Serhat ÖZEKES, Ph.D

Associate Professor of Computer Engineering

serhat.ozekesuskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22 2406

ORCID ID: 0000-0002-7432-0272

Citation : 1077 | h-index : 15 | i10-index : 20


Short CV

Dr. Serhat Özekes was born in Washington D.C., USA on 1978. He received B.S., M.S. and Ph.D. degrees from Marmara University, Computer and Control Education Department in years 2000, 2002 and 2006, respectively. He has published more than 25 papers in various international journals and conference proceedings on data mining, image processing and EEG signal processing. 

read more

Education Status & Academic Titles

Supervised Graduate Theses

 • Detecting Obfuscated Malware Using Machine Learning, 2022.
 • DEEP LEARNING APPROACH FOR MALICIOUS URLs DETECTION, 2022.
 • Geleneksel sanallaştırma teknolojileri ile konteyner mimarisinin karşılaştırılması, 2022.
 • GELECEĞE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: 18-55 YAŞ ARASI ÇALIŞAN BİREYLERİN YAKIN GELECEK ÇALIŞMA HAYATINDAKİ İNSAN-ROBOT İLİŞKİLERİ HAKKINDAKİ ALGISININ EYSENCK KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ, 2021.
 • ADLİ BİLİŞİM VERİ İNCELEMELERİNİN ARAŞTIRILMASI, 2021.
 • Yapay Arı KolonisiTemelli Kablosuz Sensör Ağlarında Simülasyon ve Regresyon Analizi ile Hava Kalitesi Tahmini, 2021.
 • Detecting Malicious URLs Through Machine Learning Techniques, 2021.
 • DİJİTAL DELİLLERE EL KONULMASI SÜRECİNDE CMK 134. MADDE HÜKÜMLERİNDE GÖRÜLEN PROBLEMLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ, 2021.
 • GÖRSEL UYARAN POTANSİYEL TABANLI BEYİN BİLGİSAYAR ARAYÜZÜ TASARIMI, 2020.
 • Sayısal veri ve deliller için küp tabanlı çok boyutlu asimetrik şifreleme yöntemi, 2019.
 • Adli bilişim ve Türk ceza muhakemesi hukukunda bilgisayarda arama, 2019.
 • Elektrik panolarında yangınlara karşı fine kinney yöntemi ile risk analizi yapılması, 2019.
 • İnşaat sektöründe işveren/işveren vekili ve çalışanların acil durumlar ve müdahale yöntemleri hakkındaki bilinç düzeyi ve öneriler, 2018.
 • Eczane çalışanlarının sosyo-demografik özelliklerinin depresyon düzeyleri ile ilişkisinin araştırılması, 2018.

Academic Activities > Publications

(ISI Web of Science Core Collection *) Toplam: 4

Academic Activities > Publications

(Other Scientific Publications) Toplam: 3

Projects > Projects

 • EBEBUL, 2024.
 • EBEBUL APLİKASYON, 2024.

Academic Activities > Congress - Conference Participation

 • International Conference for Engineering and Technology, 2018.
 • TIPTEKNO 2014, 2014.
 • SAI Conference, London, 2014.
 • ECNS Conference, Halifax, 2014., 2014.
 • International Science and Technology Conference, 2011.

Administrative Activities

 • Koordinatör / Coordinator, Dijital Dönüşüm Koordinatörlüğü, (2020 - Devam ediyor.)
 • Ana Bilim Başkanı / Head of Department, Bilgisayar Mühendisliği, (2020 - Devam ediyor.)
 • Bölüm Başkanlığı / Head of Department, Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce), (2020 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Enstitü Kurulu Üyeliği, (2020 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, ARGEYEP Yürütme Kurulu Üyeliği, (2020 - Devam ediyor.)
 • Çalışma Grubu Koordinatörlüğü / Coordinator of Research Group, Akıllı Sistemler Çalışma Grubu, (2020 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Uygulama ve Araştırma Merkezi, (2020 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2020 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Etkinlik Komisyonu, (2020 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği, (2019 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Bologna Komisyonu, (2019 - Devam ediyor.)
 • Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, NPNörogenetik Çalışma Grubu, (2019 - Devam ediyor.)
 • Koordinatör / Coordinator, Erasmus Bölüm Koordinatörlüğü, (2012 - Devam ediyor.)

Education and Training Activities

 • Introduction to Cryptography, (Master / 2019-2020 Güz)
 • Advance Topics in Data Mining, (Master / 2019-2020 Güz)
 • Data Mining, (Undergraduate Degree / 2019-2020 Güz)
 • Introduction to Computer Engineering, (Undergraduate Degree / 2019-2020 Güz)
 • Veri Madenciliğinde İleri Konular, (Master / 2019-2020 Güz)
 • Bilişim Güvenliği ve Dijital Delil İncelemeleri, (PhD / 2019-2020 Güz)
 • Kodlama Teorisi, (PhD / 2019-2020 Güz)
 • Dijital Deliller, (Master / 2019-2020 Güz)
 • Dijital Deliller, (Undergraduate Degree / 2019-2020 Güz)
 • Dijital Deliller, (Master / 2019-2020 Güz)
 • Siber Suç Soruşturması: Delil Toplama ve Yönetim, (Master / 2019-2020 Güz)
 • Psikolojide Yapay Zeka Uygulamaları, (Master / 2018-2019 Bahar)
 • Psikolojide Yapay Zeka Uygulamaları, (Master / 2018-2019 Bahar)
 • Introduction to Algorithms and Programming, (Undergraduate Degree / 2018-2019 Bahar)
 • Veri Güvenliği, (Undergraduate Degree / 2018-2019 Bahar)
 • Bilgisayarlı Grafik, (Undergraduate Degree / 2018-2019 Bahar)
 • Steganografi ve Elektronik İşaretleme, (Master / 2018-2019 Bahar)
 • Adli Bilişim, (Master / 2018-2019 Bahar)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index