Öznur Özge ÖZCAN,

VSHS / Electroneurophysiology - Head of Department

oznurozge.ozcanuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-8992-0556

Citation : 37 | h-index : 4 | i10-index : 1

: 0
: 0

Research Fields

peptide vaccine, nanotechnology, nutrition, molecular biology, neuroscience, neurobehavioral testing, experimental animal study, physical exercise

Araştırma Alanları İle Örtüşen BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedef Etiketleri

3 5 16

Short CV

Öznur Özge ÖZCAN graduated from İstanbul Bilgi University Department of Physiotherapy and Rehabilitation in 2016. Özcan, who completed her master's degree in Üsküdar University Graduate School of Health Sciences Neuroscience Department, is still continuing her doctorate education in Üsküdar University Molecular Neuroscience Department.

read more

Education Status & Academic Titles

Academic Activities > Publications

(ISI Web of Science Core Collection *) Toplam: 7

Academic Activities > Publications

(Other Scientific Publications) Toplam: 12

Investigation of Nutrition Status In Patients Irritable Bowel Syndrome

Journal of Health Services and Education (2021)

The Effect of Dopamine D2 Receptor TAQ A1 Allele on Sprinter and Endurance Athlete

World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Sport and Health Sciences (2018)

Academic Activities > Book - Book Chapter

 1. New Diagnosis and Treatment Approaches to Post-Traumatic Stress Disorder, 2022.
 2. New Diagnosis and Treatment Approaches to Posttraumatic Stress Disorder, 2022.
 3. MODERN TEHDİTLERE KARŞI AŞI UYGULAMALARI, 2022.
 4. COVID-19 AŞILARININ CİDDİ KOMPLİKASYONLARI VE YENİ VARYANTLARA KARŞI İMMÜNOLOJİK ETKİLERİ, 2022.
 5. SARS CoV-2 Salgını için Bireysel Risk Yönetiminde Potansiyel Proflaktik ve Terapötik Stratejiler, 2022.
 6. BİR DEMİYELİNİZAN HASTALIK OLAN MULTİPL SKLEROZDA BESLENME VE DİYET YAKLAŞIMLARI, 2022.
 7. Peptide Vaccine in Cancers, 2021.
 8. Antioxidant Peptides, 2021.
 9. Synthetic Peptide Vaccine Models Design, Synthesis, Purification and Characterization, 2021.
 10. New Generation Peptide-Based Vaccine Prototype, 2020.

Projects > Projects

 1. Beslenmenin Optimizasyonu ile Fonksiyonel Anaerobik ve Kuvvet Antremanının Serebral Palsi Yönetiminde ERG ve VEP Destekli Etkilerinin Degerlendirilmesi: Bir olgu sunumu, 2023.
 2. Ketamin ile İndüklenen Şizofreni Benzeri Hayvan Modelinde Ketiapinin Nörodavranışsal Etkinliğinin Araştırılması, 2023.
 3. Ketamin ile İndüklenen Şizofreni Benzeri Hayvan Modelinde Ketiapinin Nörodavranışsal Etkinliğinin Araştırılması, 2023.
 4. KUMAR OYNAMA BOZUKLUĞU TANILI HASTALARIN BEYİNSEL BAĞLANT AĞLARI: DİNLENME DURUMUNDA RANDOMİZE KONTROLLÜ BİR FMRI ÇALIŞMASI, 2023.
 5. KETAMİN İLE İNDÜKLENEN ŞİZOFRENİ BENZERİ HAYVAN MODELİNDE KETİAPİNİN NÖRODAVRANIŞSAL ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI, 2024.
 6. KUMAR OYNAMA BOZUKLUĞU TANILI HASTALARIN BEYİNSEL BAĞLANT AĞLARI: DİNLENME DURUMUNDA RANDOMİZE KONTROLLÜ BİR FMRI ÇALIŞMASI, 2024.
 7. KUMAR OYNAMA BOZUKLUĞU TANILI HASTALARIN BEYİNSEL BAĞLANT AĞLARI: DİNLENME DURUMUNDA RANDOMİZE KONTROLLÜ BİR FMRI ÇALIŞMASI, 2023.
 8. COVID-19’A KARŞI PEPTİT TEMELLİ AŞI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI, 2022.

Academic Activities > Congress - Conference Participation

 1. Her Yönüyle Havsa Sempozyumu, 2022.
 2. International Joint Science Congress of Materials and Polymers (ISCMP), 2021.
 3. 20th International Conference on Sport Medicine and Sport Science, 2018.

Administrative Activities

 1. Laboratuvar, Laboratuvar Sorumlusu, (2022 - Devam ediyor.)
 2. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2022 - Devam ediyor.)
 3. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Biyolojik Aktiviteler Grubu, (2022 - Devam ediyor.)
 4. Program Başkanlığı / Head of Program, Elektronörofizyoloji, (2021 - Devam ediyor.)

Education and Training Activities

 1. Yaşlıda Kronik Hastalıklar II (Yaz Okulu), (onlisans / 2021-2022 Bahar)
 2. Girişimcilik ve Proje Kültürü (Yaz Okulu), (onlisans / 2021-2022 Bahar)
 3. Fizyoloji (Yaz Okulu), (onlisans / 2021-2022 Bahar)
 4. Kas-Sinir Sistemi Anatomisi (Yaz Okulu), (onlisans / 2021-2022 Bahar)
 5. Üniversite Kültürü II, (onlisans / 2021-2022 Bahar)
 6. Biyomedikal Teknoloji, (onlisans / 2021-2022 Bahar)
 7. Girişimcilik ve Proje Kültürü, (onlisans / 2021-2022 Bahar)
 8. Girişimcilik ve Proje Kültürü, (onlisans / 2021-2022 Bahar)
 9. Kas-Sinir Sistemi Anatomisi, (onlisans / 2021-2022 Bahar)
 10. Nöromodülasyon Tedavileri, (onlisans / 2021-2022 Bahar)
 11. Sinir ve Kas Anatomisi, (onlisans / 2021-2022 Bahar)
 12. Sinir ve Kas Anatomisi, (onlisans / 2021-2022 Bahar)
 13. Zihinsel Engellilerin Rehabilitasyonu, (onlisans / 2021-2022 Bahar)
 14. Görme, İşitme ve Konuşma Engellilerin Rehabilitasyonu, (onlisans / 2021-2022 Bahar)
 15. Temel Anatomi, (onlisans / 2021-2022 Güz)
 16. Temel Anatomi, (onlisans / 2021-2022 Güz)
 17. Temel Anatomi ve Fizyoloji, (onlisans / 2021-2022 Güz)
 18. Temel Anatomi ve Fizyoloji, (onlisans / 2021-2022 Güz)
 19. Temel Anatomi ve Fizyoloji, (onlisans / 2021-2022 Güz)
 20. Temel Anatomi ve Fizyoloji, (onlisans / 2021-2022 Güz)
 21. Fizyoloji, (onlisans / 2021-2022 Güz)
 22. Fizyoloji, (onlisans / 2021-2022 Güz)
 23. Fizyoloji, (onlisans / 2021-2022 Güz)
 24. Fizyoloji, (onlisans / 2021-2022 Güz)

* ISI Web of Science Core Collection

 1. Science Citation Index (SCI)
 2. Arts & Humanities Citation Index (AHCI)
 3. Science Citation Index Expanded (SCI-E)
 4. Social Sciences Citation Index (SSCI)
 5. Emerging Sources Citation Index (E-SCI)