Özgül DAĞLI, Ph.D

Assistant Professor of Advertising and Public Relations

ozgul.dagliuskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22 2982

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-3173-9196

Citation : 56 | h-index : 3 | i10-index : 2


Short CV

Özgül Dağlı had finished her Bachelors Degree in Anadolu University Communication Arts Department  in Eskişehir, year 1999. She has completed her M.A and PHD in the same University, Public Relations and Advertising Department. Dağlı has studied on the Usage of Metaphors in Television Advertising and her PHd thesisi title was “The Usage of Metaphorsa in Advertising”. Dağlı, has started her profession as an academician in Anadolu University and she is working as an Asisstant Professor in Uskudar University sin the year 2013. Dağlı’s interested areas are; Advertising, Copywriting Creative Processes in Advertising, NeuroMarketing, Process of Brand Building, Consumer Behavior and the Role of Senses and experiences in Buying Processes.

read more

Education Status & Academic Titles

Supervised Graduate Theses

 • TELEVİZYON REKLAMLARINDAKİ MASKOTLARIN NÖROPAZARLAMA YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ: GALVANİK DERİ İLETKENLİĞİ VE YÜZ KODLAMA ANALİZİ, 2020.

Academic Activities > Publications

(Other Scientific Publications) Toplam: 5

Personalities of Brands Using Social Media Efficiently

Online Journal of Communication and Media Technologies (2017)

Semiotic Analysis of a Poster About Violence Against Women Violence

Online Journal of Communication and Media Technologies (2015)

Televizyon Reklamlarının Çocuk Aile İlişkisi ve Boş Zaman Kavramı Ekseninde Değerlendirilmesi

Üsküdar Universitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2015)

Unhate Company of Benetton and Corporate Reputation

Online Journal of Communication and Media Technologies (2015)

Academic Activities > Book - Book Chapter

 • ALIŞVERİŞÇİ PAZARLAMASI VE MARKA DENEYİMLERİ: DİJİTALLEŞEN PERAKENDE ORTAMLARINDA TÜKETİM DENEYİMLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ, 2020.
 • Dijital Pazarlama ve Reklamda Hikaye Anlatımı: Hikayelerin ve Etkileşim Ortamlarının Reklam Yaratıcılığına Yansımaları, 2020.
 • Reklam Araştırmaları, 2019.
 • METAFORUN REKLAM YARATICI STRATEJİSİNE YANSIMALARI: REKLAM VAADİ VE ÇEKİCİLİKLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA, 2018.

Academic Activities > Congress - Conference Participation

 • 3. International Cultural Informatics Communication and Media Studies Conference-CICMS 2020, 2020.
 • 3. International Cultural Informatics Communication and Media Studies Conference-CICMS 2020, 2020.
 • 8 th International Conference on Communication,Media, technology and Design (ICCMTD) 2019, 2019.
 • International Management and Social Sciences Symposium, 2018.
 • International Management and Social Sciences Symposium, İstanbul, 2018.
 • International Management and Social Sciences Symposium, 2018.

Administrative Activities

 • Kurul Üyeliği / Board Member, Uygulama ve Araştırma Merkezi, (2021 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Staj Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2019 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41 veya üzeri Öğrenci Danışmanlığı, (2019 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Etkinlik Komisyonu, (2019 - Devam ediyor.)
 • Koordinatör / Coordinator, Bologna Bölüm Koordinatörlüğü, (2019 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club, REKLAM VE MARKA KULÜBÜ, (2019 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club, UNİ BJK KULÜBÜ, (2019 - Devam ediyor.)
 • Bölüm Başkanlığı / Head of Department, Reklam Tasarımı ve İletişimi, (2018 - Devam ediyor.)

Education and Training Activities

 • Reklamda Seçili Konular, (Undergraduate Degree / 2019-2020 Güz)
 • Stratejik Reklam Planlaması, (Undergraduate Degree / 2019-2020 Güz)
 • Reklam Dili, (Undergraduate Degree / 2019-2020 Güz)
 • Pazarlama, (Master / 2019-2020 Güz)
 • Reklamcılık ve Pazarlama, (Undergraduate Degree / 2018-2019 Bahar)
 • Yenilikçi ve Yaratıcı Düşünme Teknikleri, (Undergraduate Degree / 2018-2019 Bahar)
 • Reklama Giriş, (Undergraduate Degree / 2018-2019 Bahar)
 • Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, (Undergraduate Degree / 2018-2019 Bahar)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index