Facebook Pixel Code
Üsküdar ÜniversitesiKapat

Prof.Dr. Murat KALEMOĞLU

Tıp Fakültesi - Dekan Yardımcısı / Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Başkanı / Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı

murat.kalemogluuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 4105

ORCID ID: 0000-0003-3948-1553

Citation : 379 | h-index : 10 | i10-index : 11

Kısa Özgeçmiş

YÖK Formatlı CV

1987 yılında Gülhane Askeri Tıp Fakültesinden, 1988 yılında ise Gülhane Askeri Tıp Akademisinden derece ile mezun olan Murat Kalemoğlu, 1987 yılında “Temel ve İleri Yaşam Desteği Eğitici Belgesi”ne sahip olan ilk ve tek Türk bilim insanı olmaya hak kazanmıştır. Beş yüz kadar sivil ve askeri hekimin, İlk ve Acil Yardım Eğitici Eğitimlerini vermiş, bu konudaki ilk Video Eğitim Setini hazırlayarak, Kardiyopulmoner Resusitasyon Eğitimlerinin ülkemizde yaygınlaşmasında rol oynamıştır. 1988 yılında “İlk Yardım” ile ilgili tüm askeri ve sivil yönetmelik ile talimatları hazırlamış, 9 Eylül Üniversitesi Tıp dergisinde, “Serebral Resüsitasyondaki Son Gelişmeler” konulu ilk makalesini yayınlamıştır. Bu süre içerisinde, Cumhurbaşkanlığı Sağlık Kadrosunda görev yapan iki hekimden biri olarak da hizmette bulunmuştur.1988 yılında Tuzla Piyade Okulu üç aylık “Askeri Harekât Eğitimi” kursunu dönem ikincisi olarak bitirmiş, 1989 yılında İstanbul ili Doğu Garnizonu Askeri Hızır Acil Ambulans Sistemini kurmuştur. Daha sonra, 23. Piyade Tümeninde Sağlık Şube Müdürlüğü ve Sıhhiye Tabur Komutan Vekilliği görevlerini sürdürmüştür. 1994 yılında GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesinin Genel Cerrahi Kliniğinden, Genel Cerrahi Uzmanlığı unvanını alarak Konya 100 yataklı Hava Hastanesine atanmıştır. Burada, Cerrahi Bölümler Başkanlığı, Acil Servis Şefliği ve Genel Cerrahi Uzmanlığı görevlerini yürütmüştür.1997-2000 yıllarında, Sarıkamış 200 yataklı Asker Hastanesinde Baştabip Yardımcılığı, Cerrahi Bölümler Başkanlığı, Acil Servis Şefliği ve Genel Cerrahi Uzmanlığı görevlerinde bulunmuş, Sağlık Hukuku ile ilgili ilk seminerlerini burada vermeye başlamıştır. 2000 yılında GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Acil Servis Şefliğine atanmıştır.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar


Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(ISI Web of Science Core Collection *)

Toplam: 3
THE DEONTOLOGICAL, JUDICIAL AND CRIMINAL RESPONSIBILITY OF THE MEDICAL DOCTORS

(2017)

NOBEL MEDICUS
Missed injuries in military patients with major trauma: Original study

(2006)

MILITARY MEDICINE
Hemoptysis and breath-holding diving

(2006)

MILITARY MEDICINE

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar)

Toplam: 5
Brushing Method In The Surgical Treatment Of Pilonidal Sinus

(2016)

Surgical Chronicals
Appendiks Karsinoid Tümörü

(2005)

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
İntoksikasyon Olgularına Acil Yaklaşım

(2002)

Sendrom Aktuel Tıp Dergisi
Acil Serviste Deprem Planlaması

(2002)

SENDROM Aktuel Tıp Dergisi
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Acil Servisinin Tıbbi Veri Dökümü ve Hasta Karakteristiği’

(2002)

Acil Tıp Dergisi

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü


Kitap Adı Yıl
Travma Cerrahinde Profilaktik Stratejiler 2018

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım


Toplam: 10
Kongre - Konferans Adı Kongre Tarihi
10’uncu Deniz Harekât Tıbbı Konferansı (HTK’19) 12 / 2019
25 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı 12 / 2019
54 Avrupa Cerrahi Araştırmalar Kongresi (ESSR 2019) 03 / 2019
54 Avrupa Cerrahi Araştırmalar Kongresi (ESSR 2019) 03 / 2019
54 Avrupa Cerrahi Araştırmalar Kongresi (ESSR 2019) 03 / 2019
Deniz Harekât Tıbbı Konferansı 2018 (HTK 2018) 11 / 2018
15 Ulusal Cerrahi Hemşirelik Kongresi 04 / 2018
18 Ulusal Cerrahi Kongresi 04 / 2018
11 Ulusal Acil Cerrahi ve Travma Kongresi 04 / 2017
Uluslararası Acil Tıp ve Afet Kongresi 05 / 2016

İdari Faaliyetler


İdari Görev Kategorisi İdari Görev Yıl
Dekan Yardımcısı Tıp Fakültesi 2020
Bölüm Başkanlığı Cerrahi Tıp Bilimleri 2020
Koordinatör Erasmus Koordinatörlüğü (Enstitü / Fakülte / MYO) 2020
Komisyon Başkanlığı Başarı Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO) 2020
Komisyon Başkanlığı Eğitim Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO) 2020
Kurul Üyeliği Fakülte Kurulu Üyeliği 2020
Kurul Üyeliği Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği 2020
Komisyon Üyesi Fakülte Etkinlik Komisyonu 2020
Komisyon Üyesi Fakülte Disiplin Komisyonu 2020
Komisyon Üyesi Kalite Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) 2020
Komisyon Üyesi Mezuniyet Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) 2020
Öğrenci Danışmanlığı 1-10 Öğrenci Danışmanlığı 2020
Dekan Yardımcısı Tıp Fakültesi 2019
Bölüm Başkanlığı Cerrahi Tıp Bilimleri 2019
Kurul Üyeliği Fakülte Kurulu Üyeliği 2019
Komisyon Başkanlığı Başarı Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO) 2019
Koordinatör Erasmus Koordinatörlüğü (Enstitü / Fakülte / MYO) 2019
Komisyon Başkanlığı Eğitim Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO) 2019
Kurul Üyeliği Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği 2019
Komisyon Üyesi Mezuniyet Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) 2019
Komisyon Üyesi Fakülte Disiplin Komisyonu 2019
Komisyon Üyesi Kalite Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) 2019
Komisyon Üyesi Fakülte Etkinlik Komisyonu 2019
Öğrenci Danışmanlığı 1-10 Öğrenci Danışmanlığı 2019
Dekan Yardımcısı Sağlık Bilimleri Fakültesi 2018
Kurul Üyeliği Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği 2018
Kurul Üyeliği Fakülte Kurulu Üyeliği 2018
Komisyon Başkanlığı Fakülte Kalite Komisyonu Başkanı 2018
Komisyon Üyesi Eğitim Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) 2018

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri


Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Dersin Türü
2017-2018 Bahar Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri Lisans
2017-2018 Bahar Odyologlar İçin Temel Tıbbi Biyolojik Bilimler II Lisans
2017-2018 Bahar Ergoterapide Araştrırma Yöntemleri Lisans
2018-2019 Güz Sağlık Turizmi Lisans
2018-2019 Güz Sağlıkta Araştırma Yöntemleri ve Epidemiyoloji Lisans
2018-2019 Güz Sağlıkta Araştırma Yöntemleri ve Epidemiyoloji Lisans
2018-2019 Güz Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri Lisans

Ödüller & Üyelikler


Ulusal Acil Cerrahi ve Travma Dernegi

Dernegin etkin bir uyesiyim ve dernek adina bir sure Avrupa Acil Cerrahi ve Travma Derneginde Turkiye Temsilciligi gorevini de yuruttum.

Avrupa Acil Cerrahi Ve Travma Dernegi

Dernek Kurucu Uyesiyim. Askeri Tip Komisyonu uyesiyim.

Ulusal Cerrahi Dernegi

Dernek Uyesiyim

Istanbul Cerrahi Dernegi

Dernek Uyesiyim

Avrupa Acil Cerrahi ve Travma Dernegi

Turk Cerrahi Dernegi

Istanbul Acil Cerrahi Dernegi

Ulusal Acil Cerrahi ve Travma Dernegi

* ISI Web of Science Core Collection

  • Science Citation Index
  • Arts & Humanities Citation Index
  • Science Citation Index Expanded
  • Social Sciences Citation Index
  • Emerging Sources Citation Index