Prof.Dr. Nazife GÜNGÖR

İF - Dekan / İLİMER Müdürü / Medya ve İletişim

nazife.gungoruskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22 2254

Citation : 1180 | h-index : 13 | i10-index : 17


Kısa Özgeçmiş

Prof. Dr. Nazife Güngör, Ankara Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu mezunu. Yüksek lisans ve doktora çalışmalarını Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamladı. Akademik yaşama 1991 yılında Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesinde araştırma görevlisi olarak başladı.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Yönetilen Lisansüstü Tezleri

 • Kurumsal Kimlik Oluşumunda Kültürün Etkisi: İskenderun Teknik Üniversitesi Örneği, 2019.
 • Youtube Platformunda Yayınlanan Pop Müzik Üzerine Nitel Bir Araştırma, 2018.
 • Kadın Tüketicilerin Tüketim Davranışları Üzerine Amprik Bir Araştırma, 2018.
 • Pazarlama İletişiminde Renklerin Kullanımı: Karşılaştırmalı bir İnceleme, 2018.

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 • İletişime Giriş, 2018.
 • İletişim Kuramlar Yaklaşımlar, 2018.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 • 6. Uluslararası İletişim Günleri: Dijital Dönüşüm Sempozyumu, 2019.

İdari Faaliyetler

 • Bölüm Başkanlığı, Çizgi Film ve Animasyon 2020.
 • Öğrenci Danışmanlığı, 41 veya üzeri Öğrenci Danışmanlığı 2020.
 • Yönetim, Dekan 2020.
 • Ana Bilim Başkanı, Medya ve Kültürel Çalışmalar 2020.
 • Kurul Başkanlığı, Yayın Kurulu Başkanı 2020.
 • Merkez Müdürü, ŞİDAM 2020.
 • Merkez Müdürü, İLİMER 2020.
 • Yönetim, Senatör (Fakülte Temsilcisi) 2020.
 • Komisyon Başkanlığı, Fakülte Kalite Komisyonu Başkanı 2020.
 • Kurul Üyeliği, Enstitü Kurulu Üyeliği 2020.
 • Kurul Üyeliği, Yayın Kurulu Üyeliği 2020.
 • Kurul Üyeliği, Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği 2020.
 • Komisyon Üyesi, Eğitim Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) 2020.
 • Koordinatör, Fakülte Yaz Okulu Koordinatörlüğü 2020.
 • Öğrenci Kulübü Danışmanlığı, ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE KULÜBÜ 2020.

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 • Seminer, (lisansustu) Güz.
 • İletişim Kuramları, (lisansustu) Güz.
 • Seminer, (lisansustu) Güz.
 • Seminer, (lisansustu) Güz.
 • Kültürel Çalışmaların Kuramsal Temelleri, (lisansustu) Güz.
 • İletişim Kuramları, (lisans) Güz.
 • İletişim Kuramları, (lisans) Güz.
 • Seminer, (lisansustu) Bahar.
 • Yeni Medya Kuramları, (lisansustu) Bahar.
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Akademik Etik, (lisansustu) Bahar.
 • Seminer, (lisansustu) Bahar.
 • Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Marka, (lisansustu) Bahar.
 • Seminer, (lisansustu) Bahar.
 • Türkiye'de Medya ve Kültür, (lisansustu) Bahar.
 • Gündelik Yaşam İncelemeleri, (lisans) Bahar.
 • Medyanın Ekonomi Politiği, (lisans) Bahar.
 • Medyanın Ekonomi Politiği, (lisans) Bahar.
 • Seminer, (lisansustu) Güz.
 • İletişim Kuramları, (lisansustu) Güz.
 • Seminer, (lisansustu) Güz.
 • Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Marka, (lisansustu) Güz.
 • Nöropazarlamada Araştırma Yöntemleri, (lisansustu) Güz.
 • Seminer, (lisansustu) Güz.
 • Kültürel Çalışmaların Kuramsal Temelleri, (lisansustu) Güz.
 • Bilgi Toplumu, (lisans) Güz.
 • İletişim Kuramları, (lisans) Güz.
 • İletişim Kuramları, (lisans) Güz.
 • Seminer, (lisansustu) Bahar.
 • Yeni Medya Kuramları, (lisansustu) Bahar.
 • Popüler Kültür ve Gençlik, (lisans) Bahar.
 • Seminer, (lisansustu) Bahar.
 • Nöropazarlamada Araştırma Yöntemleri, (lisansustu) Bahar.
 • Satınalma, Motivasyon ve İletişim, (lisansustu) Bahar.
 • Seminer, (lisansustu) Bahar.
 • Frankfurt Okulu ve Ötesi, (lisansustu) Bahar.
 • Gündelik Yaşam İncelemeleri, (lisans) Bahar.
 • Medya ve Küreselleşme, (lisans) Bahar.
 • Popüler Kültür, (lisans) Bahar.
 • Popüler Kültür, (lisans) Bahar.
 • Medyanın Ekonomi Politiği, (lisans) Bahar.
 • İletişim Kuramları, (lisansustu) Güz.
 • İletişim Kuramları, (lisansustu) Güz.
 • Seminer, (lisansustu) Güz.
 • Nöropazarlamada Araştırma Yöntemleri, (lisansustu) Güz.
 • Nöropazarlamada Araştırma Yöntemleri, (lisansustu) Güz.
 • Seminer, (lisansustu) Güz.
 • Kültürel Çalışmaların Kuramsal Temelleri, (lisansustu) Güz.
 • Kültürel Çalışmaların Kuramsal Temelleri, (lisansustu) Güz.
 • Bilgi Toplumu, (lisans) Güz.
 • Popüler Kültür, (lisans) Güz.
 • İletişim Kuramları, (lisans) Güz.

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index