Facebook Pixel Code
Üsküdar ÜniversitesiKapat

Dr.Öğr. Üyesi Özge UĞURLU

İF / Halkla İlişkiler - Bölüm Başkanı

ozge.ugurluuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222

Özgeçmiş

Özge Uğurlu 2001 yılında Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nde lisans,  2003 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı’nda Yüksek Lisans ve 2008 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı’nda Doktora programlarında akademik eğitimini tamamlamıştır. Yüksek Lisans tezini “Algı Yönetimi Olarak Halkla İlişkiler”, Doktora Tezini de “Yönetişim Kavramı Ekseninde Örgütsel Süreçlerin Değerlendirilmesi: Erdemir T.A.Ş.  Özelleştirme Örneği” konularında yapmıştır.

2009 yılından itibaren Yardımcı Doçent olarak göreve başladığı Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünde temel ve seçmeli birçok ders vermiştir. Uğurlu’nun verdiği dersler arasında lisans düzeyinde Halkla İlişkilere Giriş, Reklam ve Halkla İlişkiler Kampanyaları, Tüketici Davranışları, Medya Planlama, İtibar Yönetimi, Sosyal Medya ve Halkla İlişkiler bulunmaktadır. Bunun yanında Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim dalına bağlı Pazarlama İletişimi Yüksek Lisans Programında ve Halkla ilişkiler ve Tanıtım Doktora Programında da alana dair dersler vermiştir. Akademik hayatına Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünde devam etmektedir.

Çalışmalarını halkla ilişkilerin yanı sıra, postmodernizm, tüketim felsefesi ve yeni medya başlıkla­rı altında yoğunlaştırdığı görülen Uğurlu’nun bu alanlara ilişkin olarak hazırladığı Türkçe ve İngilizce ulusal ve uluslar arası bildiri ve kitap bölümleri bulunmaktadır. Editörlüğünü yaptığı (Selva Ersöz Karakulakoğlu ile) “İletişim Çalışmalarında Dijital Yaklaşımlar: Twitter” adıyla yayınlanan eser Türkiye’de bu sosyal ağa ilişkin yazılmış ilk ve tek derleme kitap olma özelliğiyle alana katkı sağlamaktadır.