Öznur Özge ÖZCAN, Ph.D.

Assistant Professor

oznurozge.ozcanuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8992-0556

Documents : 7 | Citation : 27 | h-index : 3

Citation : 83 | h-index : 5 | i10-index : 3

: 34
: 21

Research Fields

molecular biology, neuroscience, neurobehavioral testing, experimental animal study

UN Sustainable Development Goal Labels Matching with Research Fields

1 2 3 4 5 10 11 16

Short CV

Öznur Özge ÖZCAN graduated from İstanbul Bilgi University Department of Physiotherapy and Rehabilitation in 2016. Özcan, who completed her master's degree in Üsküdar University Graduate School of Health Sciences Neuroscience Department, is still continuing her doctorate education in Üsküdar University Molecular Neuroscience Department.

read more

Education Status & Academic Titles

Academic Activities > Publications

(Scopus) Toplam: 8

Academic Activities > Publications

(Other Scientific Publications) Toplam: 15

The Gluten-Casein-Free Diet in Children with Autism: A Clinical Results of the Ophthalmic and Behavioral Manifestations

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (IGUSABDER) (2024)

Investigation of Nutrition Status In Patients Irritable Bowel Syndrome

Journal of Health Services and Education (2021)

The Effect of Dopamine D2 Receptor TAQ A1 Allele on Sprinter and Endurance Athlete

World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Sport and Health Sciences (2018)

Academic Activities > Book - Book Chapter

 1. COGNITIVE BEHAVIOR AND BIOLOGICAL ASPECTS OF MATERNAL SLEEP DEPRIVATION, 2024.
 2. SHMYO için Temel Biyokimya (Lipitler ve Biyomoleküller), 2023.
 3. Role of Antioxidants, and Lifestyle in Managing Brain Disorders Oxidative Stress Biomarkers and Antioxidant Treatments in Brain Disease, 2023.
 4. HÜCRE: BİYOKİMYANIN TARİHÇESİ VE HÜCRE YAPISI, 2023.
 5. New Diagnosis and Treatment Approaches to Post-Traumatic Stress Disorder, 2022.
 6. New Diagnosis and Treatment Approaches to Posttraumatic Stress Disorder, 2022.
 7. MODERN TEHDİTLERE KARŞI AŞI UYGULAMALARI, 2022.
 8. COVID-19 AŞILARININ CİDDİ KOMPLİKASYONLARI VE YENİ VARYANTLARA KARŞI İMMÜNOLOJİK ETKİLERİ, 2022.
 9. SARS CoV-2 Salgını için Bireysel Risk Yönetiminde Potansiyel Proflaktik ve Terapötik Stratejiler, 2022.
 10. BİR DEMİYELİNİZAN HASTALIK OLAN MULTİPL SKLEROZDA BESLENME VE DİYET YAKLAŞIMLARI, 2022.
 11. Peptide Vaccine in Cancers, 2021.
 12. Antioxidant Peptides, 2021.
 13. Synthetic Peptide Vaccine Models Design, Synthesis, Purification and Characterization, 2021.
 14. New Generation Peptide-Based Vaccine Prototype, 2020.

Projects > Projects

 1. Meme Kanseri İhtimali Altında Tıbbi Görüntülemenin Psikolojik Etkilerinin İncelenmesi, 2025.
 2. Nöropsikiyatrik ilaçlarda plazma kan düzeyi ölçerek kişiye özel tedavi konusunda yeni parametre oluşturulması ve sonuçların prognostik biyogösterge olarak kullanımı, 2026.
 3. Nöropsikiyatrik İlaçlarda plazma kan Düzeyi Ölçerek Kişiye Özel Tedavi Konusunda Yeni Parametre Oluşturulması ve Sonuçların prognostik Biyogösterge Olarak Kullanımı, 2026.
 4. Beslenmenin Optimizasyonu ile Fonksiyonel Anaerobik ve Kuvvet Antremanının Serebral Palsi Yönetiminde ERG ve VEP Destekli Etkilerinin Degerlendirilmesi: Bir olgu sunumu, 2023.
 5. Ketiapinin Uyku deprivasyonu ile indüklenen Şizofreni benzeri hayvan modelindeki Davranışsal Etkilerinin İncelenmesi, 2023.
 6. KUMAR OYNAMA BOZUKLUĞU TANILI HASTALARIN BEYİNSEL BAĞLANT AĞLARI: DİNLENME DURUMUNDA RANDOMİZE KONTROLLÜ BİR FMRI ÇALIŞMASI, 2023.
 7. KETAMİN İLE İNDÜKLENEN ŞİZOFRENİ BENZERİ HAYVAN MODELİNDE KETİAPİNİN NÖRODAVRANIŞSAL ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI, 2024.
 8. KUMAR OYNAMA BOZUKLUĞU TANILI HASTALARIN BEYİNSEL BAĞLANT AĞLARI: DİNLENME DURUMUNDA RANDOMİZE KONTROLLÜ BİR FMRI ÇALIŞMASI, 2024.
 9. COVID-19’A KARŞI PEPTİT TEMELLİ AŞI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI, 2022.

Academic Activities > Congress - Conference Participation

 1. 6th Global webinar on ALZHEIMER'S AND DEMENTIA, 2024.
 2. 12th Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, 2023.
 3. 12. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, 2023.
 4. Her Yönüyle Havsa Sempozyumu, 2022.
 5. International Joint Science Congress of Materials and Polymers (ISCMP), 2021.
 6. 20th International Conference on Sport Medicine and Sport Science, 2018.

Administrative Activities

 1. Enstitü Müdür Yardımcısı / Deputy Head of Institute, Fen Bilimleri Enstitüsü, (2024 - Devam ediyor.)
 2. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Hesaplamalı Biyoloji ve In Silico Çalışmaları Grubu, (2023 - Devam ediyor.)
 3. Laboratuvar, Laboratuvar Sorumlusu, (2022 - Devam ediyor.)
 4. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2022 - Devam ediyor.)
 5. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Biyolojik Aktiviteler Grubu, (2022 - Devam ediyor.)
 6. Program Başkanlığı / Head of Program, Elektronörofizyoloji, (2021 - Devam ediyor.)

Education and Training Activities

 1. Kas Sinir Sistemi Anatomisi, (onlisans / 2022-2023 Bahar)
 2. Nöromodülasyon Tedavileri, (onlisans / 2022-2023 Bahar)
 3. Nöromodülasyon Tedavileri, (onlisans / 2022-2023 Bahar)
 4. Sinir ve Kas Anatomisi, (onlisans / 2022-2023 Bahar)
 5. Sinir ve Kas Anatomisi, (onlisans / 2022-2023 Bahar)
 6. Zihinsel Engellilerin Rehabilitasyonu, (onlisans / 2022-2023 Bahar)
 7. Görme, İşitme ve Konuşma Engellilerin Rehabilitasyonu, (onlisans / 2022-2023 Bahar)
 8. Temel Anatomi, (onlisans / 2022-2023 Güz)
 9. Temel Anatomi, (onlisans / 2022-2023 Güz)
 10. Temel Anatomi, (onlisans / 2022-2023 Güz)
 11. Temel Anatomi, (onlisans / 2022-2023 Güz)
 12. Temel Anatomi ve Fizyoloji, (onlisans / 2022-2023 Güz)
 13. Temel Anatomi ve Fizyoloji, (onlisans / 2022-2023 Güz)
 14. Fizyoloji, (onlisans / 2022-2023 Güz)
 15. Fizyoloji, (onlisans / 2022-2023 Güz)
 16. Fizyoloji, (onlisans / 2022-2023 Güz)
 17. Fizyoloji, (onlisans / 2022-2023 Güz)