Oğuz TAN, MD

Assistant Professor of Psychiatry

oguz.tanuskudar.edu.tr

(0216) 418 15 00

Citation : 132 | h-index : 5 | i10-index : 4


Short CV

He was born in Istanbul, 1969. He finished the Faculty of Medicine, İstanbul University Cerrahpaşa. He served as a general practitioner in Kütahya. He completed his specialty in 2012 in psychiatry which he started in 1997, at the Faculty of Medicine at the Cerrahpaşa. He was an assistant editor in the New Symposium Magazine, Yüce Publications and Literature Medical Magazine. He was a psychiatric specialist in Memory Center at the Center for Neuropsychiatry and Neuropsychiatry in İstanbul. He is an academic member in Üsküdar University since 2011. He is also the Director of Feneryolu Polyclinic of Neuropsychiatry Health Practice and Research Center. His interests include; obsessive compulsive disorder, panic disorder, bipolar disorder and depression.

read more

Education Status & Academic Titles

Supervised Graduate Theses

 • Diyet , vücut algısı, umut ve kişilerarası duyarlılık arasındaki ilişki, 2018.
 • Evlilikte çatışma çözüm stilleri ve evlilik uyum ilişkisinin incelenmesi, 2018.
 • Obsesif-kompulsif bozukluk ve panik bozukluk tanısı almış yetişkin bireylerde anne-baba tutum farklılıklarının incelenmesi, tanı almamış bireylerle karşılaştırılması, 2018.
 • Üniversite öğrencilerinde duygu düzenleme güçlüğü ve sosyal kaygı arasındaki ilişkinin araştırılması, 2018.
 • Fiziksel engelli bireylerde özyeterlilik, öfke ve yalnızlık düzeyleri arasındaki ilişki, 2018.
 • Çocuk yetiştirme tutumlarının çalışan ve çalışmayan annelerdeki obsesif-kompülsif belirtiler ve obsesif inanışlar ile ilişkisi, 2018.
 • Psikologlarda benlik saygısının romantik ilişkilere yönelik akılcı olmayan inançlar ve ilişkide güven üzerindeki etkisinin incelenmesi, 2018.
 • Üsküdar Üniversitesi öğrencilerinde saldırganlık ve akademik öz-yeterlik arasındaki ilişkinin incelenmesi, 2018.
 • Üniversite öğrencilerinde bilişsel esneklik ile stresle başa çıkma becerileri arasındaki ilişkinin araştırılması, 2018.
 • Üsküdar Üniversitesi öğrencilerinde internet bağımlılığı ve öfke arasındaki ilişkinin incelenmesi, 2018.

Academic Activities > Publications

(ISI Web of Science Core Collection *) Toplam: 22

Smoking Prevalence, Nicotine Dependence and Impulsivity in Obsessive Compulsive Disorder

International Journal of Mental health and Addiction (2018)

Obsessive-compulsive Adults with and without Childhood ADHD Symptoms

Attention Deficit and Hyperactivity Disorders (2016)

Seizure in a patient receiving transcranial magnetic stimulation treatment

ANADOLU PSIKIYATRI DERGISI-ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY (2013)

Academic Activities > Publications

(Other Scientific Publications) Toplam: 8

Academic Activities > Book - Book Chapter

 • Temel ve Klinik Psikiyatri, 2018.
 • Fonksiyonun Cerrahi Anatomisi, 2018.

Academic Activities > Congress - Conference Participation

 • ECNS Conference, 2018.
 • 2. Eurasian Biological Psychiatry Congress, 2014.
 • 8th World Congress of Psychiatry,Vienna, published in The World Journal of Biological Psychiatry, 2005.
 • 8th World Congress of Psychiatry, Vienna, published in The World Journal of Biological Psychiatry, 2005.
 • 6th Annual Conference of the EEG and Clinical Neuroscience Society (ECNS) and Joint Meeting with the International Society for Neuroimaging in Psychiatry (ISNIP), California, 2004.
 • 6th Annual Conference of the EEG and Clinical Neuroscience Society (ECNS) and Joint Meeting with the International Society for Neuroimaging in Psychiatry (ISNIP), 2004.

Education and Training Activities

 • Psikopatoloji ve Psikofarmakolojik Yaklaşımlar ve Nöromodülasyon Teknikleri, (Master / 2019-2020 Güz)
 • Davranışın Psikofizyolojik Temelleri, (Master / 2019-2020 Güz)
 • Davranışın Psikofizyolojik Temelleri, (Master / 2019-2020 Güz)
 • Psikopatoloji ve Psikofarmakolojik Yaklaşımlar ve Nöromodülasyon Teknikleri, (Master / 2018-2019 Bahar)
 • Psikopatoloji ve Psikofarmakolojik Yaklaşımlar ve Nöromodülasyon Teknikleri, (Master / 2018-2019 Bahar)
 • Davranışın Psikofizyolojik Temelleri, (Master / 2018-2019 Bahar)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index