Dr.Öğr. Üyesi Remziye KESKİN

SHMYO / Anestezi / SOBE / Müdür Yardımcısı / Uygulamalı Psikoloji Anabilim Dalı Başkanı / Anne ve Bebek Ruh Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi - Merkez Müdürü

remziye.keskinuskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22 4092

ORCID: 0000-0002-2970-519X

Citation : 3 | h-index : 1 | i10-index : 0


Araştırma Alanları

Aile Hekimliği, Psikoloji, Psikoonkoloji, Bağımlılık, Pozitif Psikoloji, Yaşlılık Psikolojisi

Araştırma Alanları İle Örtüşen BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedef Etiketleri

3 4 5 10

Kısa Özgeçmiş

Dr.Öğr. Üyesi Remziye Keskin 1971 yılında Almanya/İngolstadt’da doğdu. Öğrenimine oniki yaşına kadar Almanya’da devam eden Keskin, Çınarcık Firuzan Kınal Lisesi mezunudur. 1997 yılında Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. Aile Hekimliği Uzmalığı’nı, “Kronik Renal Yetmezlikli Hastalarda Bazal Metabolizma Hızı ve Tiroid Hormon Düzeyleri” konulu tezini vererek 2003 yılında Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tamamladı. Daha sonra aynı hastanede Aile Hekimliği Uzmanı olarak Kurum Hekimliği ve Acil Servis birimlerinde görev yaptı.  

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Yönetilen Lisansüstü Tezleri

 1. Flört Şiddetinin Türüne Göre Psikolojik Belirtilerin İncelenmesi, 2024.
 2. Üniversite Öğrencilerinde Kaygı, Depresyon, Umutsuzluk Düzeyleri ile Ötanaziye Yaklaşımları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, 2023.
 3. Hamilelik Döneminde Algılanan Sosyal Destek ve Psikolojik Dayanıklılığın Doğum Korkusu ile İlişkisi, 2023.
 4. Üniversite Öğrencilerinde Kariyer Stresi ile Genel Öz Yeterlik Düzeyinin A ve B Tipi Kişilik Örüntüsü Açısından İncelenmesi, 2023.
 5. Özgül Öğrenme Bozukluğu ile Hafif Düzeyde Zihinsel Yetersizlik Tanılı Çocukların Ebeveynlerinin Duygu Düzenleme Güçlüklerinin Yaşam Doyum Seviyelerine Etkilerinin Karşılaştırılması, 2022.
 6. 3-6 Yaş Çocukların Kaygıları ile Annelerin Psikolojik Belirtileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, 2022.
 7. Kanser Hastası Yakınlarında Psikolojik Belirtiler ile Psikolojik Sağlamlık Arasındaki İlişki, 2021.
 8. Hırpalanmış Kadın Sendromu Yaşayanlarda Sosyodemografik Değişkenler ile Psikolojik Belirtiler Arasındaki İlişki, 2021.
 9. Uzaktan Çalışan Beyaz Yakalılarda Pozitif Psikolojik Sermaye Algısının İş Tatmini ile İlişkisinin İncelenmesi, 2021.
 10. Evli Çiftlerde Evlilik Uyumuna göre Depresyon Düzeylerinin Değerlendirilmesi, 2021.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Scopus) Toplam: 1

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 7

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 1. METAVERSE VE İLETİŞİMİN GELECEĞİ, 2023.
 2. Yaşlılık Psikolojisini Anlamak., 2022.
 3. Metaverse Dijital Oyun Psikolojisi, 2022.
 4. Yaşlılık Psikolojisini Anlamak, 2022.
 5. Studies on Balkan and Near Eastern Social Sciences: Volume 5, 2021.
 6. Yaşamın İçinden, 2021.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 1. 4. Uluslararası Pozitif Psikoloji Kongresi, 2022.
 2. 4. Uluslararası Pozitif Psikoloji Kongresi, 2022.
 3. 4. Uluslararası Pozitif Psikoloji Kongresi, 2022.
 4. 9th Conference of the International Society of Interpersonal Psychotherapy, 2021.
 5. 9th Conference of the International Society of Interpersonal Psychotherapy, 2021.
 6. Yaşlanma Psikolojisi Kongresi, 2020.
 7. Psikoloji Araştırmaları Sempozyumu, 2020.
 8. Anne ve Bebek Ruh Sağlığı Sempozyumu, 2020.
 9. 8th Biennial Congress of the International Society of Interpersonal Psychotherapy (ISIPT), 2019.
 10. 8th Biennial Congress of the International Society of Interpersonal Psychotherapy (ISIPT), 2019.
 11. II. BUSINESS AND ORGANIZATION RESEARCH CONFERENCE, 2019.

İdari Faaliyetler

 1. Merkez Müdürü / Head of Resarch Center, ÜSBDT, (2023 - Devam ediyor.)
 2. Çalışma Grubu Koordinatörlüğü / Coordinator of Research Group, Psikoonkoloji Çalışma Grubu, (2023 - Devam ediyor.)
 3. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Pozitif Yaşlanma Çalışma Grubu, (2023 - Devam ediyor.)
 4. Ana Bilim Başkanı / Head of Department, Uygulamalı Psikoloji, (2022 - Devam ediyor.)
 5. Kurul Üyeliği / Board Member, Enstitü Kurulu Üyeliği, (2022 - Devam ediyor.)
 6. Merkez Müdürü / Head of Resarch Center, ABRSM, (2021 - 2023)
 7. Kurul Üyeliği / Board Member, Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği, (2021 - Devam ediyor.)
 8. Enstitü Müdür Yardımcısı / Deputy Head of Institute, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (2020 - Devam ediyor.)
 9. Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Eğitim Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2020 - Devam ediyor.)
 10. Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Web Komisyonu Başkanlığı (Fakülte/MYO/Enstitü), (2020 - Devam ediyor.)
 11. Koordinatör / Coordinator, Bologna Koordinatörlüğü (Enstitü / Fakülte / MYO), (2020 - Devam ediyor.)
 12. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Engelli Öğrenci Birimi Komisyonu, (2020 - Devam ediyor.)
 13. Merkez Müdür Yardımcısı / Deputy Head of Research Center, ABRSM Müdür Yardımcısı, (2019 - 2021)
 14. Kurul Üyeliği / Board Member, Uygulama ve Araştırma Merkezi, (2019 - 2023)
 15. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Pozitif Psikoloji Çalışma Grubu / Positive Psychiology Research Group, (2019 - Devam ediyor.)
 16. M.Y.O. Müdür Yardımcısı / Deputy Head of Vocational Health School, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, (2013 - 2020)
 17. Bölüm Başkanlığı / Head of Department, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler, (2013 - 2020)
 18. Kurul Üyeliği / Board Member, MYO Yönetim Kurulu Üyeliği, (2013 - 2020)
 19. Kurul Üyeliği / Board Member, MYO Kurulu Üyeliği, (2013 - 2020)

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 1. İlk Yardım, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 2. Pozitif Psikoloji ve İletişim Becerileri, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 3. Psikopatoloji, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Bahar)
 4. Pozitif Psikoloji ve İletişim Becerileri, (Lisans / 2022-2023 Güz)
 5. Pozitif Psikoloji ve İletişim Becerileri, (Lisans / 2022-2023 Güz)
 6. Psikopatoloji, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Güz)
 7. Psikoeğitim Teknikleri, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Güz)