Özgül DAĞLI, Ph.D

Assistant Professor of Advertising and Public Relations

ozgul.dagliuskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22 2982

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-3173-9196

Citation : 99 | h-index : 5 | i10-index : 3


Research Fields

Advertising Campaign, Advertising Copywriting,Advertising Research, Persuasion, IMC

Short CV

Özgül Dağlı had finished her Bachelors Degree in Anadolu University Communication Arts Department  in Eskişehir, year 1999. She has completed her M.A and PHD in the same University, Public Relations and Advertising Department. Dağlı has studied on the Usage of Metaphors in Television Advertising and her PHd thesisi title was “The Usage of Metaphorsa in Advertising”. Dağlı, has started her profession as an academician in Anadolu University and she is working as an Asisstant Professor in Uskudar University sin the year 2013. Dağlı’s interested areas are; Advertising, Copywriting Creative Processes in Advertising, NeuroMarketing, Process of Brand Building, Consumer Behavior and the Role of Senses and experiences in Buying Processes.

read more

Education Status & Academic Titles

Supervised Graduate Theses

 • NÖROPAZARLAMA YAKLAŞIMINDA SOSYAL MEDYA REKLAMLARINA İLİŞKİN ALGILARIN REKLAM DEĞERİNE VE MARKA FARKINDALIĞINA ETKİSİ, 2021.
 • FARMASÖTİK İLAÇ REKLAMLARINDA NÖROPAZARLAMA TEKNİKLERİNİN TÜKETİCİ SATIN ALMA KARARLARINDAKİ YERİ: WORLD MEDİCİNE ÖRNEĞİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRME, 2021.
 • Farmasötik İlaç Reklamlarında Nöropazarlama Tekniklerinin Tüketici satın alma Kararlarındaki Yeri: "World Medicine" Örneği kapsamında Değerlendirme, 2021.
 • TELEVİZYON REKLAMLARINDAKİ MASKOTLARIN NÖROPAZARLAMA YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ: GALVANİK DERİ İLETKENLİĞİ VE YÜZ KODLAMA ANALİZİ, 2020.

Academic Activities > Publications

(ISI Web of Science Core Collection *) Toplam: 1

Academic Activities > Publications

(Other Scientific Publications) Toplam: 10

Personalities of Brands Using Social Media Efficiently

Online Journal of Communication and Media Technologies (2017)

Semiotic Analysis of a Poster About Violence Against Women Violence

Online Journal of Communication and Media Technologies (2015)

Televizyon Reklamlarının Çocuk Aile İlişkisi ve Boş Zaman Kavramı Ekseninde Değerlendirilmesi

Üsküdar Universitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2015)

Unhate Company of Benetton and Corporate Reputation

Online Journal of Communication and Media Technologies (2015)

Bütünleşik Pazarlama İletişiminin Türkiye deki Yansımaları Reklam Ve Halkla İlişkiler Ajanslarına Yönelik Bir Araştırma

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2007)

Metafor ve Reklam Reklamcı Görüş ve Değerlendirmelerine Yönelik bir Araştırma

İletişim Çalışmaları Dergisi,Yeditepe Üniversitesi (2007)

Reklamlara Yönelik Tepkilerin Ölçülmesinde Kullanılan Modeller

Kurgu Dergisi (2002)

Academic Activities > Book - Book Chapter

 • REKLAMIN DÖNÜŞÜM HİKAYESİ - PAPİRÜSTEN METAVERSE'E REKLAM VE REKLAMCILIK, 2023.
 • Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesinde Yeni Medya Mecralarının Etkili Kullanımı: Vodafone Kırmızı Işık Aplikasyonu (Aramızda) Sosyal Sorumluluk Reklam Kampanyası Örneği ., 2022.
 • GÖZ İZLEME YÖNTEMİNİN PAZARLAMA İLETİŞİMİNDEKİ KULLANIM VE UYGULAMALARINA İLİŞKİN BİR DERLEME ÇALIŞMASI, 2022.
 • ALIŞVERİŞÇİ PAZARLAMASI VE MARKA DENEYİMLERİ: DİJİTALLEŞEN PERAKENDE ORTAMLARINDA TÜKETİM DENEYİMLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ, 2020.
 • Dijital İletişimde Güncel Konular, 2020.
 • Dijital Pazarlama ve Reklamda Hikaye Anlatımı: Hikayelerin ve Etkileşim Ortamlarının Reklam Yaratıcılığına Yansımaları, 2020.
 • Netnografi: Tanımı ve Pazarlama İletişimi Araştırmalarında Kullanımı Üzerine Bir Değerlendirme, 2019.
 • Araştırmalar Işığında Pazarlama, Turizm Ve İletişimde Güncel Konular, 2018.
 • Dijital Oyunlar, 2010.

Academic Activities > Congress - Conference Participation

 • 3. International Cultural Informatics Communication and Media Studies Conference-CICMS 2020, 2020.
 • 3. International Cultural Informatics Communication and Media Studies Conference-CICMS 2020, 2020.
 • 8 th International Conference on Communication,Media, technology and Design (ICCMTD) 2019, 2019.
 • International Management and Social Sciences Symposium, 2018.
 • International Management and Social Sciences Symposium, İstanbul, 2018.

Administrative Activities

 • Kurul Üyeliği / Board Member, Uygulama ve Araştırma Merkezi, (2021 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Eğitim Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2021 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Kalite Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2021 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Akreditasyon Komisyonu, (2021 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2019 - Devam ediyor.)
 • Koordinatör / Coordinator, Bologna Bölüm Koordinatörlüğü, (2019 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club, REKLAM VE MARKA KULÜBÜ, (2019 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club, UNİ BJK KULÜBÜ, (2019 - Devam ediyor.)
 • Bölüm Başkanlığı / Head of Department, Reklam Tasarımı ve İletişimi, (2018 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Fakülte Kurulu Üyeliği, (2018 - Devam ediyor.)

Education and Training Activities

 • Üniversite Kültürü II, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Bahar)
 • Mezuniyet Projesi II, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Bahar)
 • Reklamcılıkta Kampanya Uygulamaları, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Bahar)
 • Reklamcılık ve Pazarlama, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Bahar)
 • Yenilikçi ve Yaratıcı Düşünme Teknikleri, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Bahar)
 • Reklamda Yaratıcılık II, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Bahar)
 • Mezuniyet Projesi I, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Güz)
 • Reklamda Seçili Konular, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Güz)
 • Reklamda Yaratıcılık I, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Güz)
 • İletişim ve Algı İmaj Yönetimi, (Master / 2021-2022 Güz)
 • İletişime Giriş, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Güz)

BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedef Etiketleri

3 4 5 12 13

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index