Facebook Pixel Code
Üsküdar ÜniversitesiKapat

Prof.Dr. Muhsin KONUK

Rektör Yardımcısı / MDBF / Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) - Bölüm Başkanı /BİYOTEKMER Müdürü / PARGE Koordinatörü

muhsin.konukuskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22 2403

ORCID ID: 0000-0002-6651-718X

Citation : 2285 | h-index : 23 | i10-index : 67

Kısa Özgeçmiş

YÖK Formatlı CV

1964 yılında Emirdağ'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Emirdağ'da tamamladı. 1984 yılında Selçuk Üniversitesi'ni bitirdi ve bir yıl süreyle özel bir eğitim kurumunda Biyoloji Öğretmeni olarak çalıştı. 1985 yılında Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Biyoloji Bölümünde Araştırma Görevlisi oldu. 1998 yılında Selçuk Üniversitesinde Yüksek Lisansını tamamladı. Devlet bursu ile İngiltere'de (University of Wales, Swansea) doktora yapmak üzere görevlendirildi. Moleküler Biyokimya alanında Doktorasını tamamlayarak 1994 yılında tekrar Selçuk Üniversitesine döndü. 1995-1996 yılları arasında GATA Araştırma Merkezinde yedek subay olarak askerliğini tamamladı ve aynı yıl Moleküler Biyoloji alanında Doçent unvanını aldı.

Devamı

Yönetilen Lisansüstü Tezleri


 • Diyete devam eden otizmli çocuklarda metilentetrahidrofolat redüktaz (MTHFR) geni C677T polimorfizminin belirlenmesi, 2019.
 • Bazı halofilik ve halotolerant mikroorganizmaların fenantren, piren ve naftalen parçalayabilme yeteneklerinin araştırılması, 2012.
 • Bazı pestisitlerin mutajenite ve genotoksisitelerinin belirlenmesi, 2012.
 • Sub-kronik tiner bağımlısı ratlarda karaciğer ve akciğer dokularında bazı biyokimyasal parametrelerdeki değişim ve bunlara α-Lipoik asitin etkisinin araştırılması, 2009.
 • Subkronik tiner inhalasyonuna maruz kalan ratlarda DNA hasarı, protein oksidasyonu, lipid peroksidasyonu ile bazı biyokimyasal parametrelerde değişimlerle bynlara α-Lipoik asitin etkisi, 2008.
 • Farklı tipteki pestisitlerin muhtemel mutajeniteleri Ames/Salmonella/Mikrozom Test yöntemiyle araştırılması, 2007.
 • Bazı fungusitlerin mutajenik etkilerinin belirlenmesi, 2006.
 • Streptomyces yokosukanensis ATCC 25520’de ALAD enziminin biyokimyasal karakterizasyonu, 2006.
 • Besin maddelerinden Mycobacterium sp. İzolasyonu, 2005.
 • Hücre solunumunun öğretimine değişik öğretim tekniklerinin etkisi, 2005.
 • Bor’un Ökaryot hücrelerdeki Sitotoksik etkisinin standart test yöntemi ile belirlenmesi, 2004.
 • Bazı antibiyotiklerin tavşanlardaki hiperurisemi üzerine etkisi, 2003.
 • Piridinin Allium cepa kök hücrelerinin mitotik indeks ve kromozomları üzerine etkisi, 2003.
 • Bazı Antibiyotiklerin Ksantin Oksidaz (E.C.1.2.3.2) Aktivitesi Üzerine Etkileri, 2001.
 • Lise ve Üniversite Öğrencilerinde Difüzyon ve Ozmoz Kavramları ile ilgili Yanlış Kavramalar, 1999.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(ISI Web of Science Core Collection *)

Toplam: 83
In silico approach to the analysis of SNPs in the human APAF1 gene

(2019)

TURKISH JOURNAL OF BIOLOGY
Importance of SLC6A4 promoter Short and Long Allelle in predisposition and in determining the optimal drug dosage in patients with major depression

(2019)

EUROPEAN JOURNAL OF HUMAN GENETICS
Putative Roles of Plant-Derived Tannins in Neurodegenerative and Neuropsychiatry Disorders: An Updated Review

(2019)

Molecules
The effect of silver nanoparticles on the mutagenic and the genotoxic properties of the urban wastewater liquid sludges

(2019)

ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH
Synthesis of Morphine Loaded HydroxyapatiteNanoparticles(HAPs) and Determination of Genotoxic Effect for Using Pain Management

(2019)

Journal of Pharmaceutical Research International (Past name: British Journal of Pharmaceutical Research, PastISSN: 2231-2919)
Mutagenic and cytotoxic activity of Alloxydim sodium with Allium and Ames tests

(2018)

RESEARCH JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY
Diversity and Ecology of Myxomycetes from Kutahya and Konya (Turkey) with Four New Records

(2018)

MYCOBIOLOGY
Calculation of Gamma-ray Attenuation Properties of Some Antioxidants using Monte Carlo Simulation Method

(2018)

Biomedical Physics & Engineering Express
Radiation shielding parameters of some antioxidants using Monte Carlo method

(2018)

Journal of biological physics
Gamma Shielding Properties Of Erbium Zinc Tellurite Glass System Using Monte Carlo Method

(2018)

Journal of Testing and Evaluation
An Ethnobotanical approach to animal diseases and biological control in Antalya: Southern Turkey

(2018)

INDIAN JOURNAL OF TRADITIONAL KNOWLEDGE
Ames and random amplified polymorphic DNA tests for the validation of the mutagenic and/or genotoxic potential of the drinking water disinfection by-products chloroform and bromoform

(2018)

Journal of Environmental Science and Health - Part A Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering
Investigation On Some Antioxidants Using MCNPX Monte Carlo Code,

(2018)

Journal of Biological Physics
Mutagenic and genotoxic effects of Anilofos with micronucleus, chromosome aberrations, sister chromatid exchanges and Ames test

(2017)

Cytotechnology
Mutagenic and genotoxic effects of Anilofos with micronucleus, chromosome aberrations, sister chromatid exchanges and Ames test

(2017)

Cytotechnology
On the Bayat (Turkey) rugs, motif stories, used dyeing plants and their ethnobotanical properties

(2017)

Our Nature
Genotoxic evaluation of Halfenprox using the human peripheral lymphocyte micronucleus assay and the Ames test

(2017)

Drug and Chemical Toxicolog
Fitness and competitive growth comparison of methicillin resistant and methicillin susceptible Staphylococcus aureus colonie

(2017)

Microbial Pathogenesis
Determination of Mutagenicity and Genotoxicity of Indium Tin Oxide Nanoparticle Using the Ames test and Micronucleus Assay

(2016)

Toxicology and Industrial Health
Genotoxicity of drinking water disinfection by-products (bromoform and chloroform) by using both Allium and comet tests

(2015)

CYTOTECHNOLOGY
Evaluation of in vitro genotoxic effects of benfurocarb in human peripheral blood lymphocytes

(2015)

Fresenius Environmental Bulletin
Detection of genotoxicity and mutagenicity of chlorthiophos using micronucleus, chromosome aberration, sister chromatid exchange, and Ames tests

(2015)

ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY
Document A mutagenicity and cytotoxicity study on Limonium effusum aqueous extracts by Allium, Ames and MTT tests

(2015)

Cytology and Genetics
Mutagenic and Genotoxic Effects of Guelma's Urban Wastewater

(2015)

Environmental Monitoring and Assessment
A mutagenicity and cytotoxicity study on Limonium effusum aqueous extracts by Allium

(2015)

CYTOLOGY AND GENETICS
Ethnobotanical survey of plants used inAfyonkarahisar-Turkey

(2015)

JOURNAL OF ETHNOBIOLOGY AND ETHNOMEDICINE
Effect of alpha-actinin-3 gene on trained and untrained Turkish middleschool children’s sprinting performance: a pilot study

(2014)

Biological Rhythm Researc
Detection of genotoxicity and mutagenicity of Chlorthiophos using micronucleus, chromosome aberrations, sister chromatid exchange and Ames tests

(2014)

ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY
Traditional Tar Production from the Anatolian Black Pine [Pinus nigra Arn. subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe var. pallasiana] and its usages in Afyonkarahisar, Central Western Turke

(2014)

Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine
Cytotoxic and genotoxic effects of dioxacarb by human peripheral blood lymphocytes CAs and Allium test

(2014)

CYTOTECHNOLOGY
Micronucleus assay in human lymphocytes after exposure to alloxydim sodium herbicide in vitro,

(2014)

Cytotechnology
Methylenetetrahydrofolate reductase C677T polymorphism is associated with nonsyndromic cleft lip with or without palate in a Turkish population

(2014)

SYLWAN
Occurrence and possible fate of organochlorine pesticide residues at Manzala Lake in Egypt as a model study

(2014)

Environmental Monitoring and Assessment
Genotoxicity of Thermopsis turcica on Allium cepa L. roots revealed by alkaline Comet and Random Amplified Polymorphic DNA assays

(2014)

Cytotechnology
Mutagenicity and genotoxicity of drinking water in Guelma region

(2014)

Environmental Monitoring and Assessment
Evaluation of antibacterial, antioxidant and DNA protective capacity of Chenopodium album’s ethanolic leaf extract

(2013)

Chemosphere,
Aromatic Hydrocarbons Degradation by Halophilic Archaea Isolated from Çamaltı Saltern, Turkey

(2013)

WATER AIR AND SOIL POLLUTION
Evaluation of DNA Damage in Eurasian Marsh Frogs (Pelophylax ridibundus) by Comet Assay for Determination of Possible Pollution in the Different Lakes in Central Anatolia

(2013)

BULLETIN OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY
Antibmicrobial activities in root extracts of Limonium spp. growing in Afyonkarahisar, Turkey

(2013)

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL BIOLOGY
Genotoxicity of Indium Tin Oxide by Allium and Comet tests

(2013)

CYTOTECHNOLOGY
The effect of α-lipoic acid on sperm quality, reproductive tract measures in thinner induced rats

(2012)

ANDROLOGIA
Determination of mutagenic potencies of aqueous extracts of Thermopsis turcica by Ames test

(2012)

TURKISH JOURNAL OF BIOLOGY
Relationships between epipelic diatoms, aquatic macrophytes, and water quality in Akarçay stream, Afyonkarahisar-Turkey

(2012)

Oceanological and Hydrobiological Studies
Genotoxic and mutagenic effects of aqueous extract from aerial parts of Achillea teretifolia

(2012)

TURKISH JOURNAL OF BIOLOGY
Effects of α-Lipoic Acid on DNA Damage, Protein Oxidation, Lipid Peroxidation and Some Biochemical Parameters at Sub chronic Thinner addicted Rats

(2012)

TURKISH JOURNAL OF BIOLOGY
Seasonal variations in fatty acid composition of different tissues of mirror carp, Cyprinus carpio, in Örenler Dam Lake, Afyonkarahisar-Turkey

(2011)

http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&Full=*Journal%20Of%20Environmental%20Biology
Antioxidant enzyme and element status in heroin addiction or heroin withdrawal in rats: Effect of melatonin and vitamin E plus Se,

(2011)

BIOLOGICAL TRACE ELEMENT RESEARCH
The roles of melatonin and vitamin E plus selenium in prevention of oxidative stress induced by naloxone-precipitated withdrawal in heroinaddicted rats

(2011)

Biological Trace Element Research
Determination of Genotoxicity of Fenaminosulf by Allium and Comet tests

(2011)

PESTICIDE BIOCHEMISTRY AND PHYSIOLOGY
Organochlorine pesticide (OCP) residues in cow, buffalo, and sheep milk from Afyonkarahisar region, Turkey

(2011)

ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT
Evaluation of germination, root growth and cytological effects of wastewater of sugar factory (Afyonkarahisar) using Hordeum vulgare bioassays

(2011)

ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT
δ-Aminolevulinic acid dehydratase of Haloarcula argentinensis isolated from Tuz Lake in Turkey

(2010)

ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT
Antifungal activity and chemical composition of Essential oil of Origanum hypericifolium

(2010)

INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD PROPERTIES
Traditional uses of wild plants in the middle Aegean region of Turkey

(2010)

HUMAN ECOLOGY
Seasonal variation in the fatty acid composition and ω3/ω6 ratio odf the pike (Esox lucius) muscle living in Karamık Lake

(2010)

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN
Testing of the Mutagenicity and Genotoxicity of metolcarb by using both Ames/Salmonella and Allium Test

(2010)

CHEMOSPHERE
Organochlorine Pesticide Residues in Butter and Kaymak in Afyonkarahisar-Turkey

(2010)

http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&Full=*INDIAN%20JOURNAL%20OF%20ANIMAL%20SCIENCES
An assessment on bioclimatic requirements of endemic Quercus vulcanica (Boiss. & Heldr. ex) Kotschy communities living in different pytogeographic regions of Turkey

(2009)

POLISH JOURNAL OF ECOLOGY
Determination of Genotoxic Effects of Copper Sulphate and Cobalt Chloride in Allium cepa Root Cells by Chromosome Aberration and Comet Assays

(2009)

CHEMOSPHERE
An assessment on bioclimatic requirements of endemic Quercus aucheri Jaub. & Spach. Communities spreading south-west Anatolia

(2009)

ASIAN JOURNAL OF PLANT SCIENCES
Antimicrobial activity of an endemic species, Thermopsis turcica, Turkey

(2009)

KUWAIT JOURNAL OF SCIENCE
The Protective Potential of Yucca schidigera (Sarsaponin 30®) against Nitrite-Induced Oxidative Stress in Rats

(2009)

JOURNAL OF NATURAL MEDICINES
Incidence of neural tube defects in Afyonkarahisar, western Turkey

(2009)

GENETICS AND MOLECULAR RESEARCH
Toxic chemicals-induced genotoxicity detected by random amplified polymorphic DNA (RAPD) in bean, Phaseolus vulgaris L., seedlings

(2009)

CHEMOSPHERE
Age structure and growth in Caucasian frog Pelodytes caucasius (Boulenger, 1986) from Turkey

(2009)

Russian Journal of Herpetology
Bioclimatic characteristic of endemic Quercus macranthera subsp. syspirensis and Quercus petraea subsp. pinnatiloba communities in Turkey

(2009)

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL BIOLOGY
Isolation and biochemical characterization of δ-aminolevulinic acid dehydratase from Streptomyces yokosukanensis ATCC 25520

(2008)

APPLIED BIOCHEMISTRY AND MICROBIOLOGY
Minor element and heavy metal content of edible wild mushrooms; native to Bolu, North-West Turkey

(2008)

Fresenius Environmental Bulletin
Examination of the Mutagenic Effects of Some Pesticides

(2008)

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN
A study on mutagenicity of different types of pesticides by using of Ames/Salmonella/microsome test system

(2008)

Fresenius Environmental Bulletin (FRESEN ENVIRON BULL)
Antihyperglycemic and antioxidative potential of Matricaria chamomilla L. in streptozotocin-induced diabetic rats

(2008)

JOURNAL OF NATURAL MEDICINES
An Ethnobotanical Survey of Interior-West Anatolia, Turkey, M Kargıoğlu

(2008)

HUMAN ECOLOGY
In vitro propagation of an endangered plant species, Thermopsis turcica (Fabaceae)

(2008)

BIOLOGIA
Vegetation as an indicator of soil properties and water quality in the Akarçay stream (Turkey)

(2008)

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
Minor element and heavy metal contents of wild growing and edible mushrooms from western Black sea region of Turkey

(2007)

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN
Determination of Fungal air spora in Afyonkarahisar

(2007)

Mycotaxon
Contributions to the macrofungi of Bolu and Düzce Provinces

(2006)

Mycotaxon
Contributions to the macrofungi of Kastamonu province

(2006)

Mycotaxon
A study of wood decaying macrofungi of western Black Sea Region

(2005)

MYCOTAXON
On Konya wildsheep, Ovis orientalis anatolica, in Bozdag protected area

(2004)

Mammalia
Influence of physical exercise on serum apolipoprotein A-I containing lipoproteins

(1997)

CHEM
Biosynthesis of nebularine (Purine-9-β-D-Ribofuranoside) involves enzymic release of hydroxylamine from adenosine

(1995)

Phytochemistry
Plant cytotoxicity of nebularine (Purine riboside)

(1994)

Phytochemistry

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar)

Toplam: 52
Heterozygous Genotype Of Monocarboxyl Transferase 1 (Rs1049434) Polymorphısm Commons In A Turkısh Athlete Cohort

(2019)

Journal of Neurobehavioural Sciences
Alzheimer Hastalığı ile İlişkilendirilen APH1A Genindeki Zararlı SNP’lerin In Silico Yöntemler ile Belirlenmesi

(2019)

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
DİYETE DEVAM EDEN OTİZMLİ ÇOCUKLARDA METİLENTETRAHİDROFOLAT REDÜKTAZ (MTHFR) GENİ C677T POLİMORFİZMİNİN BELİRLENMESİ

(2019)

THE JOURNAL OF NEUROBEHAVIORAL SCIENCES
Total Phenolics, Flavonoids Contents, Antioxidant Activity and DNA Protective Effect of Lenten Rose (Helleborus orientalis)

(2019)

Asian Journal of Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
PENTİLENTETRAZOL İLE UYARILMIŞ EPİLEPSİ MODELİNDE HESPERİDİN VE VALPROİK ASİT KOMBİNE UYGULAMASININ OKSİDAN-ANTİOKSİDAN SAVUNMA ÜZERİNE ETKİSİ

(2019)

ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ C- YAŞAM BİLİMLERİ VE BİYOTEKNOLOJİ
Determination of Potential Cytotoxic and Mutagenic Effects of Aluminum Acetate

(2018)

Journal of Applied Biological Sciences
Des ressources naturelles à la santéApproche interdisciplinaire de la production des goudronsde conifères et de leur usage médicinal en Méditerranéesur la longue durée

(2018)

Les Nouvelles de l’archéologie
Radiation Attenuation Properties of Human Brain Regions According to Elemental Compositıon in Radiological Energy Range: A Monte Carlo Simulation

(2018)

The Journal of Neurobehavioral Sciences
An ethnobotanical approach to MRSA (Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus) in Western Anatolia: A case of Afyonkarahisar

(2017)

Indian J Traditional Knowledge
Micronucleus assay in human lymphocytes after exposure to alloxydim sodium herbicide in vitro

(2016)

Source of the Document Drug and Chemical Toxicology
Aromatic hydrocarbon utilization ability of Chromohalobacter sp. SF

(2015)

Ekoloji
Document Beneficial usages of halophilic microorganisms

(2015)

Halophiles: Biodiversity and Sustainable Exploitation
Genotoxicity of drinking water disinfection by-products (bromoform and chloroform) by using both Allium anaphase-telophase and comet tests

(2015)

Source of the Document Cytotechnology
Classification of Schizophrenia Patients by Using Genomic Data: A Data Mining Approach

(2015)

The Journal of Neurobehavioral Sciences
Aromatic hydrocarbon utilization ability of chromohalobacter sp,S.F Erdogmus

(2015)

Source of the Document Ekoloji
Investigation of fatty acids of milk from different cow breeds

(2015)

Journal of Food Safety and Food Quality
Batrachochytrium dendrobatidis infection of amphibians in the innerWest part of Turkey

(2014)

Disease of Aquatic Organisms
Coding Regions of MSX1 do not Contribute to Non-Syndromic Cleft Lip With/Without Palate in Turkish Patients

(2014)

International Journal of Clinical Pediatrics,
Several Growth Characteristics of an Invasive Cyprinid Fish (Carassius gibelio Bloch, 1782).

(2013)

Notulae Scientia Biologicae
MSX1 Intronic CA Repeat Polymorphism Is Associated with NonSyndromic Cleft Lip with/without Palate in A Turkish Family

(2013)

Disease and Mol Med
Biyokimya laboratuvar eğitimine çok disiplinli yaklaşım [The multidisciplinary approach to biochemistry laboratory education]

(2013)

Türk Biyokimya Dergisi [Turk J Biochem]
Several growth characteristics of an invasive Cyprinid Fish (Carassius gibelio Bloch, 1782)

(2013)

Notulae Scientia Biologicae
Genotoxic and Mutagenic Effects of Aqueous Extract from Aerial Parts of Linaria genistifolia (Linnaeus) Miller subsp. genistifolia

(2012)

Revista Brasileira de Farmacognosia
The Variation of Several Biological Characteristics of the Chub, Squalius cephalus (L., 1758), in the Orenler Dam Lake, Northwest Anatolia

(2012)

Not Sci Biol
Selevir Baraj Gölü'nün Bazı Limnolojik Özellikleri

(2011)

Ekoloji
Deneysel Endoplazmik retikulum (ER) stres modeli oluşturulan pankreatik beta hücre kültüründe çörek otu (Nigella sativa) ekstrelerinin DNA hasarı üzerine etkisi

(2011)

Türkiye Klinikleri Tıp Bil. Derg
The Effects of Industry Waste Left to Dokuzsele Stream (Ulubey-Uşak) on the Germination and Growth of Some Culture Plants

(2011)

BİBAD-Research Journal of Biological Sciences
Organochlorine pesticide residues in drinking waters of Afyonkarahisar, Turkey

(2010)

Ekoloji
Lead toxicity and biochemical characterization of δ-ALAD on endemic prawn, Palaemonetes turcorum

(2010)

Ekoloji
Subkronik tiner inhalasyonuna maruz kalmış ratlarda α-Lipoik asitin DNA hasarı, protein oksidasyonu, lipid peroksidasyonu ile bazı antioksidan parametrelere etkileri

(2008)

Türk Biyokimya Dergisi(T J Biochem)
Determination of genotoxic effect of boron on Allium cepa root meristematic cells

(2007)

Pak. J. Bot
Nitrate and Nitrite levels in fruity and natural mineral waters marketed in western

(2007)

Anal
Isolation and identification of mycobacteria from raw milk samples in Afyonkarahisar, Turkey

(2007)

Int. J. Food Microbiol
Screening of δ-Aminolevulinic Acid Dehydratase from Pseudomonas strains as biosensor for Lead and some other metals contamination

(2007)

Env. Monit. Assess
Endangered status and propagation of an endemic plant species, Thermopsis turcica (Fabaceae)

(2007)

Asian J Plant Sci
Synthesis and characterization of novel methacrylate monomers having pendant oxime esters and their copolymerization with styrene

(2007)

Sci. Part A: Pure and Applied Chem
Determination of fungal frequency in two separate buildings of Afyon Highschool and comparison of allergic symptoms related with buildings and fungi in Afyon, Turkey

(2006)

Journal
Chemical composition of some naturally growing edible mushrooms

(2006)

Pak. J. Bot
Histamine, nitrate and nitrite content of meat products marketed in western anatolia

(2006)

Vet. Adv
The macrofungi of Karabük province

(2005)

Tr J Bot
Detection of Fungi Spectrum in Industrial and Home Bakeries and Determinated Fungal Allergy with Skin Prick Test

(2005)

Immun
Macrofungi of Sinop Province

(2004)

Tr J. Bot
Certain antibiotics having inhibitory effect on Xanthine oxidase (E.C.1.2.3.2) activity

(2003)

Acta Pharm. Turcica
Zonguldak yöresi makrofungusları üzerine bir araştırma

(2002)

Ot Sist. Bot. Derg
The effect of Uracil on the germination and growth of some leguminous plants

(1999)

Tr J Botany
Effect of L-carnitine on activity of liver alcohol dehydrogenase in diabetic rats

(1997)

Tr. J Medical Sciences
''Influence of physical exercise on serum apolipoprotein A-I containing lipoproteins

(1997)

Tr. J. Medical Sciences
Lepista (Clitocybe) nebularis (Batsch:Fr.) Kummer'de [8-14C]adenozin ve [8-14C]inozin metabolizması

(1996)

Biology
Streptomyces yokosukanensis ATCC 25520'de [8-14C]inozin metabolizması

(1996)

Biology
Streptomyces yokosukanensis ATCC 25520'de sıcaklığa bağlı bazı değişiklikler

(1996)

Biology
Blocking of the inhibitory effect of nebularine on xanthine oxidase

(1996)

Türk Biyokimya Dergisi
Lepista nebularis-Producer of nebularine

(1992)

The Mycologist

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım


Toplam: 44
Kongre - Konferans Adı Kongre Tarihi
8th International molecular Biology and Biotechnology Congress 12 / 2019
8th International molecular Biology and Biotechnology Congress 12 / 2019
8th International molecular Biology and Biotechnology Congress 12 / 2019
8th International Molecular Biology and Biotechnology Congress 12 / 2019
TBD Uluslararası Biyokimya Kongresi 2018 - 29. Ulusal Biyokimya Kongresi (26.10.2018 tarihinde kongre katılımı) 10 / 2019
6th Balkan Congress of Microbiology 10 / 2019
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Biyoloji Topluluğu 10 / 2019
8th Conference on Medicinal and Aromatic Plants of Southeast European Countries (8th CMAPSEEC) 05 / 2019
Alzheimer Sempozyumu, Üsküdar Üniversitesi 05 / 2019
ATEMii Conference “Microbes and Ecosystems: The Universal Hidden Force 05 / 2019
13th Balkan Congress of Human Genetics 04 / 2019
13th Balkan Congress of Human Genetics 04 / 2019
10. Biyoloji Günleri (SDÜ-Isparta) 04 / 2019
17. Sinir Bilim Kongresi 04 / 2019
Bozüyük MEM Kariyer Günleri 12 / 2018
TBD Uluslararası Biyokimya Kongresi 2018 - 29. Ulusal Biyokimya Kongresi 10 / 2018
TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği 10 / 2018
TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği 10 / 2018
IV. International Congress on Applied Biological Sciences 05 / 2018
IV. ICABS 2018 05 / 2018
ICAPS 2018 04 / 2018
ICAPS 2018 04 / 2018
M.K. 10 / 2016
1st PHARMACOGENOMICS İSTANBUL SUMMIT 11 / 2015
1st PHARMACOGENOMICS İSTANBUL SUMMIT 11 / 2015
1st PHARMACOGENOMICS İSTANBUL SUMMIT 11 / 2015
1st PHARMACOGENOMICS 16 İSTANBUL SUMMIT 11 / 2015
1st PHARMACOGENOMICS İSTANBUL SUMMIT 11 / 2015
1st PHARMACOGENOMICS İSTANBUL SUMMIT 11 / 2015
1st PHARMACOGENOMICS İSTANBUL SUMMIT 11 / 2015
1st PHARMACOGENOMICS İSTANBUL SUMMIT 11 / 2015
ATEMii Conference “Microbes and Ecosystems: The Universal Hidden Force 05 / 2014
1st MEDITERRANEAN SYMPOSIUM on MEDICINAL and AROMATIC PLANTS 04 / 2013
VI. International Symposiom on Ecology and Environmental Problems (ISEEP-2011) 11 / 2011
Medicinal and aromatic plants in genereting new values in 21st century 11 / 2011
Medicinal and aromatic plants in genereting new values in 21st century 11 / 2011
Medicinal and aromatic plants in genereting new values in 21st century 11 / 2011
Medicinal and aromatic plants in genereting new values in 21st century 11 / 2011
Medicinal and aromatic plants in genereting new values in 21st century 11 / 2011
II. Uluslararsı çevre koruma sempozyumu 09 / 2005
14. Uluslararası Biyoteknoloji Kongresi 08 / 2005
Uluslar arası Bor Sempozyumu 09 / 2004
Uluslar arası Bor Sempozyumu 09 / 2004
International Dairy Symposium 05 / 2004

İdari Faaliyetler


İdari Görev Kategorisi İdari Görev Yıl
Yönetim Rektör Yardımcısı 2020
Koordinatör Proje Araştırma, Uygulama, Eğitim ve Geliştirme Kurum Koordinatörlüğü 2020
Koordinatör Bilim ve Fikir Festivali Koordinatörlüğü 2020
Bölüm Başkanlığı Ortak Bölümler Başkanlığı 2020
Bölüm Başkanlığı Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) 2020
Ana Bilim Başkanı Moleküler Nörobilim 2020
Merkez Müdürü BİYOTEKMER 2020
Kurul Üyeliği Fakülte Kurulu Üyeliği 2020
Komisyon Başkanlığı Uluslararası Öğrenciler Komisyon Başkanlığı 2020
Çalışma Grubu Koordinatörlüğü Nörogenetik Çalışma Grubu 2020
Kurul Üyeliği Deney Hayvanları Etik Kurulu Üyeliği 2020
Kurul Üyeliği Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği 2020
Kurul Üyeliği Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği 2020
Kurul Üyeliği Diğer Fakültelerde Kurul Üyeliği 2020
Yönetim Rektör Yardımcısı 2019
Yönetim Enstitü Müdürü 2019
Koordinatör Bilim ve Fikir Festivali Koordinatörlüğü 2019
Koordinatör Proje Araştırma, Uygulama, Eğitim ve Geliştirme Kurum Koordinatörlüğü 2019
Ana Bilim Başkanı Moleküler Nörobilim 2019
Bölüm Başkanlığı Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) 2019
Merkez Müdürü BİYOTEKMER 2019
Çalışma Grubu Koordinatörlüğü İleri Hesaplamalı Biyomateryal ve Biyomedikal Uygulamaları 2019
Çalışma Grubu Koordinatörlüğü Nörogenetik Çalışma Grubu 2019
Kurul Üyeliği Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği 2019
Kurul Üyeliği Enstitü Kurulu Üyeliği 2019
Kurul Üyeliği Deney Hayvanları Etik Kurulu Üyeliği 2019
Kurul Üyeliği Fakülte Kurulu Üyeliği 2019
Komisyon Başkanlığı Uluslararası Öğrenciler Komisyon Başkanlığı 2019
Komisyon Üyesi Enstitü Disiplin Komisyonu 2019
Komisyon Üyesi Fakülte Disiplin Komisyonu 2019
Yönetim Rektör Yardımcısı 2018
Yönetim Enstitü Müdürü 2018
Koordinatör Bilim ve Fikir Festivali Koordinatörlüğü 2018
Koordinatör Proje Araştırma, Uygulama, Eğitim ve Geliştirme Kurum Koordinatörlüğü 2018
Bölüm Başkanlığı Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) 2018
Ana Bilim Başkanı Moleküler Nörobilim 2018
Merkez Müdürü BİYOTEKMER 2018
Kurul Üyeliği Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği 2018
Kurul Üyeliği Enstitü Kurulu Üyeliği 2018
Kurul Üyeliği Fakülte Kurulu Üyeliği 2018
Komisyon Başkanlığı Uluslararası Öğrenciler Komisyon Başkanlığı 2018
Çalışma Grubu Koordinatörlüğü İleri Hesaplamalı Biyomateryal ve Biyomedikal Uygulamaları 2018
Kurul Üyeliği Deney Hayvanları Etik Kurulu Üyeliği 2018
Komisyon Üyesi Fakülte Disiplin Komisyonu 2018
Komisyon Üyesi Enstitü Disiplin Komisyonu 2018

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri


Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Dersin Türü
2017-2018 Bahar Seminer Lisansustu
2017-2018 Bahar Seminer Lisansustu
2017-2018 Bahar Seminer Lisansustu
2017-2018 Bahar Seminer Lisansustu
2017-2018 Bahar Seminer Lisansustu
2017-2018 Bahar Molecular Genetics Lisans
2017-2018 Bahar Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Akademik Yazım Lisansustu
2017-2018 Bahar Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Akademik Yazım Lisansustu
2017-2018 Bahar Moleküler Hücre Biyolojisi Doktora
2017-2018 Bahar General Biology II Lisans
2017-2018 Bahar Psikolojik Test ve Ölçekler Lisansustu
2017-2018 Bahar Psikolojik Test ve Ölçekler Lisansustu
2017-2018 Bahar Seminer Lisansustu
2018-2019 Güz Current Developments in Molecular Biology Lisans
2018-2019 Güz Seminer Lisansustu
2018-2019 Güz Seminer Lisansustu
2018-2019 Güz Seminer Lisansustu
2018-2019 Güz Seminer Lisansustu
2018-2019 Güz Seminer Doktora
2018-2019 Güz Seminer Lisansustu
2018-2019 Güz Seminer Lisansustu
2018-2019 Güz Seminer Lisansustu
2018-2019 Güz Biyomoleküllerde Ayrıştırma ve Saflaştırma Teknikleri Lisansustu
2018-2019 Güz Nörodejenerasyon ve Genetik Bilimi Doktora
2018-2019 Güz Uzmanlık Alan Dersi Lisansustu
2018-2019 Güz Seminer Lisansustu
2018-2019 Güz Seminer Lisansustu
2018-2019 Güz Plant Biology Lisans

Ödüller & Üyelikler


Diversity and Ecology of Myxomycetes from Kutahya and Konya (Turkey) with Four New Records başlıklı yayına
TÜBİTAK-Ulakbim

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index