Remziye KESKİN, MD

Assistant Professor

remziye.keskinuskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22 4092

ORCID ID: 0000-0002-2970-519X

Citation : 3 | h-index : 1 | i10-index : 0


Research Fields

Family Medicine, Psychology, Psychooncology, Addiction, Positive Psychology, Elderly Psychology

UN Sustainable Development Goal Labels Matching with Research Fields

3 4 10

Short CV

Assistant Professor Remziye Keskin was born in Germany/Ingolstadt in 1971. Keskin graduated Osmangazi University School of Medicine in 1997. After she got a medical doctor title, she got a Family Physician Specialist with completed the ‘Basal Metabolic Rate in Patients with Chronic Renal Failure and Thyroid Hormone Levels’ thesis in 2003. In 2013, Keskin started to work in Üsküdar University Vocational School of Health Services as an assistant professor.

read more

Education Status & Academic Titles

Supervised Graduate Theses

 1. Hamilelik Döneminde Algılanan Sosyal Destek ve Psikolojik Dayanıklılığın Doğum Korkusu ile İlişkisi, 2023.
 2. Üniversite Öğrencilerinde Kariyer Stresi ile Genel Öz Yeterlik Düzeyinin A ve B Tipi Kişilik Örüntüsü Açısından İncelenmesi, 2023.
 3. Özgül Öğrenme Bozukluğu ile Hafif Düzeyde Zihinsel Yetersizlik Tanılı Çocukların Ebeveynlerinin Duygu Düzenleme Güçlüklerinin Yaşam Doyum Seviyelerine Etkilerinin Karşılaştırılması, 2022.
 4. 3-6 Yaş Çocukların Kaygıları ile Annelerin Psikolojik Belirtileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, 2022.
 5. Kanser Hastası Yakınlarında Psikolojik Belirtiler ile Psikolojik Sağlamlık Arasındaki İlişki, 2021.
 6. Hırpalanmış Kadın Sendromu Yaşayanlarda Sosyodemografik Değişkenler ile Psikolojik Belirtiler Arasındaki İlişki, 2021.
 7. Uzaktan Çalışan Beyaz Yakalılarda Pozitif Psikolojik Sermaye Algısının İş Tatmini ile İlişkisinin İncelenmesi, 2021.
 8. Evli Çiftlerde Evlilik Uyumuna göre Depresyon Düzeylerinin Değerlendirilmesi, 2021.

Academic Activities > Publications

(Scopus) Toplam: 1

Academic Activities > Publications

(Other Scientific Publications) Toplam: 7

Academic Activities > Book - Book Chapter

 1. METAVERSE VE İLETİŞİMİN GELECEĞİ, 2023.
 2. Yaşlılık Psikolojisini Anlamak., 2022.
 3. Metaverse Dijital Oyun Psikolojisi, 2022.
 4. Yaşlılık Psikolojisini Anlamak, 2022.
 5. Studies on Balkan and Near Eastern Social Sciences: Volume 5, 2021.
 6. Yaşamın İçinden, 2021.

Projects > Projects

 1. Çocuk Evleri Gönüllüleri Projesi, 2022.

Academic Activities > Congress - Conference Participation

 1. 4. Uluslararası Pozitif Psikoloji Kongresi, 2022.
 2. 4. Uluslararası Pozitif Psikoloji Kongresi, 2022.
 3. 4. Uluslararası Pozitif Psikoloji Kongresi, 2022.
 4. 9th Conference of the International Society of Interpersonal Psychotherapy, 2021.
 5. 9th Conference of the International Society of Interpersonal Psychotherapy, 2021.
 6. Yaşlanma Psikolojisi Kongresi, 2020.
 7. Psikoloji Araştırmaları Sempozyumu, 2020.
 8. Anne ve Bebek Ruh Sağlığı Sempozyumu, 2020.
 9. 8th Biennial Congress of the International Society of Interpersonal Psychotherapy (ISIPT), 2019.
 10. 8th Biennial Congress of the International Society of Interpersonal Psychotherapy (ISIPT), 2019.
 11. II. BUSINESS AND ORGANIZATION RESEARCH CONFERENCE, 2019.

Administrative Activities

 1. Çalışma Grubu Koordinatörlüğü / Coordinator of Research Group, Psikoonkoloji Çalışma Grubu, (2023 - Devam ediyor.)
 2. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Pozitif Yaşlanma Çalışma Grubu, (2023 - Devam ediyor.)
 3. Ana Bilim Başkanı / Head of Department, Uygulamalı Psikoloji, (2022 - Devam ediyor.)
 4. Kurul Üyeliği / Board Member, Enstitü Kurulu Üyeliği, (2022 - Devam ediyor.)
 5. Merkez Müdürü / Head of Resarch Center, ABRSM, (2021 - 2023)
 6. Kurul Üyeliği / Board Member, Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği, (2021 - Devam ediyor.)
 7. Enstitü Müdür Yardımcısı / Deputy Head of Institute, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (2020 - Devam ediyor.)
 8. Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Eğitim Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2020 - Devam ediyor.)
 9. Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Web Komisyonu Başkanlığı (Fakülte/MYO/Enstitü), (2020 - Devam ediyor.)
 10. Koordinatör / Coordinator, Bologna Koordinatörlüğü (Enstitü / Fakülte / MYO), (2020 - Devam ediyor.)
 11. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Engelli Öğrenci Birimi Komisyonu, (2020 - Devam ediyor.)
 12. Merkez Müdür Yardımcısı / Deputy Head of Research Center, ABRSM Müdür Yardımcısı, (2019 - 2021)
 13. Kurul Üyeliği / Board Member, Uygulama ve Araştırma Merkezi, (2019 - 2023)
 14. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Pozitif Psikoloji Çalışma Grubu / Positive Psychiology Research Group, (2019 - Devam ediyor.)
 15. M.Y.O. Müdür Yardımcısı / Deputy Head of Vocational Health School, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, (2013 - 2020)
 16. Bölüm Başkanlığı / Head of Department, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler, (2013 - 2020)
 17. Kurul Üyeliği / Board Member, MYO Yönetim Kurulu Üyeliği, (2013 - 2020)
 18. Kurul Üyeliği / Board Member, MYO Kurulu Üyeliği, (2013 - 2020)

Education and Training Activities

 1. İlk Yardım, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Bahar)
 2. Pozitif Psikoloji ve İletişim Becerileri, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Bahar)
 3. Psikopatoloji, (Master / 2022-2023 Bahar)
 4. Pozitif Psikoloji ve İletişim Becerileri, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)
 5. Pozitif Psikoloji ve İletişim Becerileri, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)
 6. Psikopatoloji, (Master / 2022-2023 Güz)
 7. Psikoeğitim Teknikleri, (Master / 2022-2023 Güz)