Rüştü UÇAN, Ph.D

Assistant Professor of Mechanical Engineering

rustu.ucanuskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22 4109

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-2389-8231

Citation : 2 | h-index : 1 | i10-index : 0


Short CV

He was born in Kars in 1956. He completed Mechanical engineering master and doctorate in Yıldız Technical University. He started working in Suleyman Demirel University in 1979. He worked as a lecturer in Yıldız Technical University between 1980-1992 years. Until 2010, he worked in various positions in private sector.

read more

Education Status & Academic Titles

Supervised Graduate Theses

 • Muhtemel patlayıcı ortamlarda kullanılacak olan gaz detektörlerinin Phast 7,2 kullanılarak 3d modelleme yapılarak konumlarının belirlenmesi, 2020.
 • Büyük endüstriyel kazaların domino etkilerini modelleme, önleme ve yönetme , 2020.
 • Büyük endüstriyel kazaların domino etkileri ve analizinin bir organize sanayi bölgesinde uygulanması , 2020.
 • Asansörlerde kullanılan emniyet ekipmanlarının yerine makine emniyet ekipmanlarının kullanılmasının gerekliliği ve ilgili risk değerlendirme iso standartların uygulanabilirliğinin karşılaştırılması , 2020.
 • Yapı işlerinde iskele kullanılarak yapılan ince işlerde çalışanların almış oldukları iş güvenliği eğitimlerinin tutumlarının incelenmesi, 2019.
 • Lojistik sektöründe iş sağlığı ve güvenliği uygulaması: Proje lojistiği , 2019.
 • Simülasyon yaklaşımını kullanarak ram (reliability, availability and maintainability) analizi yapılması örneği , 2019.
 • Afet ve acil durum yönetiminde Kaiser tehlike ve zarar görebilirlik analiziyle güvenli hastane kavramının incelenmesi , 2019.
 • Sınıf 1 tip patlayıcı maddelerin taşınmasında ve depolanmasında emniyet uygulamaları ve patlama etki alanlarının analizi , 2019.
 • İş kazası olarak trafik kazaları: Lojistik sektörü örnek alan irdelemesi, 2019.
 • Yükseltilebilen seyyar iş platformlarının güvenilirlik yeterliliği ve platformlar ile yüksekte emniyetli çalışma usullerinin incelenmesi , 2019.
 • İnşaat işçilerinin iş doyumu düzeyleri ile iş güvenliği algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi, 2018.
 • İkinci el plastik enjeksiyon makinelerinin modernizasyonunda, iş kazaları ve meslek hastalıklarında fayda –maliyet analizi , 2018.
 • Yüksekte çalışmalarda çalışanların bilgi düzeylerinin incelenmesi, 2018.
 • Endüstri tesislerinde kapalı alanlarda yapılan çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliği riskleri ve güvenli çalışma sistemleri , 2018.
 • İnşaatta elektrikle çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve elektrik ile çalışanların bilgi düzeylerin değerlendirilmesi , 2018.
 • İstanbul ili anadolu yakasında hafriyat ve katı atık taşıması yapan ağır vasıta şoförlerinin çalışma koşulları ve neden oldukları trafik kazaları hakkında bir inceleme , 2017.
 • Kent içi güvenli yaşam üzerine derleme , 2017.
 • Ormancılık sektöründe iş sağlığı ve güvenliği, 2017.
 • İstanbul'daki iki özel tıbbi laboratuvar çalışanlarının biyolojik risk etmenlerine karşı algı düzeylerinin belirlenmesi , 2017.
 • İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin çalışanlardaki iş sağlığı ve güvenliği farkındalığına etkisinin incelenmesi: Yapı sektöründe bir araştırma , 2017.
 • Hastanelerde yangın güvenliği ve tahliye gerekleri üzerine bir irdeleme, 2016.
 • Statik elektriğin yaratacağı tehlikelerin tespiti ve çözümleri, 2015.
 • Patlayıcı ortamlarda kullanılacak exproof elektrik cihazlarının tesisatı, tamir, bakım, onarımı ve sistemlerin verimliliği, 2015.
 • Tehlikeli gazların ortamda yaratacağı riskler ve uzaklaştırma yöntemleri, 2015.

Academic Activities > Publications

(Other Scientific Publications) Toplam: 17

AYDINLATMA, TERMAL KONFOR, KİŞİSEL GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMLERİ: TEKSTİL FABRİKALARI ÖRNEĞİ

Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering (2021)

İş Doyumu ile İş Güvenliği Algısı Arasındaki İlişki: İnşaat İşçileri Örneği

International Journal of Advances in Engineering and Pure Sciences (2021)

Güvenlik Kültürü Üzerine Bir Araştırma: İtfaiyeciler

International Journal of Advances in Engineering and Pure Sciences (2021)

İş Yerlerimiz Yangınla Savaşa Hazır Değil

TİGİAD - İş Güvenliği Dergisi (2020)

EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE Kİ KAPALI ALANLARDA BULUNAN TEHLİKELİ VE ZARARLI GAZLAR AÇISINDAN İŞ GÜVENLİĞ

I.ULUSLARARASI X.ULUSAL İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KONGRESİ BİLDİRİ KİTABI (2019)

Sanayide Doktoralı Çalışanlar

Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi (2019)

Academic Activities > Book - Book Chapter

 • ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEZ KÜLLİYATI (2015-2021), 2022.
 • SAĞLIK ÇALIŞANLARININ GÜVENLİĞİ, 2022.
 • V. ULUSAL TEHLİKELİ KİMYASALLARIN YÖNETİMİ VE PROSES GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI, 2021.
 • İSG Kaynak Kitabı, 2021.
 • İş Birlikçi Endüstriyel Robotlarda İş Güvenliği Yaklaşımı, 2021.
 • Örneklerle İş Kazalarının İşverene Maliyeti, 2021.
 • Dökümhane Maça Üretimi Çalışmalarında İş Sağlığı Ve Güvenliği, 2021.
 • Patlayıcı Maddelerin Taşınmasında ve Depolanmasında İş Güvenliği Uygulamaları: Sınıf 1 Tip, 2021.
 • SANAL GERÇEKLİK UYGULAMALARININ İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNE ETKİSİ, 2020.

Academic Activities > Editörlük

 • 1. Ülkemizde İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Yaşanılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, ISSN:, 2015.
 • OHS ACADEMY Dergisi, ISSN:ISSN-2630-578X, 2018.
 • II. ULUSAL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖĞRENCİ KONGRESİ, ISSN:, 2021.

Projects > Projects

 • DEPREM SONRASI YAPILARIN YIKIMI VE ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARINA BAĞLI BÖLGEDE OLUŞAN SOLUNABİLİR TOZ KONSANTRASYONUNUN ARAŞTIRILMASI, 2023.
 • VI. Türkiye’de İş Sağlığı Ve Güvenliği Alanında Yaşanılan Sorunlar Ve Çözüm Önerileri Sempozyumu (İş Sağlığı ve Güvenliğinde Yapay Zekâ ve Dijitalleşme Uygulamaları) ", 2022.
 • VI. TÜRKİYE’DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA YAŞANILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ SEMPOZYUMU (İş Sağlığı ve Güvenliğinde Yapay Zekâ ve Dijitalleşme Uygulamaları), 2022.

Academic Activities > Congress - Conference Participation

 • 7. Uluslararası Akademik Öğrenci Çalışmaları Kongresi, 2022.
 • 7. Uluslararası Akademik Öğrenci Çalışmaları Kongresi, 2022.
 • V. ULUSLARARASI BİLİMSEL VE MESLEKİ ÇALIŞMALAR KONGRESİ – MÜHENDİSLİK (BILMES EN 2020), 2020.
 • 2nd. International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology, 2020.
 • 2nd International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology, 2020.
 • 2. International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology, 2020.
 • 1. ULUSLARARSI HAZAR BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, 2020.
 • 1. ULUSLARARASI HAZAR BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, 2020.
 • 4.Proses Emniyeti Sempozyumu, 2019.
 • I.Uluslararası, X.Ulusal İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi, 2019.
 • I.Uluslararası, X.Ulusal İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi, 2019.
 • I.Uluslararası, X.Ulusal İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi, 2019.
 • Meslek Hastalıkları Sempozyumu - İtfaiyecilerde Psikososyal Risk Etkenleri, 2018.
 • Meslek Hastalıkları Sempozyumu - İtfaiyecilerde Psikososyal Risk Etkenleri, 2018.
 • İSG Avrasya İş Sağlığı ve Güvenliği Fuarı, 2015.
 • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği yerel Sempozyumu ve Sergisi, 2014.
 • Ülkemizde İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Yaşanılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, 2014.
 • 1.Ülkemizde İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Yaşanılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, 2014.

Administrative Activities

 • Kurul Üyeliği / Board Member, Fakülte ARGEYEP Kurul Üyeliği, (2022 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Pandemi Kurulu Üyeliği, (2021 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2019 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, (2018 - 2019)
 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 31-40 Öğrenci Danışmanlığı, (2018 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club, İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KULÜBÜ, (2018 - Devam ediyor.)
 • Merkez Müdürü / Head of Resarch Center, ÜSEM, (2015 - 2020)
 • Program Başkanlığı / Head of Program, İş Sağlığı ve Güvenliği, (2014 - Devam ediyor.)
 • Bölüm Başkanlığı / Head of Department, İş Sağlığı ve Güvenliği, (2014 - Devam ediyor.)
 • Ana Bilim Başkanı / Head of Department, İş Sağlığı ve Güvenliği, (2014 - Devam ediyor.)
 • Merkez Müdürü / Head of Resarch Center, ÜSGÜMER, (2014 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Enstitü Kurulu Üyeliği, (2014 - Devam ediyor.)

Scientific Memberships

 • MESKA Vakfı Başkanlığı 2018

Education and Training Activities

 • Makina ve Techizat (Yaz Okulu), (onlisans / 2021-2022 Bahar)
 • Uygulamalı Alan Dersi, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Bahar)
 • Üniversite Kültürü II, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Bahar)
 • Risk Analizi Metodolojileri, (Master / 2021-2022 Bahar)
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı, (Master / 2021-2022 Bahar)
 • Güvenlik Denetleme ve Kontrol Sistemleri, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Bahar)
 • Yaz Dönemi Alan Uygulaması II, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Bahar)
 • İSG Uygulamaları, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Bahar)
 • Yaz Dönemi Alan Uygulaması I, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Bahar)
 • Havalandırma ve İklimlendirme, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Bahar)
 • Tehlike Belirleme ve Risk Yönetimi, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Bahar)
 • Makine ve Teçhizat, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Bahar)
 • Makina ve Techizat, (onlisans / 2021-2022 Güz)
 • Makina ve Techizat, (onlisans / 2021-2022 Güz)
 • Güvenilirlik Mühendisliği, (Master / 2021-2022 Güz)
 • Kaynak İşlerinde İSG, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Güz)
 • Güvenilirlik Mühendisliği, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Güz)
 • İş Sağlığı ve Güvenliğine Giriş, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Güz)

BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedef Etiketleri

3 9 12

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index