Ömer Faruk KARASAKAL, Ph.D

Assistant Professor

omerfaruk.karasakaluskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22 5107

ORCID: 0000-0001-7803-3249

Documents : 10 | Citation : 27 | h-index : 4

Citation : 51 | h-index : 4 | i10-index : 2

: 2
: 13

UN Sustainable Development Goal Labels Matching with Research Fields

3 8 9 15

Short CV

Assist Prof. Dr. Ömer Faruk Karasakal was born in Sakarya. He graduated from Mithatpaşa Şükrü Ayna High School and Balıkesir University, Faculty of Arts and Sciences, Department of Biology. He completed his master's degree in biochemistry at Balıkesir University, Institute of Science, Department of Biology. In addition, after the training he received in 2013, T.C. He became a C-class specialist after successfully passing the Occupational Health and Safety Specialist exam held by the Ministry of Labor and Social Security. In 2021, he completed his doctorate at Marmara University, Institute of Science, Biology Department, and graduated. Currently, He works in Üsküdar University SHMYO Medical Laboratory Techniques program as an Assist Prof. Dr.
 
During his graduate and doctorate education, he attended many trainings in his field, received LC-MS/MS, GCMS-QP2010 Ultra, Biospectrum Gel Imaging system/device usage certificates, made national/international papers, and published academic articles in his field.
 
Enzyme Inhibition, Enzyme Kinetics, Antioxidant Enzymes, Oxidative Stress, Toxicology, Aquatic Toxicology, Chromatographic/Spectrophotometric Methods, Techniques Used in Molecular Biology, and in silico analyses, it is among the special research areas of Dr. Ömer Faruk KARASAKAL.

read more

Education Status & Academic Titles

Supervised Graduate Theses

 1. BİYOİNFORMATİK ARAÇLAR KULLANILARAK OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU İLE İLİŞKİLİ KCND2 VE KCNJ10 GENLERİNDEKİ SNP’LERİN ANALİZİ, 2023.
 2. AKÇAAĞAÇ ŞURUBU İDRAR HASTALIĞI (MSUD) İLE İLİŞKİLENDİRİLEN BCKDHA VE BCKDHB GENLERİNDEKİ TEK NÜKLEOTİD POLİMORFİZMLERİNİN IN SILICO ANALİZİ, 2023.
 3. HUNTİNGTON HASTALIĞI İLE İLİŞKİLENDİRİLEN ERN1 VE TRAF2 GENLERİNDEKİ YANLIŞ ANLAMLI SNP'LERİN BİYOİNFORMATİK ANALİZİ, 2023.
 4. NÖROGELİŞİMSEL BOZUKLUKLARLA İLİŞKİLİ BAZI GENLERDEKİ TEK NÜKLEOTİD POLİMORFİZMLERİNİN İN SİLİKO ANALİZİ, 2023.
 5. SEDEF HASTALIĞI TEDAVİSİ İÇİN SNP’LERİN DEĞERLENDİLİMESİ VE IN SILICO MOLEKÜLLERİN TASARIMI, 2023.
 6. EGE BÖLGESİNE AİT ZEYTİN YAPRAKLARINDAKİ OLEUROPEİN İÇERİĞİNİN HPLC İLE TESPİTİ VE ANTİOKSİDAN AKTİVİTELERİNİN BELİRLENMESİ, 2023.
 7. OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞUYLA İLİŞKİLİ CDH8 VE CDH10 GENLERİNDEKİ TEK NÜKLEOTİD POLİMORFİZMLERİNİN İN SİLİKO ANALİZİ, 2022.
 8. ALZHEIMER HASTALIĞI İLE İLİŞKİLİ BAZI GENLERDEKİ TEK NÜKLEOTİD POLİMORFİZMLERİNİN İN SİLİKO OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ, 2022.
 9. NÖROGELİŞİMSEL BOZUKLUKLAR İLE İLİŞKİLENDİRİLEN GABRA1, GABRB1 VE GABRB3 GENLERİNDEKİ YANLIŞ ANLAMLI SNP’LERİN BİYOİNFORMATİK ARAÇLAR KULLANILARAK DEĞERLENDİRİLMESİ, 2022.

Academic Activities > Publications

(Scopus) Toplam: 8

Academic Activities > Publications

(Other Scientific Publications) Toplam: 8

Academic Activities > Book - Book Chapter

 1. SHMYO için Temel Biyokimya (Lipitler ve Biyomoleküller), 2023.
 2. SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI İÇİN TEMEL BİYOKİMYA, (Bölüm Başlığı : ENZİMLER), 2023.
 3. SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI İÇİN TEMEL BİYOKİMYA, (Bölüm Başlığı : KARBONHİDRATLAR), 2023.
 4. Synthetic Peptide Vaccine Models Design, Synthesis, Purification, and Characterization, Chapter 2. Introduction to Vaccination, 2021.

Projects > Projects

 1. CDH9 genindeki yanlış anlamlı SNP’lerin in silico analizi, 2025.
 2. Parkinson Hastalığı ile ilişkili olan SNCA genindeki yanlış anlamlı SNP’lerin biyoinformatik analizi, 2025.

Academic Activities > Congress - Conference Participation

 1. 12. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, 2023.
 2. 2. Uluslararası Gıda Kimyası Kongresi, 2023.
 3. TBD Uluslararası Biyokimya Kongresi 2018 - 29. Ulusal Biyokimya Kongresi (26.10.2018 tarihinde kongre katılımı), 2019.
 4. 13th Balkan Congress of Human Genetics, 2019.
 5. 13th Balkan Congress of Human Genetics, 2019.
 6. TBD Uluslararası Biyokimya Kongresi 2018 - 29. Ulusal Biyokimya Kongresi, 2018.

Administrative Activities

 1. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Kalite Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2023 - Devam ediyor.)
 2. Laboratuvar, Laboratuvar Sorumlusu, (2022 - Devam ediyor.)
 3. Bölüm Başkanlığı / Head of Department, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler, (2020 - Devam ediyor.)
 4. Merkez Müdür Yardımcısı / Deputy Head of Research Center, ÜSUZEM Müdür Yardımcısı, (2020 - Devam ediyor.)
 5. Kurul Üyeliği / Board Member, Uygulama ve Araştırma Merkezi, (2020 - Devam ediyor.)
 6. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Muafiyet Komisyonu, (2020 - Devam ediyor.)
 7. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Hesaplamalı Biyoloji ve In Silico Çalışmaları Grubu, (2020 - Devam ediyor.)
 8. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, İş sağlığı ve Güvenliği Çalışma Grubu, (2020 - Devam ediyor.)
 9. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Biyolojik Aktiviteler Grubu, (2020 - Devam ediyor.)
 10. M.Y.O. Müdür Yardımcısı / Deputy Head of Vocational Health School, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, (2019 - Devam ediyor.)
 11. Program Başkanlığı / Head of Program, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, (2019 - Devam ediyor.)
 12. Kurul Üyeliği / Board Member, MYO Kurulu Üyeliği, (2019 - Devam ediyor.)
 13. Kurul Üyeliği / Board Member, MYO Yönetim Kurulu Üyeliği, (2019 - Devam ediyor.)
 14. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Nörogenetik Çalışma Grubu, (2019 - Devam ediyor.)

Education and Training Activities

 1. Laboratuvar Aletlerinin Kullanımı ve Bakımı, (onlisans / 2022-2023 Bahar)
 2. Laboratuvar Aletlerinin Kullanımı ve Bakımı, (onlisans / 2022-2023 Bahar)
 3. Tıbbi Biyoloji ve Genetik, (onlisans / 2022-2023 Bahar)
 4. Tıbbi Biyoloji ve Genetik, (onlisans / 2022-2023 Bahar)
 5. Biyokimya, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Bahar)
 6. Tıbbi Biyoloji ve Genetiğe Giriş, (onlisans / 2022-2023 Bahar)
 7. Tıbbi Biyoloji ve Genetiğe Giriş, (onlisans / 2022-2023 Bahar)
 8. Tıbbi Analiz Teknikleri, (onlisans / 2022-2023 Bahar)
 9. Tıbbi Analiz Teknikleri, (onlisans / 2022-2023 Bahar)
 10. Biyokimya, (onlisans / 2022-2023 Bahar)
 11. Biyokimya, (onlisans / 2022-2023 Bahar)
 12. Biyokimya, (onlisans / 2022-2023 Bahar)
 13. Klinik Biyokimya, (onlisans / 2022-2023 Güz)
 14. Klinik Biyokimya, (onlisans / 2022-2023 Güz)
 15. Temel Anatomi ve Fizyoloji, (onlisans / 2022-2023 Güz)
 16. Laboratuvar Güvenliği, (onlisans / 2022-2023 Güz)
 17. Laboratuvar Güvenliği, (onlisans / 2022-2023 Güz)
 18. Laboratuvar Güvenliği, (onlisans / 2022-2023 Güz)
 19. Temel Biyoloji, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)