Doç.Dr. Özge UĞURLU

İF / Halkla İlişkiler ve Tanıtım - Bölüm Başkanı

ozge.ugurluuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 2963

ORCID: 0000-0002-2220-1757

Citation : 241 | h-index : 8 | i10-index : 7


Araştırma Alanları

Dijital İletişim, Halkla İlişkiler, Dijital Oyun Çalışmaları

Araştırma Alanları İle Örtüşen BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedef Etiketleri

1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 17

Kısa Özgeçmiş

Özge Uğurlu Akbaş T.E.D. Kdz. Ereğli Koleji’nden mezun olmuştur. 2001 yılında Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nde lisans,  2003 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı’nda Yüksek Lisans ve 2008 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim dalı doktora programlarında akademik eğitimini tamamlamıştır. 
2009 yılından itibaren Yardımcı Doçent olarak göreve başladığı Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nde temel ve seçmeli birçok ders vermiştir. Bunun yanında Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim dalına bağlı Pazarlama İletişimi Yüksek Lisans Programında ve Halkla ilişkiler ve Tanıtım Doktora Programında da alana dair yüksek lisans ve doktora dersleri vermiştir. 2021 yılında Doçentlik unvanını alan Akbaş, akademik hayatına Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölüm Başkanı ve Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Yüksek Lisans Programı Anabilim dalı Başkanı olarak devam etmektedir.
“İletişim Çalışmalarında Dijital Yaklaşımlar: Twitter”, “Oyunların Dijital Hali 1 - 2” kitaplarının iki editöründen biridir. Çalışmalarını halkla ilişkilerin yanı sıra, tüketim felsefesi, dijital iletişim ve dijital oyun çalışmaları başlıkla¬rı altında yoğunlaştırdığı görülen Uğurlu Akbaş’ın bu alanlara ilişkin olarak hazırladığı Türkçe ve İngilizce ulusal ve uluslararası birçok bildiri ve kitap bölümü bulunmaktadır.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Yönetilen Lisansüstü Tezleri

 1. SİYASAL PAZARLAMANIN SEÇİM SONUÇLARINA ETKİSİ: 2018 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ, 2021.
 2. RTÜK Uygulamalarının Etkinliğinin Nöropazarlama Açısın-dan Değerlendirilmesi: İnternet Yayıncılığında RTÜK Uygulamaları, 2021.
 3. DİJİTALLEŞMENİN YAYINEVLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ, 2020.
 4. Dijitalleşmenin müzik endüstrisine etkileri: Spotify örneği, 2019.
 5. Oyun değer-dijital oyunlar ve kullanıcılar üzerine bir inceleme: To the moon örneği, 2018.
 6. Türkiye'de reklam filmlerinde hikaye anlatıcılığı kullanımı: 2017 Kristal Elma Festivali örneği, 2018.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 9

Elektronik Dünyanın Çocuk Dünyasına Yansıması: Temassız Oyun” Kavramı Bağlamında Eleştirel Bir İnceleme

İletişim ve Diplomasi (2014)

Halkla İlişkilere Algı Çerçevesinden Bakış

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi (2008)

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 1. Marka İletişimi ve Oyun Konsolları: Sony PlayStation 5 Reklam Stratejilerine Yönelik Oyuncular Üzerine Bir Araştırma, 2023.
 2. FUTBOL ENDÜSTRİSİNDE KADININ İZİNİ SÜRMEK: BEŞİKTAŞ TRİBÜNLERİNDE KADIN GÖRÜNÜRLÜĞÜNÜN MEDYAYA YANSIMASI, 2023.
 3. Halkla İlişkiler ve Yeni Medya, 2023.
 4. 8 BİT OYUNLARDAN GÜNÜMÜZE DİJİTAL OYUNLARDA MÜZİK, 2022.
 5. DİJİTAL OYUNLARDA SANAL KURGUSAL CİNSELLİK, 2022.
 6. Dijital Dünyada Halkla İlişkilerin Dönüşümü, Dijital Halkla İlişkilerde Hikaye Anlatıcılığı: Odeabank ‘Eşit Masallar’ Proje Değerlendirilmesi”, 2021.
 7. “OYUNUN İÇİNDE OLMAK” DİJİTAL OYUN- KULLANICI DENEYİMİ İLİŞKİSİNİN TWITCH ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ, 2021.
 8. Yeni Nesil Sosyal Sorumluluk Kavramının Değerlendirilmesi: Dijital Oyun Yayıncılığı ve Bağış Kültürü, 2021.
 9. Yeni Nesil Sosyal Sorumluluk Kavramının Değerlendirilmesi: Dijital Oyun Yayıncılığı ve Bağış Kültürü (Donation), 2021.
 10. Dijital Oyunlar ve Hikayeler God of War Oyun Çözümlemesi, 2020.
 11. Sosyal Medyada Dönüşen Marka İletişmi: Influencer Marketing (Hatırlı Pazarlama) Üzerine Bir Araştırma, 2019.
 12. Enformasyon Aktarımının Üzerinde Tehdit Unsuru Olarak Reklam İletileri: "hurriyet.com.tr" Örneği, 2019.
 13. Küreselleşmenin Örgütsel Boyutu ve Yönetişimin Çağrıştırdıkları, 2019.
 14. Industrial Football and Public Relations: Emotional Attractiveness, Reputation and "Come To Beşiktaş", 2019.

Akademik Faaliyetler > Editörlük

 1. Etkileşim, ISSN:2636-7955, 2018.
 2. Oyunların Dijital Hali, ISSN:, 2021.
 3. Oyunların Dijital Hali 2, ISSN:, 2022.
 4. Akademik Bakışla Beşiktaş JK, ISSN:, 2023.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 1. VI. Uluslararası Yeni Medya Konferansı, 2023.
 2. VI. Yeni Medya Konferansı, 2023.
 3. 10. Uluslararası İletişim Günleri / Dijital Kapitalizm ve İletişim Sempozyumu, 2023.
 4. 6. CICMS, Kültürel Bilişim, İletişim ve Medya Konferansı, 2022.
 5. Yeni Yüzyıl’da İletişim Kongresi, 2022.
 6. Dijital Çağda Reklam Yönetimi: Yeni Yönelimler ve Stratejiler. Galatasaray Üniversitesi, Stratejik İletişim Yönetimi Konferansları -IV (GSÜSTRAT), 2021.
 7. 18th International Symposium “Communication in the Millennium”, 2021.
 8. 8. Uluslararası İletişim Günleri, Dijital Çağda Kriz Yönetimi, 2021.
 9. 3rd International Conference on Innovative Studies of Contemporary Sciences, 2021.
 10. Pearson Journal International Conference on Social Sciences and Humanities, 2021.
 11. 5. International Mardin Artuklu Scientific Researches Conference, 2021.
 12. International PEGEM Conference on Education (IPCEDU), 2020.
 13. 5. International Mediterranean Social Sciences Congress (MECAS V), 2019.
 14. International Media Studies, 2018.
 15. Communication in the Digital Age, 2018.
 16. Uluslararası Multidisipliner Akademik Çalışmalar Sempozyumu, IMASES, 2018.
 17. Yeni Zamanlar ve Halkla İlişkiler Konferansı, 2018.

İdari Faaliyetler

 1. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Reklam ve Tüketici Araştırmaları Çalışma Grubu, (2024 - Devam ediyor.)
 2. Koordinatör / Coordinator, Sosyal Projeler Koordinatörlüğü, (2023 - Devam ediyor.)
 3. Ana Bilim Başkanı / Head of Department, Halkla İlişkiler ve Y.L. Programı, (2022 - Devam ediyor.)
 4. Çalışma Grubu Koordinatörlüğü / Coordinator of Research Group, Bölüm / Program Ulusal Akreditasyon Çalışma Grubu, (2022 - Devam ediyor.)
 5. Kurul Üyeliği / Board Member, Merkez Yönetim Kurul Üyeliği, (2021 - Devam ediyor.)
 6. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Eğitim Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2021 - Devam ediyor.)
 7. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Staj Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2021 - Devam ediyor.)
 8. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Kalite Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2021 - Devam ediyor.)
 9. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Akreditasyon Komisyonu, (2021 - Devam ediyor.)
 10. Çalışma Grubu Koordinatörlüğü / Coordinator of Research Group, Toplum ve İletişim Çalışma Grubu, (2020 - Devam ediyor.)
 11. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 1-10 Öğrenci Danışmanlığı, (2020 - Devam ediyor.)
 12. Bölüm Başkanlığı / Head of Department, Halkla İlişkiler, (2016 - Devam ediyor.)
 13. Kurul Üyeliği / Board Member, Fakülte Kurulu Üyeliği, (2016 - Devam ediyor.)
 14. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Başarı Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2016 - Devam ediyor.)
 15. Koordinatör / Coordinator, Bologna Bölüm Koordinatörlüğü, (2016 - Devam ediyor.)

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 1. Mezuniyet Projesi II, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 2. Örgütsel Davranış, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 3. Etkinlik Yönetimi, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 4. Halkla İlişkiler Kampanyaları II, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 5. Halkla İlişkiler ve Sosyal Medya, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 6. Marka Yönetimi, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Bahar)
 7. İletişime Giriş, (Lisans / 2022-2023 Güz)
 8. İletişime Giriş, (Lisans / 2022-2023 Güz)
 9. Mezuniyet Projesi I, (Lisans / 2022-2023 Güz)
 10. Sağlık Kurumlarında Halkla İlişkiler Uygulamaları, (Lisans / 2022-2023 Güz)
 11. Etkili İletişim ve Sunum Teknikleri, (Lisans / 2022-2023 Güz)
 12. Halkla İlişkiler Kuramları, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Güz)