Prof.Dr. Niyazi BEKİ

Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü ve Risale-i Nur Çalışmaları Platformu (RNÇ) Başkanı

niyazi.bekiuskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22 2508

ORCID: 0000-0003-1888-7909

Citation : 44 | h-index : 5 | i10-index : 1


Kısa Özgeçmiş

Niyazi Beki, 1953 tarihinde Bingöl’de doğdu. Klasik medrese eğitimini tamamlayarak, icazet aldı. Bingöl Lisesi ile Muş İmam-Hatip Lisesini bitirdikten sonra Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden 1984’te mezun oldu. Yüksek lisansını Marmara Üniversitesinde “es-Sülemî ve Kitâbu’l-Erbaîn li’s-Sûfiyye” isimli hadis kitabı tezi ile (1990), doktorasını ise Sakarya Üniversitesinde “20. Asır Türkiye’sinde Tefsirde İşârâtu’l-İ’caz Örneği” adlı tezi ile (1997) tamamladı. Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde 1993-2005 arası öğretim üyesi olarak çalıştı. 2003 ve 2004 yılları arasında Amerika’da, Connecticut Üniversitesine bağlı Hartfort Seminary’de misafir öğretim üyesi olarak görev yaptı. Üsküdar Üniversitesi, Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsünde öğretim Üyesi(Prof. Dr.) olarak görevine devam eden Beki’nin 15 kadar eseri yayımlanmıştır. Yayımlanmamış Türkçe, Arapça, Farsça ve İngilizce şiirleri bulunan Beki’nin değişik bilimsel dergilerde yayımlanmış makale ve araştırmaları da bulunmaktadır. Beki, dört çocuk babası olup Arapça, İngilizce ve Farsça bilmektedir.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 9

Mucizelerin Bilimsel Tezahürü

Katre Dergisi (2021)

Bediüzzamana göre Kuranın üç icaz veçhi

Katre Uluslararası İnsan Araştırmaları Dergisi (2019)

• Hz. Muhammed’in (asm) Üstün Özellikleri

Zafer Bilim Araştırma Kültür Dergisi (2018)

Hz. Muhammed’in (asm) Ayrıcalıklı Özellikleri

Zafer Bilim Araştırma Kültür Sanat Dergisi (2018)

İSLAM’DA CİHAD KAVRAMININ KAPSAMI

EKEV AKADEMİ DERGİSİ (2017)

KUR’AN’DA İNZAL VE TENZİL KAVRAMLARI

Ekev Akademi Dergisi (2013)

Hz. İbrahim Ve Biz

Zafer Dergisi (2008)

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 1. Al-Münabbihat, 2022.
 2. Kızıl İcaz, Tercüme ve İzahlar, 2022.
 3. Tâlikat, 2022.
 4. Yaratılıştan İmana, 2022.
 5. Sosyal Hayatta İslami Ölçüler, 2022.
 6. Bedi’ kasidesi, 2022.
 7. Kıyamet Alametleri - Kabir Yeniden Diriliş ve Ahiret, 2020.
 8. Tefsirde Yeni Yaklaşımlar RİSALE-İ NUR ÖRNEĞİ, 2018.
 9. Tefsirde Yeni yaklaşımlar, 2018.
 10. Nebe Suresinde Haşrin Delilleri, 2017.
 11. Menâr Tefsiri; Tefsiru'l - Kur'anil'l - Hakim - Tefsiru'l Menâr, 2014.
 12. Kulluğun Sembolü Namaz, 2014.
 13. Kur’anda Fetih Müjdeleri, 2011.
 14. Namazın Sayısal Mucizeleri, 2010.
 15. Kur’an’daki İsimlerin Esrârı, 2008.
 16. Kur'an Güneşinden Çağımız İnsanına İrşat Rehberi, 2008.
 17. Cevşenu’l-Kebir Tercümesi, 2007.
 18. Rum Suresi'nin Işığında Bedir Zaferi, Kudüs ve İstanbul'un Fethi, 2007.
 19. Hukûki ve Sosyolojik Tahlillerle İlk İslam Devleti, 2006.
 20. 40 Hadiste İbret verici Kıssalar, 2006.
 21. Celâl ve Cemâl Sıfatları Işığında Rahman Sûresi, 2003.
 22. Kur’an-ı Kerim Meâli, 2001.
 23. Türkçe Okunuşlu-Türkçe Mealli Büyük Cevşen Duâsı Cevşenü'l Kebîr, 2001.
 24. Abdulkâdir Geylânî ve Esmâü’l-Hüsnâ Kasides, 2000.
 25. Kur’an İlimleri ve Tefsir Açısından Bediüzzaman Said Nursi’in Eserleri, 1999.
 26. Fi Zilâli'l-Kur'an” Tefsirinin Tercümesi, 1989.

İdari Faaliyetler

 1. Merkez Müdürü / Head of Resarch Center, Araştırma Platformu, (2021 - Devam ediyor.)

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 1. Temel İslam Bilimlerine Giriş, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Bahar)
 2. Temel İslam Bilimlerine Giriş, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Bahar)
 3. Temel İslam Bilimlerine Giriş, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Güz)