Prof.Dr. Sachiko Murata

Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü

sachiko.muratauskudar.edu.tr

(0216) 400 2222

Kısa Özgeçmiş

Sachiko Murata 1943 yılında dünyaya geldi. Japonya’da aile hukuku dalında Chiba Üniversitesinden mezun olduktan sonra Tokyo’da bir yıl hukuk firmasında çalıştı ve sonra İslam Hukuku okumak üzere İran’a gitti. 1971’de Tahran Üniversitesinde Fars Edebiyatı üzerine doktorasını tamamladıktan sonra kayıt olan ilk kadın ve ilk gayrimüslim kişi olarak İlahiyat Fakültesine geçiş yaptı. Burada İslam Fıkhı dalında master tezini 1975’te tamamladı. Hukuk alanında doktora çalışması yaparken aynı zamanda İran Felsefe Akademesinde araştırma görevlisi olarak çalıştı. Üzerine çalıştığı ikinci doktora araştırmasını devrim gerçekleşince bitiremedi. 1979 yılında eşi William Chittick ile beraber Amerika’ya yerleşti. 1983 yılından beri Stony Brook Üniversitesi’nde dini etüdler dersi vermektedir. 2012 yılından itibaren TÜRKKAD’ın kuruculuğunu üstlendiği, Pekin Üniversitesi Ken’an Rifâî İslâm Araştırmaları Kürsüsü’nde İslâm düşüncesinin temel meseleleri konularında ve “Müslüman Konfiçyüsçüler” başlıklı dersleri verdi. Bu derste, İbnü’l Arabî ekolünden Huiru adında büyük bir Çinli âlim hakkında, William Chittick ve Weiming Tu ile beraber hazırladıkları eseri okuttu.
 
https://www.stonybrook.edu/commcms/asianamerican/facultystaff/SachikoMurata.php#Biography

Devamı