Doç.Dr. Özge UĞURLU

İF / Halkla İlişkiler ve Tanıtım - Bölüm Başkanı

ozge.ugurluuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 2963

ORCID ID: 0000-0002-2220-1757

Citation : 180 | h-index : 7 | i10-index : 5


Kısa Özgeçmiş

Özge Uğurlu Akbaş T.E.D. Kdz. Ereğli Koleji’nden mezun olmuştur. 2001 yılında Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nde lisans,  2003 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı’nda Yüksek Lisans ve 2008 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim dalı doktora programlarında akademik eğitimini tamamlamıştır. 
2009 yılından itibaren Yardımcı Doçent olarak göreve başladığı Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nde temel ve seçmeli birçok ders vermiştir. Bunun yanında Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim dalına bağlı Pazarlama İletişimi Yüksek Lisans Programında ve Halkla ilişkiler ve Tanıtım Doktora Programında da alana dair yüksek lisans ve doktora dersleri vermiştir. 2021 yılında Doçentlik unvanını alan Akbaş, akademik hayatına Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölüm Başkanı ve Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Yüksek Lisans Programı Anabilim dalı Başkanı olarak devam etmektedir.
“İletişim Çalışmalarında Dijital Yaklaşımlar: Twitter”, “Oyunların Dijital Hali 1 - 2” kitaplarının iki editöründen biridir. Çalışmalarını halkla ilişkilerin yanı sıra, tüketim felsefesi, dijital iletişim ve dijital oyun çalışmaları başlıkla¬rı altında yoğunlaştırdığı görülen Uğurlu Akbaş’ın bu alanlara ilişkin olarak hazırladığı Türkçe ve İngilizce ulusal ve uluslararası birçok bildiri ve kitap bölümü bulunmaktadır.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Yönetilen Lisansüstü Tezleri

 • SİYASAL PAZARLAMANIN SEÇİM SONUÇLARINA ETKİSİ: 2018 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ, 2021.
 • RTÜK Uygulamalarının Etkinliğinin Nöropazarlama Açısın-dan Değerlendirilmesi: İnternet Yayıncılığında RTÜK Uygulamaları, 2021.
 • DİJİTALLEŞMENİN YAYINEVLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ, 2020.
 • Dijitalleşmenin müzik endüstrisine etkileri: Spotify örneği, 2019.
 • Oyun değer-dijital oyunlar ve kullanıcılar üzerine bir inceleme: To the moon örneği, 2018.
 • Türkiye'de reklam filmlerinde hikaye anlatıcılığı kullanımı: 2017 Kristal Elma Festivali örneği, 2018.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 4

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 • 8 BİT OYUNLARDAN GÜNÜMÜZE DİJİTAL OYUNLARDA MÜZİK, 2022.
 • DİJİTAL OYUNLARDA SANAL KURGUSAL CİNSELLİK, 2022.
 • Dijital Dünyada Halkla İlişkilerin Dönüşümü, Dijital Halkla İlişkilerde Hikaye Anlatıcılığı: Odeabank ‘Eşit Masallar’ Proje Değerlendirilmesi”, 2021.
 • “OYUNUN İÇİNDE OLMAK” DİJİTAL OYUN- KULLANICI DENEYİMİ İLİŞKİSİNİN TWITCH ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ, 2021.
 • Yeni Nesil Sosyal Sorumluluk Kavramının Değerlendirilmesi: Dijital Oyun Yayıncılığı ve Bağış Kültürü, 2021.
 • Dijital Oyunlar ve Hikayeler God of War Oyun Çözümlemesi, 2020.
 • Sosyal Medyada Dönüşen Marka İletişmi: Influencer Marketing (Hatırlı Pazarlama) Üzerine Bir Araştırma, 2019.
 • Enformasyon Aktarımının Üzerinde Tehdit Unsuru Olarak Reklam İletileri: "hurriyet.com.tr" Örneği, 2019.
 • Küreselleşmenin Örgütsel Boyutu ve Yönetişimin Çağrıştırdıkları, 2019.
 • Industrial Football and Public Relations: Emotional Attractiveness, Reputation and "Come To Beşiktaş", 2019.

Akademik Faaliyetler > Editörlük

 • Etkileşim, ISSN:2636-7955, 2018.
 • Oyunların Dijital Hali, ISSN:, 2021.
 • Oyunların Dijital Hali 2, ISSN:, 2022.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 • 6. CICMS, Kültürel Bilişim, İletişim ve Medya Konferansı, 2022.
 • Yeni Yüzyıl’da İletişim Kongresi, 2022.
 • Dijital Çağda Reklam Yönetimi: Yeni Yönelimler ve Stratejiler. Galatasaray Üniversitesi, Stratejik İletişim Yönetimi Konferansları -IV (GSÜSTRAT), 2021.
 • 18th International Symposium “Communication in the Millennium”, 2021.
 • 8. Uluslararası İletişim Günleri, Dijital Çağda Kriz Yönetimi, 2021.
 • 3rd International Conference on Innovative Studies of Contemporary Sciences, 2021.
 • Pearson Journal International Conference on Social Sciences and Humanities, 2021.
 • 5. International Mardin Artuklu Scientific Researches Conference, 2021.
 • International PEGEM Conference on Education (IPCEDU), 2020.
 • 5. International Mediterranean Social Sciences Congress (MECAS V), 2019.
 • International Media Studies, 2018.
 • Communication in the Digital Age, 2018.
 • Uluslararası Multidisipliner Akademik Çalışmalar Sempozyumu, IMASES, 2018.
 • Yeni Zamanlar ve Halkla İlişkiler Konferansı, 2018.

İdari Faaliyetler

 • Ana Bilim Başkanı / Head of Department, Halkla İlişkiler ve Y.L. Programı, (2022 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Eğitim Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2021 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Merkez Yönetim Kurul Üyeliği, (2021 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Staj Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2021 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Kalite Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2021 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Akreditasyon Komisyonu, (2021 - Devam ediyor.)
 • Çalışma Grubu Koordinatörlüğü / Coordinator of Research Group, Toplum ve İletişim Çalışma Grubu, (2020 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 1-10 Öğrenci Danışmanlığı, (2020 - Devam ediyor.)
 • Bölüm Başkanlığı / Head of Department, Halkla İlişkiler, (2016 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Fakülte Kurulu Üyeliği, (2016 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Başarı Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2016 - Devam ediyor.)
 • Koordinatör / Coordinator, Bologna Bölüm Koordinatörlüğü, (2016 - Devam ediyor.)

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 • İletişime Giriş, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • İtibar Yönetimi, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Halkla İlişkiler Kampanyaları I, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Etkili İletişim ve Sunum Teknikleri, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • İkna Kuramları ve Reklamcılık, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Pazarlama, (Yüksek Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Halkla İlişkiler Mecraları ve Planlaması, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Halkla İlişkiler ve Sosyal Medya, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Halkla İlişkilere Giriş, (Lisans / 2018-2019 Bahar)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index