Rüştü UÇAN, Ph.D

Assistant Professor

rustu.ucanuskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22 4109

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2389-8231

Citation : 2 | h-index : 1 | i10-index : 0


Research Fields

Occupational Health and Safety, Reliability engineering, Mechanical Engineering, Ergonomics, Safety Culture

UN Sustainable Development Goal Labels Matching with Research Fields

3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14

Short CV

He was born in Kars in 1956. He completed Mechanical engineering master and doctorate in Yıldız Technical University. He started working in Suleyman Demirel University in 1979. He worked as a lecturer in Yıldız Technical University between 1980-1992 years. Until 2010, he worked in various positions in private sector.

read more

Education Status & Academic Titles

Supervised Graduate Theses

 1. İSTANBUL’ DA 50’ DEN AZ ÇALIŞANI OLAN OTELLERDE ACİL DURUM YÖNETİMİ İLE İLGİLİ FARKINDALIK ÇALIŞMASI, 2024.
 2. İSTANBUL’ DA 50’ DEN AZ ÇALIŞANI OLAN OTELLERDE ACİL DURUM YÖNETİMİ İLE İLGİLİ FARKINDALIK ÇALIŞMASI, 2024.
 3. Türkiye bölgelerinde yaşanan iş kazalarına dair iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin sebep görüş analizi, 2023.
 4. Derin öğrenme ve parmak izi yöntemi ile baret kullanan yetkili çalışanların elektrik pano ve trafo erişimlerinin sağlanması, 2023.
 5. Sanayide endüstriyel robot kullanımının çalışan sağlığına etkiler, 2022.
 6. Büyük ölçekli bir döküm tesisinde ergonomik risklerinreba, rula analizi ile tespit edilmesi ve robotlarla çalışmanın bu alandaki etkileri, 2022.
 7. Can sigorta suistimalleri tanımı,tespitleri ve örnek vakalar, 2022.
 8. İş birlikçi endüstriyel robotlarda iş güvenliği ve risk analizi yaklaşımları, 2021.
 9. Av tüfeği imalatı yapılan işletmelerde üretim montaj ve test atışı aşamalarında gürültü maruziyet düzeylerinin incelenmesi, 2021.
 10. Bir motor yenileme atölyesindeki makinelerde risk değerlendirme uygulaması, 2021.
 11. İş sağlığı ve güvenliğinde tezli ve tezsiz yüksek lisans yapmış öğrenciler ile aday öğrencilerde güvenlik kültürü algısı : NOSACQ-50 uygulaması, 2021.
 12. Akayakıt istasyonu çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma koşullarının değerlendirilmesi, 2021.
 13. Yükleme rampalarında iş güvenliği açısından uygulanan teknik uygulamaların etkinliğinin belirlenmesi, 2020.
 14. Tekstil ve kozmetik firmalarında fiziksel risk etmenlerinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi, 2020.
 15. Adli genetik laboratuvarlarında biyogüvenlik, 2020.
 16. Tavan vinçleri periyodik kontrolünde test yük ağırlığının belirlenmesi, 2020.
 17. Muhtemel patlayıcı ortamlarda kullanılacak olan gaz detektörlerinin Phast 7,2 kullanılarak 3d modelleme yapılarak konumlarının belirlenmesi, 2020.
 18. Büyük endüstriyel kazaların domino etkilerini modelleme, önleme ve yönetme , 2020.
 19. Büyük endüstriyel kazaların domino etkileri ve analizinin bir organize sanayi bölgesinde uygulanması , 2020.
 20. Asansörlerde kullanılan emniyet ekipmanlarının yerine makine emniyet ekipmanlarının kullanılmasının gerekliliği ve ilgili risk değerlendirme iso standartların uygulanabilirliğinin karşılaştırılması , 2020.
 21. Atık su arıtma tesislerinde çalışanların iş doyumlarının ölçülmesi ve iş güvenliği algılarının incelenmesi,, 2019.
 22. Yüksekte çalışma yapan inşaat işçilerinin yaptıkları işin tehlikesinin bilincinde olmalarının kişisel koruyucu donanım kullanımlarına etkisi, 2019.
 23. Yapı işlerinde iskele kullanılarak yapılan ince işlerde çalışanların almış oldukları iş güvenliği eğitimlerinin tutumlarının incelenmesi, 2019.
 24. Lojistik sektöründe iş sağlığı ve güvenliği uygulaması: Proje lojistiği , 2019.
 25. Simülasyon yaklaşımını kullanarak ram (reliability, availability and maintainability) analizi yapılması örneği , 2019.
 26. Afet ve acil durum yönetiminde Kaiser tehlike ve zarar görebilirlik analiziyle güvenli hastane kavramının incelenmesi , 2019.
 27. Sınıf 1 tip patlayıcı maddelerin taşınmasında ve depolanmasında emniyet uygulamaları ve patlama etki alanlarının analizi , 2019.
 28. İş kazası olarak trafik kazaları: Lojistik sektörü örnek alan irdelemesi, 2019.
 29. Yükseltilebilen seyyar iş platformlarının güvenilirlik yeterliliği ve platformlar ile yüksekte emniyetli çalışma usullerinin incelenmesi , 2019.
 30. İnşaat işçilerinin iş doyumu düzeyleri ile iş güvenliği algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi, 2018.
 31. İkinci el plastik enjeksiyon makinelerinin modernizasyonunda, iş kazaları ve meslek hastalıklarında fayda –maliyet analizi , 2018.
 32. Yüksekte çalışmalarda çalışanların bilgi düzeylerinin incelenmesi, 2018.
 33. Endüstri tesislerinde kapalı alanlarda yapılan çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliği riskleri ve güvenli çalışma sistemleri , 2018.
 34. İnşaatta elektrikle çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve elektrik ile çalışanların bilgi düzeylerin değerlendirilmesi , 2018.
 35. İstanbul ili anadolu yakasında hafriyat ve katı atık taşıması yapan ağır vasıta şoförlerinin çalışma koşulları ve neden oldukları trafik kazaları hakkında bir inceleme , 2017.
 36. Kent içi güvenli yaşam üzerine derleme , 2017.
 37. Ormancılık sektöründe iş sağlığı ve güvenliği, 2017.
 38. İstanbul'daki iki özel tıbbi laboratuvar çalışanlarının biyolojik risk etmenlerine karşı algı düzeylerinin belirlenmesi , 2017.
 39. İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin çalışanlardaki iş sağlığı ve güvenliği farkındalığına etkisinin incelenmesi: Yapı sektöründe bir araştırma , 2017.
 40. Hastanelerde yangın güvenliği ve tahliye gerekleri üzerine bir irdeleme, 2016.
 41. Statik elektriğin yaratacağı tehlikelerin tespiti ve çözümleri, 2015.
 42. Bir kamu üniversitesi kimya laboratuvarlarının iş güvenliği açısından incelenmesi, 2015.
 43. İş sağlığı ve güvenliğinde güvenilirlik mühendisliği uygulamaları, 2015.
 44. Patlayıcı ortamlarda kullanılacak exproof elektrik cihazlarının tesisatı, tamir, bakım, onarımı ve sistemlerin verimliliği, 2015.
 45. Tehlikeli gazların ortamda yaratacağı riskler ve uzaklaştırma yöntemleri, 2015.

Academic Activities > Publications

(Other Scientific Publications) Toplam: 20

A Survey on Safety Culture: Firefighters

Internatonal Journal of Advances n Engneerng and Pure Scences (2021)

AYDINLATMA, TERMAL KONFOR, KİŞİSEL GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMLERİ: TEKSTİL FABRİKALARI ÖRNEĞİ

Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering (2021)

İş Doyumu ile İş Güvenliği Algısı Arasındaki İlişki: İnşaat İşçileri Örneği

International Journal of Advances in Engineering and Pure Sciences (2021)

Güvenlik Kültürü Üzerine Bir Araştırma: İtfaiyeciler

International Journal of Advances in Engineering and Pure Sciences (2021)

İş Yerlerimiz Yangınla Savaşa Hazır Değil

TİGİAD - İş Güvenliği Dergisi (2020)

EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE Kİ KAPALI ALANLARDA BULUNAN TEHLİKELİ VE ZARARLI GAZLAR AÇISINDAN İŞ GÜVENLİĞ

I.ULUSLARARASI X.ULUSAL İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KONGRESİ BİLDİRİ KİTABI (2019)

Sanayide Doktoralı Çalışanlar

Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi (2019)

An Optimum and Effective Drawing Teaching System in Engineering

Computer Technology and Application (2012)

Academic Activities > Book - Book Chapter

 1. İSG Kaynak kitabının güncellemesi, 2024.
 2. IV. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Öğrenci Kongresi (İSG ve Dijitalleşme), 2023.
 3. VI. TÜRKİYE’DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA YAŞANILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ SEMPOZYUMU (İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE YAPAY ZEKÂ VE DİJİTALLEŞME UYGULAMALARI) BİLDİRİ KİTABI, 2023.
 4. İSG Kaynak Kitap, 2023.
 5. İş Sağlığı ve Güvenliği,, 2023.
 6. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEZ KÜLLİYATI (2015-2021), 2022.
 7. SAĞLIK ÇALIŞANLARININ GÜVENLİĞİ, 2022.
 8. ENDÜSTRİYEL ROBOTLARDA GÜVENLİ ÇALIŞMAYA İLİŞKİN ESASLAR VE UYGULAMALAR, 2022.
 9. V. ULUSAL TEHLİKELİ KİMYASALLARIN YÖNETİMİ VE PROSES GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI, 2021.
 10. Örneklerle İş Kazalarının İşverene Maliyeti, 2021.
 11. Dökümhane Maça Üretimi Çalışmalarında İş Sağlığı Ve Güvenliği, 2021.
 12. Patlayıcı Maddelerin Taşınmasında ve Depolanmasında İş Güvenliği Uygulamaları: Sınıf 1 Tip, 2021.
 13. SANAL GERÇEKLİK UYGULAMALARININ İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNE ETKİSİ, 2020.

Academic Activities > Editörlük

 1. 1. Ülkemizde İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Yaşanılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, ISSN:, 2015.
 2. OHS ACADEMY Dergisi, ISSN:ISSN-2630-578X, 2018.
 3. II. ULUSAL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖĞRENCİ KONGRESİ, ISSN:, 2021.
 4. IV. Ulusal İSG Öğrenci Kongresi, ISSN:, 2023.

Projects > Projects

 1. VII. Türkiye’de İş Sağlığı Ve Güvenliği Alanında Yaşanılan Sorunlar Ve Çözüm Önerileri Sempozyumu (İş Güvenliği ve Acil Durumlarda Teknolojik Ve Yenilikçi Uygulamalar), 2023.
 2. VII. Türkiye’de İş Sağlığı Ve Güvenliği Alanında Yaşanılan Sorunlar Ve Çözüm Önerileri Sempozyumu (İş Güvenliği ve Acil Durumlarda Teknolojik Ve Yenilikçi Uygulamalar, 2023.
 3. VII. Türkiye’de İş Sağlığı Ve Güvenliği Alanında Yaşanılan Sorunlar Ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, 2023.
 4. TÜBİTAK 1002-C Doğal Afetler Odaklı Saha Çalışması Acil Destek Programı, 2023.
 5. DEPREM SONRASI YAPILARIN YIKIMI VE ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARINA BAĞLI BÖLGEDE OLUŞAN SOLUNABİLİR TOZ KONSANTRASYONUNUN ARAŞTIRILMASI, 2023.
 6. DEPREM SONRASI YAPILARIN YIKIMI VE ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARINA BAĞLI BÖLGEDE OLUŞAN SOLUNABİLİR TOZ KONSANTRASYONUNUN ARAŞTIRILMASI, 2023.
 7. DEPREM SONRASI YAPILARIN YIKIMI VE ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARINA BAĞLI BÖLGEDE OLUŞAN SOLUNABİLİR TOZ KONSANTRASYONUNUN ARAŞTIRILMASI, 2023.
 8. VI. Türkiye’de İş Sağlığı Ve Güvenliği Alanında Yaşanılan Sorunlar Ve Çözüm Önerileri Sempozyumu (İş Sağlığı ve Güvenliğinde Yapay Zekâ ve Dijitalleşme Uygulamaları) ", 2022.
 9. VI. TÜRKİYE’DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA YAŞANILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ SEMPOZYUMU (İş Sağlığı ve Güvenliğinde Yapay Zekâ ve Dijitalleşme Uygulamaları), 2022.

Academic Activities > Congress - Conference Participation

 1. ’’Kahramanmaraş Depremi Sonrası Akademik Değerlendirme Sempozyumu-Üsküdar Üniversitesi/MESKA Vakfı /Çarşı Yerleşke, 2024.
 2. ’’Kahramanmaraş Depremi Sonrası Akademik Değerlendirme Sempozyumu, 2024.
 3. IV. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Öğrenci Kongresi, 2023.
 4. IV. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Öğrenci Kongresi / İSG ve Dijitalleşme, 2023.
 5. IV. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖĞRENCİ KONGRESİ / İSG VE DİJİTALLEŞME, 2023.
 6. IV. Ulusal İSG Öğrenci Kongresi, 2023.
 7. IV. Ulusal İSG Öğrenci Kongresi, 2023.
 8. 7. Uluslararası Akademik Öğrenci Çalışmaları Kongresi, 2022.
 9. 7. Uluslararası Akademik Öğrenci Çalışmaları Kongresi, 2022.
 10. V. ULUSLARARASI BİLİMSEL VE MESLEKİ ÇALIŞMALAR KONGRESİ – MÜHENDİSLİK (BILMES EN 2020), 2020.
 11. 2nd. International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology, 2020.
 12. 2nd International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology, 2020.
 13. 2. International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology, 2020.
 14. 1. ULUSLARARSI HAZAR BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, 2020.
 15. 1. ULUSLARARASI HAZAR BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, 2020.
 16. 4.Proses Emniyeti Sempozyumu, 2019.
 17. I.Uluslararası, X.Ulusal İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi, 2019.
 18. I.Uluslararası, X.Ulusal İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi, 2019.
 19. I.Uluslararası, X.Ulusal İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi, 2019.
 20. Meslek Hastalıkları Sempozyumu - İtfaiyecilerde Psikososyal Risk Etkenleri, 2018.
 21. Meslek Hastalıkları Sempozyumu - İtfaiyecilerde Psikososyal Risk Etkenleri, 2018.
 22. İSG Avrasya İş Sağlığı ve Güvenliği Fuarı, 2015.
 23. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği yerel Sempozyumu ve Sergisi, 2014.
 24. Ülkemizde İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Yaşanılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, 2014.
 25. 1.Ülkemizde İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Yaşanılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, 2014.

Administrative Activities

 1. Kurul Üyeliği / Board Member, Fakülte ARGEYEP Kurul Üyeliği, (2022 - Devam ediyor.)
 2. Kurul Üyeliği / Board Member, Pandemi Kurulu Üyeliği, (2021 - Devam ediyor.)
 3. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2019 - Devam ediyor.)
 4. Kurul Üyeliği / Board Member, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, (2018 - 2019)
 5. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 31-40 Öğrenci Danışmanlığı, (2018 - Devam ediyor.)
 6. Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club, İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KULÜBÜ, (2018 - Devam ediyor.)
 7. Merkez Müdürü / Head of Resarch Center, ÜSEM, (2015 - 2020)
 8. Program Başkanlığı / Head of Program, İş Sağlığı ve Güvenliği, (2014 - Devam ediyor.)
 9. Bölüm Başkanlığı / Head of Department, İş Sağlığı ve Güvenliği, (2014 - Devam ediyor.)
 10. Ana Bilim Başkanı / Head of Department, İş Sağlığı ve Güvenliği, (2014 - Devam ediyor.)
 11. Merkez Müdürü / Head of Resarch Center, ÜSGÜMER, (2014 - Devam ediyor.)
 12. Kurul Üyeliği / Board Member, Enstitü Kurulu Üyeliği, (2014 - Devam ediyor.)

Scientific Memberships

 1. MESKA Vakfı Başkanlığı 2018

Education and Training Activities

 1. Uygulamalı Alan Dersi, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Bahar)
 2. Risk Analizi Metodolojileri, (Master / 2022-2023 Bahar)
 3. Güvenlik Denetleme ve Kontrol Sistemleri, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Bahar)
 4. İş Sağlığı ve Güvenliği II, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Bahar)
 5. İSG Uygulamaları, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Bahar)
 6. Tehlike Belirleme ve Risk Yönetimi, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Bahar)
 7. Makine ve Teçhizat, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Bahar)
 8. İş Sağlığı ve Güvenliği, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)
 9. Makina ve Techizat, (onlisans / 2022-2023 Güz)
 10. Makina ve Techizat, (onlisans / 2022-2023 Güz)
 11. Güvenlik Mühendisliği Metotları, (PhD / 2022-2023 Güz)
 12. Güvenilirlik Mühendisliği, (Master / 2022-2023 Güz)
 13. İş Sağlığı ve Güvenliği I, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)
 14. İSG Uygulamaları, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)
 15. İş Sağlığı ve Güvenliği Laboratuvarı, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)
 16. Güvenilirlik Mühendisliği, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)
 17. Maden ve Yer Altı Yapılarında İş Sağlığı ve Güvenliği, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)
 18. İş Sağlığı ve Güvenliğine Giriş, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)