Prof.Dr. Nesrin KARTAL ÖZER

Tıp Fakültesi(İngilizce)/Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı

nesrin.kartalozeruskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 3242

ORCID: 0000-0002-4968-3178

Documents : 77 | Citation : 3065 | h-index : 28

Citation : 4961 | h-index : 35 | i10-index : 59

: 181
: 0

Araştırma Alanları

Endoplazmik retikulum stress, Lipit birikimi, Yüksek yağlı diyet, Yağlı karaciğer hastalığı, Metabolik hastalıklar

Araştırma Alanları İle Örtüşen BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedef Etiketleri

3

Kısa Özgeçmiş

Prof. Dr. Nesrin KARTAL ÖZER lisans eğitimini 1977 yılında Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitimini yine Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde 1980 yılında tamamlayan Nesrin KARTAL ÖZER, Doktora eğitimini ise 1983 yılında yine Hacettepe Üniversitesi Tıbbi Biyokimya alanında tamamlamıştır. 1988 yılında Doçent Doktor, 1994 yılında ise Profesör Doktor unvanını almıştır. Prof. Dr. Nesrin KARTAL ÖZER, Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi(İngilizce) Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı’nda Profesör Doktor olarak görev yapmaktadır.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Yönetilen Lisansüstü Tezleri

 1. Lipit Birikiminde Rol Alan Seipin Proteinin Kolesterol İle İndüklenen Yağlı Karaciğer Modelinde Endoplazmik Retikulum Stres ve Otofaji Üzerine Etkisi, 2023.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Scopus) Toplam: 63

Vitamin E: Emerging aspects and new directions

Free Radical Biology and Medicine (2016)

The effect of Irisin on antioxidant system in liver

Free Radical Biology and Medicine (2014)

CD36 as a biomarker of atherosclerosis

Free Radical Biology and Medicine (2014)

Regulation of protein turnover by heat shock proteins

Free Radical Biology and Medicine (2014)

Molecular Function of Tocopherols in Age Related Diseases

Current Pharmaceutical Design (2014)

Resveratrol: French Paradox Revisited

Frontiers in Pharmacology (2012)

Vitamin E mediated response of smooth muscle cell to oxidant stress

Diabetes Research and Clinical Practice (1999)

Signalling functions of α-Tocopherol in smooth muscle cells.

International Journal for Vitamin and Nutrition Research (1997)

d-α-tocopherol control of cell proliferation

Molecular Aspects of Medicine (1993)

Studies on lymphocyte cell surface in ataxia-telangiectasia

Clinical and Experimental Immunology (1985)

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 19

Hiperkolesterolemi ve Alzheimer Hastalığı

Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences (2008)

Vitamins and Regulation of Gene Expression.

Bibliotheca Nutritio et Dieta (2001)

Vitamins and Regulation of Gene Expression

Forum of Nutrition (2001)

α-tocopherol as a modulator of smooth muscle cell proliferation

Prostaglandins, Leukotrienes and Essential Fatty Acids (1997)

Vitamin E: a sensor and an information transducer of the cell oxidation state

The American Journal of Clinical Nutrition (1995)

New roles of low density proteins and vitamin E in the pathogenesis of atherosclerosis

Biochemistry and Molecular Biology International (1995)

Lymphocyte γ-glutamyltranspeptidase activity in ataxia-telangiectasia

Biochemical Medicine and Metabolic Biology (1986)

Akademik Faaliyetler > Editörlük

 1. Metabolism Clinical and Experimental, ISSN:The ISSN of Metabolism: Clinical and Experimental journal is 00260495, 15328600., 2015.
 2. NFS Journal, ISSN:ISSN: 23523646, 2015.
 3. IUBMB Life, ISSN:ISSN 1521-6551, 2020.
 4. FEBS Open Bio, ISSN:2211-5463, 2024.

Projeler > Projeler

 1. Kolesterol ile indüklenen in vitro lipit birikimi ve in vivo NASH modellerinde NRF-2 aktivasyonunun etkisi, 2026.
 2. Kolesterol ile İndüklenen İn vitro lipit birikimi ve in vivo NASH modellerinde Nrf-2 aktivasyonunun etkisi, 2026.
 3. Garsinoik Asit ve 17-oxo-DHA'nın Inflamasyona Karşı Etkinliğinin In Vitro ve In Vivo Modeller Kullanılarak Değerlendirilmesi, 2024.
 4. Seipin Proteinin Yüksek Kolesterollü Diyet ile Indüklenen Yağlı Karaciğer Hastalığındaki Rolünün Saptanması, 2024.
 5. Seipin Proteinin Yüksek Kolesterollü Diyet ile İndüklenen Yağlı Karaciğer Hastalığındaki Rolünün Saptanması, 2024.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 1. 4 th BenBedPhar Meeting From Physiology to Pathology, 2023.
 2. 10th Biennial Meeting of Society for Free Radical Research-Asia, “New Paradigm for Research on Oxidative Stress and Inflammation”,, 2022.
 3. 10th Biennial Meeting of Society for Free Radical Research-Asia, “New Paradigm for Research on Oxidative Stress and Inflammation”, 2022.
 4. 10th Biennial Meeting of Society for Free Radical Research-Asia, “New Paradigm for Research on Oxidative Stress and Inflammation”, 2022.
 5. The Korean Academy of Science and Technology, 53th symposium on ‘New Insights on the Landscape of Redox Signaling in Human Diseases, 2022.

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 1. Medical Committee Courses (Com 2B), (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 2. Medical Committee Courses (Committee 1B), (Lisans / 2022-2023 Bahar)
 3. Medical Committee Courses (Com 2A), (Lisans / 2022-2023 Güz)
 4. Medical Committee Courses (Com 1A), (Lisans / 2022-2023 Güz)