Semiha Füsun AKDAĞ AYCİBİN, Ph.D.

FHS / Child Development Department

fusun.akdaguskudar.edu.tr

(0216) 400 2222

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-6049-5453

Citation : 120 | h-index : 6 | i10-index : 5


Short CV

No resumes have been created yet.

Education Status & Academic Titles

Supervised Graduate Theses

 • Yeme Bozukluğu Görülen 7-12 Aralığındaki Çocuklarda Anne Tutumunun Çocuğun Yeme Davranışına Etkisi, 2021.
 • Ebeveynlerin çocuklarıyla olan iletişim becerileri ile Enneagram modeline göre mizaç tipleri arasındaki ilişki, 2021.
 • Dijital Oyun Bağımlılığının 7-15 Yaş Çocuklarda Sosyal Duygusal Gelişim Alanına Etkisinin İncelenmesi, 2021.
 • Okul Öncesi Eğitimi Kurumunda Çalışan Öğretmenlerin Yaratıcı Drama Tabanlı Etkinliklere Yönelik Yeterlilik Algıları ve Uygulama Düzeyleri, 2021.
 • Ergenlik Döneminde (11-17) Ebeveyn Kaybının Yetişkinlikte Stres Algısı ve Ayrılık Anksiyetesi Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi, 2021.
 • Ebeveynlerin 36-60 Ay Çocuklarıyla Yaptıkları Okuma Etkinliklerinin Erken Okuryazarlık Davranışlarına Etkisi, 2021.
 • Covid-19 dönemi ebeveyn kaygı düzeylerinin 9-16 yaş bireylerin iyi oluş düzeylerine etkisi, 2021.
 • Lise öğrencilerinin sosyal medya kullanımının sosyal problem çözme becerilerine etkisi, 2021.
 • Ebeveynleri Boşanmış Çocukların Duygusal Stres Düzeylerinin Cinsiyet ve Yaş Değişkenleri Açısından İncelenmesi, 2021.
 • Özel Gereksinimli 4-10 Yaş Çocuğu Olan Ailelerin Yaşadığı Sosyal ve Psikolojik Sorunlarının İncelenmesi, 2021.
 • 10-15 yaş grubundaki çocuklarda dijital oyun bağımlılığı ile akran zorbalığı arasındaki ilişkinin incelenmesi, 2021.
 • STEM Eğitimi Alan ve Almayan Okul Öncesi Öğretmenlerinin 21. Yüzyıl Becerilerinin Öğretimine İlişkin Öz Yeterlik Algılarının İncelenmesi, 2021.
 • Covid-19 Pandemi Sürecinde 3-6 Yaş Çocuklarının Sosyal Duygusal Sağlamlık ve Psikolojik İyi Oluş Durumlarının İncelenmesi, 2021.
 • Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Görev Yapan Öğretmenlerin Akran Zorbalığı Farkındalığı ve Tutumları, 2021.
 • Erken Çocukluk Döneminde Otizm Spektrum Bozukluğu Tanısı Almış Kreş Eğitimi Alan ve Almayan Çocuklar Arasındaki Gelişimsel Becerilerin Karşılaştırılması: Darıca Örneği, 2021.
 • Okul Öncesi Öğretmenlerinin Öz Yeterlik İnançlarının Uzaktan Eğitim Algılarına Etkisinin İncelenmesi, 2021.
 • Ergenlik Döneminde Sosyal Medya Bağımlılığı ile Benlik Algısı ve Psikolojik Dayanıklılık Düzeyi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, 2021.
 • Okul öncesi eğitim veren kurumlarda çalışan öğretmenlerin, öğretmen yetkinlikleri ve iş ortamı stresleri arasındaki ilişkinin incelenmesi, 2021.
 • Sınıf Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitim Hakkındaki Tutumlarının İncelenmesi, 2021.
 • Anne baba Tutumlarının 3-5 yaş Çocukların Özgüven Duygusuna Etkisi, 2021.

Academic Activities > Book - Book Chapter

 • Eğitim Bilimlerinde Araştırma ve Değerlendirmeler Cilt 1/ERKEN ÇOCUKLUKTA BİLGİSAYAR PROGRAMLAMANIN ÖĞRENMEYE ETKİSİ, 2021.
 • Dijital Gelecek /Dijital Kültür, 2021.

Administrative Activities

 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 100 -150 Öğrenci Danışmanlığı, (2020 - Devam ediyor.)

Education and Training Activities

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index