Selma DOĞAN, Ph.D

Professor

selma.doganuskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22 2506

ORCID: 0000-0002-9997-4731

Documents : 22 | Citation : 691 | h-index : 10

Citation : 3156 | h-index : 26 | i10-index : 53

: 13
: 0

Short CV

Prof. Dr. Selma Doğan was born in Ankara. She finished Hacettepe University Health College in 1979 and worked as a nurse in the Psychiatry Clinic of the same hospital for five years. After she graduated ranking first from Hacettepe University High School of Nursing in 1984, she worked as a research assistant in the same university until 1991. She received her degree of science specialization in the area of “psychiatry nursing” in 1987 and doctoral degree in 1993 in the same field. In 1991, she worked as a “teaching assistant” at Cumhuriyet University High School of Nursing and was appointed to the position of “assistant professor” in the same university in 1993. She received the titles of “psychiatry nursing associate professor” and “professor” again in the same university in 1997 and 2005. During the years she worked at Cumhuriyet University, she performed various administrative duties such as the vice-principal, head of department, director of graduate school and institute chairwoman. She also took part in the foundation of Cumhuriyet University Psychiatry Clinic. She organized several scientific professional activities, issued the magazine called Cumhuriyet University High School of Nursing Magazine (the first refereed journal in Turkey in the field of nursing) and worked in many committees at the university, and carried out studies on curriculum development in nursing education. In 2011, she retired from the same university at her own will and worked as a faculty member at Maltepe University High School of Nursing for one- year period following her retirement. Currently, she continues with her academic life as the Director of Health Sciences Institute and Head of Nursing Department in the Faculty of Health Sciences at Uskudar University.

read more

Education Status & Academic Titles

Supervised Graduate Theses

 1. COVİD-19 ENFEKSİYONU GEÇİRMİŞ BİREYLERDE RUHSAL DURUM VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER, 2022.
 2. HEMŞİRELERİN PSİKOSOSYAL BAKIM YETKİNLİKLERİNİN VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ, 2022.
 3. ALZHEİMER HASTALARINA KARŞI TOPLUMDAKİ BİREYLERİN BAKIŞ AÇISININ DEĞERLENDİRİLMESİ, 2022.
 4. Kurumda ve evde yaşayan yaşlı bireylerin algılanan sosyal destek faktörleri ile depresyon arasındaki ilişki, 2022.
 5. Toplum ruh sağlığı merkezine devam eden hastaların covıd-19 pandemi sürecinden etkilenme durumları, 2021.
 6. Hemşirelerin psikososyal bakım yetkinlikleri ile eğitim gereksinimlerinin belirlenmesi, 2021.
 7. Sağlık bilimleri fakültesi birinci sınıf öğrencilerinde yeme tutumu ve öznel iyi oluş durumunun incelenmesi, 2021.
 8. Aile Sağlığı Merkezlerinde çalışan sağlık personelinin ruhsal hastalıklara yönelik inançlarının incelenmesi, 2021.
 9. Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesi çocuk servislerinde yatan hastaların hemşirelik bakımına yönelik memnuniyet durumlarının değerlendirilmesi, 2020.
 10. Yetişkin acil birimlerinde çalışan hemşirelerin intihar girişiminde bulunan hastalara yönelik tutumlarının incelenmesi, 2020.
 11. Psikiyatri kliniğinde hemşirelerin hasta agresyonuna ilişkin algılamaları ve profesyonel kontrol yöntemlerine ilişkin görüşlerinin incelenmesi, 2020.
 12. Obsesif kompulsif bozukluğu olan hastalarda içselleştirilmiş damgalanma ve sosyal işlevsellik düzeyine etkisi, 2020.
 13. Hemşirelik öğrencilerinin madde bağımlılığı farkındalığı ve iyilik hallerinin değerlendirilmesi, 2020.
 14. Psikiyatri kliniklerinde risk yönetimi ile ilgili hemşirelerin bilgi ve uygulamalarına psikodrama temelli risk yönetimi eğitim programının etkisi, 2019.
 15. Toplum ruh sağlığı merkezlerinde hizmet alan hastaların algıladıkları hizmet kalitesinin incelenmesi, 2019.
 16. Yoğun bakımda çalışan hemşirelerin hasta agresyonuna yönelik algıları ve hasta agresyonundan etkilenme durumlarının incelenmesi, 2019.
 17. Yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde çalışan hemşirelerde iş doyumu ve etkileyen faktörler, 2019.
 18. Lohusalık dönemindeki kadınlarda beden imajının incelenmesi, 2019.
 19. Hemşirelerin ölüme karşı tutumları ile bireysel ve çalışma özelliklerinin tutumlarına etkisinin incelenmesi, 2018.
 20. Psikiyatri kliniğinde yatan hastaların hemşirelik hizmetlerinden memnuniyet düzeylerinin belirlenmesi, 2018.
 21. Alkol ve madde kullanım bozukluğu tanısı ile yatan hastalarda tedavi ortamının tedavi motivasyonuna etkisi, 2018.
 22. Şizofreni hastalarında sanat terapi uygulamasının pozitif ve negatif belirtiler ile aleksitimi düzeyine etkisi, 2017.
 23. Ruhsal hastalığı olan bireylerin fiziksel sağlık durumuna hemşirelerin yaklaşımları ve eğitim gereksinimlerinin belirlenmesi, 2017.
 24. Toplum ruh sağlığı merkezine devam eden ve devam etmeyen şizofreni hastalarında aile yükünün incelenmesi, 2016.
 25. Kısa bilişsel davranışçı stres yönetimi programının şizofreni hastalarının bakım vericilerinin, ruhsal durumları, stresle başaçıkma tutumları ve bakım yüküne etkisi, 2014.
 26. Profesyonel Kimlik Gelişimi Eğitim Programı' nın hemşirelerin profesyonel benlik kavramı, iş doyumu ve tükenmişlik düzeyine etkisi, 2010.
 27. Bir üniversite hastanesinde görev yapan hekim ve hemşirelerin hasta güvenliği kültürüne ilişkin algılamaları, 2010.
 28. Anjiografi işlemi öncesi ve işlem sırasında müzik dinlemenin bireylerin anksiyete düzeyi ve yaşam bulgularına etkisi, 2008.
 29. Hemşirelik eğitim programının öğrencilerde sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının gelişimine ve yaşam kalitesine etkisi, 2008.
 30. Şizofrenik hastalarda fiziksel egzersizin ruhsal durum ve yaşam kalitesi üzerine etkisi, 2006.
 31. Kanser hastalarında posttravmatik stres bozukluğu, sosyal destek ve stresle başa çıkma arasındaki ilişki, 2004.
 32. Fiziksel hastalığı olan bireylerin cinsellikle ilgili yaşadıkları sorunlara hemşirelerin yaklaşımları ve tutumları, 2003.
 33. Psikiyatri hastalarının taburculuk sonrası ruhsal durumları, işlev görme düzeyleri ve ilişkili faktörlerin belirlenmesi, 2002.
 34. Psikiyatri kliniğinde hemşirelerce yürütülen hasta kabul uygulamalarının değerlendirilmesi, 1999.
 35. Bedensel hastalıkla birlikte depresyonu olan hastalara hemşirelerin yaklaşımlarının incelenmesi, 1998.
 36. Hasta refakatçilerinin hastanede yaptıkları uygulamalar ve hastane ortamından etkilenme durumları, 1996.
 37. Psikiyatri kliniğinde hasta ziyaretleri, 1996.

Academic Activities > Publications

(Scopus) Toplam: 11

Sleep quality in hospitalized patients

Journal of Clinical Nursing (2005)

Academic Activities > Publications

(Other Scientific Publications) Toplam: 5

Academic Activities > Book - Book Chapter

 1. PSIKIYATRI HEMŞIRELIĞINDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR II, 2021.

Academic Activities > Congress - Conference Participation

 1. 7. Uluslararası 11. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 2023.
 2. 1.Uluslararası Hemşirelik Eğitiminin Geleceği Kongresi, 2023.
 3. 4.Ruhsal İyileştirim Kongresi, 2022.
 4. “6. Uluslararası 10. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 2021.
 5. Uluslarası Pandeminin Ruh Sağlığına Yansımaları ve Psikososyal Bakım Kongresi, 2021.

Administrative Activities

 1. Kurul Üyeliği / Board Member, Üniversite Yönetim Kurulu Üyeliği, (2021 - Devam ediyor.)
 2. Kurul Üyeliği / Board Member, Enstitü Kurulu Üyeliği, (2020 - Devam ediyor.)
 3. Ana Bilim Dalı Koordinatörlüğü / Coordinator of Department, Hemşirelik Anabilim Dalı Ana Bilim Dalı Koordinatörü, (2013 - Devam ediyor.)
 4. Ana Bilim Başkanı / Head of Department, Hemşirelik, (2012 - Devam ediyor.)
 5. Kurul Üyeliği / Board Member, Fakülte Kurulu Üyeliği, (2012 - Devam ediyor.)
 6. Kurul Üyeliği / Board Member, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, (2012 - Devam ediyor.)
 7. Bölüm Başkanlığı / Head of Department, Hemşirelik, (2011 - Devam ediyor.)
 8. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2011 - Devam ediyor.)

Awards

 1. Uluslararası Pandeminin Ruh Sağlığına Yansımaları ve Psikososyal Bakım Kongresi Sözel Bildiri İkincilik Ödülü, (Atatürk Üniversitesi), 2021.

Scientific Memberships

 1. Kongre bilim kurulu üyeliği 2022
 2. Kongre bildiri değerlendirme 2021

Education and Training Activities

 1. Seminer, (PhD / 2022-2023 Bahar)
 2. Hemşireliğin Kuramsal Temelleri, (PhD / 2022-2023 Bahar)
 3. Hemşirelikte Temel Kavramlar -II, (Master / 2022-2023 Bahar)
 4. Hemşirelikte Öğretim, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Bahar)
 5. Sağlıklı Yaşam ve Hemşirelik II, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Bahar)
 6. Seminer, (PhD / 2022-2023 Güz)
 7. Psikiyatride Güncel Konular ve Politikalar, (PhD / 2022-2023 Güz)
 8. Hemşirelikte Temel Kavramlar-I, (Master / 2022-2023 Güz)
 9. Hemşirelikte Yönetim ve Liderlik, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)
 10. Sağlıklı Yaşam ve Hemşirelik I, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)