Prof.Dr. Serhat ÖZEKES

MDBF / Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) - Bölüm Başkanı/FBE Bilgisayar Mühendisliği TR-ING Yüksek Lisans Programı - Ana Bilim Dalı Başkanı

serhat.ozekesuskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22 2406

ORCID ID: 0000-0002-7432-0272

Citation : 983 | h-index : 14 | i10-index : 17


Kısa Özgeçmiş

Prof. Dr. Serhat Özekes 1978 yılında Washington D.C.'de dünyaya geldi. Ortaokulu 1993 yılında İSTEK Vakfı Semiha Şakir Lisesi'nde, liseyi ise 1996 yılında Muğla Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora öğrenimlerini sırasıyla 2000, 2002 ve 2006 yıllarında Marmara Üniversitesi, Elektronik - Bilgisayar Eğitimi Anabilim Dalı, Bilgisayar - Kontrol Eğitimi programında tamamladı. Yüksek lisans tezi veri madenciliği konusunda olup, doktora eğitimi sırasında da medikal görüntülerdeki anormalliklerin tespiti üzerine çalışmalar gerçekleştirdi. Veri madenciliği, yapay zeka, görüntü işleme ve EEG sinyal işleme konularında uluslararası pek çok yayını bulunmaktadır.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Yönetilen Lisansüstü Tezleri

 • GELECEĞE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: 18-55 YAŞ ARASI ÇALIŞAN BİREYLERİN YAKIN GELECEK ÇALIŞMA HAYATINDAKİ İNSAN-ROBOT İLİŞKİLERİ HAKKINDAKİ ALGISININ EYSENCK KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ, 2021.
 • ADLİ BİLİŞİM VERİ İNCELEMELERİNİN ARAŞTIRILMASI, 2021.
 • Yapay Arı KolonisiTemelli Kablosuz Sensör Ağlarında Simülasyon ve Regresyon Analizi ile Hava Kalitesi Tahmini, 2021.
 • Detecting Malicious URLs Through Machine Learning Techniques, 2021.
 • DİJİTAL DELİLLERE EL KONULMASI SÜRECİNDE CMK 134. MADDE HÜKÜMLERİNDE GÖRÜLEN PROBLEMLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ, 2021.
 • GÖRSEL UYARAN POTANSİYEL TABANLI BEYİN BİLGİSAYAR ARAYÜZÜ TASARIMI, 2020.
 • Sayısal veri ve deliller için küp tabanlı çok boyutlu asimetrik şifreleme yöntemi, 2019.
 • Adli bilişim ve Türk ceza muhakemesi hukukunda bilgisayarda arama, 2019.
 • Elektrik panolarında yangınlara karşı fine kinney yöntemi ile risk analizi yapılması, 2019.
 • Eczane çalışanlarının sosyo-demografik özelliklerinin depresyon düzeyleri ile ilişkisinin araştırılması, 2018.
 • İnşaat sektöründe işveren/işveren vekili ve çalışanların acil durumlar ve müdahale yöntemleri hakkındaki bilinç düzeyi ve öneriler, 2018.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(ISI Web of Science Core Collection *) Toplam: 7

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 2

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 • International Conference for Engineering and Technology, 2018.
 • TIPTEKNO 2014, 2014.
 • SAI Conference, London, 2014.
 • ECNS Conference, Halifax, 2014., 2014.
 • International Science and Technology Conference, 2011.

İdari Faaliyetler

 • Koordinatör / Coordinator, Dijital Dönüşüm Koordinatörlüğü, (2020 - Devam ediyor.)
 • Ana Bilim Başkanı / Head of Department, Bilgisayar Mühendisliği, (2020 - Devam ediyor.)
 • Bölüm Başkanlığı / Head of Department, Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce), (2020 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Enstitü Kurulu Üyeliği, (2020 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, ARGEYEP Yürütme Kurulu Üyeliği, (2020 - Devam ediyor.)
 • Çalışma Grubu Koordinatörlüğü / Coordinator of Research Group, Akıllı Sistemler Çalışma Grubu, (2020 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Uygulama ve Araştırma Merkezi, (2020 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2020 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Etkinlik Komisyonu, (2020 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği, (2019 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Bologna Komisyonu, (2019 - Devam ediyor.)
 • Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, NPNörogenetik Çalışma Grubu, (2019 - Devam ediyor.)
 • Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Akıllı Sistemler Çalışma Grubu, (2019 - Devam ediyor.)
 • Koordinatör / Coordinator, Erasmus Bölüm Koordinatörlüğü, (2012 - Devam ediyor.)

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 • Introduction to Cryptography, (Yüksek Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Advance Topics in Data Mining, (Yüksek Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Data Mining, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Introduction to Computer Engineering, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Veri Madenciliğinde İleri Konular, (Yüksek Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Bilişim Güvenliği ve Dijital Delil İncelemeleri, (Doktora / 2019-2020 Güz)
 • Kodlama Teorisi, (Doktora / 2019-2020 Güz)
 • Dijital Deliller, (Yüksek Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Dijital Deliller, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Dijital Deliller, (Yüksek Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Siber Suç Soruşturması: Delil Toplama ve Yönetim, (Yüksek Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Psikolojide Yapay Zeka Uygulamaları, (Yüksek Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Psikolojide Yapay Zeka Uygulamaları, (Yüksek Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Introduction to Algorithms and Programming, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Veri Güvenliği, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Bilgisayarlı Grafik, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Steganografi ve Elektronik İşaretleme, (Yüksek Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Adli Bilişim, (Yüksek Lisans / 2018-2019 Bahar)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index