Dr.Öğr. Üyesi Nigar KANTARCI ÇARŞIBAŞI

MDBF / Bölüm Başkanı Yardımcısı - Kimya Mühendisliği

nigar.carsibasiuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 2463

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1013-6668

Citation : 1335 | h-index : 6 | i10-index : 6

: 43
: 0

Araştırma Alanları

Bilgisayarlı ilaç tasarımı, Protein mühendisliği, Protein-protein etkileşimleri, Protein-ilaç etkileşimleri, Polimer Bilimi ve Teknolojileri.

Araştırma Alanları İle Örtüşen BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedef Etiketleri

3 4 9

Kısa Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Nigar KANTARCI ÇARŞIBAŞI ; 1979 İstanbul doğumlu olan Dr. Nigar Kantarcı Çarşıbaşı lise eğitimini 1994-1997 yılları arasında Eyüboğlu Fen Lisesinde tamamlamış ve birincilikle mezun olmuştur. Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümünde 2001 yılında tamamlamıştır. 2001-2003 yılları arasında yüksek lisansını yine Boğaziçi Kimya Mühendisliği’nde devam etmiş ve bu sırada kendi tasarladığı ve kurulumunu gerçekleştirdiği “Kabarcıklı kolon reaktörü” ile ilgili hidrodinamik ve ısı transferi incelemelerinde bulunmuştur. Dr. Kantarcı Çarşıbaşı’nın yaptığı yüksek lisans tez çalışmalarından 2 adet SCI’de yayımlanmış makalesi bulunmaktadır. 2003-2009 yılları arasında Boğaziçi Kimya Mühendisliği Polimer Araştırmaları Merkezi’nde doktora çalışmalarını yürütmüş olan Dr. Kantarcı Çarşıbaşı, doktora çalışmaları kapsamında moleküler dinamik simülasyonu ile metallere bağlanan kısa protein zincirleri üzerine çalışmıştır. Bir başka çalışmasında önemli bir tümör baskılayıcı protein olan p53 proteini ve bu proteinin DNA ile etkileşimi üzerine modelleme çalışmaları yürütmüştür. Doktora tezi kapsamında ise kendi geliştirdiği bir matematiksel modelleme tekniği kullanarak proteinlerin konformasyonel geçişlerini modellemiş, Anizotropik Ağ Modelini Monte Carlo Tekniği ile birleştirerek, birçok protein için açıktan kapalıya, serbestten bağlı forma geçiş yolizi araştırmalarında bulunmuştur. Dr. Nigar Kantarcı Çarşıbaşı’nın doktora çalışmaları kapsamında SCI’da yayımlanmış 4 adet makalesi bulunmaktadır. Halen, Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Kimya-Biyoloji Mühendisliği Bölümü'nde çalışmalarına devam etmektedir. Çok İyi derecede İngilizce, başlangıç seviyesinde Almanca bilen Dr. Kantarcı Çarşıbaşı’nın akademik ilgi alanları: bioinformatik, protein modellemesi, protein-protein etkileşimleri, protein-yapı-fonksiyon ilişkisi, bilgisayar destekli ilaç tasarımı konularıdır.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Yönetilen Lisansüstü Tezleri

 1. Alzheimer Hastalığının tedavisinde doğal kaynaklı ve FDA onaylı moleküllerin asetilkolinesteraz enziminin inhibasyonu için in siliko ve in vitro tekniklerle araştırılması, 2023.
 2. Kanser tedavisinde Murine Double Minute 2 proteininin inhibasyonu için ligand-bazlı farmakofor modelleme tekniği ile yeni moleküllerin tasarımı, 2022.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Scopus) Toplam: 10

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 1

Konformasyonel Dinamik Yönlendirmeli Farmakofor Modelleme ile Güçlü Antikanser Ajanlarının Belirlenmesi

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (2022)

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 1. Natural Source Drug Molecules Targeting Alzheimer’s Disease, 2023.
 2. COMPUTER AIDED DRUG DESIGN: LINKING SIMULATION WITH MEDICINE, 2022.

Projeler > Projeler

 1. Kimya Mühendisliğinde Temel Proses Ekipmanlarının Kurulumu ve Uygulamaları, 2024.
 2. Kimya Mühendisliğinde Temel Proses Ekipmanlarının Kurulumu ve Uygulamaları, 2024.
 3. Kimya Mühendisliğinde Temel Proses Ekipmanlarının Kurulumu ve Uygulamaları, 2024.
 4. Yeşil Kimya ile Sentezlenen Altın ve Seryum Oksit Nanopartiküllerin Nöroprotektif Etkisinin İn Vivo ve İn Vitro Şartlarda Değerlendirilmesi, 2023.
 5. Yeşil Kimya ile Sentezlenen Altın ve Seryum Oksit Nanopartiküllerin Nöroprotektif Etkisinin İn Vivo ve İn Vitro Şartlarda Değerlendirilmesi, 2024.
 6. Alzheimer Hastalığının tedavisinde doğal kaynaklı ve FDA onaylı moleküllerin asetilkolinesteraz enziminin inhibasyonu için in siliko ve in vitro tekniklerle araştırılması, 2023.
 7. Alzheimer Hastalığının tedavisinde doğal kaynaklı ve FDA onaylı moleküllerin asetilkolinesteraz enziminin inhibasyonu için in siliko ve in vitro tekniklerle araştırılması, 2023.
 8. İn Silico Analiz ile Aday mglu2 Pozitif Allosterik Modülatörün Bulunması ve Nöroprotektif Etkisinin In Vitro Ortamda Değerlendirilmesi, 2023.
 9. In Silico Analiz ile Aday mglu2 Positif Allosterik Modülatörün Bulunması ve Nöroprotektif Etkisinin In Vitro Ortamda Değerlendirilmesi, 2023.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 1. 7th International Conference on Innovative Studies of Contemporary Sciences, 2023.
 2. 11th International Drug Chemistry Congress, 2023.
 3. The Sixth International Symposium on Pharmaceutical and Biomedical Sciences (ISPBS-6), 2022.
 4. 2. Computer-Aided Drug Design Symposium and Workshop-Linking Design, Biology, Chemistry and Medicine, 2022.
 5. 4th International Conference on Biological and Chemical Sciences, 2021.
 6. 23th International Conference on Drug Discovery, Design, Development and Optimization, 2021.
 7. 8th multidisciplinary cancer research congress, 2021.

İdari Faaliyetler

 1. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 81-90 Öğrenci Danışmanlığı, (2023 - Devam ediyor.)
 2. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Kalite Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2022 - Devam ediyor.)
 3. Koordinatör / Coordinator, Erasmus Bölüm Koordinatörlüğü, (2022 - 2023)
 4. Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club, Kimya-Biyoloji Mühendisliği Kulübü, (2022 - Devam ediyor.)
 5. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Nörogenetik Çalışma Grubu, (2022 - Devam ediyor.)
 6. Bölüm Başkan Yardımcısı / Deputy Head of Department, Kimya-Biyoloji Mühendisliği (İngilizce) Bölüm Başkan Yardımcısı, (2021 - Devam ediyor.)
 7. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Eğitim Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2019 - Devam ediyor.)

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 1. İlaç Tasarımı, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Bahar)
 2. English II, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 3. Drug Design, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Bahar)
 4. Graduation Thesis, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 5. Organic Chemistry, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 6. General Chemistry II, (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 7. Polimer İşleme Süreçleri, Modelleme ve Uygulamaları, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Güz)
 8. Polymer Processing Principles, Applications and Modeling, (Yüksek Lisans / 2022-2023 Güz)
 9. Graduation Project, (Lisans / 2022-2023 Güz)
 10. Mass and Energy Balances, (Lisans / 2022-2023 Güz)
 11. General Chemistry I, (Lisans / 2022-2023 Güz)
 12. General Chemistry I, (Lisans / 2022-2023 Güz)
 13. Stoichiometry, (Lisans / 2022-2023 Güz)