of Forensic Sciences, 2023.
 7. 14th Annual Scientific Meeting Balkan Academy of Forensic Sciences, 2023.
 8. 14th Annual Scientific Meeting Balkan Academy of Forensic Sciences, 2023.
 9. 14th Annual Scientific Meeting Balkan Academy of Forensic Sciences, 2023.
 10. 14th Annual Scientific Meeting Balkan Academy of Forensic Sciences, 2023.
 11. 14th Annual Scientific Meeting Balkan Academy of Forensic Sciences, 2023.
 12. 14th Annual Scientific Meeting Balkan Academy of Forensic Sciences, 2023.
 13. 14th Annual Scientific Meeting Balkan Academy of Forensic Sciences, 2023.
 14. III. Uluslararası Güvenlik (Kriminalistik ve Kriminoloji) Kongresi, 2023.
 15. III. Uluslararası Güvenlik (Kriminalistik ve Kriminoloji) Kongresi, 2023.
 16. JSGA III. Uluslararası Güvenlik Kongreleri: Kriminalistik ve Kriminoloji Kongresi, 2023.
 17. JSGA III. Uluslararası Güvenlik Kongreleri: Kriminalistik ve Kriminoloji Kongresi, 2023.
 18. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi III. Uluslararası Güvenlik Kongreleri Kriminalistik ve Kriminoloji Kongresi, 2023.
 19. Virtual 12th Annual Forensic Science Symposium, 2023.
 20. 75th Annual AAFS Scientific Conference, 2023.
 21. 75th Annual AAFS Scientific Conference, 2023.
 22. 75th Annual AAFS Scientific Conference, 2023.
 23. AAFS 2023 The 75th Anniversary Conference, 2023.
 24. 75th Annual AAFS Scientific Conference, 2023.
 25. 3. Uluslararası 19. Ulusal Adli Bilimler Kongresi, 2022.
 26. Florida International University (FIU) 11th Annual Forensic Science Symposium, 2022.
 27. 2021 Annual Scientific Meeting, 2021.
 28. 2021 AAFS Annual Scientific Meeting, 2021.
 29. 2021 AAFS Annual Scientific Meeting, 2021.
 30. 2021 AAFS Annual Scientific Meeting, 2021.
 31. 2021AAFS Annual Scientific Meeting, 2021.
 32. AAFS 73rd Annual Scientific Meeting, 2021.
 33. AAFS 73rd Annual Scientific Meeting, 2021.
 34. Meeting of American Academy of Forensic Sciences, 2019.
 35. Meeting of American Academy of Forensic Sciences, 2019.
 36. 70th Annual Meeting of American Academy of Forensic Sciences (AAFS), 2019.
 37. 71. American Academy of Forensic Science Meeting, 2019.
 38. 71 American Academy of Forensic Science, 2019.
 39. 71ST AAFS (AMERICAN ACADEMY OF FORENSIC SCIENCES) ANNUAL SCIENTIFIC MEETING, 2019.
 40. 71ST AAFS (AMERICAN ACADEMY OF FORENSIC SCIENCES) ANNUAL SCIENTIFIC MEETING, 2019.
 41. 71ST AAFS (AMERICAN ACADEMY OF FORENSIC SCIENCES) ANNUAL SCIENTIFIC MEETING, 2019.
 42. 71ST AAFS (AMERICAN ACADEMY OF FORENSIC SCIENCES) ANNUAL SCIENTIFIC MEETING, 2019.
 43. 8th European Academy of Forensic Science, 2018.
 44. 8th European Academy of Forensic Science, 2018.
 45. 8th European Academy of Forensic Science, 2018.
 46. 8th European Academy of Forensic Science, 2018.
 47. 8th European Academy of Forensic Science, 2018.
 48. 8th European Academy of Forensic Science Conference, 2018.
 49. 8th European Academy of Forensic Science Conference, 2018.
 50. 15th Forensic Science Congress, 2018.
 51. 15. Adli Bilimler Kongresi, 2018.
 52. 15. Adli Bilimler Kongresi, 2018.
 53. 15. Adli Bilimler Kongresi, 2018.
 54. 15. Adli Bilimler Kongresi, 2018.
 55. 15. Adli Bilimler Kongresi, 2018.

Administrative Activities

 1. Ana Bilim Başkanı / Head of Department, Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı, (2023 - Devam ediyor.)
 2. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Adli Bilimler Grubu, (2022 - Devam ediyor.)
 3. Merkez Müdürü / Head of Resarch Center, ÜSATAM, (2020 - Devam ediyor.)
 4. Kurul Üyeliği / Board Member, ARGEYEP Yürütme Kurulu Üyeliği, (2020 - Devam ediyor.)
 5. Çalışma Grubu Koordinatörlüğü / Coordinator of Research Group, Adli Bilimler Grubu, (2018 - Devam ediyor.)
 6. Ana Bilim Başkanı / Head of Department, Adli Bilimler, (2017 - Devam ediyor.)
 7. Bölüm Başkanlığı / Head of Department, Adli Bilimler (Türkçe), (2017 - Devam ediyor.)
 8. Yönetim / Management, Enstitü Müdürü, (2016 - Devam ediyor.)
 9. Merkez Müdürü / Head of Resarch Center, ŞİDAM, (2014 - Devam ediyor.)
 10. Kurul Üyeliği / Board Member, Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği, (2014 - Devam ediyor.)
 11. Kurul Üyeliği / Board Member, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, (2014 - Devam ediyor.)
 12. Kurul Üyeliği / Board Member, Diğer Fakültelerde Kurul Üyeliği, (2014 - Devam ediyor.)
 13. Yönetim / Management, Rektör Yardımcısı, (2013 - Devam ediyor.)

Scientific Memberships

 1. OHS Academy Dergisi Danışma Kurulu Üyeliği 2022
 2. Colloquia Antiqua dergisi danışma kurulu üyeliği 2021
 3. Bilim Kurulu Başkanı 2020
 4. American Academy of Forensic Science (Criminalistics Section) 2004

Education and Training Activities

 1. Kriminoloji Teorileri ve Güncel Konular, (PhD / 2022-2023 Bahar)
 2. İleri Kriminalistik II, (PhD / 2022-2023 Bahar)
 3. Adli Bilimlere Giriş-Kriminalistik, (PhD / 2022-2023 Bahar)
 4. Belge İnceleme, (Master / 2022-2023 Bahar)
 5. Ceza ve Hukuk Davalarında Bilimsel Deliller, (Master / 2022-2023 Bahar)
 6. Temel Adli Bilimler II, (Master / 2022-2023 Bahar)
 7. Adli Bilimere Giriş-Kriminalistik, (Master / 2022-2023 Güz)
 8. Seminer, (PhD / 2022-2023 Güz)
 9. Bağımlılığın Önlenmesinde Güncel Konular, (PhD / 2022-2023 Güz)
 10. İleri Kriminalistik I, (PhD / 2022-2023 Güz)
 11. Adli Bilimlere Giriş-Kriminalistik, (PhD / 2022-2023 Güz)
 12. Adli Bilimler ve Kriminalistik, (Master / 2022-2023 Güz)
 13. Temel Adli Bilimler I, (Master / 2022-2023 Güz)
 14. Adli Bilimlerde Güncel Konular, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)
 15. Olay Yeri İnceleme, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)
 16. Kriminalistik I, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)