Prof.Dr. Murat KALEMOĞLU

Tıp Fakültesi - Dekan Yardımcısı / Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Başkanı / Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı

murat.kalemogluuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 3032

Kısa Özgeçmiş

1987 yılında Gülhane Askeri Tıp Fakültesinden, 1988 yılında ise Gülhane Askeri Tıp Akademisinden derece ile mezun olan Murat Kalemoğlu, 1987 yılında “Temel ve İleri Yaşam Desteği Eğitici Belgesi”ne sahip olan ilk ve tek Türk bilim insanı olmaya hak kazanmıştır. Beş yüz kadar sivil ve askeri hekimin, İlk ve Acil Yardım Eğitici Eğitimlerini vermiş, bu konudaki ilk Video Eğitim Setini hazırlayarak, Kardiyopulmoner Resusitasyon Eğitimlerinin ülkemizde yaygınlaşmasında rol oynamıştır. 1988 yılında “İlk Yardım” ile ilgili tüm askeri ve sivil yönetmelik ile talimatları hazırlamış, 9 Eylül Üniversitesi Tıp dergisinde, “Serebral Resüsitasyondaki Son Gelişmeler” konulu ilk makalesini yayınlamıştır. Bu süre içerisinde, Cumhurbaşkanlığı Sağlık Kadrosunda görev yapan iki hekimden biri olarak da hizmette bulunmuştur.1988 yılında Tuzla Piyade Okulu üç aylık “Askeri Harekât Eğitimi” kursunu dönem ikincisi olarak bitirmiş, 1989 yılında İstanbul ili Doğu Garnizonu Askeri Hızır Acil Ambulans Sistemini kurmuştur. Daha sonra, 23. Piyade Tümeninde Sağlık Şube Müdürlüğü ve Sıhhiye Tabur Komutan Vekilliği görevlerini sürdürmüştür. 1994 yılında GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesinin Genel Cerrahi Kliniğinden, Genel Cerrahi Uzmanlığı unvanını alarak Konya 100 yataklı Hava Hastanesine atanmıştır. Burada, Cerrahi Bölümler Başkanlığı, Acil Servis Şefliği ve Genel Cerrahi Uzmanlığı görevlerini yürütmüştür.1997-2000 yıllarında, Sarıkamış 200 yataklı Asker Hastanesinde Baştabip Yardımcılığı, Cerrahi Bölümler Başkanlığı, Acil Servis Şefliği ve Genel Cerrahi Uzmanlığı görevlerinde bulunmuş, Sağlık Hukuku ile ilgili ilk seminerlerini burada vermeye başlamıştır. 2000 yılında GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Acil Servis Şefliğine atanmıştır.

Devamı