Prof.Dr. Nazife GÜNGÖR

İF - Dekan / İLİMER Müdürü / Yeni Medya ve İletişim / Yeni Medya ve İletişim Doktora Programı Anabilim Dalı Başkanı / SOBE - Medya ve Kültürel Çalışmalar Anabilim Dalı Başkanı / İF- Dijital Oyun Tasarımı Bölümü Bölüm Başkanı

nazife.gungoruskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22 2254

ORCID ID: 0000-0002-0749-2445

Citation : 2559 | h-index : 18 | i10-index : 27


Kısa Özgeçmiş

Prof. Dr. Nazife Güngör, Ankara Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu mezunu. Yüksek lisans ve doktora çalışmalarını Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamladı. Akademik yaşama 1991 yılında Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesinde araştırma görevlisi olarak başladı.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Yönetilen Lisansüstü Tezleri

 • JENERİK TASARIMINDA DİJİTAL İLLÜSTRASYON KULLANIMI, 2022.
 • TÜKETİCİ VE KURUMLARIN DEĞERLENDİRMESİYLE COVID-19 SALGIN SÜRECİNİN E-TİCARET SEKTÖRÜNE ETKİLERİ, 2022.
 • SATIŞ STRATEJILERI VE HIKAYE ANLATIMININ İLİŞKİSİ, 2022.
 • İSTANBUL’DA COVİD-19 SONRASI “YENİ NORMAL” İLE BİRLİKTE GÜNDELİK HAYATIN VE EVDEN ÇALIŞMA PRATİKLERİNİN DÖNÜŞÜMÜNÜN KÜLTÜREL ANTROPOLOJİK AÇIDAN İNCELENMESİ, 2022.
 • ALMANYA’DA YAŞAYAN TÜRKİYELİ TÜRKLERİN ENTEGRASYON SÜRECİNE DAİR GÖRÜŞLERİ ÜZERİNE ANALİTİK BİR ÇALIŞMA, 2022.
 • JENERİK TASARIMINDA DİJİTAL İLLÜSTRASYON KULLANIMI, 2022.
 • SALGIN DÖNEMİNDE TÜKETİCİLER VE KURUMLAR AÇISINDAN E-TİCARET SEKTÖRÜNÜN İNCELEMESİ, 2022.
 • TÜKETİM, TÜKETİCİ, MARKA, HİKAYE ANLATIMI VE NÖROPAZARLAMA ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ÖNEMİ HAKKINDA BİR ÇALIŞMA, 2022.
 • GÖÇMEN OLGUSU VE KÜLTÜREL UYUM: SURİYELİ KADIN GÖÇMENLER ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA, 2022.
 • Covid-19 Pandemi Sürecinde Sosyal Medya: Twitter Üzerinde Kriz İletişimi Ve Yönetimi, 2021.
 • Medyada Siyahi Irkçılık Üzerine Analitik Bir Çalışma: Huffington Post’ta George Floyd Olayı, 2021.
 • İLETİŞİM BİLİMİ AÇISINDAN DİJİTAL ENFORMATİK ve TEKNOLOJİ OKURYAZARLIĞI, 2021.
 • Nöropazarlama ve bilinçaltı reklamcılık yaklaşımlarının karşılaştırılması, 2021.
 • FİLM MÜZİĞİ OLARAK BATI KLASİK MÜZİĞİ KULLANIMI, 2021.
 • E Ticaret Sitelerindeki Arkaplan Resimlerinin Tüketicilerin Satın Alma Tercihleri üzerindeki Etkisi, 2021.
 • Kadın Tüketicilerde Hormonal Durum Değişikliğinin Satın Alma Davranışına Etkileri, 2021.
 • SURİYELİ ANNELERİN GÖZÜNDEN GÖÇ OLGUSU VE DEĞİŞEN GÖÇ SÖYLEMLERİ, 2020.
 • SOSYAL MEDYANIN SPOR KÜLTÜRÜ ÜZERİNE ETKİSİ, 2020.
 • VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDE OKUYAN ÖĞRENCİLERİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN İÇGÜDÜSEL SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE BELİRLENMESİ, 2020.
 • Renklerin İndirim Algısı Etkisi Üzerine Bir Nöropazarlama Araştırması, 2020.
 • Bir spor alt kültür örneği olarak karşı lig üzerine ampirik bir inceleme, 2019.
 • Kurumsal Kimlik Oluşumunda Kültürün Etkisi: İskenderun Teknik Üniversitesi Örneği, 2019.
 • Youtube Platformunda Yayınlanan Pop Müzik Üzerine Nitel Bir Araştırma, 2018.
 • Kadın Tüketicilerin Tüketim Davranışları Üzerine Amprik Bir Araştırma, 2018.
 • Pazarlama İletişiminde Renklerin Kullanımı: Karşılaştırmalı bir İnceleme, 2018.
 • Bir iş sağlığı ve güvenliği sorunu olarak mobbing, 2015.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(ISI Web of Science Core Collection *) Toplam: 1

Karşı Lig: Mücadele ve Direnişin Alt Kültürel Bir Oluşumu

Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi (2021)

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 4

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 • Akademik Değerlendirme, 2022.
 • Estetikten Sentetiğe Kültür ve Gerçek Ötesi, 2022.
 • Frankfurt Okulu Üzerine Kültür Odaklı Bir Değerlendirme, 2021.
 • İletişime Girilş, 2021.
 • ALDÜLCANBAZ, TURHAN SELÇUK'UN İNSAN MANZARALARI'NDAN, 2020.
 • TURHAN SELÇUK: ÇİZİN VE YAZINDA ELEŞTİREL GELENEĞİN TEMSİLCİSİ, 2020.
 • İletişim Kuramlar Yaklaşımlar, 2020.
 • Kültürel Çalışmalar: Bir Başkaldırı Öyküsü, 2020.

Akademik Faaliyetler > Editörlük

 • Etkileşim, ISSN:2636-7955, 2019.
 • 6. Uluslararası İletişim Günleri Dijital Dönüşüm Sempozyumu - Tam Metin Bildiri Kitabı, ISSN:, 2019.
 • 7. Uluslararası İletişim Günleri Dijital Çağda İletişim Eğitimi Sempozyumu, ISSN:, 2020.
 • 8.Uluslararası İletişim Günleri Dijital Çağda Kriz İletişimi Sempozyumu - Bildiri Özetleri Kitabı, ISSN:, 2021.
 • 7. Uluslararası İletişim Günleri: Dijital Çağda İletişim Eğitimi Sempozyum Tam Bildiri Metinleri, ISSN:, 2021.
 • 8. ULUSLARARASI İLETİŞİM GÜNLERİ DİJİTAL ÇAĞDA KRİZ İLETİŞİMİ SEMPOZYUMU TAM BİLDİRİ METNİ KİTABI, ISSN:, 2021.
 • 9.Uluslararası İletişim Günleri Dijital Çağda İletişim Çalışmaları Sempozyumu, ISSN:, 2022.
 • 9.Uluslararası İletişim Günleri Dijital Çağda İletişim Çalışmaları Sempozyumu (Bildiriler Kitabı), ISSN:, 2022.

Projeler > Projeler

 • 9. Uluslararası İletişim Günleri - 2223-B Yurtiçi Bilimsel Etkinlik Düzenleme Desteği, 2022.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 • ArelUsam Uluslararası Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2022.
 • Çocuk ve Yeni Medya Sempozyumu, 2022.
 • Yeni Medya Kongresi, 2021.
 • Psiko-Sosyal Tükenmişliğin Medyatik Tüketimi: Şiddet, 2021.
 • Pandemi ve Deprem Psikolojisi Sempozyumu, 2020.
 • 6. Uluslararası İletişim Günleri: Dijital Dönüşüm Sempozyumu, 2019.

İdari Faaliyetler

 • Ü.Ü. Basılı ve Çevrimiçi Süreli Yayın Editörlüğü (Editor in Chief ), Uluslararası Yayınevi Tarafından Basılan Süreli Yayında Editörlük, (2022 - Devam ediyor.)
 • Ana Bilim Başkanı / Head of Department, Yeni Medya ve İletişim, (2021 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Eğitim Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2021 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Kalite Komisyonu Başkanı (Fakülte), (2021 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Merkez Yönetim Kurul Üyeliği, (2021 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2021 - Devam ediyor.)
 • Yönetim / Management, Senato Üyesi, (2020 - Devam ediyor.)
 • Ü.Ü. Basılı ve Çevrimiçi Süreli Yayın Editörlüğü (Editor in Chief ), Ulusal Yayınevi Tarafından Basılan Süreli Yayında Editörlük, (2020 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Fakülte Kurulu Üyeliği, (2020 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, (2020 - Devam ediyor.)
 • Yönetim / Management, Dekan / Dean, (2019 - Devam ediyor.)
 • Kurul Başkanlığı / Head of Board, Yayın Kurulu Başkanı, (2019 - Devam ediyor.)
 • Bölüm Başkanlığı / Head of Department, Çizgi Film ve Animasyon, (2019 - 2020)
 • Ana Bilim Başkanı / Head of Department, Medya ve Kültürel Çalışmalar, (2019 - Devam ediyor.)
 • Merkez Müdürü / Head of Resarch Center, İLİMER, (2019 - 2021)
 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2018 - 2020)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Yayın Kurulu Üyeliği, (2019 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Kalite Komisyonu Başkanı (Fakülte), (2019 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği, (2019 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Enstitü Kurulu Üyeliği, (2019 - Devam ediyor.)
 • Koordinatör / Coordinator, SHMYO / Fakülte / Enstitü Yaz Okulu Koordinatörlüğü, (2019 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club, ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE KULÜBÜ, (2019 - Devam ediyor.)
 • Yönetim / Management, Dekan / Dean, (2018 - 2019)
 • Kurul Başkanlığı / Head of Board, Yayın Kurulu Başkanı, (2018 - 2019)
 • Ana Bilim Başkanı / Head of Department, Medya ve Kültürel Çalışmalar, (2018 - 2019)
 • Merkez Müdürü / Head of Resarch Center, İLİMER, (2018 - 2019)
 • Merkez Müdürü / Head of Resarch Center, ŞİDAM, (2018 - 2019)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği, (2018 - 2019)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Enstitü Kurulu Üyeliği, (2018 - 2019)
 • Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Kalite Komisyonu Başkanı (Fakülte), (2018 - 2019)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Yayın Kurulu Üyeliği, (2018 - 2019)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Eğitim Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2018 - 2019)
 • Koordinatör / Coordinator, SHMYO / Fakülte / Enstitü Yaz Okulu Koordinatörlüğü, (2018 - 2019)
 • Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club, ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE KULÜBÜ, (2018 - 2019)

Bilimsel Üyelikler

 • 29-Haziran -01 Temmuz 2022 tarihlerinde düzenlenen Uluslararası Sakız Adası Karma Öğrenci Sergisi’nde jüri üyeliği 2022
 • Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Sedat Simavi Ödülleri jüri üyeliği 2022

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 • Seminer, (Yüksek Lisans / 2019-2020 Güz)
 • İletişim Kuramları, (Yüksek Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Seminer, (Yüksek Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Seminer, (Yüksek Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Kültürel Çalışmaların Kuramsal Temelleri, (Yüksek Lisans / 2019-2020 Güz)
 • İletişim Kuramları, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • İletişim Kuramları, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Seminer, (Yüksek Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Yeni Medya Kuramları, (Yüksek Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Akademik Etik, (Yüksek Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Seminer, (Yüksek Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Marka, (Yüksek Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Seminer, (Yüksek Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Türkiye'de Medya ve Kültür, (Yüksek Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Gündelik Yaşam İncelemeleri, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Medyanın Ekonomi Politiği, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Medyanın Ekonomi Politiği, (Lisans / 2018-2019 Bahar)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index