Üsküdar University

Close

Murat KALEMOĞLU, MD

Professor of General Surgery

murat.kalemogluuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 4105

ORCID ID: 0000-0003-3948-1553

Citation : 383 | h-index : 10 | i10-index : 10


He was born in 12.10.1962. In 1987, Gulhane Military Medical Academy, Military Medical Academy graduate program, in 1994, GATA Haydarpasa Training Hospital in medicine and in 2011 he completed his specialization in General Surgery Program Associate program GATA

read more

Education Status & Academic Titles


Academic Activities > Publications

(ISI Web of Science Core Collection *)

Toplam: 11
THE DEONTOLOGICAL, JUDICIAL AND CRIMINAL RESPONSIBILITY OF THE MEDICAL DOCTORS
NOBEL MEDICUS (2017)
Comparison of Trauma Scores for Adults Who Fell From Height as Survival Predictivity
TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES (2009)
Missed injuries in military patients with major trauma: Original study
MILITARY MEDICINE (2006)
Hemoptysis and breath-holding diving
MILITARY MEDICINE (2006)
Breast schwannoma
Breast Journal (2006)
Elderly trauma inpatients in New York State: 1994-1998
JOURNAL OF TRAUMA-INJURY INFECTION AND CRITICAL CARE (2005)
Results of pars plana vitrectomy in closed-globe injuries
OPHTHALMIC SURGERY LASERS & IMAGING (2004)
Comparison of laparoscopic and open surgery for total rectal prolapse
Surgery Today (2004)
A Clinic investigation on prehospital and emergency department delays in acute stroke care
MEDICAL PRINCIPLES AND PRACTICE (2004)
White blood cell count and C-reactive protein predict short-term prognosis in acute myocardial infarction
JOURNAL OF INTERNATIONAL MEDICAL RESEARCH (2004)
Non-urgent patients in an Emergency Medical Service
REVISTA MEDICA DE CHILE (2003)

Academic Activities > Publications

(Other Scientific Publications)

Toplam: 47
Brushing Method In The Surgical Treatment Of Pilonidal Sinus
Surgical Chronicals (2016)
If I get trapped under debris after an earthquake, what should I do while waiting for help?” ,
Balkan Military Medical Review (2008)
Prognostic Importance of Increased Cyclooxygenase-2 Levels in Colorectal Carcinomas: A 5-Year Single-Institution Study
The Eurasian Journal of Medicine (2007)
İlk yardım servisine meninks irritasyon bulguları ile başvuran ve lomber ponksiyon uygulanan elli dört erişkin olgunun irdelenmesi
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi (2007)
Topikal hemostatik ajanların travmalı olgularda güncel kullanım esasları
Türkiye Acil Tıp Dergisi (2007)
Acil Servise başvuran Travmatik İş Kazalarının İncelenmesi
Nobel Medicus (2006)
Burnout syndrome at the emergency service
Scandinavian Journal of Trauma Resuscitation Emergency Medicine (2006)
The Evaluation Of Traumatize Open Wound Culture
Scandinavian Journal of Trauma Resuscitation Emergency Medicine (2006)
The Gunshot Injuries in Emergency Surgery” ,
Balkan Military Medical Review (2006)
Post travmatik superior sagital sinüs trombozu
Göztepe Tıp Dergisi (2006)
Naproksen Sodyum Kullanimi Sonucu Gelişen Toksik Epidermal Nekroliz Olgusu
Nobel Medicus (2005)
Appendiks Karsinoid Tümörü
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi (2005)
Sinüs Pilonidalisin Cerrahi Tedavisinde Üç Yöntemin Karşılaştırılması”,
Çağdaş Cerrahi Dergisi (2005)
Primer Meme Angiosarkomu
Nobel Medicus (2005)
Increasing Elderly Population Admitting To Trauma Centre
Scandinavian Journal of Trauma Resuscitation Emergency Medicine (2005)
Naproxen Sodium - induced toxic epidermal necrolysis a case report and review of the literature
European Surgery-Acta Chirurgica Austriaca (2005)
Medical Management Of Bomb-Blast Scenes In The Emergency Department
The Internet Journal of Rescue and Disaster Medicine (2005)
Analysis of an Emergency Department Experience’’,
The Internet Journal of Rescue and Disaster Medicine (2005)
Serbest Daliş Sonrasi Oluşan Pulmoner Hemoraji Olgusu
Nobel Medicus (2005)
Surgical treatment of ano-rectal gunshot injuries caused by low-velocity bullets
Ulusal Acil Cerrahi ve Travma Dergisi (2004)
Travma Organizasyonu
Türkiye Acil Tıp Dergisi (2004)
Acil Servis ve Hipoglisemi’’
Goztepe Tip Dergisi (2004)
Akut İnmeli Olgularda Acil Müdahaleyi Etkileyen Faktörlerin İrdelenmesi
Türkiye Acil Tıp Dergisi (2004)
Dissection of the Thoracic Aorta in a Patient with Autosomal Dominant Polycystic Kidney Disease’
Hong Kong Journal of Nephrology (2004)
Acil Departmanlar Nasıl Dizayn Edilmelidir
Türkiye Tıp Dergisi (2003)
Kimyasal Silahlarla Yaralanmalarda Dekontaminasyon Ve Tedavi
Turkiye Acil Tıp Dergisi (2003)
Morbid Obezite
SENDROM Aktuel Tıp Dergisi (2003)
Frontal sinüzit komplikasyonuna bağlı oluşan orbital sellülit ve subdural ampiyem
Göztepe Tıp Dergisi (2003)
Acil Serviste Çalışanlarda Stres Faktörleri ve Tükenmişlik
Ulusal Travma Dergisi (2002)
Deprem ve Triaj
Ulusal Travma Dergisi (2002)
İntoksikasyon Olgularına Acil Yaklaşım
Sendrom Aktuel Tıp Dergisi (2002)
Acil Serviste Deprem Planlaması
SENDROM Aktuel Tıp Dergisi (2002)
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Acil Servisinin Tıbbi Veri Dökümü ve Hasta Karakteristiği’
Acil Tıp Dergisi (2002)
Hipertansif Aciller
SENDROM Aktuel Tıp Dergisi (2002)
Acil Serviste Enfeksiyon Hastalıklarının Tedavi
SENDROM Aktuel Tıp Dergisi (2002)
Atipik Semptomlarla Acil Servise Başvuran Miyokard Enfarktüslü Olgularımız
Türkiye Acil Tıp Dergisi (2002)
Asemptomatik Miyokard Enfarktüsü
Sendrom Aktuel Tıp Dergisi (2002)
Rabdomyoliz
Sendrom Aktuel Tıp Dergisi (2002)
Deprem ve Asinetobakter İnfeksiyonu
Goztepe Tip Dergisi (2002)
Deprem ve Hasta Profili
Goztepe Tip Dergisi (2002)
Aort Diseksiyonu ve Aortik Anevrizma Rüptürü
Haydarpaşa Kardioloji ve Kardiovasküler Cerrahi Bülteni (2002)
Hipertansif Acil Olgularımızın Analizi
Haydarpaşa Kardioloji ve Kardiovasküler Cerrahi Bülteni (2002)
GATA Haydarpaşa Eğitim hastanesi ilk yardım servisine başvuran açık yaralanma olgularının yara kültür sonuçlarının irdelenmesi
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi (2002)
Atipik semptomlarla acil servise başvuran miyokard infarktüsü olgularımız
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi (2002)
Sinus Pilonidalisde cerrahi ve konservatif tedavi
Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi (2001)
Mekanik obstrüksiyon nedeniyle yapılan kolorektal oparesyonlarda morbidite ve mortaliteye etkili faktörler”,
Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi (2001)
Serebral Resüsitasyonda Son Görüşler
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi (1988)

Academic Activities > Book - Book Chapter


Book Name Year
Travma Cerrahisinde Profilaktik Stratejiler 2018
ACİL CERRAHİ 2009
AFET ve AFET YÖNETİMİ 2005
SEFERDE ve OLAĞANÜSTÜ ŞARTLARDA SEYYAR CERRAHİ HASTANELER 2004
ASKERİ TABİPLERİN ADLİ MEVZUATI 2001

Academic Activities > Congress - Conference Participation


Toplam: 12
Congress - Conference Name Congress Date
Azerbaycan Devlet Pedogoji Üniversitesi 02 / 2020
Karabağ Sorunu 02 / 2020
10’uncu Deniz Harekât Tıbbı Konferansı (HTK’19) 12 / 2019
25 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı 12 / 2019
54 Avrupa Cerrahi Araştırmalar Kongresi (ESSR 2019) 03 / 2019
54 Avrupa Cerrahi Araştırmalar Kongresi (ESSR 2019) 03 / 2019
54 Avrupa Cerrahi Araştırmalar Kongresi (ESSR 2019) 03 / 2019
Deniz Harekât Tıbbı Konferansı 2018 (HTK 2018) 11 / 2018
15 Ulusal Cerrahi Hemşirelik Kongresi 04 / 2018
18 Ulusal Cerrahi Kongresi 04 / 2018
11 Ulusal Acil Cerrahi ve Travma Kongresi 04 / 2017
Uluslararası Acil Tıp ve Afet Kongresi 05 / 2016

Administrative Activities


Administrative Duty Category Administrative Duty Year
Dekan Yardımcısı Tıp Fakültesi 2020
Bölüm Başkanlığı Cerrahi Tıp Bilimleri 2020
Koordinatör Erasmus Koordinatörlüğü (Enstitü / Fakülte / MYO) 2020
Komisyon Başkanlığı Başarı Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO) 2020
Komisyon Başkanlığı Eğitim Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO) 2020
Kurul Üyeliği Fakülte Kurulu Üyeliği 2020
Kurul Üyeliği Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği 2020
Komisyon Üyesi Fakülte Etkinlik Komisyonu 2020
Komisyon Üyesi Fakülte Disiplin Komisyonu 2020
Komisyon Üyesi Kalite Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) 2020
Komisyon Üyesi Mezuniyet Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) 2020
Öğrenci Danışmanlığı 1-10 Öğrenci Danışmanlığı 2020
Dekan Yardımcısı Tıp Fakültesi 2019
Bölüm Başkanlığı Cerrahi Tıp Bilimleri 2019
Kurul Üyeliği Fakülte Kurulu Üyeliği 2019
Komisyon Başkanlığı Başarı Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO) 2019
Koordinatör Erasmus Koordinatörlüğü (Enstitü / Fakülte / MYO) 2019
Komisyon Başkanlığı Eğitim Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO) 2019
Kurul Üyeliği Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği 2019
Komisyon Üyesi Mezuniyet Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) 2019
Komisyon Üyesi Fakülte Disiplin Komisyonu 2019
Komisyon Üyesi Kalite Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) 2019
Komisyon Üyesi Fakülte Etkinlik Komisyonu 2019
Öğrenci Danışmanlığı 1-10 Öğrenci Danışmanlığı 2019
Dekan Yardımcısı Sağlık Bilimleri Fakültesi 2018
Kurul Üyeliği Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği 2018
Kurul Üyeliği Fakülte Kurulu Üyeliği 2018
Komisyon Başkanlığı Fakülte Kalite Komisyonu Başkanı 2018
Komisyon Üyesi Eğitim Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) 2018

Education and Training Activities


Academic Year Course Name Course Type
2019-2020 GÜZ Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri Lisans
2019-2020 GÜZ Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri Lisans
2019-2020 GÜZ Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri Lisans
2019-2020 GÜZ Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri Lisans
2019-2020 GÜZ Afet ve Kriz Yönetimi Lisansustu
2019-2020 GÜZ Acil Sağlık Hizmetleri I Onlisans
2019-2020 GÜZ Acil Sağlık Hizmetleri I Onlisans
2018-2019 BAHAR Sağlıkta Araştırma Yöntemleri ve Epidemiyoloji Lisans
2018-2019 BAHAR Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri Lisans
2018-2019 BAHAR Sağlığın Değerlendirilmesi Lisans
2018-2019 BAHAR Cerrahi Bilimler Lisans
2017-2018 BAHAR Ergoterapide Araştrırma Yöntemleri Lisans
2017-2018 BAHAR Odyologlar İçin Temel Tıbbi Biyolojik Bilimler II Lisans
2017-2018 BAHAR Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri Lisans
2018-2019 GÜZ Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri Lisans
2018-2019 GÜZ Sağlıkta Araştırma Yöntemleri ve Epidemiyoloji Lisans
2018-2019 GÜZ Sağlıkta Araştırma Yöntemleri ve Epidemiyoloji Lisans
2018-2019 GÜZ Sağlık Turizmi Lisans

Awards & Memberships


Non Urgent Patients in an Emergency Medical Services calismasi nedeniyle
TUBITAK
Bildiri ucunculuk odulu
Kongre Organizasyon Komitesi
Ulusal Acil Cerrahi ve Travma Dernegi

Dernegin etkin bir uyesiyim ve dernek adina bir sure Avrupa Acil Cerrahi ve Travma Derneginde Turkiye Temsilciligi gorevini de yuruttum.

Avrupa Acil Cerrahi Ve Travma Dernegi

Dernek Kurucu Uyesiyim. Askeri Tip Komisyonu uyesiyim.

Ulusal Cerrahi Dernegi

Dernek Uyesiyim

Istanbul Cerrahi Dernegi

Dernek Uyesiyim

Avrupa Acil Cerrahi ve Travma Dernegi

Turk Cerrahi Dernegi

Istanbul Acil Cerrahi Dernegi

Ulusal Acil Cerrahi ve Travma Dernegi

* ISI Web of Science Core Collection

  • Science Citation Index
  • Arts & Humanities Citation Index
  • Science Citation Index Expanded
  • Social Sciences Citation Index
  • Emerging Sources Citation Index