Doç.Dr. Özgül DAĞLI

İF / Reklam Tasarımı ve İletişimi - Bölüm Başkanı

ozgul.dagliuskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22 2982

Citation : 41 | h-index : 3 | i10-index : 2


Kısa Özgeçmiş

Özgül Dağlı lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi İletişim Sanatları Bölümünde 1999 yılında tamamlamıştır. Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini de aynı üniversitenin Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Anabilim dalında tamamlamıştır. Doktora tezini 2008 yılında tamamlayan Dağlı’nın konusu “”Televizyon Reklamlarında Metafor Kullanımı”” dır. Akademisyenlik hayatına ilk olarak Anadolu Üniversitesinde Araştırma Görevlisi olarak başlayan Dağlı, halen Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümünde Yardımcı Doçent olarak çalışmaktadır. Dağlı’’nın çalışma alanları arasında; Reklamcılık, Reklam Yazarlığı, Reklamda Yaratıcı Süreçler ,  Nöropazarlama, Marka Yapılandırma Süreci, Tüketici Satın Alma Kararlarında Duyular ve Deneyimlerin Rolü  gibi konular yer almaktadır.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 • REKLAM ARAŞTIRMALARI, 2019.
 • METAFORUN REKLAM YARATICI STRATEJİSİNE YANSIMALARI: REKLAM VAADİ VE ÇEKİCİLİKLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA, 2018.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 • 8 th International Conference on Communication,Media, technology and Design (ICCMTD) 2019, 2019.
 • International Management and Social Sciences Symposium, 2018.
 • International Management and Social Sciences Symposium, 2018.
 • International Management and Social Sciences Symposium, 2018.
 • International Management and Social Sciences Symposium, İstanbul, 2018.

İdari Faaliyetler

 • Komisyon Başkanlığı, Staj Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO) 2020.
 • Öğrenci Danışmanlığı, 41 veya üzeri Öğrenci Danışmanlığı 2020.
 • Komisyon Üyesi, Fakülte Etkinlik Komisyonu 2020.
 • Koordinatör, Bologna Bölüm Koordinatörlüğü 2020.
 • Öğrenci Kulübü Danışmanlığı, REKLAM VE MARKA KULÜBÜ 2020.
 • Öğrenci Kulübü Danışmanlığı, UNİ BJK KULÜBÜ 2020.
 • Bölüm Başkanlığı, Reklam Tasarımı ve İletişimi 2020.

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 • Reklamda Seçili Konular, (lisans) Güz.
 • Stratejik Reklam Planlaması, (lisans) Güz.
 • Reklam Dili, (lisans) Güz.
 • Pazarlama, (lisansustu) Güz.
 • Reklamcılık ve Pazarlama, (lisans) Bahar.
 • Yenilikçi ve Yaratıcı Düşünme Teknikleri, (lisans) Bahar.
 • Reklama Giriş, (lisans) Bahar.
 • Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, (lisans) Bahar.
 • Reklamda Seçili Konular, (lisans) Güz.
 • Reklam Psikolojisi, (lisans) Güz.
 • Reklam Dili, (lisans) Güz.
 • Pazarlama, (lisansustu) Güz.
 • Güzel Konuşma ve Diksiyon, (onlisans) Bahar.
 • Reklamcılık ve Pazarlama, (lisans) Bahar.
 • Uluslararası Reklamcılık, (lisans) Bahar.
 • Yenilikçi ve Yaratıcı Düşünme Teknikleri, (lisans) Bahar.
 • Reklamda Cinsiyet Temsili, (lisans) Bahar.
 • Reklama Giriş, (lisans) Bahar.
 • Güzel Konuşma ve Diksiyon, (onlisans) Güz.
 • Güzel Konuşma ve Diksiyon, (onlisans) Güz.
 • Reklam Senaryosu Yazarlığı, (lisans) Güz.
 • Reklam Dili, (lisans) Güz.
 • İletişime Giriş, (lisans) Güz.

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index