Facebook Pixel Code
Üsküdar ÜniversitesiKapat

Prof.Dr. Murat KALEMOĞLU

Tıp Fakültesi - Dekan Yardımcısı / Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Başkanı / Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı

murat.kalemogluuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222

Özgeçmiş

1987 yılında Gülhane Askeri Tıp Fakültesinden, 1988 yılında ise Gülhane Askeri Tıp Akademisinden derece ile mezun olan Murat Kalemoğlu, 1987 yılında “Temel ve İleri Yaşam Desteği Eğitici Belgesi”ne sahip olan ilk ve tek Türk bilim insanı olmaya hak kazanmıştır. Beş yüz kadar sivil ve askeri hekimin, İlk ve Acil Yardım Eğitici Eğitimlerini vermiş, bu konudaki ilk Video Eğitim Setini hazırlayarak, Kardiyopulmoner Resusitasyon Eğitimlerinin ülkemizde yaygınlaşmasında rol oynamıştır. 1988 yılında “İlk Yardım” ile ilgili tüm askeri ve sivil yönetmelik ile talimatları hazırlamış, 9 Eylül Üniversitesi Tıp dergisinde, “Serebral Resüsitasyondaki Son Gelişmeler” konulu ilk makalesini yayınlamıştır. Bu süre içerisinde, Cumhurbaşkanlığı Sağlık Kadrosunda görev yapan iki hekimden biri olarak da hizmette bulunmuştur.1988 yılında Tuzla Piyade Okulu üç aylık “Askeri Harekât Eğitimi” kursunu dönem ikincisi olarak bitirmiş, 1989 yılında İstanbul ili Doğu Garnizonu Askeri Hızır Acil Ambulans Sistemini kurmuştur. Daha sonra, 23. Piyade Tümeninde Sağlık Şube Müdürlüğü ve Sıhhiye Tabur Komutan Vekilliği görevlerini sürdürmüştür. 1994 yılında GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesinin Genel Cerrahi Kliniğinden, Genel Cerrahi Uzmanlığı unvanını alarak Konya 100 yataklı Hava Hastanesine atanmıştır. Burada, Cerrahi Bölümler Başkanlığı, Acil Servis Şefliği ve Genel Cerrahi Uzmanlığı görevlerini yürütmüştür.1997-2000 yıllarında, Sarıkamış 200 yataklı Asker Hastanesinde Baştabip Yardımcılığı, Cerrahi Bölümler Başkanlığı, Acil Servis Şefliği ve Genel Cerrahi Uzmanlığı görevlerinde bulunmuş, Sağlık Hukuku ile ilgili ilk seminerlerini burada vermeye başlamıştır. 2000 yılında GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Acil Servis Şefliğine atanmıştır.

2001 yılı Mart ayında “Askeri Tabiplerin Adli Mevzuatı” ismiyle ilk kitabını yayınlamıştır. Sağlık Hukuku konusunda yayınlanmış ilk kitap olma özelliğini taşıyan bu eserden sonra, 2002 yılında “Tükenmişlik Sendromu-Burnout” konulu makalesi de ulusal anlamda konusunda ilk yayınlanan orijinal araştırma makalesi olup pek çok sayıda atıf almıştır.Aynı yıllar, DAFYAR çerçevesi içinde İstanbul İli “Deprem Afet Hazırlık Planları” ile İstanbul İli “NBC Afet Planlarını” hazırlamış, “İstanbul Boğazında Kaza Senaryolarında Tıbbi Müdahaleler” ile “Terörist Eylemlerde Hastane Öncesi ve Süresince Tıbbi Müdahale” konularında çeşitli eğitimler vermiş, makale ve derlemeler yayınlamıştır. GATA’da Asistan Eğitimi, Stajyer Tabip Subay Eğitimi, Sağlık Hemşire ve Teknisyen Eğitimi, Yardımcı Sağlık Personeli Eğitimlerini sekiz yıl boyunca öğretim elemanı olarak sürdürmüştür. 2000 - 2008 yılları arasında GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesinde Baştabip Yardımcılığı Vekilliği, Acil Servis Şefliği, Hastane Askeri Mahkeme Başkanlığı, Bilirkişilik, çeşitli Komisyon Başkanlıkları ile Genel Cerrahi Uzmanlığı görevlerinde bulunmuştur. Kendisine çok sayıda takdirname, ödül ve şerit rozet beratı verilmiştir. Bu sürede, 200 kadar yerli-yabancı makale, araştırma, olgu sunumu sözel ve poster bildirileri ile kongre ve sempozyum gibi bilimsel etkinliklerde, ana konuşmacı, panelist ve moderatör olarak görev almıştır. SCI endeksli dergi yayınları ve kongredeki bildirilerden dolayı aldığı TÜBİTAK tarafından teşvik ödülleri ile çeşitli kongrelerde bildirilerine ödüller verilmiştir. Bu sürede, “Seyyar Cerrahi Hastaneler” ve “Afetler” konulu iki kitap daha yazmış ve yayınlamıştır. Ayrıca “Afet Tıbbı”, “Travma ve Acil Cerrahi” kitaplarında bölüm yazarlığı yapmıştır. Ulusal ve uluslararası tıp derneklerinde çeşitli görev ve üyeliklerini de sürdürmüş, Ulusal Afet Tıbbı Dergisi ile Dünya Afet Tıbbı Dergisi Yayın Kurullarında görev almıştır. Pek çok yerli-yabancı dergide, yayın hakemliği görevlerini yerine getirmiştir.

Avrupa Acil Cerrahi ve Travma Derneği”nin kurucu üyesi olup, derneğin Afet Tıbbı ve Askeri Tıp Komisyonlarında Türkiye Temsilcisi olarak dört yıllık süre ile görev yapmıştır. Afet Tıbbı, Acil Tıbbı, Acil Cerrahi, Genel Cerrahi, Sağlık Hukuku, Travma, Sağlık Yönetimi ve Kalite-Akreditasyon konularında otuzun üzerinde ulusal ve uluslararası kurslara katılarak sertifikalar almıştır. 2002 yılında Uluslararası Cerrahi Bilimler Enstitüsünden “Travmalı hastalara İleri Düzeyde Yaklaşım” eğitimini almıştır. 2004 ve 2006 yıllarında Amerikan Kara ve Hava Kuvvetlerince verilen, “Afetlerde Yönetim ve Liderlik Eğitimi” ve “Travma ve Cerrahi Tazeleme Eğitimleri”ni almıştır. 2008 yılında Türk Silahlı Kuvvetlerinden kendi isteğiyle Kıdemli Albay rütbesi ve “Kadrosuzluk” hakkıyla emekli olmuştur. İlk olarak Hospitalium Çamlıca Hastanesinde, 2010 yılı itibariyle de Özel Lifemed Tıp Merkezinde, Genel Müdürlük, Baştabiplik, Kalite-Akreditasyon Temsilciliği ve Genel Cerrahi Poliklinik Sorumluluğu görevlerini yedi yıl kadar yürütmüştür. Bu esnada, Kalite- Akreditasyon Sistemi, SGK Mevzuatı, Sağlık Mevzuatı, Sağlık Yönetimi ve Meme Cerrahisi ile ilgili pek çok bilimsel etkinlikte bulunmuştur. İnternette konuları ile ilgili yaptığı video çekim ve makaleleri mevcuttur. 2008 yılında ayrıca bir yıl kadar DEM İlaç’ta YKB Medikal Danışmanı olarak hizmet vermiş, Ethylex adlı bağımlılık ilacının ruhsat çıkarma sürecine katılmış ve ilaç mümessillerinin tıbbi eğitimlerini koordine etmiştir. 2010 yılında Ankara Tıp Fakültesinde girdiği sınavda Genel Cerrahi Doçentliğini almıştır.

2016 yılında, Genel Cerrahi Profesörü olmuştur. 2016-2017 yılları arasında Kızıltoprak Florence Nightingale ve Hisar Intercontinental Hastanesinde Genel Cerrahi Uzmanlığı ve Acil Servis Koordinatörlüğü görevlerinde bulunmuş, 2013 yılında İşyeri Hekimliği, 2017 yılında, Bilirkişilik Eğitimlerini almıştır. 2015-2018 yılları arasında, Travma Cerrahisi konulu kitapta bölüm yazarlığı, ulusal ve uluslararası makale-derlemeler, kongre bilimsel kurul üyelikleri yapmış, ana konuşmacı, moderatör ve oturum başkanı olarak çok çeşitli bilimsel etkinliklerde bulunmuştur. 2019 yılında basılan “Harekât Alanında Tıbbi Müdahaleler” başlıklı kitapta “T3C- Taktik Muhabere Alanında İlk Yardım” konulu bölümü yazmıştır.H indeks puanı 10 dur. 200 ü aşkın bilimsel makale, derleme, olgu sunumu, kitap ve bildirileri olan Kalemoğlu’nun 500 e yakın atıfı bulunmaktadır.2015 yılından itibaren Üsküdar Üniversitesinde kadrolu öğretim üyesi olarak ders vermekte ve Tıp Fakültesi Dekan Yardımcılığı ile Cerrahi Bölümler Başkanlığı görevlerini yürütmektedir. İngilizce ve Norveçce bilmektedir.1962 Doğumlu Prof. Dr. Murat Kalemoğlu, evli ve iki çocuk babasıdır.