Dr.Öğr. Üyesi Nigar KANTARCI ÇARŞIBAŞI

MDBF / Kimya Mühendisliği (İngilizce) - Bölüm Başkan Yardımcısı

nigar.carsibasiuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 2463

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-1013-6668

Citation : 1178 | h-index : 6 | i10-index : 6


Kısa Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Nigar KANTARCI ÇARŞIBAŞI ; 1979 İstanbul doğumlu olan Dr. Nigar Kantarcı Çarşıbaşı lise eğitimini 1994-1997 yılları arasında Eyüboğlu Fen Lisesinde tamamlamış ve birincilikle mezun olmuştur. Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümünde 2001 yılında tamamlamıştır. 2001-2003 yılları arasında yüksek lisansını yine Boğaziçi Kimya Mühendisliği’nde devam etmiş ve bu sırada kendi tasarladığı ve kurulumunu gerçekleştirdiği “Kabarcıklı kolon reaktörü” ile ilgili hidrodinamik ve ısı transferi incelemelerinde bulunmuştur. Dr. Kantarcı Çarşıbaşı’nın yaptığı yüksek lisans tez çalışmalarından 2 adet SCI’de yayımlanmış makalesi bulunmaktadır. 2003-2009 yılları arasında Boğaziçi Kimya Mühendisliği Polimer Araştırmaları Merkezi’nde doktora çalışmalarını yürütmüş olan Dr. Kantarcı Çarşıbaşı, doktora çalışmaları kapsamında moleküler dinamik simülasyonu ile metallere bağlanan kısa protein zincirleri üzerine çalışmıştır. Bir başka çalışmasında önemli bir tümör baskılayıcı protein olan p53 proteini ve bu proteinin DNA ile etkileşimi üzerine modelleme çalışmaları yürütmüştür. Doktora tezi kapsamında ise kendi geliştirdiği bir matematiksel modelleme tekniği kullanarak proteinlerin konformasyonel geçişlerini modellemiş, Anizotropik Ağ Modelini Monte Carlo Tekniği ile birleştirerek, birçok protein için açıktan kapalıya, serbestten bağlı forma geçiş yolizi araştırmalarında bulunmuştur. Dr. Nigar Kantarcı Çarşıbaşı’nın doktora çalışmaları kapsamında SCI’da yayımlanmış 4 adet makalesi bulunmaktadır. Halen, Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Kimya-Biyoloji Mühendisliği Bölümü'nde çalışmalarına devam etmektedir. Çok İyi derecede İngilizce, başlangıç seviyesinde Almanca bilen Dr. Kantarcı Çarşıbaşı’nın akademik ilgi alanları: bioinformatik, protein modellemesi, protein-protein etkileşimleri, protein-yapı-fonksiyon ilişkisi, bilgisayar destekli ilaç tasarımı konularıdır.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Yönetilen Lisansüstü Tezleri

 • Kanser tedavisinde Murine Double Minute 2 proteininin inhibasyonu için ligand-bazlı farmakofor modelleme tekniği ile yeni moleküllerin tasarımı, 2022.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(ISI Web of Science Core Collection *) Toplam: 7

Projeler > Projeler

 • Alzheimer Hastalığının tedavisinde doğal kaynaklı ve FDA onaylı moleküllerin asetilkolinesteraz enziminin inhibasyonu için in siliko ve in vitro tekniklerle araştırılması, 2023.
 • In Silico Analiz ile Aday mglu2 Positif Allosterik Modülatörün Bulunması ve Nöroprotektif Etkisinin In Vitro Ortamda Değerlendirilmesi, 2023.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 • The Sixth International Symposium on Pharmaceutical and Biomedical Sciences (ISPBS-6), 2022.
 • 2. Computer-Aided Drug Design Symposium and Workshop-Linking Design, Biology, Chemistry and Medicine, 2022.
 • 4th International Conference on Biological and Chemical Sciences, 2021.
 • 23th International Conference on Drug Discovery, Design, Development and Optimization, 2021.
 • 8th multidisciplinary cancer research congress, 2021.

İdari Faaliyetler

 • Bölüm Başkan Yardımcısı / Deputy Head of Department, Kimya-Biyoloji Mühendisliği (İngilizce) Bölüm Başkan Yardımcısı, (2021 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Eğitim Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2019 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Bologna Komisyonu, (2019 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Uluslararası Öğrenciler Akademik Komisyonu, (2019 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Fakülte Dijital Eğitim Komisyonu, (2019 - Devam ediyor.)

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 • General Chemistry-I, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • General Chemistry I, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Stoichiometry, (Lisans / 2019-2020 Güz)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index