Prof.Dr. Murat KALEMOĞLU

Tıp Fakültesi - Dekan Yardımcısı / Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Başkanı / Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı

murat.kalemogluuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 4105

ORCID ID: 0000-0003-3948-1553

Citation : 390 | h-index : 10 | i10-index : 10


Kısa Özgeçmiş

1987 yılında Gülhane Askeri Tıp Fakültesinden, 1988 yılında ise Gülhane Askeri Tıp Akademisinden derece ile mezun olan Murat Kalemoğlu, 1987 yılında “Temel ve İleri Yaşam Desteği Eğitici Belgesi”ne sahip olan ilk ve tek Türk bilim insanı olmaya hak kazanmıştır. Beş yüz kadar sivil ve askeri hekimin, İlk ve Acil Yardım Eğitici Eğitimlerini vermiş, bu konudaki ilk Video Eğitim Setini hazırlayarak, Kardiyopulmoner Resusitasyon Eğitimlerinin ülkemizde yaygınlaşmasında rol oynamıştır. 1988 yılında “İlk Yardım” ile ilgili tüm askeri ve sivil yönetmelik ile talimatları hazırlamış, 9 Eylül Üniversitesi Tıp dergisinde, “Serebral Resüsitasyondaki Son Gelişmeler” konulu ilk makalesini yayınlamıştır. Bu süre içerisinde, Cumhurbaşkanlığı Sağlık Kadrosunda görev yapan iki hekimden biri olarak da hizmette bulunmuştur.1988 yılında Tuzla Piyade Okulu üç aylık “Askeri Harekât Eğitimi” kursunu dönem ikincisi olarak bitirmiş, 1989 yılında İstanbul ili Doğu Garnizonu Askeri Hızır Acil Ambulans Sistemini kurmuştur. Daha sonra, 23. Piyade Tümeninde Sağlık Şube Müdürlüğü ve Sıhhiye Tabur Komutan Vekilliği görevlerini sürdürmüştür. 1994 yılında GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesinin Genel Cerrahi Kliniğinden, Genel Cerrahi Uzmanlığı unvanını alarak Konya 100 yataklı Hava Hastanesine atanmıştır. Burada, Cerrahi Bölümler Başkanlığı, Acil Servis Şefliği ve Genel Cerrahi Uzmanlığı görevlerini yürütmüştür.1997-2000 yıllarında, Sarıkamış 200 yataklı Asker Hastanesinde Baştabip Yardımcılığı, Cerrahi Bölümler Başkanlığı, Acil Servis Şefliği ve Genel Cerrahi Uzmanlığı görevlerinde bulunmuş, Sağlık Hukuku ile ilgili ilk seminerlerini burada vermeye başlamıştır. 2000 yılında GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Acil Servis Şefliğine atanmıştır.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(ISI Web of Science Core Collection *) Toplam: 11

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 47

If I get trapped under debris after an earthquake, what should I do while waiting for help?” ,

Balkan Military Medical Review (2008)

İlk yardım servisine meninks irritasyon bulguları ile başvuran ve lomber ponksiyon uygulanan elli dört erişkin olgunun irdelenmesi

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi (2007)

Topikal hemostatik ajanların travmalı olgularda güncel kullanım esasları

Türkiye Acil Tıp Dergisi (2007)

Acil Servise başvuran Travmatik İş Kazalarının İncelenmesi

Nobel Medicus (2006)

Burnout syndrome at the emergency service

Scandinavian Journal of Trauma Resuscitation Emergency Medicine (2006)

The Evaluation Of Traumatize Open Wound Culture

Scandinavian Journal of Trauma Resuscitation Emergency Medicine (2006)

The Gunshot Injuries in Emergency Surgery” ,

Balkan Military Medical Review (2006)

Post travmatik superior sagital sinüs trombozu

Göztepe Tıp Dergisi (2006)

Appendiks Karsinoid Tümörü

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi (2005)

Sinüs Pilonidalisin Cerrahi Tedavisinde Üç Yöntemin Karşılaştırılması”,

Çağdaş Cerrahi Dergisi (2005)

Primer Meme Angiosarkomu

Nobel Medicus (2005)

Increasing Elderly Population Admitting To Trauma Centre

Scandinavian Journal of Trauma Resuscitation Emergency Medicine (2005)

Medical Management Of Bomb-Blast Scenes In The Emergency Department

The Internet Journal of Rescue and Disaster Medicine (2005)

Analysis of an Emergency Department Experience’’,

The Internet Journal of Rescue and Disaster Medicine (2005)

Travma Organizasyonu

Türkiye Acil Tıp Dergisi (2004)

Acil Servis ve Hipoglisemi’’

Goztepe Tip Dergisi (2004)

Akut İnmeli Olgularda Acil Müdahaleyi Etkileyen Faktörlerin İrdelenmesi

Türkiye Acil Tıp Dergisi (2004)

Dissection of the Thoracic Aorta in a Patient with Autosomal Dominant Polycystic Kidney Disease’

Hong Kong Journal of Nephrology (2004)

Acil Departmanlar Nasıl Dizayn Edilmelidir

Türkiye Tıp Dergisi (2003)

Kimyasal Silahlarla Yaralanmalarda Dekontaminasyon Ve Tedavi

Turkiye Acil Tıp Dergisi (2003)

Morbid Obezite

SENDROM Aktuel Tıp Dergisi (2003)

Frontal sinüzit komplikasyonuna bağlı oluşan orbital sellülit ve subdural ampiyem

Göztepe Tıp Dergisi (2003)

Deprem ve Triaj

Ulusal Travma Dergisi (2002)

İntoksikasyon Olgularına Acil Yaklaşım

Sendrom Aktuel Tıp Dergisi (2002)

Acil Serviste Deprem Planlaması

SENDROM Aktuel Tıp Dergisi (2002)

Hipertansif Aciller

SENDROM Aktuel Tıp Dergisi (2002)

Acil Serviste Enfeksiyon Hastalıklarının Tedavi

SENDROM Aktuel Tıp Dergisi (2002)

Atipik Semptomlarla Acil Servise Başvuran Miyokard Enfarktüslü Olgularımız

Türkiye Acil Tıp Dergisi (2002)

Asemptomatik Miyokard Enfarktüsü

Sendrom Aktuel Tıp Dergisi (2002)

Rabdomyoliz

Sendrom Aktuel Tıp Dergisi (2002)

Deprem ve Asinetobakter İnfeksiyonu

Goztepe Tip Dergisi (2002)

Deprem ve Hasta Profili

Goztepe Tip Dergisi (2002)

Aort Diseksiyonu ve Aortik Anevrizma Rüptürü

Haydarpaşa Kardioloji ve Kardiovasküler Cerrahi Bülteni (2002)

Hipertansif Acil Olgularımızın Analizi

Haydarpaşa Kardioloji ve Kardiovasküler Cerrahi Bülteni (2002)

GATA Haydarpaşa Eğitim hastanesi ilk yardım servisine başvuran açık yaralanma olgularının yara kültür sonuçlarının irdelenmesi

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi (2002)

Atipik semptomlarla acil servise başvuran miyokard infarktüsü olgularımız

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi (2002)

Sinus Pilonidalisde cerrahi ve konservatif tedavi

Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi (2001)

Mekanik obstrüksiyon nedeniyle yapılan kolorektal oparesyonlarda morbidite ve mortaliteye etkili faktörler”,

Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi (2001)

Serebral Resüsitasyonda Son Görüşler

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi (1988)

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 • Travma Cerrahisinde Profilaktik Stratejiler, 2018.
 • ACİL CERRAHİ, 2009.
 • AFET ve AFET YÖNETİMİ, 2005.
 • SEFERDE ve OLAĞANÜSTÜ ŞARTLARDA SEYYAR CERRAHİ HASTANELER, 2004.
 • ASKERİ TABİPLERİN ADLİ MEVZUATI, 2001.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 • Hocali Katliaminin 28 yili, 2020.
 • Azerbaycan Devlet Pedogoji Üniversitesi, 2020.
 • Karabağ Sorunu, 2020.
 • Hocali Katliaminin 28 yili Atatirk Kultur Merkezi, 2020.
 • 10’uncu Deniz Harekât Tıbbı Konferansı (HTK’19), 2019.
 • 25 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı, 2019.
 • 54 Avrupa Cerrahi Araştırmalar Kongresi (ESSR 2019), 2019.
 • 54 Avrupa Cerrahi Araştırmalar Kongresi (ESSR 2019), 2019.
 • 54 Avrupa Cerrahi Araştırmalar Kongresi (ESSR 2019), 2019.
 • Deniz Harekât Tıbbı Konferansı 2018 (HTK 2018), 2018.
 • 15 Ulusal Cerrahi Hemşirelik Kongresi, 2018.
 • 18 Ulusal Cerrahi Kongresi, 2018.
 • 11 Ulusal Acil Cerrahi ve Travma Kongresi, 2017.
 • Uluslararası Acil Tıp ve Afet Kongresi, 2016.

İdari Faaliyetler

 • Komisyon Başkanlığı, Başarı Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO) 2020.
 • Dekan Yardımcısı, Tıp Fakültesi 2020.
 • Bölüm Başkanlığı, Cerrahi Tıp Bilimleri 2020.
 • Koordinatör, Erasmus Koordinatörlüğü (Enstitü / Fakülte / MYO) 2020.
 • Komisyon Başkanlığı, Eğitim Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO) 2020.
 • Komisyon Üyesi, Fakülte Etkinlik Komisyonu 2020.
 • Komisyon Üyesi, Kalite Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) 2020.
 • Komisyon Üyesi, Fakülte Disiplin Komisyonu 2020.
 • Komisyon Üyesi, Mezuniyet Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) 2020.
 • Öğrenci Danışmanlığı, 1-10 Öğrenci Danışmanlığı 2020.
 • Dekan Yardımcısı, Sağlık Bilimleri Fakültesi 2020.
 • Kurul Üyeliği, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği 2020.
 • Komisyon Başkanlığı, Fakülte Kalite Komisyonu Başkanı 2020.
 • Kurul Üyeliği, Fakülte Kurulu Üyeliği 2020.
 • Komisyon Üyesi, Eğitim Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) 2020.

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 • Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri, (lisans) Güz.
 • Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri, (lisans) Güz.
 • Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri, (lisans) Güz.
 • Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri, (lisans) Güz.
 • Afet ve Kriz Yönetimi, (doktora) Güz.
 • Acil Sağlık Hizmetleri I, (onlisans) Güz.
 • Acil Sağlık Hizmetleri I, (onlisans) Güz.
 • Sağlıkta Araştırma Yöntemleri ve Epidemiyoloji, (lisans) Bahar.
 • Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri, (lisans) Bahar.
 • Sağlığın Değerlendirilmesi, (lisans) Bahar.
 • Cerrahi Bilimler, (lisans) Bahar.
 • Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri, (lisans) Güz.
 • Sağlıkta Araştırma Yöntemleri ve Epidemiyoloji, (lisans) Güz.
 • Sağlıkta Araştırma Yöntemleri ve Epidemiyoloji, (lisans) Güz.
 • Sağlık Turizmi, (lisans) Güz.
 • Odyologlar İçin Temel Tıbbi Biyolojik Bilimler II, (lisans) Bahar.
 • Ergoterapide Araştrırma Yöntemleri, (lisans) Bahar.
 • Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri, (lisans) Bahar.

Ödüller & Üyelikler

 • Turk Azerbaycan Iliskilerine Yaptigi calismalardan dolayi Katkida Bulunuldugu icin, (Kafkas Media)
 • Non Urgent Patients in an Emergency Medical Services calismasi nedeniyle, (TUBITAK)
 • Bildiri ucunculuk odulu, (Kongre Organizasyon Komitesi)
 • Ulusal Acil Cerrahi ve Travma Dernegi, (Dernegin etkin bir uyesiyim ve dernek adina bir sure Avrupa Acil Cerrahi ve Travma Derneginde Turkiye Temsilciligi gorevini de yuruttum.)
 • Avrupa Acil Cerrahi Ve Travma Dernegi, (Dernek Kurucu Uyesiyim. Askeri Tip Komisyonu uyesiyim.)
 • Ulusal Cerrahi Dernegi, (Dernek Uyesiyim)
 • Istanbul Cerrahi Dernegi, (Dernek Uyesiyim)
 • , (Avrupa Acil Cerrahi ve Travma Dernegi)
 • , (Turk Cerrahi Dernegi)
 • , (Istanbul Acil Cerrahi Dernegi)
 • , (Ulusal Acil Cerrahi ve Travma Dernegi)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index