Muhsin KONUK , Ph.D

Professor of Molecular Biology

muhsin.konukuskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22 2403

ORCID ID: 0000-0002-6651-718X

Citation : 2413 | h-index : 23 | i10-index : 69


Short CV

He was born in 1964 in Emirdağ and completed both his primary and secondary education in there. He graduated from Selçuk University in 1984 and worked as Biology teacher for one year. He was appointed as Research assistant in Biology Education department of Selçuk University in 1985. He completed his MSc thesis in 1988 and was sent to University of Wales, Swansea to do his doctoral studies. After completing his PhD, he returned to Selçuk University. He completed his compulsory military service in GATA (Gülhane Military Medicinal Academy, Ankara) and got his Associate Professorship in Molecular Biology in 1996.

read more

Education Status & Academic Titles

Supervised Graduate Theses

 • Diyete devam eden otizmli çocuklarda metilentetrahidrofolat redüktaz (MTHFR) geni C677T polimorfizminin belirlenmesi, 2019.
 • Bazı halofilik ve halotolerant mikroorganizmaların fenantren, piren ve naftalen parçalayabilme yeteneklerinin araştırılması, 2012.
 • Bazı pestisitlerin mutajenite ve genotoksisitelerinin belirlenmesi, 2012.
 • Sub-kronik tiner bağımlısı ratlarda karaciğer ve akciğer dokularında bazı biyokimyasal parametrelerdeki değişim ve bunlara α-Lipoik asitin etkisinin araştırılması, 2009.
 • Subkronik tiner inhalasyonuna maruz kalan ratlarda DNA hasarı, protein oksidasyonu, lipid peroksidasyonu ile bazı biyokimyasal parametrelerde değişimlerle bynlara α-Lipoik asitin etkisi, 2008.
 • Farklı tipteki pestisitlerin muhtemel mutajeniteleri Ames/Salmonella/Mikrozom Test yöntemiyle araştırılması, 2007.
 • Bazı fungusitlerin mutajenik etkilerinin belirlenmesi, 2006.
 • Streptomyces yokosukanensis ATCC 25520’de ALAD enziminin biyokimyasal karakterizasyonu, 2006.
 • Besin maddelerinden Mycobacterium sp. İzolasyonu, 2005.
 • Hücre solunumunun öğretimine değişik öğretim tekniklerinin etkisi, 2005.
 • Bor’un Ökaryot hücrelerdeki Sitotoksik etkisinin standart test yöntemi ile belirlenmesi, 2004.
 • Bazı antibiyotiklerin tavşanlardaki hiperurisemi üzerine etkisi, 2003.
 • Piridinin Allium cepa kök hücrelerinin mitotik indeks ve kromozomları üzerine etkisi, 2003.
 • Bazı Antibiyotiklerin Ksantin Oksidaz (E.C.1.2.3.2) Aktivitesi Üzerine Etkileri, 2001.
 • Lise ve Üniversite Öğrencilerinde Difüzyon ve Ozmoz Kavramları ile ilgili Yanlış Kavramalar, 1999.

Academic Activities > Publications

(ISI Web of Science Core Collection *) Toplam: 82

Synthesis of Morphine Loaded HydroxyapatiteNanoparticles(HAPs) and Determination of Genotoxic Effect for Using Pain Management

Journal of Pharmaceutical Research International (Past name: British Journal of Pharmaceutical Research, PastISSN: 2231-2919) (2019)

Mutagenic and Genotoxic Effects of Guelma's Urban Wastewater

Environmental Monitoring and Assessment (2015)

Ethnobotanical survey of plants used inAfyonkarahisar-Turkey

JOURNAL OF ETHNOBIOLOGY AND ETHNOMEDICINE (2015)

Mutagenicity and genotoxicity of drinking water in Guelma region

Environmental Monitoring and Assessment (2014)

Seasonal variations in fatty acid composition of different tissues of mirror carp, Cyprinus carpio, in Örenler Dam Lake, Afyonkarahisar-Turkey

http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&Full=*Journal%20Of%20Environmental%20Biology (2011)

Organochlorine Pesticide Residues in Butter and Kaymak in Afyonkarahisar-Turkey

http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&Full=*INDIAN%20JOURNAL%20OF%20ANIMAL%20SCIENCES (2010)

Examination of the Mutagenic Effects of Some Pesticides

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN (2008)

Academic Activities > Publications

(Other Scientific Publications) Toplam: 50

PENTİLENTETRAZOL İLE UYARILMIŞ EPİLEPSİ MODELİNDE HESPERİDİN VE VALPROİK ASİT KOMBİNE UYGULAMASININ OKSİDAN-ANTİOKSİDAN SAVUNMA ÜZERİNE ETKİSİ

ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ C- YAŞAM BİLİMLERİ VE BİYOTEKNOLOJİ (2019)

Document Beneficial usages of halophilic microorganisms

Halophiles: Biodiversity and Sustainable Exploitation (2015)

Investigation of fatty acids of milk from different cow breeds

Journal of Food Safety and Food Quality (2015)

Macrofungi of Sinop Province

Tr J. Bot (2004)

Academic Activities > Book - Book Chapter

 • Nanobiotechnology applcations in special reference to fungi, 2017.
 • Pesticides, Environmental Pollution, and Health, 2016.
 • benefical usages of Halophilic microorganism, 2015.
 • White-rot fungi in bioremediation, 2013.

Academic Activities > Congress - Conference Participation

 • 8th International molecular Biology and Biotechnology Congress, 2019.
 • 8th International molecular Biology and Biotechnology Congress, 2019.
 • 8th International molecular Biology and Biotechnology Congress, 2019.
 • 8th International Molecular Biology and Biotechnology Congress, 2019.
 • TBD Uluslararası Biyokimya Kongresi 2018 - 29. Ulusal Biyokimya Kongresi (26.10.2018 tarihinde kongre katılımı), 2019.
 • 6th Balkan Congress of Microbiology, 2019.
 • Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Biyoloji Topluluğu, 2019.
 • 8th Conference on Medicinal and Aromatic Plants of Southeast European Countries (8th CMAPSEEC), 2019.
 • Alzheimer Sempozyumu, Üsküdar Üniversitesi, 2019.
 • ATEMii Conference “Microbes and Ecosystems: The Universal Hidden Force, 2019.
 • 13th Balkan Congress of Human Genetics, 2019.
 • 13th Balkan Congress of Human Genetics, 2019.
 • 10. Biyoloji Günleri (SDÜ-Isparta), 2019.
 • 17. Sinir Bilim Kongresi, 2019.
 • Bozüyük MEM Kariyer Günleri, 2018.
 • TBD Uluslararası Biyokimya Kongresi 2018 - 29. Ulusal Biyokimya Kongresi, 2018.
 • TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği, 2018.
 • TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği, 2018.
 • IV. International Congress on Applied Biological Sciences, 2018.
 • IV. ICABS 2018, 2018.
 • ICAPS 2018, 2018.
 • ICAPS 2018, 2018.
 • M.K., 2016.
 • 1st PHARMACOGENOMICS İSTANBUL SUMMIT, 2015.
 • 1st PHARMACOGENOMICS İSTANBUL SUMMIT, 2015.
 • 1st PHARMACOGENOMICS İSTANBUL SUMMIT, 2015.
 • 1st PHARMACOGENOMICS İSTANBUL SUMMIT, 2015.
 • 1st PHARMACOGENOMICS İSTANBUL SUMMIT, 2015.
 • 1st PHARMACOGENOMICS İSTANBUL SUMMIT, 2015.
 • 1st PHARMACOGENOMICS 16 İSTANBUL SUMMIT, 2015.
 • 1st PHARMACOGENOMICS İSTANBUL SUMMIT, 2015.
 • ATEMii Conference “Microbes and Ecosystems: The Universal Hidden Force, 2014.
 • 1st MEDITERRANEAN SYMPOSIUM on MEDICINAL and AROMATIC PLANTS, 2013.
 • VI. International Symposiom on Ecology and Environmental Problems (ISEEP-2011), 2011.
 • Medicinal and aromatic plants in genereting new values in 21st century, 2011.
 • Medicinal and aromatic plants in genereting new values in 21st century, 2011.
 • Medicinal and aromatic plants in genereting new values in 21st century, 2011.
 • Medicinal and aromatic plants in genereting new values in 21st century, 2011.
 • Medicinal and aromatic plants in genereting new values in 21st century, 2011.
 • II. Uluslararsı çevre koruma sempozyumu, 2005.
 • 14. Uluslararası Biyoteknoloji Kongresi, 2005.
 • Uluslar arası Bor Sempozyumu, 2004.
 • Uluslar arası Bor Sempozyumu, 2004.
 • International Dairy Symposium, 2004.

Administrative Activities

 • Bölüm Başkanlığı, Ortak Bölümler Başkanlığı 2020.
 • Kurul Üyeliği, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği 2020.
 • Kurul Üyeliği, Diğer Fakültelerde Kurul Üyeliği 2020.
 • Kurul Üyeliği, Enstitü Kurulu Üyeliği 2020.
 • Çalışma Grubu Koordinatörlüğü, Nörogenetik Çalışma Grubu 2020.
 • Yönetim, Rektör Yardımcısı 2020.
 • Yönetim, Enstitü Müdürü 2020.
 • Koordinatör, Proje Araştırma, Uygulama, Eğitim ve Geliştirme Kurum Koordinatörlüğü 2020.
 • Koordinatör, Bilim ve Fikir Festivali Koordinatörlüğü 2020.
 • Bölüm Başkanlığı, Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) 2020.
 • Ana Bilim Başkanı, Moleküler Nörobilim 2020.
 • Merkez Müdürü, BİYOTEKMER 2020.
 • Kurul Üyeliği, Deney Hayvanları Etik Kurulu Üyeliği 2020.
 • Kurul Üyeliği, Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği 2020.
 • Kurul Üyeliği, Fakülte Kurulu Üyeliği 2020.
 • Çalışma Grubu Koordinatörlüğü, İleri Hesaplamalı Biyomateryal ve Biyomedikal Uygulamaları 2020.
 • Komisyon Başkanlığı, Uluslararası Öğrenciler Komisyon Başkanlığı 2020.
 • Komisyon Üyesi, Enstitü Disiplin Komisyonu 2020.
 • Komisyon Üyesi, Fakülte Disiplin Komisyonu 2020.

Education and Training Activities

 • Seminer, (lisansustu) Güz.
 • Seminer, (doktora) Güz.
 • Seminer, (lisansustu) Güz.
 • Seminer, (lisansustu) Güz.
 • Seminer, (lisansustu) Güz.
 • Seminer, (lisansustu) Güz.
 • Seminer, (lisansustu) Güz.
 • Seminer, (lisansustu) Güz.
 • Epigenetik, (doktora) Güz.
 • Seminer, (doktora) Güz.
 • Current Developments in Molecular Biology, (lisans) Güz.
 • Plant Biology, (lisans) Güz.
 • Biyomoleküllerde Ayrıştırma ve Saflaştırma Teknikleri, (lisansustu) Güz.
 • Biyoteknolojiye Giriş, (lisansustu) Güz.
 • Seminer, (lisansustu) Güz.
 • Seminer, (lisansustu) Bahar.
 • Seminer, (lisansustu) Bahar.
 • Seminer, (doktora) Bahar.
 • Seminer, (lisansustu) Bahar.
 • Seminer, (lisansustu) Bahar.
 • Seminer, (lisansustu) Bahar.
 • Seminer, (lisansustu) Bahar.
 • Seminer, (lisansustu) Bahar.
 • Moleküler Nörobilimde Güncel Gelişmeler I, (doktora) Bahar.
 • Seminer, (lisansustu) Bahar.
 • Molecular Genetics, (lisans) Bahar.
 • General Biology II, (lisans) Bahar.
 • Seminer, (lisansustu) Bahar.
 • Seminer, (lisansustu) Güz.
 • Seminer, (lisansustu) Güz.
 • Seminer, (doktora) Güz.
 • Seminer, (lisansustu) Güz.
 • Seminer, (lisansustu) Güz.
 • Seminer, (lisansustu) Güz.
 • Seminer, (lisansustu) Güz.
 • Seminer, (lisansustu) Güz.
 • Nörodejenerasyon ve Genetik Bilimi, (doktora) Güz.
 • Seminer, (lisansustu) Güz.
 • Uzmanlık Alan Dersi, (lisansustu) Güz.
 • Current Developments in Molecular Biology, (lisans) Güz.
 • Plant Biology, (lisans) Güz.
 • Biyomoleküllerde Ayrıştırma ve Saflaştırma Teknikleri, (lisansustu) Güz.
 • Seminer, (lisansustu) Güz.
 • Seminer, (lisansustu) Güz.
 • Seminer, (lisansustu) Bahar.
 • Seminer, (lisansustu) Bahar.
 • Psikolojik Test ve Ölçekler, (lisansustu) Bahar.
 • Psikolojik Test ve Ölçekler, (lisansustu) Bahar.
 • Seminer, (lisansustu) Bahar.
 • Seminer, (lisansustu) Bahar.
 • Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Akademik Yazım, (lisansustu) Bahar.
 • Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Akademik Yazım, (lisansustu) Bahar.
 • Seminer, (lisansustu) Bahar.
 • Moleküler Hücre Biyolojisi, (doktora) Bahar.
 • Seminer, (lisansustu) Bahar.
 • Current Developments in Molecular Biology, (lisans) Bahar.
 • Molecular Genetics, (lisans) Bahar.
 • General Biology II, (lisans) Bahar.
 • Seminer, (lisansustu) Güz.
 • Seminer, (lisansustu) Güz.
 • Seminer, (doktora) Güz.
 • Psikolojide İleri Araştırma Yöntemleri ve İstatistiki Yöntemler, (doktora) Güz.
 • Seminer, (lisansustu) Güz.
 • Seminer, (lisansustu) Güz.
 • Seminer, (lisansustu) Güz.
 • Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Akademik Yazım, (lisansustu) Güz.
 • Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Akademik Yazım, (lisansustu) Güz.
 • Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Akademik Yazım, (lisansustu) Güz.
 • Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Akademik Yazım, (lisansustu) Güz.
 • Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Akademik Yazım, (lisansustu) Güz.
 • Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Akademik Yazım, (lisansustu) Güz.
 • Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Akademik Yazım, (lisansustu) Güz.
 • Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Akademik Yazım, (lisansustu) Güz.
 • Uzmanlık Alan Dersi, (lisansustu) Güz.
 • Uzmanlık Alan Dersi, (lisansustu) Güz.
 • Moleküler Biyolojide Güncel Gelişmeler, (lisans) Güz.
 • Bitki Biyolojisi, (lisans) Güz.
 • Plant Biology, (lisans) Güz.

Awards & Memberships

 • Diversity and Ecology of Myxomycetes from Kutahya and Konya (Turkey) with Four New Records başlıklı yayına, (TÜBİTAK-Ulakbim)

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index