Prof.Dr. Osman ÇEREZCİ

MDBF - Dekan / Elektrik-Elektronik Mühendisliği

osman.cerezciuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 2424

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-0949-3174

Citation : 395 | h-index : 10 | i10-index : 10


Kısa Özgeçmiş

Prof.Dr.Osman ÇEREZCİ, Merzifon’da doğmuştur.İTÜ Sakarya Mühendislik Fakültesi ve Sakarya Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümlerinde  19 yıl Bölüm Başkanlığı yapmış olup Bölümün kuruluş ve gelişmesine katkı sağlamıştır.1994 ‘de Doçent,.1995’ de Profesör unvanı almıştır.Sakarya Üniversitesinde 9 yıl Fen bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü yapmıştır.Sakarya Üniversitesinde  EMC, Elektromanyetik  Test-Araştırma   Laboratuarını  kurmuştur. Türk Akreditasyon Kurumunun EMC   akreditasyon çalışmalarında ve Türk Standartları Enstitüsünün Güvenli Yeşil Bina Belgelendirme çalışmalarında Teknik Uzman olarak görev yapmıştır. Ayrıca Baz istasyonu-trafo,yüksek gerilim kaynaklı elektromanyetik alan ölçüm, inceleme-kontrol  çalışmaları ile Belediyelere toplumsal hizmetler vermektedir. İlgi Alanları ; Elektromagnetik Kirlilik; Elektromagnetik Alanlar; Elektromagnetik Dalgaların Yayılmaları, Biyolojik Etkileri ve Elektromagnetik Uyumluluk,Mikro Dalgalar olup  yayınlanmış 8 adet ders kitabı  ile çok sayıda Ulusal ve Uluslar arası bildiri ve makaleleri vardır.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Yönetilen Lisansüstü Tezleri

 • YÜKSEK FREKANSLI ALICI SİSTEMLER İÇİN FAZ KİLİTLİ DÖNGÜ İLE ÇALIŞAN DİELEKTRİK REZONATÖRLÜ OSİLATÖR TASARIM VE ÜRETİMİ, 2020.
 • Osilatör tiplerinin sayısal işaret işleme üzerine etkisi, 2019.
 • Bir Traktör İçin EMC Uygulaması, 2010.
 • Monopol Antetli Uçaklarda Alan Örüntüsünün ve Kuplajın Kırınımın Düzgün Teorisi (UTD) ile Bulunması, 2006.
 • Dalgacık Dönüşümü Kullanarak Sismik Sinyallerin Analizi, 2006.
 • Mikrodalga Girişimmetre İle Plazma Tanısı ve Plazma Sterilizasyonu, 2005.
 • EMP Simulator Tasarımı ve Uygulaması, 2005.
 • Mikrodalga frekanslı EM radyasyona maruz kalan biyolojik dokularda oluşan ısıl etkinin teorik ve deneysel incelenmesi, 2003.
 • EMC Laboratuarlarında Kullanılan Verici Antenlerin Optimizasyonu, 2003.
 • IRCM Teçhizatının Helikopterdeki EMI Etkisinin Sayısal ve Deneysel Analizi, 2002.
 • Dalgacık Dönüşümünün Üç Boyutlu EM Saçılım Problemlerinde Kullanılması, 2002.
 • Düzlemsel Elektromanyetik Dalganın Transmisyon Hatlarında İndüklediği Fark Modu Akımının Frekans Domeninde Ölçümü, 2002.
 • EMC Anten Tasarımı, Analizi ve Ölçümleri, 2002.
 • Çift Kat Örgülü Koaksiyel Kablolarda Ekranlama Etkinliği Optimizasyonu, 2002.
 • Elektrik Alan Probu (400-1000MHz), 2001.
 • Cep Telefonlarının İnsan Kafasında Oluşturduğu Elektromagnetik Güç Yoğunluğunun Ölçülmesi, 2001.
 • Güç Sistemi Devre Elemanlarının Elektriksel Özelliklerinin Elde Edilmesinde Yapay Sinir Ağı Tabanlı Algoritmaların Kullanılması, 1998.
 • Eletromagnetik Uyumluluk İçin Açık Saha Test Alanlarının (ASTA) Kalibrasyonu ve Tam Yansımasız Odanın ASTA ile Korelasyonu, 1998.
 • Elektromagnetik Uyumluluk İçin Baskılı Devre Kartlarından Kaynaklanan Emisyonların Modellenmesi, 1997.
 • Elektromagnetik Alanların Biyolojik Dokulara Etkisi, 1996.
 • Yüksek Frekanslı Alan Değişimlerinde Enerji Kablolarının Analizi, 1996.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(ISI Web of Science Core Collection *) Toplam: 10

Prediction of Magnetic Pollution with Artificial Neural Network in Living Areas

Journal of Electrical Engineering & Technology (2021)

Analysis of oscillator phase noise effect on high order QAM links

Analog Integrated Circuits and Signal Processing (2020)

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 9

Experimental Propagation Study for 2G, 3G, and 4G Frequencies

International Journal of Modern Research in Engineering and Technology (2018)

Experiments of the Propagation through Forest at GSMFrequencies (2G-3G-4G)

IJMRET ıNTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN RESEARCH IN ENGINEERıNG AND TECHNOLOGY (2017)

Determination Of The Electromagnetic Pollution In Local School Indoor And Outdoor Environments

Istanbul University Journal of Electrical and Electronics Engineering (2017)

Frequency energy characteristics of local earthquakes using discrete wavelet transform DWT

World Academy of Science, Engineering and Technology (2006)

A Simulation Study of the Cloud Propagation Model

Journal of Physics D: Applied Physics (1998)

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 • Elektromanyetik Alan Kirliliği, 2017.
 • EElektromanyetik Alan ve Sağlık Etkileri, 2012.
 • Radyasyon Kuşatması; Elektriğin ve Nükleer Enerjinin Sağlığımıza Etkileri, 2000.
 • Çevremizdeki Radyasyon ve Korunma Yöntemleri, 1997.
 • Mühendislik Elektromagnetiğinin Temelleri, 1996.
 • Elektromagnetik Dalgalar ve Mühendislik Uygulamaları, 1995.
 • Elektromanyetik Alanlar ve Mühendislik Uygulamaları, 1992.
 • 1. Elektromanyetik Alanların Biyolojik Etkileri, Güvenlik Standartları ve Korunma Yöntemleri, 1991.

Projeler > Projeler

 • Nilüfer/Bursa Elektromanyetik Kirlilik, Kontrol ve İnceleme Raporu, 1970.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 • IEEE CCWC 2020, 2020.
 • IEEE CCWC 2020, 2020.
 • EEMKON 2019 ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ, 2019.
 • 2019 Scientific Meeting on Electrical-Electronics & Biomedical Engineering and Computer Science (EBBT), 2019.
 • 4th International Conference on Engineering Technology and Applied Sciences (ICETAS) April 24-28 2019 Kiev Ukraine, 2019.
 • THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING TECHNOLOGY&APPLIED SCIENCES (ICETAS) April, 2019, 2019.
 • International Symposium on Antennas and Propagation (ISAP), 2017.
 • Elektrik-Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bilimsel Toplantısı (EBBT2017), 2017.
 • International Conference on Transport Infrastructures, 2017.
 • International Symposium on Environment and Morals, 2016.
 • 4th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science (ISITES), 2016.
 • IEEE Conference on Antenna Measurements & Applications (CAMA), 2016.
 • IEEE Conference on Antenna Measurements and Applications, 2016.
 • URSI Asia-Pacific Radio Science Conference, 2016.
 • 9th International Kharkiv Symposium on Physics and Engineering of Microwaves, Millimeter and Submillimeter Waves (MSMW), 2016.
 • ÇSGB 2018, 2016.
 • International Conference for Technology and Science (IJAS), 2015.
 • Elektromanyetik Alanlar ve Etkileri Sempozyumu, 2015.
 • International Conference on ELECTROMAGNETICS IN ADVANCED APPLICATIONS, 2015.
 • 3rd International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science (ISITES), 2015.
 • 5th International Science Congress & Exhibition APMAS2015, 2015.
 • International Review of Progress in Applied Computational Electromagnetics, 2015.
 • ELEKTRİK - ELEKTRONİK, BİLGİSAYAR ve BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ SEMPOZYUMU (ELECO2014), 2014.
 • Applied Computational Electromagnetics Symposium, 2014.
 • Applied Computational Electromagnetics Symposium, 2014.
 • Uluslararası 7. İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu, 2014.
 • Standardizasyonun Küresel Ekonomiye Etkileri Sempozyumu, 2013.
 • ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞI İÇİN ELEKTROMANYETİK ALANLAR VE ETKİLERİ SEMPOZYUMU, 2013.
 • ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞI İÇİN ELEKTROMANYETİK ALANLAR VE ETKİLERİ SEMPOZYUMU, 2013.
 • Progress in Electromagnetics Research Symposium, 2013.
 • Progress in Electromagnetics Research Symposium, 2013.
 • Advanced Electromagnetics Symposium, 2013.
 • International Science and Technology Conference, 2012.
 • Symposium of Antenna Measurement Techniques Association, 2011.
 • Elektromanyetik Alanlar Ve Etkileri Sempozyumu, 2011.
 • 1. Ulusal EMC Konferansı, 2011.
 • Elektrik, Elektronik Bilgisayar Müh. Kongresi Eleco2010, 2010.
 • American Institute of Chemical Engineers, 2005.
 • URSI (INTERNATIONAL UNION OF RADIO SCIENCE) TÜRKİYE ULUSAL KONGRESİ, 2004.
 • IEEE International Conference on Plasma Science, 2004.
 • Electromagnetic Compatibility, 2003.
 • IEEE, 2003.
 • IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBS), 2001.

İdari Faaliyetler

 • Yönetim / Management, Dekan / Dean, (2020 - Devam ediyor.)
 • Yönetim / Management, Dekan / Dean, (2018 - 2019)
 • Bölüm Başkanlığı / Head of Department, Elektronik Mühendisliği (İngilizce), (2018 - 2019)

Ödüller

 • Environmental UV Radiation: Impact on Ecosystems and Human Health and Predictive Models Summer School, (N.A.T.O.-A.S.I.), 2001.
 • Generation & Application of High Power Microwaves Summer School, (N.A.T.O.-A.S.I.), 1996.
 • Quantum Electrodynnamics and Quantum Optics Summer School, (N.A.T.O.-A.S.I.), 1989.
 • Mikrodalga Açıklık Antenler Yaz Okulu, (TÜBİTAK), 1988.

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 • Physics I, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Physics II, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Microwave Engineering and Application, (Yüksek Lisans / 2018-2019 Bahar)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index