Ömer OSMANOĞLU, Ph.D

Assistant Professor of Philosophy and Religious Studies

omer.osmanogluuskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22 2304

Citation : 98 | h-index : 5 | i10-index : 3


Short CV

Ömer Osmanoğlu was born in 1974. He completed bachelor’s degree at Gazi University İ.İ.B.F. Public Administration Department at 1996. He get a master’s degree from Marmara University Institute of Social Sciences, Philosophy and Religious Studies, Department of Islamic Philosophy, at 1999, with a thesis “A Comparison of non-virtual goverment types in Plato's and Farabi's political philosophy”. He completed his doctorate at Marmara University, Institute of Social Sciences, Philosophy and Religious Studies, Department of History of Philosophy with his doctoral thesis “Justice in Medieval Political Philosophy”.

read more

Education Status & Academic Titles

Supervised Graduate Theses

 • “Gençlerin Sosyal Medya Kullanım Sıklıkları ile Materyalistlik Eğilimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”, 2018.
 • “Bilişsel Davranışçı Yönelimli Grupla Psikolojik Danışmanın Ergenlerin Depresif Belirtileri Üzerindeki Etkisi”, 2015.
 • “Değerler Eğitiminde Montessori Yöntemi”, 2014.

Academic Activities > Publications

(Other Scientific Publications) Toplam: 6

Academic Activities > Book - Book Chapter

 • Psikopolitik Davranışın Şekillenmesinde Bir Etken Olarak Salgınlar: Atina Vebası Örneği, 2021.
 • İdeal Devlet Erdemli Toplum: Platon ve Fârâbî’nin Siyaset Felsefesi, 2021.
 • Siyaset Felsefesinde Adalet: İlkçağ ve Ortaçağ’da Adalet Teorileri, 2021.
 • Platon’un Toplum ve Devlet Teorilerinin Psikopolitik Karakteri, 2020.
 • Aristoteles'in Metafizik Sistemi, 2019.
 • 40 Soruda Türk Sineması, 2019.
 • İlkçağ ve Ortaçağ Felsefesinde İnsan Sorunu, 2017.
 • Yeşilçam Sineması’nda İstanbul, 2016.
 • İstanbul'un 100 Sinema Salonu, 2016.

Academic Activities > Editörlük

 • Postmodern: Felsefe, Edebiyat, Nekahat, ISSN:, 2019.
 • Türkiye Tipi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Tartışmaları, ISSN:, 2022.

Academic Activities > Congress - Conference Participation

 • III. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi, 2019.
 • Aristoteles Sempozyumu - Aristoteles 2400 Yaşında, 2016.
 • Disiplinler Arası Göç ve Göç Politikaları Sempozyumu, 2015.
 • Düşünbil Dergisi II. Teoloji Sempozyumu, 2014.
 • İnsani Değerlerin Yeniden İnşası Uluslararası Sempozyum, 2014.

Administrative Activities

 • Merkez Müdürü / Head of Resarch Center, TÜFAM, (2020 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Yayın Kurulu Üyeliği, (2020 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Fakülte Disiplin Komisyonu, (2020 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Mezuniyet Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2020 - Devam ediyor.)

Education and Training Activities

 • Eğitim Felsefesi, (Undergraduate Degree / 2019-2020 Güz)
 • Eğitim Felsefesi, (Undergraduate Degree / 2019-2020 Güz)
 • Siyaset Felsefesi, (Undergraduate Degree / 2019-2020 Güz)
 • İslam Felsefesi, (Undergraduate Degree / 2019-2020 Güz)
 • Ortaçağ ve Rönesans Felsefesi Tarihi ve Metinleri, (Undergraduate Degree / 2019-2020 Güz)
 • Felsefeye Giriş, (Undergraduate Degree / 2019-2020 Güz)
 • Dünya Sorunları ve Felsefe, (Undergraduate Degree / 2018-2019 Bahar)
 • Ortaçağ ve Rönesans Felsefesi Tarihi ve Metinleri-II, (Undergraduate Degree / 2018-2019 Bahar)
 • Sinema ve Felsefe, (Undergraduate Degree / 2018-2019 Bahar)
 • İlkçağ Felsefesi Tarihi ve Metinleri -II, (Undergraduate Degree / 2018-2019 Bahar)
 • Felsefede Temel Kavramlar, (Undergraduate Degree / 2018-2019 Bahar)
 • Felsefede Temel Kavramlar, (Undergraduate Degree / 2018-2019 Bahar)
 • Felsefeye Giriş II, (Undergraduate Degree / 2018-2019 Bahar)
 • Felsefeye Giriş II, (Undergraduate Degree / 2018-2019 Bahar)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index