Facebook Pixel Code
Üsküdar ÜniversitesiKapat

Prof.Dr. Niyazi BEKİ

Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü

niyazi.bekiuskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22

Özgeçmiş

Niyazi Beki, 1953 tarihinde Bingöl’de doğdu. Klasik medrese eğitimini tamamlayarak, icazet aldı. Bingöl Lisesi ile Muş İmam-Hatip Lisesini bitirdikten sonra Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden 1984’te mezun oldu.

Yüksek lisansını Marmara Üniversitesinde “es-Sülemî ve Kitâbu’l-Erbaîn li’s-Sûfiyye” isimli hadis kitabı tezi ile (1990), doktorasını ise Sakarya Üniversitesinde “20. Asır Türkiye’sinde Tefsirde İşârâtu’l-İ’caz Örneği” adlı tezi ile (1997) tamamladı.

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde 1993-2005 arası öğretim üyesi olarak çalıştı.

2003 ve 2004 yılları arasında Amerika’da, Connecticut Üniversitesine bağlı Hartfort Seminary’de misafir öğretim üyesi olarak görev yaptı.

Üsküdar Üniversitesi, Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsünde öğretim Üyesi(Prof. Dr.) olarak görevine devam eden Beki’nin 15 kadar eseri yayımlanmıştır.

Yayımlanmamış Türkçe, Arapça, Farsça ve İngilizce şiirleri bulunan Beki’nin değişik bilimsel dergilerde yayımlanmış makale ve araştırmaları da bulunmaktadır.

Beki, dört çocuk babası olup Arapça, İngilizce ve Farsça bilmektedir.