Salih TUNCAY, Ph.D

Assistant Professor

salih.tuncayuskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22 5084

ORCID: 0000-0003-3838-5228

Citation : 50 | h-index : 4 | i10-index : 3

: 8

UN Sustainable Development Goal Labels Matching with Research Fields

3 8 9 15 17

Short CV

Dr. Lecturer. Member Salih TUNCAY was born in 1984 in Erzurum. After completing his primary, secondary and high school education in Aydın, he completed his undergraduate education in 2010 at Atatürk University, Faculty of Science, Department of Chemistry, and simultaneously completed his second degree at the Faculty of Engineering, Department of Chemical Engineering. In 2013, he completed his master's degree in the Department of Organic Chemistry, Atatürk University, on the total synthesis of active natural compounds, which could be medicines, within the scope of a research project supported by TÜBİTAK. In 2013-2014, he was awarded the Ph.D. degree in materials science engineering at Koç University. During these years, he received English preparatory education and was awarded the Tübitak 2211-A General Domestic Doctorate Scholarship. During his doctoral studies, he completed his studies on synthesis of triterpenes with inhibitor effective nuclear factor Kappa-B and synthesis of molecules modeled by computer-aided docking studies at Bezmialem Vakif University, Also he completed Ph.D. from Yildiz Technical University, Department of Organic Chemistry.

read more

Education Status & Academic Titles

Supervised Graduate Theses

 1. EGE BÖLGESİNE AİT ZEYTİN YAPRAKLARINDAKİ OLEUROPEİN İÇERİĞİNİN HPLC İLE TESPİTİ VE ANTİOKSİDAN AKTİVİTELERİNİN BELİRLENMESİ, 2023.
 2. SU VE ETANOL İLE ELDE EDİLEN ÇİN VE SİİRT PROPOLİS EKSTRAKLARININ LC-MS/MS İLE KARAKTERİZASYONU, ANTİOKSİDAN VE DİYABET ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ, 2022.
 3. PAKLİTAKSEL YÜKLÜ POLİMERİK NANOPARTİKÜLLERİN SENTEZİ VE KOMBİNASYONEL TERAPİ ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ, 2021.
 4. Bitki Ekstraktlarının Alzheimer Hastalarında İn-Vitro İncelenmesi, 2020.

Academic Activities > Publications

(Scopus) Toplam: 6

Academic Activities > Publications

(Other Scientific Publications) Toplam: 1

Gıda ambalajlaması neden önemli?

Plastik ve Ambalaj Teknolojisi Dergisi (2021)

Academic Activities > Book - Book Chapter

 1. SHMYO için Temel Biyokimya (Lipitler ve Biyomoleküller), 2023.

Projects > Projects

 1. 3D Nöron Modelinde Alzheimer Hastalığına Karşı Flavonoid Etkisinin Araştırılması, 2024.
 2. 3D Nöron Modelinde Alzheimer Hastalığına Karşı Flavonoid Etkisinin Araştırılması, 2024.
 3. Benserazid Türevi 2-Amino-3-(4-Hydroxyphenyl)-N'-(2,3,4-Trihydroxybenzyl) Propanehydrazide Bileşiğinin Sentezi ve CCD-1079Sk Deri Fibroblast Hücreleri Üzerinde Sitotoksik Aktivitesinin Belirlenmesi, 2023.
 4. Nükleotid analogu amino-alkil fosfat bileşiklerinin sentezi ve biyolojik aktivitelerinin belirlenmesi, 2022.
 5. Pandemik Corona Virüse (COVID-19) Karşı Dışa Bağımlılığı Azaltacak İlaçların ve Hammaddelerinin Yeni Sentez Yöntemleriyle ve Formülasyonlarla Geliştirilmesi, 2021.
 6. Mikrotubul İnhibitörlerinin Borlu ve Azotlu Türevlerinin Sentezi ve Glioblastoma Hücrelerinde Etkilerinin Araştırılması, 2021.

Academic Activities > Congress - Conference Participation

 1. 12. Drug Chemistry Conference, 2024.
 2. 12. Drug Chemistry Conference, 2024.
 3. 12. Drug Chemistry Conference, 2024.
 4. 2. Uluslararası Gıda Kimyası Kongresi, 2023.
 5. Gıda Kimyası Kongresi, 2022.
 6. 1.ULUSLARARASI/ 11. ULUSAL GIDA MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ, 2019.
 7. 3.Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi (IVEK 3rd International Convention of Pharmaceuticals and Pharmacies), 2017.
 8. , 3.Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi (IVEK 3rd International Convention of Pharmaceuticals and Pharmacies), 2017.
 9. 5. İLAÇ KİMYASI: İLAÇ ETKİN MADDESİ TASARIMI, SENTEZİ, ÜRETİMİ VE STANDARDİZASYONU KONGRESİ, 2017.
 10. 5. İlaç Kimyası, İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu - Kongresi, 2017.
 11. 1. İlaç Kimyası Kongresi, 29-31 Mart 2013 Antalya, 2013.
 12. Uluslar Arası Katılımlı 26. Ulusal Kimya Kongresi,, 2012.

Administrative Activities

 1. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 151-200 Öğrenci Danışmanlığı, (2024 - Devam ediyor.)
 2. Koordinatör / Coordinator, BAP Koordinatörü, (2023 - Devam ediyor.)
 3. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Hesaplamalı Biyoloji ve In Silico Çalışmaları Grubu, (2022 - Devam ediyor.)
 4. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Biyolojik Aktiviteler Grubu, (2021 - Devam ediyor.)
 5. M.Y.O. Müdür Yardımcısı / Deputy Head of Vocational Health School, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, (2020 - 2023)
 6. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, İş sağlığı ve Güvenliği Çalışma Grubu, (2020 - Devam ediyor.)
 7. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2015 - 2019)
 8. Kurul Üyeliği / Board Member, MYO Kurulu Üyeliği, (2017 - Devam ediyor.)
 9. Kurul Üyeliği / Board Member, MYO Yönetim Kurulu Üyeliği, (2017 - Devam ediyor.)
 10. Bölüm Başkanlığı / Head of Department, Gıda İşleme, (2016 - Devam ediyor.)
 11. Program Başkanlığı / Head of Program, Gıda Teknolojisi, (2015 - Devam ediyor.)
 12. Laboratuvar, Laboratuvar Sorumlusu, (2015 - Devam ediyor.)

Awards

 1. 2211-A Yurt İçi Genel Doktora Burs Programı 2013/1, (TÜBİTAK_BİDEB), 2013.

Education and Training Activities

 1. Bitkisel Yağ Teknolojisi, (onlisans / 2022-2023 Bahar)
 2. Bitkisel Yağ Teknolojisi, (onlisans / 2022-2023 Bahar)
 3. Gıda Katkı Maddeleri, (onlisans / 2022-2023 Bahar)
 4. Gıda Katkı Maddeleri, (onlisans / 2022-2023 Bahar)
 5. Genel Kimya, (onlisans / 2022-2023 Bahar)
 6. Genel Kimya, (onlisans / 2022-2023 Bahar)
 7. Biyokimya, (onlisans / 2022-2023 Bahar)
 8. Biyokimya, (onlisans / 2022-2023 Bahar)
 9. Organik Kimya, (onlisans / 2022-2023 Güz)
 10. Genel Kimya, (onlisans / 2022-2023 Güz)
 11. Gıda Teknolojileri Uygulamaları I, (onlisans / 2022-2023 Güz)
 12. Gıda Teknolojileri Uygulamaları I, (onlisans / 2022-2023 Güz)
 13. Gıda Teknolojisinde Genel Kimya, (onlisans / 2022-2023 Güz)
 14. Gıda Teknolojisinde Genel Kimya, (onlisans / 2022-2023 Güz)
 15. Genel Kimya, (onlisans / 2022-2023 Güz)
 16. Genel Kimya, (onlisans / 2022-2023 Güz)