Üsküdar University

Close

Özgül DAĞLI, Ph.D

Assistant Professor of Advertising and Public Relations

ozgul.dagliuskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22 2982

ORCID ID:

Citation : 41 | h-index : 3 | i10-index : 2


Özgül Dağlı had finished her Bachelors Degree in Anadolu University Communication Arts Department  in Eskişehir, year 1999. She has completed her M.A and PHD in the same University, Public Relations and Advertising Department. Dağlı has studied on the Usage of Metaphors in Television Advertising and her PHd thesisi title was “The Usage of Metaphorsa in Advertising”. Dağlı, has started her profession as an academician in Anadolu University and she is working as an Asisstant Professor in Uskudar University sin the year 2013. Dağlı’s interested areas are; Advertising, Copywriting Creative Processes in Advertising, NeuroMarketing, Process of Brand Building, Consumer Behavior and the Role of Senses and experiences in Buying Processes.

read more

Education Status & Academic Titles


Academic Activities > Book - Book Chapter


Book Name Year
REKLAM ARAŞTIRMALARI 2019
METAFORUN REKLAM YARATICI STRATEJİSİNE YANSIMALARI: REKLAM VAADİ VE ÇEKİCİLİKLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA 2018

Academic Activities > Congress - Conference Participation


Toplam: 4
Congress - Conference Name Congress Date
International Management and Social Sciences Symposium 11 / 2018
International Management and Social Sciences Symposium 11 / 2018
International Management and Social Sciences Symposium 11 / 2018
International Management and Social Sciences Symposium, İstanbul 11 / 2018

Administrative Activities


Administrative Duty Category Administrative Duty Year
Komisyon Başkanlığı Staj Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO) 2019
Öğrenci Danışmanlığı 41 veya üzeri Öğrenci Danışmanlığı 2019
Komisyon Üyesi Fakülte Etkinlik Komisyonu 2019
Koordinatör Bologna Bölüm Koordinatörlüğü 2019
Öğrenci Kulübü Danışmanlığı REKLAM VE MARKA KULÜBÜ 2019
Öğrenci Kulübü Danışmanlığı UNİ BJK KULÜBÜ 2019
Bölüm Başkanlığı Reklam Tasarımı ve İletişimi 2018

Education and Training Activities


Academic Year Course Name Course Type
2019-2020 GÜZ Reklamda Seçili Konular Lisans
2019-2020 GÜZ Stratejik Reklam Planlaması Lisans
2019-2020 GÜZ Reklam Dili Lisans
2019-2020 GÜZ Pazarlama Lisansustu
2018-2019 BAHAR Reklamcılık ve Pazarlama Lisans
2018-2019 BAHAR Yenilikçi ve Yaratıcı Düşünme Teknikleri Lisans
2018-2019 BAHAR Reklama Giriş Lisans
2018-2019 BAHAR Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Lisans
2017-2018 BAHAR Güzel Konuşma ve Diksiyon Onlisans
2017-2018 BAHAR Reklamcılık ve Pazarlama Lisans
2017-2018 BAHAR Uluslararası Reklamcılık Lisans
2017-2018 BAHAR Yenilikçi ve Yaratıcı Düşünme Teknikleri Lisans
2017-2018 BAHAR Reklamda Cinsiyet Temsili Lisans
2017-2018 BAHAR Reklama Giriş Lisans
2018-2019 GÜZ Pazarlama Lisansustu
2018-2019 GÜZ Reklamda Seçili Konular Lisans
2018-2019 GÜZ Reklam Psikolojisi Lisans
2018-2019 GÜZ Reklam Dili Lisans

* ISI Web of Science Core Collection

  • Science Citation Index
  • Arts & Humanities Citation Index
  • Science Citation Index Expanded
  • Social Sciences Citation Index
  • Emerging Sources Citation Index