Nazife GÜNGÖR,

Professor

nazife.gungoruskudar.edu.tr

ORCID: 0000-0002-0749-2445

Citation : 3191 | h-index : 21 | i10-index : 29


Research Fields

kültürel çalışmalar, iletişim bilimleri, yeni medya

UN Sustainable Development Goal Labels Matching with Research Fields

4 10 16 17

Short CV

Prof. Nazife Güngör graduated from the School of Press and Broadcasting. She completed her master’s degree and Ph.D. in Ankara University, Social Sciences Institute. She started her academic career as a research assistant in Gazi University, Faculty of Communication, in 1991.

She was Turkish Academy of Sciences’ visiting scholar in England, Manchester University between 2000 and 2001 academic year. Between the years 2004-2008 she was a press and public relations consultant in Gazi University rectorship. 

Between the years 2007-2010 she was head of the journalism department. She retired from Gazi University in September 2011 as a lecturer and started working as a full-time lecturer and dean in Istanbul Arel University.

Nazife Güngör, who still continues her academic activities within the Faculty of Communication of Üsküdar University, served as the Dean of the Faculty of Communication between 2013-2023. As of 2023, she has been appointed as the Rector of Üsküdar University. 

She has several articles, translations and compilations, proceedings on communication named: “Popüler Kültür ve İktidar” (Vadi, 1999), “Arabesk” (Bilgi Yayınları, 1993), “Abdülcanbaz” (Cumhuriyet Kitaplığı, 2008), “Cumhuriyet Döneminden Günümüze Dil, Kültür, Eğitim” (Gazi University, 2006), “Atatürkçü Düşüncenin Bilimsel ve Felsefi Temelleri” (Gazi University, 2006), “Çocuk ve Toplum” (Child and Society) (Translated by, Gündoğan, 1995), “Medya, İletişim, Kültür” (Translated by, Vadi, 2001), “Gazi Üniversitesi Öğrenci Profili” (Gazi University, 2007), “Cumhuriyet Döneminde İletişim” (Siyasal Kitabevi, 2010) “İletişim, Kuramlar ve Yaklaşımlar” (First edition, Siyasal Kitabevi, 2011), “İletişime Giriş” (First edition, Siyasal Kitabevi, 2011), “İletişime Giriş” (extended second edition), Siyasal Kitabevi, 2013, “İletişim Kuramlar ve Yaklaşımlar” (extended second edition), Siyasal Kitabevi, 2013.

read more

Education Status & Academic Titles

Supervised Graduate Theses

 1. JENERİK TASARIMINDA DİJİTAL İLLÜSTRASYON KULLANIMI, 2022.
 2. TÜKETİCİ VE KURUMLARIN DEĞERLENDİRMESİYLE COVID-19 SALGIN SÜRECİNİN E-TİCARET SEKTÖRÜNE ETKİLERİ, 2022.
 3. SATIŞ STRATEJILERI VE HIKAYE ANLATIMININ İLİŞKİSİ, 2022.
 4. İSTANBUL’DA COVİD-19 SONRASI “YENİ NORMAL” İLE BİRLİKTE GÜNDELİK HAYATIN VE EVDEN ÇALIŞMA PRATİKLERİNİN DÖNÜŞÜMÜNÜN KÜLTÜREL ANTROPOLOJİK AÇIDAN İNCELENMESİ, 2022.
 5. ALMANYA’DA YAŞAYAN TÜRKİYELİ TÜRKLERİN ENTEGRASYON SÜRECİNE DAİR GÖRÜŞLERİ ÜZERİNE ANALİTİK BİR ÇALIŞMA, 2022.
 6. JENERİK TASARIMINDA DİJİTAL İLLÜSTRASYON KULLANIMI, 2022.
 7. SALGIN DÖNEMİNDE TÜKETİCİLER VE KURUMLAR AÇISINDAN E-TİCARET SEKTÖRÜNÜN İNCELEMESİ, 2022.
 8. TÜKETİM, TÜKETİCİ, MARKA, HİKAYE ANLATIMI VE NÖROPAZARLAMA ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ÖNEMİ HAKKINDA BİR ÇALIŞMA, 2022.
 9. GÖÇMEN OLGUSU VE KÜLTÜREL UYUM: SURİYELİ KADIN GÖÇMENLER ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA, 2022.
 10. Covid-19 Pandemi Sürecinde Sosyal Medya: Twitter Üzerinde Kriz İletişimi Ve Yönetimi, 2021.
 11. Medyada Siyahi Irkçılık Üzerine Analitik Bir Çalışma: Huffington Post’ta George Floyd Olayı, 2021.
 12. İLETİŞİM BİLİMİ AÇISINDAN DİJİTAL ENFORMATİK ve TEKNOLOJİ OKURYAZARLIĞI, 2021.
 13. Nöropazarlama ve bilinçaltı reklamcılık yaklaşımlarının karşılaştırılması, 2021.
 14. FİLM MÜZİĞİ OLARAK BATI KLASİK MÜZİĞİ KULLANIMI, 2021.
 15. E Ticaret Sitelerindeki Arkaplan Resimlerinin Tüketicilerin Satın Alma Tercihleri üzerindeki Etkisi, 2021.
 16. Kadın Tüketicilerde Hormonal Durum Değişikliğinin Satın Alma Davranışına Etkileri, 2021.
 17. SURİYELİ ANNELERİN GÖZÜNDEN GÖÇ OLGUSU VE DEĞİŞEN GÖÇ SÖYLEMLERİ, 2020.
 18. SOSYAL MEDYANIN SPOR KÜLTÜRÜ ÜZERİNE ETKİSİ, 2020.
 19. VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDE OKUYAN ÖĞRENCİLERİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN İÇGÜDÜSEL SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE BELİRLENMESİ, 2020.
 20. Renklerin İndirim Algısı Etkisi Üzerine Bir Nöropazarlama Araştırması, 2020.
 21. Bir spor alt kültür örneği olarak karşı lig üzerine ampirik bir inceleme, 2019.
 22. Kurumsal Kimlik Oluşumunda Kültürün Etkisi: İskenderun Teknik Üniversitesi Örneği, 2019.
 23. Youtube Platformunda Yayınlanan Pop Müzik Üzerine Nitel Bir Araştırma, 2018.
 24. Kadın Tüketicilerin Tüketim Davranışları Üzerine Amprik Bir Araştırma, 2018.
 25. Pazarlama İletişiminde Renklerin Kullanımı: Karşılaştırmalı bir İnceleme, 2018.
 26. Bir iş sağlığı ve güvenliği sorunu olarak mobbing, 2015.

Academic Activities > Publications

(Scopus) Toplam: 1

Karşı Lig: Mücadele ve Direnişin Alt Kültürel Bir Oluşumu

Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi (2021)

Academic Activities > Publications

(Other Scientific Publications) Toplam: 4

Academic Activities > Book - Book Chapter

 1. Medyada Tekelleşme ve Toplumsal Tekseslileşme, 2024.
 2. Akademik Değerlendirme, 2022.
 3. Estetikten Sentetiğe Kültür ve Gerçek Ötesi, 2022.
 4. Frankfurt Okulu Üzerine Kültür Odaklı Bir Değerlendirme, 2021.
 5. İletişime Girilş, 2021.
 6. ALDÜLCANBAZ, TURHAN SELÇUK'UN İNSAN MANZARALARI'NDAN, 2020.
 7. TURHAN SELÇUK: ÇİZİN VE YAZINDA ELEŞTİREL GELENEĞİN TEMSİLCİSİ, 2020.
 8. İletişim Kuramlar Yaklaşımlar, 2020.
 9. Kültürel Çalışmalar: Bir Başkaldırı Öyküsü, 2020.

Academic Activities > Editörlük

 1. Etkileşim, ISSN:2636-7955, 2019.
 2. 6. Uluslararası İletişim Günleri Dijital Dönüşüm Sempozyumu - Tam Metin Bildiri Kitabı, ISSN:, 2019.
 3. 7. Uluslararası İletişim Günleri Dijital Çağda İletişim Eğitimi Sempozyumu, ISSN:, 2020.
 4. 8.Uluslararası İletişim Günleri Dijital Çağda Kriz İletişimi Sempozyumu - Bildiri Özetleri Kitabı, ISSN:, 2021.
 5. 7. Uluslararası İletişim Günleri: Dijital Çağda İletişim Eğitimi Sempozyum Tam Bildiri Metinleri, ISSN:, 2021.
 6. 8. ULUSLARARASI İLETİŞİM GÜNLERİ DİJİTAL ÇAĞDA KRİZ İLETİŞİMİ SEMPOZYUMU TAM BİLDİRİ METNİ KİTABI, ISSN:, 2021.
 7. 9.Uluslararası İletişim Günleri Dijital Çağda İletişim Çalışmaları Sempozyumu, ISSN:, 2022.
 8. 9.Uluslararası İletişim Günleri Dijital Çağda İletişim Çalışmaları Sempozyumu (Bildiriler Kitabı), ISSN:, 2022.
 9. 10.Uluslararası İletişim Günleri Dijital Kapitalizm ve İletişim Sempozyumu - Bildiri Özetleri Kitabı, ISSN:, 2023.

Projects > Projects

 1. 10. Uluslararası İletişim Günleri - 2223-B Yurtiçi Bilimsel Etkinlik Düzenleme Desteği, 2023.
 2. 9. Uluslararası İletişim Günleri - 2223-B Yurtiçi Bilimsel Etkinlik Düzenleme Desteği, 2022.

Academic Activities > Congress - Conference Participation

 1. 2024-2028 Stratejik Plaran Arama Konferansı, 2024.
 2. Türkiye İletişim Tarihi Konferansı, 2023.
 3. ArelUsam Uluslararası Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2022.
 4. Çocuk ve Yeni Medya Sempozyumu, 2022.
 5. Yeni Medya Kongresi, 2021.
 6. Psiko-Sosyal Tükenmişliğin Medyatik Tüketimi: Şiddet, 2021.
 7. Pandemi ve Deprem Psikolojisi Sempozyumu, 2020.
 8. 6. Uluslararası İletişim Günleri: Dijital Dönüşüm Sempozyumu, 2019.

Administrative Activities

 1. Yönetim / Management, Rektör / Rector, (2023 - Devam ediyor.)
 2. Ü.Ü. Basılı ve Çevrimiçi Süreli Yayın Editörlüğü (Editor in Chief ), Uluslararası Yayınevi Tarafından Basılan Süreli Yayında Editörlük, (2022 - Devam ediyor.)
 3. Ana Bilim Başkanı / Head of Department, Yeni Medya ve İletişim, (2021 - Devam ediyor.)
 4. Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Eğitim Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2021 - Devam ediyor.)
 5. Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Kalite Komisyonu Başkanı (Fakülte), (2021 - Devam ediyor.)
 6. Kurul Üyeliği / Board Member, Merkez Yönetim Kurul Üyeliği, (2021 - Devam ediyor.)
 7. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2021 - Devam ediyor.)
 8. Yönetim / Management, Senato Üyesi, (2020 - Devam ediyor.)
 9. Ü.Ü. Basılı ve Çevrimiçi Süreli Yayın Editörlüğü (Editor in Chief ), Ulusal Yayınevi Tarafından Basılan Süreli Yayında Editörlük, (2020 - Devam ediyor.)
 10. Kurul Üyeliği / Board Member, Fakülte Kurulu Üyeliği, (2020 - Devam ediyor.)
 11. Kurul Üyeliği / Board Member, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, (2020 - Devam ediyor.)
 12. Yönetim / Management, Dekan / Dean, (2019 - 2023)
 13. Bölüm Başkanlığı / Head of Department, Çizgi Film ve Animasyon, (2019 - 2020)
 14. Kurul Başkanlığı / Head of Board, Yayın Kurulu Başkanı, (2019 - Devam ediyor.)
 15. Ana Bilim Başkanı / Head of Department, Medya ve Kültürel Çalışmalar, (2019 - Devam ediyor.)
 16. Merkez Müdürü / Head of Resarch Center, İLİMER, (2019 - 2021)
 17. Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Kalite Komisyonu Başkanı (Fakülte), (2019 - Devam ediyor.)
 18. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2018 - 2020)
 19. Kurul Üyeliği / Board Member, Yayın Kurulu Üyeliği, (2019 - Devam ediyor.)
 20. Kurul Üyeliği / Board Member, Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği, (2019 - Devam ediyor.)
 21. Kurul Üyeliği / Board Member, Enstitü Kurulu Üyeliği, (2019 - Devam ediyor.)
 22. Koordinatör / Coordinator, SHMYO / Fakülte / Enstitü Yaz Okulu Koordinatörlüğü, (2019 - Devam ediyor.)
 23. Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club, ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE KULÜBÜ, (2019 - Devam ediyor.)
 24. Yönetim / Management, Dekan / Dean, (2018 - 2019)
 25. Kurul Başkanlığı / Head of Board, Yayın Kurulu Başkanı, (2018 - 2019)
 26. Ana Bilim Başkanı / Head of Department, Medya ve Kültürel Çalışmalar, (2018 - 2019)
 27. Merkez Müdürü / Head of Resarch Center, İLİMER, (2018 - 2019)
 28. Merkez Müdürü / Head of Resarch Center, ŞİDAM, (2018 - 2019)
 29. Kurul Üyeliği / Board Member, Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği, (2018 - 2019)
 30. Kurul Üyeliği / Board Member, Yayın Kurulu Üyeliği, (2018 - 2019)
 31. Kurul Üyeliği / Board Member, Enstitü Kurulu Üyeliği, (2018 - 2019)
 32. Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Kalite Komisyonu Başkanı (Fakülte), (2018 - 2019)
 33. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Eğitim Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2018 - 2019)
 34. Koordinatör / Coordinator, SHMYO / Fakülte / Enstitü Yaz Okulu Koordinatörlüğü, (2018 - 2019)
 35. Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club, ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE KULÜBÜ, (2018 - 2019)

Scientific Memberships

 1. 29-Haziran -01 Temmuz 2022 tarihlerinde düzenlenen Uluslararası Sakız Adası Karma Öğrenci Sergisi’nde jüri üyeliği 2022
 2. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Sedat Simavi Ödülleri jüri üyeliği 2022

Education and Training Activities

 1. Seminer, (PhD / 2022-2023 Bahar)
 2. İletişim Kuramları, (PhD / 2022-2023 Bahar)
 3. Mezuniyet Projesi II, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Bahar)
 4. Seminer, (Master / 2022-2023 Bahar)
 5. Seminer, (Master / 2022-2023 Bahar)
 6. Seminer, (Master / 2022-2023 Bahar)
 7. Türkiye'de Medya ve Kültür, (Master / 2022-2023 Bahar)
 8. Seminer, (Master / 2022-2023 Bahar)
 9. Seminer, (Master / 2022-2023 Bahar)
 10. Seminer, (PhD / 2022-2023 Güz)
 11. Mezuniyet Projesi I, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)
 12. Seminer, (Master / 2022-2023 Güz)
 13. İletişim Kuramları, (Master / 2022-2023 Güz)
 14. Seminer, (Master / 2022-2023 Güz)
 15. Seminer, (Master / 2022-2023 Güz)
 16. Kültürel Çalışmaların Kuramsal Temelleri, (Master / 2022-2023 Güz)
 17. Seminer, (Master / 2022-2023 Güz)
 18. Seminer, (Master / 2022-2023 Güz)
 19. İletişim Kuramları, (Master / 2022-2023 Güz)