Nazife GÜNGÖR, Ph.D

Professor of Communication Science

nazife.gungoruskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22 2254

ORCID ID: 0000-0002-0749-2445

Citation : 1825 | h-index : 15 | i10-index : 21


Short CV

Prof. Nazife Güngör graduated from the School of Press and Broadcasting. She completed her master’s degree and Ph.D. in Ankara University, Social Sciences Institute. She started her academic career as a research assistant in Gazi University, Faculty of Communication, in 1991.

read more

Education Status & Academic Titles

Supervised Graduate Theses

 • Medyada Siyahi Irkçılık Üzerine Analitik Bir Çalışma: Huffington Post’ta George Floyd Olayı, 2021.
 • Nöropazarlama ve bilinçaltı reklamcılık yaklaşımlarının karşılaştırılması, 2021.
 • FİLM MÜZİĞİ OLARAK BATI KLASİK MÜZİĞİ KULLANIMI, 2021.
 • Kadın Tüketicilerde Hormonal Durum Değişikliğinin Satın Alma Davranışına Etkileri, 2021.
 • E Ticaret Sitelerindeki Arkaplan Resimlerinin Tüketicilerin Satın Alma Tercihleri üzerindeki Etkisi, 2021.
 • SURİYELİ ANNELERİN GÖZÜNDEN GÖÇ OLGUSU VE DEĞİŞEN GÖÇ SÖYLEMLERİ, 2020.
 • SOSYAL MEDYANIN SPOR KÜLTÜRÜ ÜZERİNE ETKİSİ, 2020.
 • VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDE OKUYAN ÖĞRENCİLERİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN İÇGÜDÜSEL SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE BELİRLENMESİ, 2020.
 • Renklerin İndirim Algısı Etkisi Üzerine Bir Nöropazarlama Araştırması, 2020.
 • Bir spor alt kültür örneği olarak karşı lig üzerine ampirik bir inceleme, 2019.
 • Kurumsal Kimlik Oluşumunda Kültürün Etkisi: İskenderun Teknik Üniversitesi Örneği, 2019.
 • Pazarlama İletişiminde Renklerin Kullanımı: Karşılaştırmalı bir İnceleme, 2018.
 • Kadın Tüketicilerin Tüketim Davranışları Üzerine Amprik Bir Araştırma, 2018.
 • Youtube Platformunda Yayınlanan Pop Müzik Üzerine Nitel Bir Araştırma, 2018.
 • Bir iş sağlığı ve güvenliği sorunu olarak mobbing, 2015.

Academic Activities > Publications

(Other Scientific Publications) Toplam: 2

Academic Activities > Book - Book Chapter

 • Frankfurt Okulu Üzerine Kültür Odaklı Bir Değerlendirme, 2021.
 • ALDÜLCANBAZ, TURHAN SELÇUK'UN İNSAN MANZARALARI'NDAN, 2020.
 • TURHAN SELÇUK: ÇİZİN VE YAZINDA ELEŞTİREL GELENEĞİN TEMSİLCİSİ, 2020.
 • İletişime Giriş, 2020.
 • İletişim Kuramlar Yaklaşımlar, 2020.
 • Kültürel Çalışmalar: Bir Başkaldırı Öyküsü, 2020.

Academic Activities > Editörlük

 • Etkileşim, ISSN:2636-7955, 2019.
 • 6. Uluslararası İletişim Günleri Dijital Dönüşüm Sempozyumu - Tam Metin Bildiri Kitabı, ISSN:, 2019.
 • 7. Uluslararası İletişim Günleri Dijital Çağda İletişim Eğitimi Sempozyumu, ISSN:, 2020.
 • 8.Uluslararası İletişim Günleri Dijital Çağda Kriz İletişimi Sempozyumu - Bildiri Özetleri Kitabı, ISSN:, 2021.
 • 7. Uluslararası İletişim Günleri: Dijital Çağda İletişim Eğitimi Sempozyum Tam Bildiri Metinleri, ISSN:, 2021.

Academic Activities > Congress - Conference Participation

 • Psiko-Sosyal Tükenmişliğin Medyatik Tüketimi: Şiddet, 2021.
 • Pandemi ve Deprem Psikolojisi Sempozyumu, 2020.
 • 6. Uluslararası İletişim Günleri: Dijital Dönüşüm Sempozyumu, 2019.

Administrative Activities

 • Ana Bilim Başkanı / Head of Department, Yeni Medya ve İletişim, (2021 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Eğitim Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2021 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Fakülte Kalite Komisyonu Başkanı, (2021 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Merkez Yönetim Kurul Üyeliği, (2021 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Eğitim Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2021 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41 veya üzeri Öğrenci Danışmanlığı, (2021 - Devam ediyor.)
 • Yönetim / Management, Senato Üyesi, (2020 - Devam ediyor.)
 • Ü.Ü. Basılı ve Çevrimiçi Süreli Yayın Editörlüğü (Editor in Chief ), Ulusal Yayınevi Tarafından Basılan Süreli Yayında Editörlük, (2020 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Fakülte Kurulu Üyeliği, (2020 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, (2020 - Devam ediyor.)
 • Yönetim / Management, Dekan / Dean, (2019 - Devam ediyor.)
 • Kurul Başkanlığı / Head of Board, Yayın Kurulu Başkanı, (2019 - Devam ediyor.)
 • Bölüm Başkanlığı / Head of Department, Çizgi Film ve Animasyon, (2019 - 2020)
 • Ana Bilim Başkanı / Head of Department, Medya ve Kültürel Çalışmalar, (2019 - Devam ediyor.)
 • Merkez Müdürü / Head of Resarch Center, İLİMER, (2019 - 2021)
 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41 veya üzeri Öğrenci Danışmanlığı, (2018 - 2020)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Yayın Kurulu Üyeliği, (2019 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Fakülte Kalite Komisyonu Başkanı, (2019 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği, (2019 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Enstitü Kurulu Üyeliği, (2019 - Devam ediyor.)
 • Koordinatör / Coordinator, SHMYO / Fakülte / Enstitü Yaz Okulu Koordinatörlüğü, (2019 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club, ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE KULÜBÜ, (2019 - Devam ediyor.)
 • Yönetim / Management, Dekan / Dean, (2018 - 2019)
 • Ana Bilim Başkanı / Head of Department, Medya ve Kültürel Çalışmalar, (2018 - 2019)
 • Kurul Başkanlığı / Head of Board, Yayın Kurulu Başkanı, (2018 - 2019)
 • Merkez Müdürü / Head of Resarch Center, İLİMER, (2018 - 2019)
 • Merkez Müdürü / Head of Resarch Center, ŞİDAM, (2018 - 2019)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Enstitü Kurulu Üyeliği, (2018 - 2019)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Yayın Kurulu Üyeliği, (2018 - 2019)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği, (2018 - 2019)
 • Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Fakülte Kalite Komisyonu Başkanı, (2018 - 2019)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Eğitim Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2018 - 2019)
 • Koordinatör / Coordinator, SHMYO / Fakülte / Enstitü Yaz Okulu Koordinatörlüğü, (2018 - 2019)
 • Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club, ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE KULÜBÜ, (2018 - 2019)

Education and Training Activities

 • Seminer, (Master / 2019-2020 Güz)
 • İletişim Kuramları, (Master / 2019-2020 Güz)
 • Seminer, (Master / 2019-2020 Güz)
 • Seminer, (Master / 2019-2020 Güz)
 • Kültürel Çalışmaların Kuramsal Temelleri, (Master / 2019-2020 Güz)
 • İletişim Kuramları, (Undergraduate Degree / 2019-2020 Güz)
 • İletişim Kuramları, (Undergraduate Degree / 2019-2020 Güz)
 • Seminer, (Master / 2018-2019 Bahar)
 • Yeni Medya Kuramları, (Master / 2018-2019 Bahar)
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Akademik Etik, (Master / 2018-2019 Bahar)
 • Seminer, (Master / 2018-2019 Bahar)
 • Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Marka, (Master / 2018-2019 Bahar)
 • Seminer, (Master / 2018-2019 Bahar)
 • Türkiye'de Medya ve Kültür, (Master / 2018-2019 Bahar)
 • Gündelik Yaşam İncelemeleri, (Undergraduate Degree / 2018-2019 Bahar)
 • Medyanın Ekonomi Politiği, (Undergraduate Degree / 2018-2019 Bahar)
 • Medyanın Ekonomi Politiği, (Undergraduate Degree / 2018-2019 Bahar)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index