Prof.Dr. Muhsin KONUK

Rektör Yardımcısı - MDF/Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) / MDBF/Moleküler Biyoloji (İngilizce) Anabilim Dalı Başkanı/PARGE Müdürü

muhsin.konukuskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22 2403

ORCID ID: 0000-0002-6651-718X

Citation : 3511 | h-index : 29 | i10-index : 88


Kısa Özgeçmiş

1964 yılında Emirdağ'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Emirdağ'da tamamladı. 1984 yılında Selçuk Üniversitesi'ni bitirdi ve bir yıl süreyle özel bir eğitim kurumunda Biyoloji Öğretmeni olarak çalıştı. 1985 yılında Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Biyoloji Bölümünde Araştırma Görevlisi oldu. 1998 yılında Selçuk Üniversitesinde Yüksek Lisansını tamamladı. Devlet bursu ile İngiltere'de (University of Wales, Swansea) doktora yapmak üzere görevlendirildi. Moleküler Biyokimya alanında Doktorasını tamamlayarak 1994 yılında tekrar Selçuk Üniversitesine döndü. 1995-1996 yılları arasında GATA Araştırma Merkezinde yedek subay olarak askerliğini tamamladı ve aynı yıl Moleküler Biyoloji alanında Doçent unvanını aldı.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Yönetilen Lisansüstü Tezleri

 • SPİNAL MUSCULAR ATROFİDE (SMA) BAZI GENLERİN, TEK NÜKLEOTİD POLİMORFİZMLERİNİN (SNP) IN SILICO OLARAK ARAŞTIRILMASI, 2022.
 • N/A, 2021.
 • N/A, 2021.
 • Henüz belli değil, 2021.
 • N/A, 2021.
 • N/A, 2021.
 • N/A, 2021.
 • N/A, 2021.
 • N/A, 2021.
 • Adli kokunun yoğunlaştırılıp kullanılması, 2021.
 • N/A, 2020.
 • ÖZ ŞEFKATİN, NEGATİF DUYGUSAL DENEYİMLER KARŞISINDA BİREYLERİN TUTUMLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ, 2020.
 • 6-13 YAŞ ARALIĞINDA EŞİKALTI OTİZM BELİRTİLERİNİN GÖRÜLME SIKLIĞININ ARAŞTIRILMASI, 2020.
 • Diyete devam eden otizmli çocuklarda metilentetrahidrofolat redüktaz (MTHFR) geni C677T polimorfizminin belirlenmesi, 2019.
 • N/A, 2018.
 • Bazı halofilik ve halotolerant mikroorganizmaların fenantren, piren ve naftalen parçalayabilme yeteneklerinin araştırılması, 2012.
 • Bazı pestisitlerin mutajenite ve genotoksisitelerinin belirlenmesi, 2012.
 • Sub-kronik tiner bağımlısı ratlarda karaciğer ve akciğer dokularında bazı biyokimyasal parametrelerdeki değişim ve bunlara α-Lipoik asitin etkisinin araştırılması, 2009.
 • Subkronik tiner inhalasyonuna maruz kalan ratlarda DNA hasarı, protein oksidasyonu, lipid peroksidasyonu ile bazı biyokimyasal parametrelerde değişimlerle bynlara α-Lipoik asitin etkisi, 2008.
 • Farklı tipteki pestisitlerin muhtemel mutajeniteleri Ames/Salmonella/Mikrozom Test yöntemiyle araştırılması, 2007.
 • Bazı fungusitlerin mutajenik etkilerinin belirlenmesi, 2006.
 • Streptomyces yokosukanensis ATCC 25520’de ALAD enziminin biyokimyasal karakterizasyonu, 2006.
 • Besin maddelerinden Mycobacterium sp. İzolasyonu, 2005.
 • Hücre solunumunun öğretimine değişik öğretim tekniklerinin etkisi, 2005.
 • Bor’un Ökaryot hücrelerdeki Sitotoksik etkisinin standart test yöntemi ile belirlenmesi, 2004.
 • Piridinin Allium cepa kök hücrelerinin mitotik indeks ve kromozomları üzerine etkisi, 2003.
 • Bazı antibiyotiklerin tavşanlardaki hiperurisemi üzerine etkisi, 2003.
 • Bazı Antibiyotiklerin Ksantin Oksidaz (E.C.1.2.3.2) Aktivitesi Üzerine Etkileri, 2001.
 • Lise ve Üniversite Öğrencilerinde Difüzyon ve Ozmoz Kavramları ile ilgili Yanlış Kavramalar, 1999.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(ISI Web of Science Core Collection *) Toplam: 95

STUDIES ON TOXICITY OF NOSCAPINE LOADED HYDROXYAPATITE NANOPARTICLES

Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences (2021)

Pitch oil production – An intangible cultural heritage in Central Europe

Journal of Analytical and Applied Pyrolysis (2021)

Antioxidant effect of hesperidin on cataract rat pups

Fresenius Environmental Bulletin (2021)

Anti-oxidative effects of Gypsophila perfoliata on D-Galactose induced aging in rat

Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences (E-SCI) (2020)

Synthesis of Morphine Loaded HydroxyapatiteNanoparticles(HAPs) and Determination of Genotoxic Effect for Using Pain Management

Journal of Pharmaceutical Research International (Past name: British Journal of Pharmaceutical Research, PastISSN: 2231-2919) (2019)

Mutagenic and Genotoxic Effects of Guelma's Urban Wastewater

Environmental Monitoring and Assessment (2015)

Ethnobotanical survey of plants used inAfyonkarahisar-Turkey

JOURNAL OF ETHNOBIOLOGY AND ETHNOMEDICINE (2015)

Mutagenicity and genotoxicity of drinking water in Guelma region

Environmental Monitoring and Assessment (2014)

Seasonal variations in fatty acid composition of different tissues of mirror carp, Cyprinus carpio, in Örenler Dam Lake, Afyonkarahisar-Turkey

http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&Full=*Journal%20Of%20Environmental%20Biology (2011)

Organochlorine Pesticide Residues in Butter and Kaymak in Afyonkarahisar-Turkey

http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&Full=*INDIAN%20JOURNAL%20OF%20ANIMAL%20SCIENCES (2010)

Examination of the Mutagenic Effects of Some Pesticides

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN (2008)

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 46

PENTİLENTETRAZOL İLE UYARILMIŞ EPİLEPSİ MODELİNDE HESPERİDİN VE VALPROİK ASİT KOMBİNE UYGULAMASININ OKSİDAN-ANTİOKSİDAN SAVUNMA ÜZERİNE ETKİSİ

ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ C- YAŞAM BİLİMLERİ VE BİYOTEKNOLOJİ (2019)

Document Beneficial usages of halophilic microorganisms

Halophiles: Biodiversity and Sustainable Exploitation (2015)

Investigation of fatty acids of milk from different cow breeds

Journal of Food Safety and Food Quality (2015)

Macrofungi of Sinop Province

Tr J. Bot (2004)

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 • Dünyada Yaşam-BİYOLOJİ, 2022.
 • Genotoxic Effects and Bacteria-Related Bioremediation of Pesticides, 2022.
 • BİR DEMİYELİNİZAN HASTALIK OLAN MULTİPL SKLEROZDA BESLENME VE DİYET YAKLAŞIMLARI, 2022.
 • Fundamentals of Modern Peptide Synthesis, 2021.
 • Synthetic Peptide Vaccine Models Design, Synthesis, Purification and Characterization, 2021.
 • Nanobiotechnology applcations in special reference to fungi, 2017.
 • Pesticides, Environmental Pollution, and Health, 2016.
 • benefical usages of Halophilic microorganism, 2015.
 • White-rot fungi in bioremediation, 2013.

Akademik Faaliyetler > Editörlük

 • Turkish J Biology, ISSN:ISSN: 1300-0152, 2012.
 • International Journal of Advanced Biological and Biomedical Research, ISSN:2383-2762, 2018.
 • Universal Journal of Environmental Research and Technology', ISSN:2249-0256, 2018.
 • Biotechnology, ISSN:1682-296x, 2018.
 • International Journal of Biological Chemistry, ISSN:1819-155x, 2018.
 • Universal Journal of Environmental Research and Technology', ISSN:2249-0256, 2018.
 • International Journal of Biological Chemistry, ISSN:1819-155x, 2018.
 • Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, ISSN:e-ISSN: 1308-6529, 2018.
 • Biological Diversity and Conservation, ISSN:ISSN 1308-5301 | E-ISSN 1308-8084, 2019.
 • American Journal of Biochemistry and Molecular Biology, ISSN:2150-4210, 2019.
 • TURKISH JOURNAL OF BIOLOGY, ISSN:ISSN: 1300-0152, 2019.
 • EurAsian Journal of BioSciences, ISSN:e-ISSN 1307-9867, 2019.
 • International Journal of Advanced Biological and Biomedical Research, ISSN:2383-2762, 2021.
 • Biotechnology, ISSN:1682-296x, 2021.
 • International Journal of Secondary Metabolite, ISSN:ISSN-e: 2148-6905, 2021.
 • The Global Environmental Engineers, ISSN:ISSN (online): 2410-3624, 2021.
 • International Journal of Plant Based Pharmaceuticals, ISSN:-, 2021.
 • Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi - BİBAD, ISSN:E-ISSN: 1308-0261, 2022.
 • Journal of Essential Oil & Plant Composition, ISSN:XXXX-XXXX, 2022.
 • Turkish Journal of Biology, ISSN:ISSN: 1300-0152, 2022.

Projeler > Projeler

 • Ketamin ile İndüklenen Şizofreni Benzeri Hayvan Modelinde Ketiapinin Nörodavranışsal Etkinliğinin Araştırılması, 2023.
 • Ketamin ile İndüklenen Şizofreni Benzeri Hayvan Modelinde Ketiapinin Nörodavranışsal Etkinliğinin Araştırılması, 2023.
 • KETAMİN İLE İNDÜKLENEN ŞİZOFRENİ BENZERİ HAYVAN MODELİNDE KETİAPİNİN NÖRODAVRANIŞSAL ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI, 2024.
 • Nöropsikiyatrik Hastalıklardan Olan Otizm ve Bipolar Bozukluk’ta genotip- fenotip ilişkisinin değerlendirilmesi, 2022.
 • HEDEF ARKADAŞLIĞI PROJESİ, 2022.
 • Cüce Cavendish'de Muz Çizgi Virüsüne karşı CRISPR/Cas9 uygulamaları ile muz bitkisinin etkinliğini ve direncini artırmaya yönelik araştırma, 2022.
 • Bugdayın (Triticum vulgare), bugday cüce virüsü (WDV)'ne karsı direncini artırmak için CRISPR tabanlı modifikasyonların uygulanması, 2022.
 • Buğdayın (Triticum vulgare), buğday cüce virüsü (WDV)’ne karşı direncini artırmak için CRISPR tabanlı modifikasyonların uygulanması, 2022.
 • Nörogenetik Hastalık Vakalarında Tanıya Yönelik Genetik Yatkınlık Paneli Çalışması, 2022.
 • Melaleuca alternifolia’nın Sitotoksisite ve NPY Gen Anlatımı Üzerine Etkisi, 0001.
 • Melaleuca alternifolia’nın Sitotoksisite ve NPY Gen Anlatımı Üzerine Etkisi, 2021.
 • Melaleuca alternifolia'nın Sitotoksisite ve NPY Gen Anlatımı Üzerine Etkisi, 2021.
 • DNA Topoizomeraz IIβ’nın Nöroinflamasyondaki Rolünün Parkinson Hastalığı A53T α-Sinüklein Mutant Transgenik Fare Modelinde Araştırılması ve İlgili Moleküler Yolakların İn Vitro Aydınlatılması, 2023.
 • Kumral Abdal Bilecikte Bilim Şenliğini Müjdeliyor, 2019.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 • 20. Ulusal Sinirbilim Kongresi, 2022.
 • 20. Ulusal Sinirbilim Kongresi, 2022.
 • The Sixth International Symposium on Pharmaceutical and Biomedical Sciences, 2022.
 • 2. MBG Günleri kongresi, 2022.
 • Sante humaine et animale dans le passe, 2021.
 • MESMAP 7, 2021.
 • Uluslararası Biyokimya Kongresi 2021, 2021.
 • ÜÜ MBG Günleri, 2021.
 • Bilimsenol Uluslararası İnovasyon ve Girişimcilik Zirvesi, 2021.
 • COVID-19: Pandemic scenario and health challenges, 2020.
 • 8th International molecular Biology and Biotechnology Congress, 2019.
 • 8th International molecular Biology and Biotechnology Congress, 2019.
 • 8th International molecular Biology and Biotechnology Congress, 2019.
 • TBD Uluslararası Biyokimya Kongresi 2018 - 29. Ulusal Biyokimya Kongresi (26.10.2018 tarihinde kongre katılımı), 2019.
 • 6th Balkan Congress of Microbiology, 2019.
 • 8th Conference on Medicinal and Aromatic Plants of Southeast European Countries (8th CMAPSEEC), 2019.
 • Alzheimer Sempozyumu, Üsküdar Üniversitesi, 2019.
 • ATEMii Conference “Microbes and Ecosystems: The Universal Hidden Force, 2019.
 • 13th Balkan Congress of Human Genetics, 2019.
 • 13th Balkan Congress of Human Genetics, 2019.
 • 17. Sinir Bilim Kongresi, 2019.
 • TBD Uluslararası Biyokimya Kongresi 2018 - 29. Ulusal Biyokimya Kongresi, 2018.
 • IV. International Congress on Applied Biological Sciences, 2018.
 • IV. ICABS 2018, 2018.
 • ICAPS 2018, 2018.
 • ICAPS 2018, 2018.
 • M.K., 2016.
 • 1st PHARMACOGENOMICS İSTANBUL SUMMIT, 2015.
 • 1st PHARMACOGENOMICS İSTANBUL SUMMIT, 2015.
 • 1st PHARMACOGENOMICS İSTANBUL SUMMIT, 2015.
 • 1st PHARMACOGENOMICS İSTANBUL SUMMIT, 2015.
 • 1st PHARMACOGENOMICS İSTANBUL SUMMIT, 2015.
 • 1st PHARMACOGENOMICS İSTANBUL SUMMIT, 2015.
 • 1st PHARMACOGENOMICS İSTANBUL SUMMIT, 2015.
 • 1st PHARMACOGENOMICS 16 İSTANBUL SUMMIT, 2015.
 • ATEMii Conference “Microbes and Ecosystems: The Universal Hidden Force, 2014.
 • 1st MEDITERRANEAN SYMPOSIUM on MEDICINAL and AROMATIC PLANTS, 2013.
 • VI. International Symposiom on Ecology and Environmental Problems (ISEEP-2011), 2011.
 • Medicinal and aromatic plants in genereting new values in 21st century, 2011.
 • Medicinal and aromatic plants in genereting new values in 21st century, 2011.
 • Medicinal and aromatic plants in genereting new values in 21st century, 2011.
 • Medicinal and aromatic plants in genereting new values in 21st century, 2011.
 • Medicinal and aromatic plants in genereting new values in 21st century, 2011.
 • II. Uluslararsı çevre koruma sempozyumu, 2005.
 • 14. Uluslararası Biyoteknoloji Kongresi, 2005.
 • Uluslar arası Bor Sempozyumu, 2004.
 • Uluslar arası Bor Sempozyumu, 2004.
 • International Dairy Symposium, 2004.

İdari Faaliyetler

 • Bölüm Başkanlığı / Head of Department, Ortak Bölümler Başkanlığı, (2020 - Devam ediyor.)
 • Kurul Başkanlığı / Head of Board, Pandemi Kurulu Başkanlığı, (2020 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Engelli Öğrenci Birimi, (2020 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, (2020 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Diğer Fakültelerde Kurul Üyeliği, (2020 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club, Moleküler Biyoloji Genetik Kulubü, (2020 - Devam ediyor.)
 • Çalışma Grubu Koordinatörlüğü / Coordinator of Research Group, Nörogenetik Çalışma Grubu, (2019 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Enstitü Kurulu Üyeliği, (2018 - 2020)
 • Yönetim / Management, Rektör Yardımcısı, (2018 - Devam ediyor.)
 • Yönetim / Management, Enstitü Müdürü, (2018 - 2019)
 • Koordinatör / Coordinator, ARGEYEP, (2018 - Devam ediyor.)
 • Koordinatör / Coordinator, Bilim ve Fikir Festivali Koordinatörlüğü, (2018 - Devam ediyor.)
 • Bölüm Başkanlığı / Head of Department, Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce), (2018 - 2022)
 • Ana Bilim Başkanı / Head of Department, Moleküler Nörobilim, (2018 - Devam ediyor.)
 • Merkez Müdürü / Head of Resarch Center, BİYOTEKMER, (2018 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Uluslararası Öğrenciler Akademik Komisyon Başkanlığı (Fakülte/MYO/Enstitü), (2018 - Devam ediyor.)
 • Çalışma Grubu Koordinatörlüğü / Coordinator of Research Group, İleri Hesaplamalı Biyomateryal ve Biyomedikal Uygulamaları, (2018 - 2019)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği, (2018 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Fakülte Kurulu Üyeliği, (2018 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Deney Hayvanları Etik Kurulu Üyeliği, (2018 - Devam ediyor.)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Enstitü Disiplin Komisyonu, (2018 - 2019)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Fakülte Disiplin Komisyonu, (2018 - 2019)

Ödüller

 • Diversity and Ecology of Myxomycetes from Kutahya and Konya (Turkey) with Four New Records başlıklı yayına, (TÜBİTAK-Ulakbim), 2019.

Bilimsel Üyelikler

 • Asian Council of Science Editors 2021

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 • Seminer, (Yüksek Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Seminer, (Doktora / 2019-2020 Güz)
 • Seminer, (Yüksek Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Seminer, (Yüksek Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Seminer, (Yüksek Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Seminer, (Yüksek Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Seminer, (Yüksek Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Seminer, (Yüksek Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Epigenetik, (Doktora / 2019-2020 Güz)
 • Seminer, (Doktora / 2019-2020 Güz)
 • Current Developments in Molecular Biology, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Plant Biology, (Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Biyomoleküllerde Ayrıştırma ve Saflaştırma Teknikleri, (Yüksek Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Biyoteknolojiye Giriş, (Yüksek Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Seminer, (Yüksek Lisans / 2019-2020 Güz)
 • Seminer, (Yüksek Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Seminer, (Yüksek Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Seminer, (Doktora / 2018-2019 Bahar)
 • Seminer, (Yüksek Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Seminer, (Yüksek Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Seminer, (Yüksek Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Seminer, (Yüksek Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Seminer, (Yüksek Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Moleküler Nörobilimde Güncel Gelişmeler I, (Doktora / 2018-2019 Bahar)
 • Seminer, (Yüksek Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Molecular Genetics, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • General Biology II, (Lisans / 2018-2019 Bahar)
 • Seminer, (Yüksek Lisans / 2018-2019 Bahar)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index