Niyazi BEKİ, Ph.D, Prof.

Institute for Sufi Studies

niyazi.bekiuskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22 2508

ORCID: 0000-0003-1888-7909

Citation : 44 | h-index : 5 | i10-index : 1


Short CV

Niyazi Beki is a professor at the Institute for Sufi Studies in Üsküdar University since 2015. Before that he was Associate Professor for Sufi studies in the same university and he worked as an Assistant Professor in Tafsir and Arabic language in Faculty of Theology of Sakarya University. He received his PhD in Tafsir in the faculty of Basic Islamic Studies in Sakarya University in 1997 on “The Model of Isharāt al-I’cāz for the Commentary in 20th Century Turkey”. He earned his master’s degree in Hadith at Marmara University in 1990 with thesis titled “es-Sülemî ve Kitâbu'l-Erbaîn li's-Sûfiyye”. He graduated from Erciyes University Faculty of Theology of in 1984. Furthermore, he studied Arabic language, and traditional Islamic Studies and he also taught Arabic language in Sakarya University Faculty of Theology. He was the chairman of Arabic Language and Rhetoric Department between 1998-2003. During his academic studies, he worked as a preacher in the Presidency of Religious Affairs. He also worked as a visiting lecturer at Hartfort Saminary (Department of Theology) in USA between 2003-2004. Since 2005 he has been working as a supervisor in website of “www.sorularlaislamiyet.com”.

read more

Education Status & Academic Titles

Academic Activities > Publications

(Other Scientific Publications) Toplam: 9

Mucizelerin Bilimsel Tezahürü

Katre Dergisi (2021)

Bediüzzamana göre Kuranın üç icaz veçhi

Katre Uluslararası İnsan Araştırmaları Dergisi (2019)

• Hz. Muhammed’in (asm) Üstün Özellikleri

Zafer Bilim Araştırma Kültür Dergisi (2018)

Hz. Muhammed’in (asm) Ayrıcalıklı Özellikleri

Zafer Bilim Araştırma Kültür Sanat Dergisi (2018)

İSLAM’DA CİHAD KAVRAMININ KAPSAMI

EKEV AKADEMİ DERGİSİ (2017)

KUR’AN’DA İNZAL VE TENZİL KAVRAMLARI

Ekev Akademi Dergisi (2013)

Hz. İbrahim Ve Biz

Zafer Dergisi (2008)

Academic Activities > Book - Book Chapter

 1. Al-Münabbihat, 2022.
 2. Kızıl İcaz, Tercüme ve İzahlar, 2022.
 3. Tâlikat, 2022.
 4. Yaratılıştan İmana, 2022.
 5. Sosyal Hayatta İslami Ölçüler, 2022.
 6. Bedi’ kasidesi, 2022.
 7. Kıyamet Alametleri - Kabir Yeniden Diriliş ve Ahiret, 2020.
 8. Tefsirde Yeni Yaklaşımlar RİSALE-İ NUR ÖRNEĞİ, 2018.
 9. Tefsirde Yeni yaklaşımlar, 2018.
 10. Nebe Suresinde Haşrin Delilleri, 2017.
 11. Menâr Tefsiri; Tefsiru'l - Kur'anil'l - Hakim - Tefsiru'l Menâr, 2014.
 12. Kulluğun Sembolü Namaz, 2014.
 13. Kur’anda Fetih Müjdeleri, 2011.
 14. Namazın Sayısal Mucizeleri, 2010.
 15. Kur’an’daki İsimlerin Esrârı, 2008.
 16. Kur'an Güneşinden Çağımız İnsanına İrşat Rehberi, 2008.
 17. Cevşenu’l-Kebir Tercümesi, 2007.
 18. Rum Suresi'nin Işığında Bedir Zaferi, Kudüs ve İstanbul'un Fethi, 2007.
 19. Hukûki ve Sosyolojik Tahlillerle İlk İslam Devleti, 2006.
 20. 40 Hadiste İbret verici Kıssalar, 2006.
 21. Celâl ve Cemâl Sıfatları Işığında Rahman Sûresi, 2003.
 22. Kur’an-ı Kerim Meâli, 2001.
 23. Türkçe Okunuşlu-Türkçe Mealli Büyük Cevşen Duâsı Cevşenü'l Kebîr, 2001.
 24. Abdulkâdir Geylânî ve Esmâü’l-Hüsnâ Kasides, 2000.
 25. Kur’an İlimleri ve Tefsir Açısından Bediüzzaman Said Nursi’in Eserleri, 1999.
 26. Fi Zilâli'l-Kur'an” Tefsirinin Tercümesi, 1989.

Administrative Activities

 1. Merkez Müdürü / Head of Resarch Center, Araştırma Platformu, (2021 - Devam ediyor.)

Education and Training Activities

 1. Temel İslam Bilimlerine Giriş, (Master / 2022-2023 Bahar)
 2. Temel İslam Bilimlerine Giriş, (Master / 2022-2023 Bahar)
 3. Temel İslam Bilimlerine Giriş, (Master / 2022-2023 Güz)