Seda KUŞOĞLU GÜLTEKİN,

FENS / Molecular Biology and Genetics

seda.kusoglugultekinuskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22 2429

ORCID ID: 0000-0003-0674-1582

Citation : 5 | h-index : 2 | i10-index : 0


Research Fields

Cell culture, Cyanobacteria, Cytotoxicity, Biotechnology, Genetics

Short CV

Seda Kusoglu has completed her undergraduate at the ages of 22 from İstanbul University in department of “Molecular Biology and Genetics”, at the same year, she started to master programmes in “Molecular Biology and Genetics” and “Pharmaceutical Toxicology” in same the university. She was a researcher in “Purification of Bioactive Peptides From Whey with HPLC” and it was supported by TUBITAK in 2014.  She is a research asistant in Department of Molecular Biology and Genetics in Uskudar  University.

read more

Education Status & Academic Titles

Academic Activities > Publications

(ISI Web of Science Core Collection *) Toplam: 6

Academic Activities > Publications

(Other Scientific Publications) Toplam: 9

Academic Activities > Book - Book Chapter

 • ÇAY AĞACI (MELALEUCA ALTERNIFOLIA) YAĞININ GENEL ÖZELLİKLERİ, 2021.

Projects > Projects

 • Tetradentat tiyosemikarbazon ligandı taşıyan kobalt (II) ve çinko (II) komplekslerinin antiviral ve antiinflamatuvar etkilerinin araştırılması, 2023.
 • Alzheimer Hastalarında Plazmadan Gen Anlatım Analizi, 2023.
 • Melaleuca alternifolia’nın Sitotoksisite ve NPY Gen Anlatımı Üzerine Etkisi, 0001.
 • Melaleuca alternifolia’nın Sitotoksisite ve NPY Gen Anlatımı Üzerine Etkisi, 2021.
 • Melaleuca alternifolia'nın Sitotoksisite ve NPY Gen Anlatımı Üzerine Etkisi, 2021.
 • Microcystis aeruginosa TOKSİK PEPTİDLERİNİN KROMATOGRAFİK ANALİZİ ve EPİTEL HÜCRELERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ, 2019.

Academic Activities > Congress - Conference Participation

 • 10th International Multidisciplinary Conference on Economics, Business, Technology and Social Sciences, 2022.
 • 10th International Multidisciplinary Conference on Economics, Business, Technology and Social Sciences, 2022.
 • The Sixth International Symposium on Pharmaceutical and Biomedical Sciences, 2022.
 • 2nd International Aquatic Biotechnology Symposium, 2021.
 • 2nd International Sisli Science Congress, 2021.
 • International Centre of Excellence in Chemical, Agricultural and Biological Sciences, 2019.
 • 2nd ICSTR Rome – International Conference on Science & Technology Research, 2019.
 • 5th International Conference on Innovation in Science and Technology, 2018.
 • Su Bilimlerinde Biyoteknoloji Çalıştayı, 2018.
 • Su Bilimlerinde Biyoteknoloji Çalıştayı, 2018.

Administrative Activities

 • Raportör, Bilim ve Fikir Festivali, (2021 - Devam ediyor.)
 • Laboratuvar, Laboratuvar Sorumlusu, (2020 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Mezuniyet Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2020 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Etkinlik Komisyonu, (2020 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Öğrenci İletişim Komisyonu, (2020 - Devam ediyor.)
 • Raportör, Akreditasyon (Müdek, Fedek, Sabak vb) raportörlüğü, (2017 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Ders Programı Hazırlama Komisyonu, (2016 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Sınav Programı Hazırlama Komisyonu, (2016 - Devam ediyor.)
 • Raportör, Staj Raportörlüğü, (2015 - Devam ediyor.)

Scientific Memberships

 • Research Gate Üyeliği 2022

Education and Training Activities

 • Moleküler Hücre Biyolojisi, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Bahar)
 • Biyokimya II, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Bahar)
 • Fizyoloji, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Bahar)
 • Genel Kimya II, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Bahar)
 • Biyokimya I, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Güz)
 • Genetik, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Güz)
 • Genel Kimya I, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Güz)

BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedef Etiketleri

3

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index