Sebahat ATEŞ,

Assistant Professor

sebahat.atesuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 5090

ORCID: 0000-0002-8300-8037

Citation : 168 | h-index : 7 | i10-index : 5

: 27
: 0

Research Fields

Nursing, Oncology Nursing, Geriatric Nursing, Cardiology Nursing, Nephrology Nursing

UN Sustainable Development Goal Labels Matching with Research Fields

3 4

Short CV

Sebahat Ateş completed her undergraduate education at Hacettepe University School of Nursing in 1995 and completed her Master's Degree in Nursing at Abant İzzet Baysal University. After completing her doctorate in the field of Internal Medicine Nursing at Marmara University, Ateş received the title of Doctor in 2011 and was awarded the title of Associate Professor in the field of Internal Diseases Nursing in 2021.

read more

Education Status & Academic Titles

Supervised Graduate Theses

 1. TÜRKİYE’DEKİ HEMŞİRELERİN KRONİK HASTALIK DURUMLARI VE PREDİSPOZAN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ, 2024.
 2. BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ BAKIM, HEMŞİREYE DUYULAN GÜVEN VE HASTA MEMNUNİYETİ İLİŞKİSİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELLEMESİ İLE İNCELENMESİ, 2023.
 3. DİYABETİK AYAK BAKIMINA İLİŞKİN VERİLEN ÇEVRİMİÇİ EĞİTİM PROGRAMININ TİP II DİYABETLİ BİREYLERİN AYAK BAKIM DAVRANIŞI VE ÖZ-ETKİLİLİK TUTUMLARI ÜZERİNE ETKİSİ, 2023.
 4. HUZUREVİNDE KALAN YAŞLI BİREYLERDE KONSTİPASYON VE UYKU KALİTESİ, 2023.
 5. YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE TOPUK BASINÇ YARALARININ VE PLANTAR FLEKSİYON KONTRAKTÜRLERİNİN ÖNLENMESİNDE TOPUK KORUYUCU KULLANIMININ ETKİSİ, 2023.
 6. EPİLEPSİLİ BİREYLERDE STİGMA VE YAŞAM KALİTESİ İLİŞKİSİ, 2023.
 7. Hemşirelerin delici kesici alet kullanımına yönelik tutumları ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi, 2020.
 8. Aile İş Birliği Ölçeği’nin (AİBÖ) Türkçe Geçerlilik ve Güvenirliliği, 2020.
 9. Ameliyat öncesi klorheksidin glukonat ile yapılan cilt temizliğinin bakteri kolonizasyonu ve cerrahi alan enfeksiyonlarını azaltmasındaki rolü, 2019.
 10. Alkol içerikli koruyucu kapak kullanımının kan dolaşımı enfeksiyonlarının önlenmesindeki etkinliğinin belirlenmesi, 2019.
 11. Kahkaha yogasının hemodiyaliz tedavisi uygulanan hastalarda plazma beta endorfin düzeyine, ağrı şiddetine ve uyku kalitesine etkisi, 2019.
 12. Cerrahi birimlerde çalışan hemşirelerin çalışma koşullarının tükenmişlik düzeyleri üzerine olan etki…, 2018.

Academic Activities > Publications

(Scopus) Toplam: 7

Academic Activities > Publications

(Other Scientific Publications) Toplam: 19

Empatik Eğilim, Özgeci Davranış ve Kan Bağışı

Sağlık Akademisi Kastamonu (2023)

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARININ GÜLEN YÜZÜ: KAHKAHA YOGASI

Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences (2021)

Hemodiyaliz Hastalarında Ağrı ve Ağrı Yönetimi

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (2020)

Complementary Methods Used for Uremic Pruritus

International Journal of Caring Sciences (2018)

Hemşirelerin Çalışma Koşulları Tükenmişlik Düzeylerini Etkiler mi?

Uluslararası Hakemli Psikiyatri ve Psikoloji Araştırmaları Dergisi (2018)

Diyabetik Nöropati ve Bitkisel Tedavi

Diyabet, Obezite ve Hipertansiyonda Hemşirelik Forumu Dergisi (2016)

Hava Kirliliği ve Diabet

Diyabet, Obezite ve Hipertansiyonda Hemşirelik Forumu Dergisi ’xx (2015)

Kemoterapiye Bağlı Alopesi ve Yaşam Kalitesi

Hacettepe Hemşirelik Fakültesi Dergisi (2014)

Hipertansiyon ve öfke

Diyabet, Obezite ve Hipertansiyonda Hemşirelik Forumu Dergisi (2013)

Academic Activities > Book - Book Chapter

 1. Chapter 13. Blood Component Therapy, 2023.
 2. YAŞLI VE AİLE İLETİŞİMİ, 2023.
 3. Hemşirelikte Lisans Temel Yeterlilik Soru Bankası- Cilt 1-Acil ve Yoğun Bakım Hemşireliği- Acil ve Yoğun Bakım Hemşireliğinde Genel Konular-, 2021.
 4. Chapter 32 .Dermatological Signs in Systemic Lupus Erythematosus Patients and Nursing Approach, 2018.
 5. Yoğun Bakım Seçilmiş Semptom ve Bulguları Yönetimi, 2015.
 6. Erişkinlerde Acil Bakım, 2014.
 7. Erişkinlerde Acil Bakım-Onkolojik Aciller, 2014.
 8. Çevresel Aciller, 2014.

Projects > Projects

 1. Yaşlılarda İnhalasyon Yoluyla Uygulanan Karışım Aromaterapinin Uyku Süresi, Uyku Kalitesi, Uykuya Dalma Süresi ve Bilişsel Düzeye Etkisinin Araştırılması, 2024.
 2. “Yaşlılarda İnhalasyon Yoluyla Uygulanan Karışım Aromaterapinin Uyku Süresi, Uyku Kalitesi, Uykuya Dalma Süresi ve Bilişsel Düzeye Etkisinin Araştırılması”, 2024.
 3. Hemşirelerin Bireyselleştirilmiş Bakım Vermelerinin Önündeki Engeller, 2024.

Academic Activities > Congress - Conference Participation

 1. 25. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 2023.
 2. 14. İstanbul Aile Hekimliği Kongresi ve 2. Uluslararası İstanbul Sağlık Bilimleri Kongresi, 2023.
 3. 1.Uluslararası 21.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 2023.
 4. Gevher Nesibe 10. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 2023.
 5. 4 th INTERNATIONAL CONGRESS OF MULTIDISCIPLINARY STUDIES IN MEDICAL SCIENCES, 2022.
 6. VI.Uluslararası X.Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 2021.
 7. IV. International Conference on COVID-19 Studies, 2021.

Administrative Activities

 1. Bölüm Başkan Yardımcısı / Deputy Head of Department, Hemşirelik Bölüm Başkan Yardımcısı, (2023 - Devam ediyor.)
 2. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 61-70 Öğrenci Danışmanlığı, (2023 - Devam ediyor.)
 3. Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Kalite Komisyonu Başkanı (Fakülte), (2023 - Devam ediyor.)
 4. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2022 - 2023)
 5. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Kalite Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2022 - Devam ediyor.)
 6. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Hemşirelik Araştırma ve Uygulamalarını Geliştirme Çalışma Grubu, (2022 - Devam ediyor.)
 7. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Hemşirelik Eğitimini Geliştirme Çalışma Grubu, (2022 - Devam ediyor.)

Scientific Memberships

 1. Üsküdar Üniversitesi Hemşirelik Haftası Etkinliği Düzenleme Kurulu Üyesi 2023

Education and Training Activities

 1. Fizyopatoloji, (Master / 2022-2023 Bahar)
 2. İç Hastalıkları Hemşireliği II, (Master / 2022-2023 Bahar)
 3. Seminer, (Master / 2022-2023 Bahar)
 4. İç Hastalıkları Hemşireliği, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Bahar)
 5. Patofizyoloji, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Bahar)
 6. Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)
 7. Onkoloji Hemşireliği, (Master / 2022-2023 Güz)
 8. İç Hastalıkları Hemşireliği-I, (Master / 2022-2023 Güz)
 9. Seminer, (Master / 2022-2023 Güz)
 10. Mezuniyet Projesi (Proje), (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)
 11. Sağlık Durumunda Bozulma ve Bakım II, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)