Prof.Dr. Özgül DAĞLI

İF / Reklamcılık - Bölüm Başkanı

ozgul.dagliuskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22 2982

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3173-9196

Citation : 116 | h-index : 5 | i10-index : 5


Araştırma Alanları

Reklam Kampanyaları, Reklam Yazarlığı, Reklam Araştırmaları, İkna, Bütünleşik Pazarlama İletişimi,

Araştırma Alanları İle Örtüşen BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedef Etiketleri

3 4 5 12 13

Kısa Özgeçmiş

Özgül Dağlı lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi İletişim Sanatları Bölümünde 1999 yılında tamamlamıştır. Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini de aynı üniversitenin Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Anabilim dalında tamamlamıştır. Doktora tezini 2008 yılında tamamlayan Dağlı’nın konusu “”Televizyon Reklamlarında Metafor Kullanımı”” dır. Akademisyenlik hayatına ilk olarak Anadolu Üniversitesinde Araştırma Görevlisi olarak başlayan Dağlı, halen Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümünde Yardımcı Doçent olarak çalışmaktadır. Dağlı’’nın çalışma alanları arasında; Reklamcılık, Reklam Yazarlığı, Reklamda Yaratıcı Süreçler ,  Nöropazarlama, Marka Yapılandırma Süreci, Tüketici Satın Alma Kararlarında Duyular ve Deneyimlerin Rolü  gibi konular yer almaktadır.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Yönetilen Lisansüstü Tezleri

 1. INSTAGRAM AKIMLARININ MARKALARIN SOSYAL MEDYA STRATEJİLERİNE YANSIMALARININ YÖNETİM SEVİYESİNDE İNCELENMESİ, 2024.
 2. NÖROPAZARLAMA YAKLAŞIMINDA SOSYAL MEDYA REKLAMLARINA İLİŞKİN ALGILARIN REKLAM DEĞERİNE VE MARKA FARKINDALIĞINA ETKİSİ, 2021.
 3. FARMASÖTİK İLAÇ REKLAMLARINDA NÖROPAZARLAMA TEKNİKLERİNİN TÜKETİCİ SATIN ALMA KARARLARINDAKİ YERİ: WORLD MEDİCİNE ÖRNEĞİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRME, 2021.
 4. Farmasötik İlaç Reklamlarında Nöropazarlama Tekniklerinin Tüketici satın alma Kararlarındaki Yeri: "World Medicine" Örneği kapsamında Değerlendirme, 2021.
 5. TELEVİZYON REKLAMLARINDAKİ MASKOTLARIN NÖROPAZARLAMA YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ: GALVANİK DERİ İLETKENLİĞİ VE YÜZ KODLAMA ANALİZİ, 2020.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Scopus) Toplam: 1

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 10

Personalities of Brands Using Social Media Efficiently

Online Journal of Communication and Media Technologies (2017)

Semiotic Analysis of a Poster About Violence Against Women Violence

Online Journal of Communication and Media Technologies (2015)

Televizyon Reklamlarının Çocuk Aile İlişkisi ve Boş Zaman Kavramı Ekseninde Değerlendirilmesi

Üsküdar Universitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2015)

Unhate Company of Benetton and Corporate Reputation

Online Journal of Communication and Media Technologies (2015)

Bütünleşik Pazarlama İletişiminin Türkiye deki Yansımaları Reklam Ve Halkla İlişkiler Ajanslarına Yönelik Bir Araştırma

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2007)

Metafor ve Reklam Reklamcı Görüş ve Değerlendirmelerine Yönelik bir Araştırma

İletişim Çalışmaları Dergisi,Yeditepe Üniversitesi (2007)

Reklamlara Yönelik Tepkilerin Ölçülmesinde Kullanılan Modeller

Kurgu Dergisi (2002)

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 1. REKLAMIN DÖNÜŞÜM HİKAYESİ - PAPİRÜSTEN METAVERSE'E REKLAM VE REKLAMCILIK, 2023.
 2. Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesinde Yeni Medya Mecralarının Etkili Kullanımı: Vodafone Kırmızı Işık Aplikasyonu (Aramızda) Sosyal Sorumluluk Reklam Kampanyası Örneği ., 2022.
 3. GÖZ İZLEME YÖNTEMİNİN PAZARLAMA İLETİŞİMİNDEKİ KULLANIM VE UYGULAMALARINA İLİŞKİN BİR DERLEME ÇALIŞMASI, 2022.
 4. ALIŞVERİŞÇİ PAZARLAMASI VE MARKA DENEYİMLERİ: DİJİTALLEŞEN PERAKENDE ORTAMLARINDA TÜKETİM DENEYİMLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ, 2020.
 5. Dijital İletişimde Güncel Konular, 2020.
 6. Dijital Pazarlama ve Reklamda Hikaye Anlatımı: Hikayelerin ve Etkileşim Ortamlarının Reklam Yaratıcılığına Yansımaları, 2020.
 7. Netnografi: Tanımı ve Pazarlama İletişimi Araştırmalarında Kullanımı Üzerine Bir Değerlendirme, 2019.
 8. Reklam Araşırmaları, 2019.
 9. Araştırmalar Işığında Pazarlama, Turizm Ve İletişimde Güncel Konular, 2018.
 10. Dijital Oyunlar, 2010.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 1. 3. International Cultural Informatics Communication and Media Studies Conference-CICMS 2020, 2020.
 2. 3. International Cultural Informatics Communication and Media Studies Conference-CICMS 2020, 2020.
 3. 8 th International Conference on Communication,Media, technology and Design (ICCMTD) 2019, 2019.
 4. International Management and Social Sciences Symposium, 2018.
 5. International Management and Social Sciences Symposium, İstanbul, 2018.

İdari Faaliyetler

 1. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Fakülte Disiplin Komisyonu, (2024 - Devam ediyor.)
 2. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Müfredat Geliştirme ve Ders Metaryali Komisyonu, (2023 - Devam ediyor.)
 3. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Bologna Komisyonu, (2023 - Devam ediyor.)
 4. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Laboratuvar Komisyonu, (2023 - Devam ediyor.)
 5. Kurul Üyeliği / Board Member, Uygulama ve Araştırma Merkezi, (2021 - Devam ediyor.)
 6. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Eğitim Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2021 - Devam ediyor.)
 7. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Kalite Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2021 - Devam ediyor.)
 8. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Akreditasyon Komisyonu, (2021 - Devam ediyor.)
 9. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2019 - Devam ediyor.)
 10. Koordinatör / Coordinator, Bologna Bölüm Koordinatörlüğü, (2019 - Devam ediyor.)
 11. Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club, UNİ BJK KULÜBÜ, (2019 - Devam ediyor.)
 12. Bölüm Başkanlığı / Head of Department, Reklam Tasarımı ve İletişimi, (2018 - Devam ediyor.)
 13. Kurul Üyeliği / Board Member, Fakülte Kurulu Üyeliği, (2018 - Devam ediyor.)

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 1. Mezuniyet Projesi II, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 2. Reklamcılık ve Pazarlama, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 3. Reklamda Yaratıcılık II, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 4. Marka Yönetimi, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 5. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 6. Mezuniyet Projesi I, (Lisans / 2022-2023 Güz)
 7. Reklamda Seçili Konular, (Lisans / 2022-2023 Güz)
 8. Reklamcılıkta Stratejik Araştırma, (Lisans / 2022-2023 Güz)
 9. Reklamda Yaratıcılık I, (Lisans / 2022-2023 Güz)
 10. İletişime Giriş, (Lisans / 2022-2023 Güz)
 11. Bütünleşik Pazarlama İletişimi, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Güz)