Nuri BİNGÖL, Ph.D.

FHS / Vice-Dean / Occupational Health and Safety / ÜSUZEM Director

nuri.bingoluskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22 2516

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-6208-7277

Short CV

He was born in Ankara in 1969. He was graduated from Computer Engineering department of  Yıldız Technical University. He has the MS degree of  Occupational Health And Safety from OKAN University. He is attending the Doktorate program at Occupational Health and Safety department at the institute of Natural sciences in Istanbul Ticaret University. He has worked many companies since 1994 as a Computer Engineer and manager of different levels including the General Manager of the Company.

read more

Education Status & Academic Titles

Supervised Graduate Theses

 • İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BAKIMINDAN TEHLİKELİ KİMYASALLAR VE ATEX UYGULAMALARININ İNCELENMESİ, 2022.
 • Termik Santrallerde İş Sağlığı ve Güvenliği Performans Modeli Üzerine Bir Çalışma, 2022.
 • PANDEMİ SÜRECİNDEGIDAPERAKENDECİLİĞİ SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARININ MOTİVASYONUNUN İŞ KAZALARINA ETKİLERİ VE SONUÇLARI, 2022.
 • BAZI DOĞAL SOĞUTKANLARIN SENTETİK SOĞUTKANLAR İLE KARŞILAŞTIRILMASI ve EMNİYETLİ KULLANIMININ İSG AÇISINDAN İNCELENMESİ, 2021.
 • KONFEKSİYON İŞLETMELERİNDE TOZ MARUZİYETİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ, 2021.
 • Ofis Çalışmalarında Bilgisayar Kullanımının Ergonomik Açıdan İncelenmesi ve Rosa Yöntemi ile Analiz, 2020.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Üzerine Hidroelektrik Santrallerde Eğitim Parkuru Uygulaması, 2020.
 • KAYNAKLI İMALATTAÇALIŞAN SAĞLIĞINI ETKİLEYEN TEHLİKELERİN VE ALINABİLECEK ÖNLEMLERİN İNCELENMESİ, 2020.
 • BİR ASETİLEN ÜRETİM TESİSİNİN PATLAMA RİSKİ AÇISINDAN FONKSİYONEL GÜVENLİK ANALİZİ, 2020.
 • BELEDİYE ŞİRKETLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNDE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ YAŞADIĞI ZORLUKLAR, 2020.

Academic Activities > Publications

(ISI Web of Science Core Collection *) Toplam: 1

Academic Activities > Publications

(Other Scientific Publications) Toplam: 8

Academic Activities > Book - Book Chapter

 • natomi Anabilim Dalında Çalışanların Ve Çalışma Ortamlarının İş Sağlığı Ve Güvenliği Açısından Durum Analizi, 2020.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kapsamında Biyosidal Ürün Çalışanlarında Meslek Hastalıklarının Önlenmesi, 2020.

Projects > Projects

 • BİR EBE BULMA SİSTEMİ, 2025.
 • BİR EBE BULMA SİSTEMİ, 2025.
 • Elektromanyetik Dalga Yayılım Paketi Geliştirilmesi ve Elektromanyetik Ölçüm Verileri ile Karşılaştırılması, 2023.
 • EBEBUL, 2024.
 • EBEBUL APLİKASYON, 2024.

Academic Activities > Congress - Conference Participation

 • Risk Yönetimi Sempozyumu, 2022.
 • VI. TÜRKİYE’DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA YAŞANILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ SEMPOZYUMU, 2022.
 • 7TH INTERNATIONAL CONGRESS ON INNOVATIVE SCIENTIFIC APPROACHES, 2022.
 • V. Ulusal Tehlikeli Kimyasalların Yönetimi ve Proses Güvenliği Sempozyumu, 2021.
 • First international Conference on Health, Safety, Environment Management and Sustainable Development-Tourism Industry, 2021.
 • Uluslararası 2. Patlamadan Korunma Konferansı, 2019.
 • 20. Uluslararası Anatomi Kongresi, 2019.

Administrative Activities

 • Dekan Yardımcısı / Vice Dean, Sağlık Bilimleri Fakültesi, (2022 - Devam ediyor.)
 • Ana Bilim Başkanı / Head of Department, Yapay Zeka Mühendisliği, (2020 - Devam ediyor.)
 • Merkez Müdürü / Head of Resarch Center, ÜSUZEM, (2020 - Devam ediyor.)
 • Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, İş sağlığı ve Güvenliği Çalışma Grubu, (2020 - Devam ediyor.)
 • Enstitü Müdür Yardımcısı / Deputy Head of Institute, Fen Bilimleri Enstitüsü, (2019 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurul Üyeliği, (2019 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Kalite Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2018 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2016 - Devam ediyor.)

Education and Training Activities

 • İş Güvenliğinde Tehlike ve Risk Değerlendirme Yöntemleri (Yaz Okulu), (onlisans / 2021-2022 Bahar)
 • Yangın Tehlikesi ve Yangın Güvenliği (Yaz Okulu), (onlisans / 2021-2022 Bahar)
 • Bakım Onarımda Çalışan Güvenliği (Yaz Okulu), (onlisans / 2021-2022 Bahar)
 • Elektrik Tehlikeleri ve İş Güvenliği (Yaz Okulu), (onlisans / 2021-2022 Bahar)
 • İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği (Yaz Okulu), (onlisans / 2021-2022 Bahar)
 • İş Sağlığı ve Güvenliği (Yaz Okulu), (Undergraduate Degree / 2021-2022 Bahar)
 • Occupational Health and Safety II (Yaz Okulu), (Undergraduate Degree / 2021-2022 Bahar)
 • Occupational Health and Safety I (Yaz Okulu), (Undergraduate Degree / 2021-2022 Bahar)
 • İletişimde İş Sağlığı ve Güvenliği (Yaz Okulu), (Undergraduate Degree / 2021-2022 Bahar)
 • Seminer, (Master / 2021-2022 Bahar)
 • Seminer, (Master / 2021-2022 Bahar)
 • Yangın Tehlikesi ve Yangın Güvenliği, (onlisans / 2021-2022 Bahar)
 • Yangın Tehlikesi ve Yangın Güvenliği, (onlisans / 2021-2022 Bahar)
 • Occupational Health and Safety II, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Bahar)
 • Occupational Health and Safety II, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Bahar)
 • Occupational Health and Safety II, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Bahar)
 • Yangın Güvenliği, (Master / 2021-2022 Bahar)
 • Lojistikte İş Güvenliği, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Bahar)
 • Büyük Endüstriyel Kazaları Önleme, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Bahar)
 • İş Sağlığı ve Güvenliği II, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Bahar)
 • Risk Değerlendirme Yöntemleri, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Bahar)
 • Major Kazaların Bilgisayar Destekli Modellemeleri, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Bahar)
 • Kaza Analizi, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Bahar)
 • Seminer, (Master / 2021-2022 Bahar)
 • Seminer, (Master / 2021-2022 Bahar)
 • Yapay Zekanın Prensipleri, (Master / 2021-2022 Güz)
 • İş Güvenliğinde Tehlike ve Risk Değerlendirme Yöntemleri, (onlisans / 2021-2022 Güz)
 • İş Güvenliğinde Tehlike ve Risk Değerlendirme Yöntemleri, (onlisans / 2021-2022 Güz)
 • Bakım Onarımda Çalışan Güvenliği, (onlisans / 2021-2022 Güz)
 • Bakım Onarımda Çalışan Güvenliği, (onlisans / 2021-2022 Güz)
 • Elektrik Tehlikeleri ve İş Güvenliği, (onlisans / 2021-2022 Güz)
 • Elektrik Tehlikeleri ve İş Güvenliği, (onlisans / 2021-2022 Güz)
 • Occupational Health and Safety I, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Güz)
 • Occupational Health and Safety I, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Güz)
 • Occupational Health and Safety I, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Güz)
 • Büyük Endüstriyel Kazaların Önlemesi için İSG, (PhD / 2021-2022 Güz)
 • İSG Elektrik Uygulamaları, (Master / 2021-2022 Güz)
 • Elektrik Tehlikeleri ve İş Güvenliği, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Güz)
 • Yangın Tehlikesi ve Yangın Güvenliği, (Undergraduate Degree / 2021-2022 Güz)

BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedef Etiketleri

3 9 11 12

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index