Facebook Pixel Code
Üsküdar ÜniversitesiKapat

Dr.Öğr. Üyesi Nigar KANTARCI ÇARŞIBAŞI

MDBF / Kimya-Biyoloji Mühendisliği (İngilizce)

nigar.carsibasiuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 2463

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-1013-6668

Citation : 917 | h-index : 7 | i10-index : 7

Kısa Özgeçmiş

YÖK Formatlı CV

Dr. Öğr. Üyesi Nigar KANTARCI ÇARŞIBAŞI ; 1979 İstanbul doğumlu olan Dr. Nigar Kantarcı Çarşıbaşı lise eğitimini 1994-1997 yılları arasında Eyüboğlu Fen Lisesinde tamamlamış ve birincilikle mezun olmuştur. Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümünde 2001 yılında tamamlamıştır. 2001-2003 yılları arasında yüksek lisansını yine Boğaziçi Kimya Mühendisliği’nde devam etmiş ve bu sırada kendi tasarladığı ve kurulumunu gerçekleştirdiği “Kabarcıklı kolon reaktörü” ile ilgili hidrodinamik ve ısı transferi incelemelerinde bulunmuştur. Dr. Kantarcı Çarşıbaşı’nın yaptığı yüksek lisans tez çalışmalarından 2 adet SCI’de yayımlanmış makalesi bulunmaktadır. 2003-2009 yılları arasında Boğaziçi Kimya Mühendisliği Polimer Araştırmaları Merkezi’nde doktora çalışmalarını yürütmüş olan Dr. Kantarcı Çarşıbaşı, doktora çalışmaları kapsamında moleküler dinamik simülasyonu ile metallere bağlanan kısa protein zincirleri üzerine çalışmıştır. Bir başka çalışmasında önemli bir tümör baskılayıcı protein olan p53 proteini ve bu proteinin DNA ile etkileşimi üzerine modelleme çalışmaları yürütmüştür. Doktora tezi kapsamında ise kendi geliştirdiği bir matematiksel modelleme tekniği kullanarak proteinlerin konformasyonel geçişlerini modellemiş, Anizotropik Ağ Modelini Monte Carlo Tekniği ile birleştirerek, birçok protein için açıktan kapalıya, serbestten bağlı forma geçiş yolizi araştırmalarında bulunmuştur. Dr. Nigar Kantarcı Çarşıbaşı’nın doktora çalışmaları kapsamında SCI’da yayımlanmış 4 adet makalesi bulunmaktadır. Halen, Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Kimya-Biyoloji Mühendisliği Bölümü'nde çalışmalarına devam etmektedir. Çok İyi derecede İngilizce, başlangıç seviyesinde Almanca bilen Dr. Kantarcı Çarşıbaşı’nın akademik ilgi alanları: bioinformatik, protein modellemesi, protein-protein etkileşimleri, protein-yapı-fonksiyon ilişkisi, bilgisayar destekli ilaç tasarımı konularıdır.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar


Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(ISI Web of Science Core Collection *)

Toplam: 6
Features of large hing-bending conformational transitions. Prediction of closed structure from open state

(2014)

Biophysical Journal
Conformational transition pathways explored by monte carlo simulation integrated with collective modes

(2008)

Biophysical Journal
Cooperative fluctuations point to the dimerization interface of P53 core domain

(2006)

Biophysical Journal
A Study on Hydrodynamics and Heat Transfer in a Bubble Column Reactor with Yeast and Bacterial Cell Suspensions

(2005)

Canadian Journal of Chemical Engineering
Bubble Column Reactors

(2005)

Process Biochemistry
Molecular Dynamics Simulations on constraint metal binding peptides

(2005)

Polymer

İdari Faaliyetler


İdari Görev Kategorisi İdari Görev Yıl
Koordinatör Bologna Bölüm Koordinatörlüğü 2019
Komisyon Üyesi Eğitim Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) 2019
Komisyon Üyesi Uluslararası Öğrenciler Akademik Komisyonu 2019

* ISI Web of Science Core Collection

  • Science Citation Index
  • Arts & Humanities Citation Index
  • Science Citation Index Expanded
  • Social Sciences Citation Index
  • Emerging Sources Citation Index