Facebook Pixel Code
T.C. Üsküdar Üniversitesi Logo

Dr.Öğr. Üyesi Nihal Toros NTAPIAPIS

İF - Reklam Tasarımı ve İletişimi

nihal.torosuskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22

Özgeçmiş

Nihal Toros NTAPIAPIS lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümünde 2001 yılında tamamlamıştır. Yüksek Lisans ve Doktora eğitimine ise Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümünde devam etmiştir.

Yüksek Lisans tezinin konusu “Örgüt İçi İletişimde Sosyodramanın Rolü”, doktora tezinin konusu ise “Alternatif Pazarlama Yöntemi Olarak Ağızdan Ağıza Pazarlamanın Etkililiği Üzerine Bir Sektör Analizi”dir. A&B İletişim, Mövenpick Hotel İstanbul, Sofa Hotel ve Skytürk gibi şirketlerde görev yapmış olan Toros, akademisyenlik hayatına ilk olarak Aydın Üniversitesinde başlamıştır.

Halen Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümünde Yardımcı Doçent olarak çalışmaktadır. Toros’un çalışma alanları arasında; Halkla İlişkiler, Alternatif Pazarlama Yöntemleri, Ağızdan Ağıza Pazarlama ve Viral Pazarlama gibi konular yer almaktadır.