Osman ÇEREZCİ , Ph.D

Professor of Electrical Electronics Engineering

osman.cerezciuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 2424

Citation : 305 | h-index : 10 | i10-index : 12


Short CV

Prof.Dr. Osman ÇEREZCİ was born in Merzifon, 1951. He graduated from İstanbul University, Faculty of science.  He gained expertise in bio electromagnetic interactions in Sakarya University electrical and electronic department. He served as director of the Institute of Science.And established an Electromagnetic Research Center (SEMAM) at the University of Sakarya. He gave lectures on Electromagnetic fields and Engineering Physics and its related fields to undergraduates, graduates and doctorate students . He made projects on electromagnetic pollution in municipal of the Kadıköy, Nilüfer, Ataşehir, Maltepe.Dr.Çerezci, who has numerous scientific publications in the fields of electromagnetic waves and and has written books on electromagnetic pollution.

read more

Education Status & Academic Titles

Supervised Graduate Theses

 • Bir Traktör İçin EMC Uygulaması, 2010.
 • Monopol Antetli Uçaklarda Alan Örüntüsünün ve Kuplajın Kırınımın Düzgün Teorisi (UTD) ile Bulunması, 2006.
 • Dalgacık Dönüşümü Kullanarak Sismik Sinyallerin Analizi, 2006.
 • EMP Simulator Tasarımı ve Uygulaması, 2005.
 • Mikrodalga Girişimmetre İle Plazma Tanısı ve Plazma Sterilizasyonu, 2005.
 • Mikrodalga frekanslı EM radyasyona maruz kalan biyolojik dokularda oluşan ısıl etkinin teorik ve deneysel incelenmesi, 2003.
 • EMC Laboratuarlarında Kullanılan Verici Antenlerin Optimizasyonu, 2003.
 • IRCM Teçhizatının Helikopterdeki EMI Etkisinin Sayısal ve Deneysel Analizi, 2002.
 • Dalgacık Dönüşümünün Üç Boyutlu EM Saçılım Problemlerinde Kullanılması, 2002.
 • Düzlemsel Elektromanyetik Dalganın Transmisyon Hatlarında İndüklediği Fark Modu Akımının Frekans Domeninde Ölçümü, 2002.
 • EMC Anten Tasarımı, Analizi ve Ölçümleri, 2002.
 • Çift Kat Örgülü Koaksiyel Kablolarda Ekranlama Etkinliği Optimizasyonu, 2002.
 • Cep Telefonlarının İnsan Kafasında Oluşturduğu Elektromagnetik Güç Yoğunluğunun Ölçülmesi, 2001.
 • Elektrik Alan Probu (400-1000MHz), 2001.
 • Güç Sistemi Devre Elemanlarının Elektriksel Özelliklerinin Elde Edilmesinde Yapay Sinir Ağı Tabanlı Algoritmaların Kullanılması, 1998.
 • Eletromagnetik Uyumluluk İçin Açık Saha Test Alanlarının (ASTA) Kalibrasyonu ve Tam Yansımasız Odanın ASTA ile Korelasyonu, 1998.
 • Elektromagnetik Uyumluluk İçin Baskılı Devre Kartlarından Kaynaklanan Emisyonların Modellenmesi, 1997.
 • Elektromagnetik Alanların Biyolojik Dokulara Etkisi, 1996.
 • Yüksek Frekanslı Alan Değişimlerinde Enerji Kablolarının Analizi, 1996.

Academic Activities > Publications

(ISI Web of Science Core Collection *) Toplam: 8

Academic Activities > Publications

(Other Scientific Publications) Toplam: 9

Experimental Propagation Study for 2G, 3G, and 4G Frequencies

International Journal of Modern Research in Engineering and Technology (2018)

Experiments of the Propagation through Forest at GSMFrequencies (2G-3G-4G)

IJMRET ıNTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN RESEARCH IN ENGINEERıNG AND TECHNOLOGY (2017)

Determination Of The Electromagnetic Pollution In Local School Indoor And Outdoor Environments

Istanbul University Journal of Electrical and Electronics Engineering (2017)

Frequency energy characteristics of local earthquakes using discrete wavelet transform DWT

World Academy of Science, Engineering and Technology (2006)

A Simulation Study of the Cloud Propagation Model

Journal of Physics D: Applied Physics (1998)

Academic Activities > Book - Book Chapter

 • Elektromanyetik Alan Kirliliği, 2017.
 • EElektromanyetik Alan ve Sağlık Etkileri, 2012.
 • Radyasyon Kuşatması; Elektriğin ve Nükleer Enerjinin Sağlığımıza Etkileri, 2000.
 • Çevremizdeki Radyasyon ve Korunma Yöntemleri, 1997.
 • Mühendislik Elektromagnetiğinin Temelleri, 1996.
 • Elektromagnetik Dalgalar ve Mühendislik Uygulamaları, 1995.
 • Elektromanyetik Alanlar ve Mühendislik Uygulamaları, 1992.
 • 1. Elektromanyetik Alanların Biyolojik Etkileri, Güvenlik Standartları ve Korunma Yöntemleri, 1991.

Academic Activities > Congress - Conference Participation

 • 2019 Scientific Meeting on Electrical-Electronics & Biomedical Engineering and Computer Science (EBBT), 2019.
 • THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING TECHNOLOGY&APPLIED SCIENCES (ICETAS) April, 2019, 2019.
 • International Symposium on Antennas and Propagation (ISAP), 2017.
 • Elektrik-Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bilimsel Toplantısı (EBBT2017), 2017.
 • International Conference on Transport Infrastructures, 2017.
 • International Symposium on Environment and Morals, 2016.
 • 4th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science (ISITES), 2016.
 • IEEE Conference on Antenna Measurements & Applications (CAMA), 2016.
 • IEEE Conference on Antenna Measurements and Applications, 2016.
 • URSI Asia-Pacific Radio Science Conference, 2016.
 • 9th International Kharkiv Symposium on Physics and Engineering of Microwaves, Millimeter and Submillimeter Waves (MSMW), 2016.
 • ÇSGB 2018, 2016.
 • International Conference for Technology and Science (IJAS), 2015.
 • Elektromanyetik Alanlar ve Etkileri Sempozyumu, 2015.
 • International Conference on ELECTROMAGNETICS IN ADVANCED APPLICATIONS, 2015.
 • 3rd International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science (ISITES), 2015.
 • 5th International Science Congress & Exhibition APMAS2015, 2015.
 • International Review of Progress in Applied Computational Electromagnetics, 2015.
 • ELEKTRİK - ELEKTRONİK, BİLGİSAYAR ve BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ SEMPOZYUMU (ELECO2014), 2014.
 • Applied Computational Electromagnetics Symposium, 2014.
 • Applied Computational Electromagnetics Symposium, 2014.
 • Uluslararası 7. İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu, 2014.
 • Standardizasyonun Küresel Ekonomiye Etkileri Sempozyumu, 2013.
 • ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞI İÇİN ELEKTROMANYETİK ALANLAR VE ETKİLERİ SEMPOZYUMU, 2013.
 • ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞI İÇİN ELEKTROMANYETİK ALANLAR VE ETKİLERİ SEMPOZYUMU, 2013.
 • Progress in Electromagnetics Research Symposium, 2013.
 • Progress in Electromagnetics Research Symposium, 2013.
 • Advanced Electromagnetics Symposium, 2013.
 • International Science and Technology Conference, 2012.
 • Symposium of Antenna Measurement Techniques Association, 2011.
 • Elektromanyetik Alanlar Ve Etkileri Sempozyumu, 2011.
 • 1. Ulusal EMC Konferansı, 2011.
 • Elektrik, Elektronik Bilgisayar Müh. Kongresi Eleco2010, 2010.
 • American Institute of Chemical Engineers, 2005.
 • URSI (INTERNATIONAL UNION OF RADIO SCIENCE) TÜRKİYE ULUSAL KONGRESİ, 2004.
 • IEEE International Conference on Plasma Science, 2004.
 • Electromagnetic Compatibility, 2003.
 • IEEE, 2003.
 • IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBS), 2001.

Administrative Activities

 • Yönetim, Dekan 2020.
 • Bölüm Başkanlığı, Elektronik Mühendisliği (İngilizce) 2020.

Education and Training Activities

 • Physics I, (lisans) Güz.
 • Physics II, (lisans) Bahar.
 • Microwave Engineering and Application, (lisansustu) Bahar.
 • Physics I, (lisans) Güz.

Awards & Memberships

 • Environmental UV Radiation: Impact on Ecosystems and Human Health and Predictive Models Summer School, (N.A.T.O.-A.S.I.)
 • Generation & Application of High Power Microwaves Summer School, (N.A.T.O.-A.S.I.)
 • Quantum Electrodynnamics and Quantum Optics Summer School, (N.A.T.O.-A.S.I.)
 • Mikrodalga Açıklık Antenler Yaz Okulu, (TÜBİTAK)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index