Selami Varol ÜLKER, Ph.D.

ITBF / Psychology / SOBE / Deputy Director / Head of Neuromarketing Department

selamivarol.ulkeruskudar.edu.tr

(0216) 400 2222

ORCID ID: 0000-0002-6385-6418

Citation : 14 | h-index : 2 | i10-index : 0


Research Fields

Experimental psychology, psycophysiology, Adult Attachment

UN Sustainable Development Goal Labels Matching with Research Fields

3 4 12 13

Short CV

No resumes have been created yet.

Education Status & Academic Titles

Supervised Graduate Theses

 1. Tanıtım Filmlerinin Fizyolojik Etkilerinin Facial Expression Analysis ve Eye Tracking ile İncelenmesi: Türkiye, İspanya ve Yunanistan Karşılaştırılması, 2023.
 2. Perakande Alışverişin Yeni Boyutu: Sanal Gerçekliğin Z Kuşağı Üzerine Etkilerinin Psikofizyolojik İncelenmesi, 2023.
 3. 3-6 Yaşları Arasında Prematüre Doğan Çocuğu Olan Annelerin Ebeveyn Tutumları, Bağlanma Stilleri ve Psikolojik Dayanıklılıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, 2023.
 4. Masal Anlatıcılığı Eğitimi Alan Bireylerin Eğitim Sonrası Psikolojik İyi Oluş, Öz Şefkat ve Öz Yeterliklerinin İncelenmesi, 2023.
 5. 4-6 Yaş Arası Çocuklardaki Problemli Medya Kullanımı İle Duygu Dışavurumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, 2023.
 6. 3-6 Yaşları Arasında Prematüre Doğan Çocuğu Olan Annelerin Ebeveyn Tutumları, Bağlanma Stilleri ve Psikolojik Dayanıklılıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, 2022.

Academic Activities > Publications

(Other Scientific Publications) Toplam: 9

Learnıng Losses During The Pandemic “The Example of Istanbul Atasehir Çağribey Primary School”

International JOURNAL OF SOCIAL, HUMANITIES AND ADMINISTRATIVE SCIENCES (2023)

Günümüz ve Gelecekteki Teknolojinin Psikoterapi Uygulamalarına Etkisi ve Etik Tartışmalar

International JOURNAL OF SOCIAL, HUMANITIES AND ADMINISTRATIVE SCIENCES (2022)

NeuroPsychophysiological Investigation of ASMR Advertising Experience

The Journal of Neurobehavioral Sciences (2022)

An Investigation of Biological Markers of Adult Attachment in Framework of Polyvagal Theory

International Journal of Social Science and Human Research (2022)

Academic Activities > Book - Book Chapter

 1. Doğal Afetlere Bağlı Gelişen Post Travmatik Stresle İlişkili Bozukluklar (Asb, Tssb) ve Psikolojik Müdahalede Yöntemler, 2023.
 2. Main Mental Diseases of Immigrants and Asylum Seekers, 2023.
 3. YAPAY ZEKANIN GELIŞIMI: SINIRBILIM, PSIKOLOJI VE ETIK KONULAR ÇERÇEVESINDE DEĞERLENDIRILMESI, 2023.
 4. Yetişkin Bağlanması Biyolojik Belirteçlerinin Polivagal Kuram Çerçevesinde İncelenmesi, 2022.
 5. Kaplan & Sadock’s COMPREHENSIVE TEXTBOOK OF PSYCHIATRY- Transkültürel Psikiyatri, 2021.
 6. Transkültürel Psikiyatri, 2021.

Academic Activities > Congress - Conference Participation

 1. 2 INTERNATIONAL CONGRESS ON CURRENT DEVELOPMENTS IN SCIENTIFIC RESEARCH, 2023.
 2. 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON PSYCHOLOGY FOR LANGUAGE TEACHERS AND LEARNERS (ICPLTL-2023), 2023.
 3. VI. International Ankara Multidisciplinary Studies Congress, 2023.
 4. 11. Üniversiteler Psikolojik Danışma ve Rehberlik Sempozyumu, 2023.
 5. 11. Üniversiteler Psikolojik Danışma ve Rehberlik Sempozyumu, 2023.
 6. 9th Conference of the International Society of Interpersonal Psychotherapy., 2021.
 7. 8th Biennial Congress of the International Society of Interpersonal Psychotherapy (ISIPT), 2019.
 8. International Convention of Psychological Science, 2017.

Administrative Activities

 1. Ana Bilim Başkanı / Head of Department, Nöropazarlama, (2023 - Devam ediyor.)
 2. Kurul Üyeliği / Board Member, Enstitü Kurulu Üyeliği, (2023 - Devam ediyor.)
 3. Enstitü Müdür Yardımcısı / Deputy Head of Institute, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (2022 - Devam ediyor.)
 4. Laboratuvar, Laboratuvar Sorumlusu, (2019 - Devam ediyor.)

Education and Training Activities

 1. Bilişsel Psikoloji, (Master / 2022-2023 Bahar)
 2. Davranışın Psikofizyolojik Temelleri, (Master / 2022-2023 Bahar)
 3. Kişilik Kuramları ve Nöropazarlama, (Master / 2022-2023 Bahar)
 4. Bilişsel Psikoloji, (Master / 2022-2023 Güz)
 5. Nöropazarlamanın Davranışsal Temelleri, (Master / 2022-2023 Güz)