Ömer OSMANOĞLU, Ph.D

Assistant Professor of Philosophy and Religious Studies

omer.osmanogluuskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22 2304

ORCID ID: 0000-0002-0121-9843

Citation : 123 | h-index : 6 | i10-index : 4


Research Fields

Medieval Philosophy, Ancient Philosophy, Social and Political Philosophy, Philosophy of Art

Short CV

Ömer Osmanoğlu was born in 1974. He completed bachelor’s degree at Gazi University İ.İ.B.F. Public Administration Department at 1996. He get a master’s degree from Marmara University Institute of Social Sciences, Philosophy and Religious Studies, Department of Islamic Philosophy, at 1999, with a thesis “A Comparison of non-virtual goverment types in Plato's and Farabi's political philosophy”. He completed his doctorate at Marmara University, Institute of Social Sciences, Philosophy and Religious Studies, Department of History of Philosophy with his doctoral thesis “Justice in Medieval Political Philosophy”.

read more

Education Status & Academic Titles

Supervised Graduate Theses

 • “Gençlerin Sosyal Medya Kullanım Sıklıkları ile Materyalistlik Eğilimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”, 2018.
 • “Bilişsel Davranışçı Yönelimli Grupla Psikolojik Danışmanın Ergenlerin Depresif Belirtileri Üzerindeki Etkisi”, 2015.
 • “Değerler Eğitiminde Montessori Yöntemi”, 2014.

Academic Activities > Publications

(Other Scientific Publications) Toplam: 6

Academic Activities > Book - Book Chapter

 • Psikopolitik Davranışın Şekillenmesinde Bir Etken Olarak Salgınlar: Atina Vebası Örneği, 2021.
 • İdeal Devlet Erdemli Toplum: Platon ve Fârâbî’nin Siyaset Felsefesi, 2021.
 • Siyaset Felsefesinde Adalet: İlkçağ ve Ortaçağ’da Adalet Teorileri, 2021.
 • Platon’un Toplum ve Devlet Teorilerinin Psikopolitik Karakteri, 2020.
 • Aristoteles'in Metafizik Sistemi, 2019.
 • 40 Soruda Türk Sineması, 2019.
 • İlkçağ ve Ortaçağ Felsefesinde İnsan Sorunu, 2017.
 • Yeşilçam Sineması’nda İstanbul, 2016.
 • İstanbul'un 100 Sinema Salonu, 2016.

Academic Activities > Editörlük

 • Postmodern: Felsefe, Edebiyat, Nekahat, ISSN:, 2019.
 • Türkiye Tipi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Tartışmaları, ISSN:, 2022.

Academic Activities > Congress - Conference Participation

 • III. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi, 2019.
 • Aristoteles Sempozyumu - Aristoteles 2400 Yaşında, 2016.
 • Disiplinler Arası Göç ve Göç Politikaları Sempozyumu, 2015.
 • Düşünbil Dergisi II. Teoloji Sempozyumu, 2014.
 • İnsani Değerlerin Yeniden İnşası Uluslararası Sempozyum, 2014.

Administrative Activities

 • Merkez Müdürü / Head of Resarch Center, TÜFAM, (2020 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Yayın Kurulu Üyeliği, (2020 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Fakülte Disiplin Komisyonu, (2020 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Mezuniyet Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2020 - Devam ediyor.)

Education and Training Activities

 • Üniversite Kültürü II, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Bahar)
 • Siyaset Felsefesinin Temel Problemleri, (Master / 2021-2022 Bahar)
 • Mezuniyet Projesi II, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Bahar)
 • Sinema ve Felsefe, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Bahar)
 • İlkçağ Felsefesi Tarihi ve Metinleri II, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Bahar)
 • Felsefede Temel Kavramlar, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Bahar)
 • Felsefede Temel Kavramlar, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Bahar)
 • Felsefede Temel Kavramlar, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Bahar)
 • Felsefede Temel Kavramlar, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Bahar)
 • Felsefede Temel Kavramlar, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Bahar)
 • Felsefede Temel Kavramlar, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Bahar)
 • Felsefede Temel Kavramlar, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Bahar)
 • Klasik Dönem Siyasal Düşünce, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Güz)
 • Felsefede Güncel Problemler, (Master / 2021-2022 Güz)
 • Mezuniyet Projesi I, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Güz)
 • Siyaset Felsefesi, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Güz)
 • İslam Felsefesi, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Güz)
 • Ortaçağ ve Rönesans Felsefesi Tarihi ve Metinleri, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Güz)
 • Felsefeye Giriş, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Güz)
 • Felsefeye Giriş, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Güz)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index