Dr.Öğr. Üyesi Semiha Füsun AKDAĞ AYCİBİN

SBF / Çocuk Gelişimi

fusun.akdaguskudar.edu.tr

(0216) 400 2222

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-6049-5453

Citation : 141 | h-index : 7 | i10-index : 5


Araştırma Alanları

İnsan Kaynakları Yönetimi, Örgütsel Davranış

Kısa Özgeçmiş

Semiha Füsun AKDAĞ AYCİBİN, 1975 yılında Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun olmuştur. 1979 yılında Boğaziçi Üniversitesinde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans eğitimini tamamlayan AYCİBİN, 1985 yılında The Ohio State Universityde Eğitim alanında doktora eğitimini tamamlayarak Doktor unvanını almıştır.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Yönetilen Lisansüstü Tezleri

 • O-6 YAŞ ÇOCUK KİTAPLARININ GELİŞİM ALANLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ SARA ŞAHİNKANAT VE CAN GÖKNİL ÖRNEĞİ, 2022.
 • ÖN LİSANS ÇOCUK GELİŞİMİ ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER STRESLERİNİN İNCELENMESİ, 2022.
 • 14-18 YAŞ ARASI ERGENLERİN DUYGUSAL ÖZERKLİK VE BABA İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ, 2022.
 • 0-8 yaş arası fiziksel engelli çocuğa sahip ailelerin depresyon,anksiyete,aile stresi ve stresle başa çıkma durumlarının incelenmesi, 2022.
 • Covid-19 döneminde ebevynlerin salgın hastalığa bağlı kaygı düzeylerinin 9-12 yaş çocuklarının kaygı düzeyleri üzerine etkilerinin araştırılması, 2022.
 • 24-48 aylık çocuğu olan annelerin ebeveynlik görevleri öz yeterlik düzeylerinin incelenmesi, 2022.
 • Ebeveyn kontrolünün ergenlerin yaratıcı kişilik özellikleri üzerine etkisi, 2022.
 • Lise öğrencilerinin akademik stres düzeyleri, 2022.
 • Yeme Bozukluğu Görülen 7-12 Aralığındaki Çocuklarda Anne Tutumunun Çocuğun Yeme Davranışına Etkisi, 2021.
 • Ebeveynlerin çocuklarıyla olan iletişim becerileri ile Enneagram modeline göre mizaç tipleri arasındaki ilişki, 2021.
 • Okul Öncesi Eğitimi Kurumunda Çalışan Öğretmenlerin Yaratıcı Drama Tabanlı Etkinliklere Yönelik Yeterlilik Algıları ve Uygulama Düzeyleri, 2021.
 • Dijital Oyun Bağımlılığının 7-15 Yaş Çocuklarda Sosyal Duygusal Gelişim Alanına Etkisinin İncelenmesi, 2021.
 • Ergenlik Döneminde (11-17) Ebeveyn Kaybının Yetişkinlikte Stres Algısı ve Ayrılık Anksiyetesi Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi, 2021.
 • Ebeveynlerin 36-60 Ay Çocuklarıyla Yaptıkları Okuma Etkinliklerinin Erken Okuryazarlık Davranışlarına Etkisi, 2021.
 • Covid-19 dönemi ebeveyn kaygı düzeylerinin 9-16 yaş bireylerin iyi oluş düzeylerine etkisi, 2021.
 • Lise öğrencilerinin sosyal medya kullanımının sosyal problem çözme becerilerine etkisi, 2021.
 • Ebeveynleri Boşanmış Çocukların Duygusal Stres Düzeylerinin Cinsiyet ve Yaş Değişkenleri Açısından İncelenmesi, 2021.
 • Özel Gereksinimli 4-10 Yaş Çocuğu Olan Ailelerin Yaşadığı Sosyal ve Psikolojik Sorunlarının İncelenmesi, 2021.
 • Covid-19 Pandemi Sürecinde 3-6 Yaş Çocuklarının Sosyal Duygusal Sağlamlık ve Psikolojik İyi Oluş Durumlarının İncelenmesi, 2021.
 • STEM Eğitimi Alan ve Almayan Okul Öncesi Öğretmenlerinin 21. Yüzyıl Becerilerinin Öğretimine İlişkin Öz Yeterlik Algılarının İncelenmesi, 2021.
 • 10-15 yaş grubundaki çocuklarda dijital oyun bağımlılığı ile akran zorbalığı arasındaki ilişkinin incelenmesi, 2021.
 • Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Görev Yapan Öğretmenlerin Akran Zorbalığı Farkındalığı ve Tutumları, 2021.
 • Erken Çocukluk Döneminde Otizm Spektrum Bozukluğu Tanısı Almış Kreş Eğitimi Alan ve Almayan Çocuklar Arasındaki Gelişimsel Becerilerin Karşılaştırılması: Darıca Örneği, 2021.
 • Okul Öncesi Öğretmenlerinin Öz Yeterlik İnançlarının Uzaktan Eğitim Algılarına Etkisinin İncelenmesi, 2021.
 • Ergenlik Döneminde Sosyal Medya Bağımlılığı ile Benlik Algısı ve Psikolojik Dayanıklılık Düzeyi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, 2021.
 • Sınıf Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitim Hakkındaki Tutumlarının İncelenmesi, 2021.
 • Okul öncesi eğitim veren kurumlarda çalışan öğretmenlerin, öğretmen yetkinlikleri ve iş ortamı stresleri arasındaki ilişkinin incelenmesi, 2021.
 • Anne baba Tutumlarının 3-5 yaş Çocukların Özgüven Duygusuna Etkisi, 2021.

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 • Çalışma Ekonomisi Ve İlişkileri Üzerine Değerlendirmeler Ve Araştırmalar/Yeni Normalde İnsan Kaynakları Yönetimi, 2021.
 • İşletmecilikte Dijital Dönüşüm/ Dijital İnsan Kaynakları Yönetimi, 2021.
 • Eğitim Bilimlerinde Araştırma ve Değerlendirmeler Cilt 1/ERKEN ÇOCUKLUKTA BİLGİSAYAR PROGRAMLAMANIN ÖĞRENMEYE ETKİSİ, 2021.
 • Dijital Gelecek Dijital Dönüşüm /Dijital Kültür, 2021.

İdari Faaliyetler

 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 100 -150 Öğrenci Danışmanlığı, (2020 - Devam ediyor.)

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 • Psychology of Learning, (Lisans / 2021-2022 Bahar)
 • Çocuklarda Uyum ve Davranış, (Yüksek Lisans / 2021-2022 Bahar)
 • Seminer, (Yüksek Lisans / 2021-2022 Bahar)
 • Mezuniyet Projesi, (Lisans / 2021-2022 Bahar)
 • Akran İlişkileri ve Zorbalık, (Lisans / 2021-2022 Bahar)
 • Children in Turkish and Different Cultures, (Lisans / 2021-2022 Bahar)
 • Teknoloji ve Çocuk, (Lisans / 2021-2022 Bahar)
 • Bilişsel Gelişim, (Yüksek Lisans / 2021-2022 Güz)
 • Seminer, (Yüksek Lisans / 2021-2022 Güz)
 • Tanı ve Değerlendirme, (Yüksek Lisans / 2021-2022 Güz)
 • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, (Lisans / 2021-2022 Güz)
 • Akran İlişkileri ve Zorbalık, (Lisans / 2021-2022 Güz)
 • Öğrenme ve Öğretme Teknikleri, (Lisans / 2021-2022 Güz)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index