Salih TUNCAY, Ph.D

VSHS / Food Technology - Head of Department

salih.tuncayuskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22 5084

ORCID ID: 0000-0003-3838-5228

Citation : 19 | h-index : 2 | i10-index : 1


Short CV

Dr. Lecturer. Member Salih TUNCAY was born in 1984 in Erzurum. After completing his primary, secondary and high school education in Aydın, he completed his undergraduate education in 2010 at Atatürk University, Faculty of Science, Department of Chemistry, and simultaneously completed his second degree at the Faculty of Engineering, Department of Chemical Engineering. In 2013, he completed his master's degree in the Department of Organic Chemistry, Atatürk University, on the total synthesis of active natural compounds, which could be medicines, within the scope of a research project supported by TÜBİTAK. In 2013-2014, he was awarded the Ph.D. degree in materials science engineering at Koç University. During these years, he received English preparatory education and was awarded the Tübitak 2211-A General Domestic Doctorate Scholarship. During his doctoral studies, he completed his studies on synthesis of triterpenes with inhibitor effective nuclear factor Kappa-B and synthesis of molecules modeled by computer-aided docking studies at Bezmialem Vakif University, Also he completed Ph.D. from Yildiz Technical University, Department of Organic Chemistry.

read more

Education Status & Academic Titles

Supervised Graduate Theses

 • SU VE ETANOL İLE ELDE EDİLEN ÇİN VE SİİRT PROPOLİS EKSTRAKLARININ LC-MS/MS İLE KARAKTERİZASYONU, ANTİOKSİDAN VE DİYABET ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ, 2022.
 • PAKLİTAKSEL YÜKLÜ POLİMERİK NANOPARTİKÜLLERİN SENTEZİ VE KOMBİNASYONEL TERAPİ ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ, 2021.
 • Bitki Ekstraktlarının Alzheimer Hastalarında İn-Vitro İncelenmesi, 2020.

Academic Activities > Publications

(ISI Web of Science Core Collection *) Toplam: 4

Academic Activities > Publications

(Other Scientific Publications) Toplam: 1

Gıda ambalajlaması neden önemli?

Plastik ve Ambalaj Teknolojisi Dergisi (2021)

Projects > Projects

 • 3D Nöron Modelinde Alzheimer Hastalığına Karşı Flavonoid Etkisinin Araştırılması, 1970.
 • Benserazid Türevi 2-Amino-3-(4-Hydroxyphenyl)-N'-(2,3,4-Trihydroxybenzyl) Propanehydrazide Bileşiğinin Sentezi ve CCD-1079Sk Deri Fibroblast Hücreleri Üzerinde Sitotoksik Aktivitesinin Belirlenmesi, 2023.
 • Nükleotid analogu amino-alkil fosfat bileşiklerinin sentezi ve biyolojik aktivitelerinin belirlenmesi, 2022.
 • Pandemik Corona Virüse (COVID-19) Karşı Dışa Bağımlılığı Azaltacak İlaçların ve Hammaddelerinin Yeni Sentez Yöntemleriyle ve Formülasyonlarla Geliştirilmesi, 2021.
 • Mikrotubul İnhibitörlerinin Borlu ve Azotlu Türevlerinin Sentezi ve Glioblastoma Hücrelerinde Etkilerinin Araştırılması, 2021.

Academic Activities > Congress - Conference Participation

 • 2. Uluslararası Gıda Kimyası Kongresi, 2023.
 • Gıda Kimyası Kongresi, 2022.
 • 1.ULUSLARARASI/ 11. ULUSAL GIDA MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ, 2019.
 • 3.Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi (IVEK 3rd International Convention of Pharmaceuticals and Pharmacies), 2017.
 • , 3.Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi (IVEK 3rd International Convention of Pharmaceuticals and Pharmacies), 2017.
 • 5. İLAÇ KİMYASI: İLAÇ ETKİN MADDESİ TASARIMI, SENTEZİ, ÜRETİMİ VE STANDARDİZASYONU KONGRESİ, 2017.
 • 5. İlaç Kimyası, İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu - Kongresi, 2017.
 • 1. İlaç Kimyası Kongresi, 29-31 Mart 2013 Antalya, 2013.
 • Uluslar Arası Katılımlı 26. Ulusal Kimya Kongresi,, 2012.

Administrative Activities

 • Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Hesaplamalı Biyoloji ve In Silico Çalışmaları Grubu, (2022 - Devam ediyor.)
 • Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Biyolojik Aktiviteler Grubu, (2021 - Devam ediyor.)
 • M.Y.O. Müdür Yardımcısı / Deputy Head of Vocational Health School, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, (2020 - Devam ediyor.)
 • Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, İş sağlığı ve Güvenliği Çalışma Grubu, (2020 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2015 - 2019)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, MYO Yönetim Kurulu Üyeliği, (2017 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, MYO Kurulu Üyeliği, (2017 - Devam ediyor.)
 • Bölüm Başkanlığı / Head of Department, Gıda İşleme, (2016 - Devam ediyor.)
 • Program Başkanlığı / Head of Program, Gıda Teknolojisi, (2015 - Devam ediyor.)
 • Laboratuvar, Laboratuvar Sorumlusu, (2015 - Devam ediyor.)

Awards

 • 2211-A Yurt İçi Genel Doktora Burs Programı 2013/1, (TÜBİTAK_BİDEB), 2013.

Education and Training Activities

 • Genel Kimya I (Yaz Okulu), (onlisans / 2021-2022 Bahar)
 • Genel Kimya (Yaz Okulu), (onlisans / 2021-2022 Bahar)
 • Eczacılıkta Temel Hesaplamalar (Yaz Okulu), (onlisans / 2021-2022 Bahar)
 • Genel Kimya II, (onlisans / 2021-2022 Bahar)
 • Genel Kimya II, (onlisans / 2021-2022 Bahar)
 • Gıda Teknolojileri Uygulamaları II, (onlisans / 2021-2022 Bahar)
 • Gıda Teknolojileri Uygulamaları II, (onlisans / 2021-2022 Bahar)
 • Bitkisel Yağ Teknolojisi, (onlisans / 2021-2022 Bahar)
 • Bitkisel Yağ Teknolojisi, (onlisans / 2021-2022 Bahar)
 • Gıda Katkı Maddeleri, (onlisans / 2021-2022 Bahar)
 • Gıda Katkı Maddeleri, (onlisans / 2021-2022 Bahar)
 • Biyokimya, (onlisans / 2021-2022 Bahar)
 • Biyokimya, (onlisans / 2021-2022 Bahar)
 • Biyokimya, (onlisans / 2021-2022 Bahar)
 • Analitik Kimya, (onlisans / 2021-2022 Güz)
 • Genel Kimya, (onlisans / 2021-2022 Güz)
 • Genel Kimya I, (onlisans / 2021-2022 Güz)
 • Genel Kimya I, (onlisans / 2021-2022 Güz)
 • Genel Kimya, (onlisans / 2021-2022 Güz)
 • Genel Kimya, (onlisans / 2021-2022 Güz)
 • Genel Kimya, (onlisans / 2021-2022 Güz)
 • Tıbbi Organik Kimya, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Güz)
 • Biyokimya, (onlisans / 2021-2022 Güz)
 • Biyokimya, (onlisans / 2021-2022 Güz)

BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedef Etiketleri

3 8 17

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index