Pınar ASLAN,

FC / Public Relations and Publicity

pinar.aslanuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 2950

ORCID ID: 0000-0002-2500-8055

Short CV

No resumes have been created yet.

Education Status & Academic Titles

Supervised Graduate Theses

 • Mağaza vitrin tasarımları ve değişen tüketici davranışlarının nöropazarlama kapsamında incelenmesi, 2021.
 • Mağaza tasarımı ve nöropazarlama: Mağazacılıkta konsept geliştirme sürecinde nöropazarlamanın kullanımı, 2021.
 • Covid-19 salgını ve iç turizme etkilerinin nöropazarlama bağlamında değerlendirilmesi, 2021.

Academic Activities > Publications

(Other Scientific Publications) Toplam: 3

Academic Activities > Book - Book Chapter

 • Entrepreneurial and Communicative Mind in Action: How Start-ups Do and Should Communicate with Their Publics Effectively, 2021.
 • The Aspects of Digital Transformation for Learning Organizations, 2021.
 • The Consumption of Turkish Tv Series in Cuba: A Study on the Distribution, Access, and Effects of Popular Culture, 2021.
 • Multidisciplinary Perspectives on Media Fandom, 2020.
 • Digital Transformation in Television Series As A Popular Culture Product: A Study On Transnational Fandom of Turkish Television Series, 2020.
 • Dijitalleşme ve İletişim, 2020.
 • Yumuşak Güç, Kamu Diplomasisi ve Popüler Kültür: Türk Televizyon Dizileri Üzerinden Bir İnceleme, 2020.
 • Digital Fandom Overseas: How Do Turkish Television Fans in Latin America Do It All? (in Multidisciplinary Perspectives on Media Fandom), 2020.
 • "Dijital İletişimde Güncel Konular" isimli kitapta "Değişen Dünyada Kültürün Dijitalleşmesi" isimli kitap bölümü, 2020.
 • DİJİTAL İLETİŞİM YÖNETİMİ -Teori ve Uygulamalar-, 2019.

Academic Activities > Editörlük

 • Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi Etkileşim, ISSN:2636-7955, 2020.
 • Transnationalization Of Turkish Television Series, ISSN:, 2021.

Projects > Projects

 • 9. Uluslararası İletişim Günleri - 2223-B Yurtiçi Bilimsel Etkinlik Düzenleme Desteği, 2022.

Academic Activities > Congress - Conference Participation

 • CIDA 2022 3rd Communication in the Digital Age Symposium, 2022.
 • 5. Cultural Informatics Communication and Media Studies Conference-CICMS 2022, 2022.
 • 18TH CIM SYMPOSIUM, 2021.
 • 7. Uluslararası İletişim Günleri, 2020.

Administrative Activities

 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Etkinlik Komisyonu, (2021 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Mezuniyet Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2021 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Başkan Yardımcısı / Vice-Chairman of Commission, Kalite Komisyon Yardımcısı, (2021 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Başkan Yardımcısı / Vice-Chairman of Commission, Eğitim Komisyonu Başkan Yardımcısı, (2021 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Çeviri ve Redaksiyon Komisyonu, (2021 - Devam ediyor.)
 • Ü.Ü. Basılı ve Çevrimiçi Süreli Yayın Editörlüğü (Editor in Chief ), Ulusal Yayınevi Tarafından Basılan Süreli Yayında Editörlük, (2020 - Devam ediyor.)
 • Dekan Yardımcısı / Vice Dean, İletişim Fakültesi, (2019 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2019 - Devam ediyor.)

Education and Training Activities

 • Dizi Filmlerin Toplumsal Etkileri, (PhD / 2021-2022 Bahar)
 • Mezuniyet Projesi II, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Bahar)
 • Halkla İlişkilerde Güncel Yaklaşımlar, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Bahar)
 • Halkla İlişkiler Yazarlığı, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Bahar)
 • Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Bahar)
 • Televizyon Kültürü ve Toplum, (PhD / 2021-2022 Güz)
 • Televizyon ve Kültür, (Master / 2021-2022 Güz)
 • Mezuniyet Projesi I, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Güz)
 • Uluslararası İletişim ve Halkla İlişkiler, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Güz)
 • Kamu Diplomasisi, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Güz)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index