Prof.Dr. Murat KALEMOĞLU

Tıp Fakültesi - Dekan Yardımcısı / Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Başkanı / Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı

murat.kalemogluuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 4105

ORCID ID: 0000-0003-3948-1553

Citation : 443 | h-index : 12 | i10-index : 12


Kısa Özgeçmiş

1987 yılında Gülhane Askeri Tıp Fakültesinden, 1988 yılında ise Gülhane Askeri Tıp Akademisinden derece ile mezun olan Murat Kalemoğlu, 1987 yılında “Temel ve İleri Yaşam Desteği Eğitici Belgesi”ne sahip olan ilk ve tek Türk bilim insanı olmaya hak kazanmıştır. Beş yüz kadar sivil ve askeri hekimin, İlk ve Acil Yardım Eğitici Eğitimlerini vermiş, bu konudaki ilk Video Eğitim Setini hazırlayarak, Kardiyopulmoner Resusitasyon Eğitimlerinin ülkemizde yaygınlaşmasında rol oynamıştır. 1988 yılında “İlk Yardım” ile ilgili tüm askeri ve sivil yönetmelik ile talimatları hazırlamış, 9 Eylül Üniversitesi Tıp dergisinde, “Serebral Resüsitasyondaki Son Gelişmeler” konulu ilk makalesini yayınlamıştır. Bu süre içerisinde, Cumhurbaşkanlığı Sağlık Kadrosunda görev yapan iki hekimden biri olarak da hizmette bulunmuştur.1988 yılında Tuzla Piyade Okulu üç aylık “Askeri Harekât Eğitimi” kursunu dönem ikincisi olarak bitirmiş, 1989 yılında İstanbul ili Doğu Garnizonu Askeri Hızır Acil Ambulans Sistemini kurmuştur. Daha sonra, 23. Piyade Tümeninde Sağlık Şube Müdürlüğü ve Sıhhiye Tabur Komutan Vekilliği görevlerini sürdürmüştür. 1994 yılında GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesinin Genel Cerrahi Kliniğinden, Genel Cerrahi Uzmanlığı unvanını alarak Konya 100 yataklı Hava Hastanesine atanmıştır. Burada, Cerrahi Bölümler Başkanlığı, Acil Servis Şefliği ve Genel Cerrahi Uzmanlığı görevlerini yürütmüştür.1997-2000 yıllarında, Sarıkamış 200 yataklı Asker Hastanesinde Baştabip Yardımcılığı, Cerrahi Bölümler Başkanlığı, Acil Servis Şefliği ve Genel Cerrahi Uzmanlığı görevlerinde bulunmuş, Sağlık Hukuku ile ilgili ilk seminerlerini burada vermeye başlamıştır. 2000 yılında GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Acil Servis Şefliğine atanmıştır.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(ISI Web of Science Core Collection *) Toplam: 24

Hemoptysis and breath-holding diving

MILITARY MEDICINE (2006)

Elderly trauma inpatients in New York State: 1994-1998

JOURNAL OF TRAUMA-INJURY INFECTION AND CRITICAL CARE (2006)

Breast schwannoma

Breast Journal (2006)

Breast schwannoma

BREAST JOURNAL (2006)

Elderly trauma inpatients in New York State: 1994-1998

JOURNAL OF TRAUMA-INJURY INFECTION AND CRITICAL CARE (2005)

Results of pars plana vitrectomy in closed-globe injuries

OPHTHALMIC SURGERY LASERS IMAGING (2005)

Results of pars plana vitrectomy in closed-globe injuries

OPHTHALMIC SURGERY LASERS & IMAGING (2004)

Surgical treatment of ano-rectal gunshot injuries caused by low-velocity bullets.

Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi-Turkish Journal of Trauma Emergency Surgery (2004)

[Earthquake and triage].

Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi-Turkish Journal of Trauma Emergency Surgery (2002)

[Evaluation of stress factors and burnout in the emergency department staff].

Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi-Turkish Journal of Trauma Emergency Surgery (2002)

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 47

If I get trapped under debris after an earthquake, what should I do while waiting for help?” ,

Balkan Military Medical Review (2008)

İlk yardım servisine meninks irritasyon bulguları ile başvuran ve lomber ponksiyon uygulanan elli dört erişkin olgunun irdelenmesi

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi (2007)

Topikal hemostatik ajanların travmalı olgularda güncel kullanım esasları

Türkiye Acil Tıp Dergisi (2007)

Acil Servise başvuran Travmatik İş Kazalarının İncelenmesi

Nobel Medicus (2006)

Burnout syndrome at the emergency service

Scandinavian Journal of Trauma Resuscitation Emergency Medicine (2006)

The Evaluation Of Traumatize Open Wound Culture

Scandinavian Journal of Trauma Resuscitation Emergency Medicine (2006)

The Gunshot Injuries in Emergency Surgery” ,

Balkan Military Medical Review (2006)

Post travmatik superior sagital sinüs trombozu

Göztepe Tıp Dergisi (2006)

Appendiks Karsinoid Tümörü

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi (2005)

Sinüs Pilonidalisin Cerrahi Tedavisinde Üç Yöntemin Karşılaştırılması”,

Çağdaş Cerrahi Dergisi (2005)

Primer Meme Angiosarkomu

Nobel Medicus (2005)

Increasing Elderly Population Admitting To Trauma Centre

Scandinavian Journal of Trauma Resuscitation Emergency Medicine (2005)

Medical Management Of Bomb-Blast Scenes In The Emergency Department

The Internet Journal of Rescue and Disaster Medicine (2005)

Analysis of an Emergency Department Experience’’,

The Internet Journal of Rescue and Disaster Medicine (2005)

Travma Organizasyonu

Türkiye Acil Tıp Dergisi (2004)

Acil Servis ve Hipoglisemi’’

Goztepe Tip Dergisi (2004)

Akut İnmeli Olgularda Acil Müdahaleyi Etkileyen Faktörlerin İrdelenmesi

Türkiye Acil Tıp Dergisi (2004)

Dissection of the Thoracic Aorta in a Patient with Autosomal Dominant Polycystic Kidney Disease’

Hong Kong Journal of Nephrology (2004)

Acil Departmanlar Nasıl Dizayn Edilmelidir

Türkiye Tıp Dergisi (2003)

Kimyasal Silahlarla Yaralanmalarda Dekontaminasyon Ve Tedavi

Turkiye Acil Tıp Dergisi (2003)

Morbid Obezite

SENDROM Aktuel Tıp Dergisi (2003)

Frontal sinüzit komplikasyonuna bağlı oluşan orbital sellülit ve subdural ampiyem

Göztepe Tıp Dergisi (2003)

Deprem ve Triaj

Ulusal Travma Dergisi (2002)

İntoksikasyon Olgularına Acil Yaklaşım

Sendrom Aktuel Tıp Dergisi (2002)

Acil Serviste Deprem Planlaması

SENDROM Aktuel Tıp Dergisi (2002)

Hipertansif Aciller

SENDROM Aktuel Tıp Dergisi (2002)

Acil Serviste Enfeksiyon Hastalıklarının Tedavi

SENDROM Aktuel Tıp Dergisi (2002)

Atipik Semptomlarla Acil Servise Başvuran Miyokard Enfarktüslü Olgularımız

Türkiye Acil Tıp Dergisi (2002)

Asemptomatik Miyokard Enfarktüsü

Sendrom Aktuel Tıp Dergisi (2002)

Rabdomyoliz

Sendrom Aktuel Tıp Dergisi (2002)

Deprem ve Asinetobakter İnfeksiyonu

Goztepe Tip Dergisi (2002)

Deprem ve Hasta Profili

Goztepe Tip Dergisi (2002)

Aort Diseksiyonu ve Aortik Anevrizma Rüptürü

Haydarpaşa Kardioloji ve Kardiovasküler Cerrahi Bülteni (2002)

Hipertansif Acil Olgularımızın Analizi

Haydarpaşa Kardioloji ve Kardiovasküler Cerrahi Bülteni (2002)

GATA Haydarpaşa Eğitim hastanesi ilk yardım servisine başvuran açık yaralanma olgularının yara kültür sonuçlarının irdelenmesi

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi (2002)

Atipik semptomlarla acil servise başvuran miyokard infarktüsü olgularımız

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi (2002)

Sinus Pilonidalisde cerrahi ve konservatif tedavi

Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi (2001)

Mekanik obstrüksiyon nedeniyle yapılan kolorektal oparesyonlarda morbidite ve mortaliteye etkili faktörler”,

Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi (2001)

Serebral Resüsitasyonda Son Görüşler

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi (1988)

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 • Travma Cerrahisinde Profilaktik Stratejiler, 2018.
 • ACİL CERRAHİ, 2009.
 • AFET ve AFET YÖNETİMİ, 2005.
 • SEFERDE ve OLAĞANÜSTÜ ŞARTLARDA SEYYAR CERRAHİ HASTANELER, 2004.
 • ASKERİ TABİPLERİN ADLİ MEVZUATI, 2001.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 • International Congress of Future Medical Pioneers-ICOFMEP 2021, 2021.
 • Marmara Depremi Deneyimleri Konferansı, 2020.
 • Hocali Katliaminin 28 yili, 2020.
 • Karabağ Sorunu, 2020.
 • Hocali Katliaminin 28 yili Atatirk Kultur Merkezi, 2020.
 • 10’uncu Deniz Harekât Tıbbı Konferansı (HTK’19), 2019.
 • 25 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı, 2019.
 • 54 Avrupa Cerrahi Araştırmalar Kongresi (ESSR 2019), 2019.
 • 54 Avrupa Cerrahi Araştırmalar Kongresi (ESSR 2019), 2019.
 • 54 Avrupa Cerrahi Araştırmalar Kongresi (ESSR 2019), 2019.
 • Deniz Harekât Tıbbı Konferansı 2018 (HTK 2018), 2018.
 • 15 Ulusal Cerrahi Hemşirelik Kongresi, 2018.
 • 18 Ulusal Cerrahi Kongresi, 2018.
 • 11 Ulusal Acil Cerrahi ve Travma Kongresi, 2017.
 • Uluslararası Acil Tıp ve Afet Kongresi, 2016.

İdari Faaliyetler

 • Kurul Üyeliği / Board Member, Diğer Fakültelerde Kurul Üyeliği, (2021 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Başarı Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2019 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 21-30 Öğrenci Danışmanlığı, (2020 - Devam ediyor.)
 • Dekan Yardımcısı / Vice Dean, Tıp Fakültesi, (2019 - Devam ediyor.)
 • Bölüm Başkanlığı / Head of Department, Cerrahi Tıp Bilimleri, (2019 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Eğitim Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2019 - Devam ediyor.)
 • Koordinatör / Coordinator, Erasmus Koordinatörlüğü (Enstitü / Fakülte / MYO), (2019 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Etkinlik Komisyonu, (2019 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Fakülte Disiplin Komisyonu, (2019 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Mezuniyet Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2019 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Kalite Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2019 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 1-10 Öğrenci Danışmanlığı, (2019 - 2020)
 • Dekan Yardımcısı / Vice Dean, Sağlık Bilimleri Fakültesi, (2018 - 2019)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Fakülte Kurulu Üyeliği, (2018 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Fakülte Kalite Komisyonu Başkanı, (2018 - 2019)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, (2018 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Eğitim Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2018 - 2019)

Ödüller

 • Turk Azerbaycan Iliskilerine Yaptigi calismalardan dolayi Katkida Bulunuldugu icin, (Kafkas Media), 2020.
 • Non Urgent Patients in an Emergency Medical Services calismasi nedeniyle, (TUBITAK), 2005.
 • Bildiri ucunculuk odulu, (Kongre Organizasyon Komitesi), 2004.

Bilimsel Üyelikler

 • Dernegin etkin bir uyesiyim ve dernek adina bir sure Avrupa Acil Cerrahi ve Travma Derneginde Turkiye Temsilciligi gorevini de yuruttum. 2019
 • Dernek Kurucu Uyesiyim. Askeri Tip Komisyonu uyesiyim. 2019
 • Dernek Uyesiyim 2019
 • Dernek Uyesiyim 2019
 • Avrupa Acil Cerrahi ve Travma Dernegi 2005
 • Turk Cerrahi Dernegi 2002
 • Istanbul Acil Cerrahi Dernegi 2002
 • Ulusal Acil Cerrahi ve Travma Dernegi 2002

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 • Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Afet ve Kriz Yönetimi, (Doktora / 2019-2020 Güz)
 • Acil Sağlık Hizmetleri I, (onlisans / 2019-2020 Güz)
 • Acil Sağlık Hizmetleri I, (onlisans / 2019-2020 Güz)
 • Sağlıkta Araştırma Yöntemleri ve Epidemiyoloji, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Sağlığın Değerlendirilmesi, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Cerrahi Bilimler, (Lisans / 2018-2019 Bahar)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index