Muhsin KONUK, Ph.D

Professor

muhsin.konukuskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22 2403

ORCID: 0000-0002-6651-718X

Documents : 115 | Citation : 1995 | h-index : 22

Citation : 4324 | h-index : 32 | i10-index : 92

: 38
: 13

Research Fields

Biochemistry, Cell Biology, Molecular Biology, Biotechnology, nanobiotechnology, in silico, molecular neuroscience, neurogenetics, neurodegeneration, plant active ingredients, toxicology

UN Sustainable Development Goal Labels Matching with Research Fields

2 3 4 5 6 10 11 15 16 17

Short CV

He was born in 1964 in Emirdağ and completed both his primary and secondary education in there. He graduated from Selçuk University in 1984 and worked as Biology teacher for one year. He was appointed as Research assistant in Biology Education department of Selçuk University in 1985. He completed his MSc thesis in 1988 and was sent to University of Wales, Swansea to do his doctoral studies. After completing his PhD, he returned to Selçuk University. He completed his compulsory military service in GATA (Gülhane Military Medicinal Academy, Ankara) and got his Associate Professorship in Molecular Biology in 1996.

read more

Education Status & Academic Titles

Supervised Graduate Theses

 1. BİPOLAR BOZUKLUK HASTALARINDA CYP3A4 *22 POLİMORFİZMİNİN İNCELENMESİ, 2023.
 2. ROMATOİD ARTRİT HASTALIĞIYLA İLİŞKİLENDİRİLEN TNFSF11 (RANKL) VE CSF1 (M-CSF) GENLERİNDEKİ SNP’LERİN IN SILICO ANALİZİ, 2023.
 3. SPİNAL MUSCULAR ATROFİDE (SMA) BAZI GENLERİN, TEK NÜKLEOTİD POLİMORFİZMLERİNİN (SNP) IN SILICO OLARAK ARAŞTIRILMASI, 2023.
 4. BERBERİN VE PİPERİNİN SH-SY5Y HÜCRELERİNDE IN SILICO VE IN VITRO OLARAK SİTOTOKSİK ETKİLERİNİN İNCELENMESİ, 2023.
 5. RUBGY SPORCULARINDA HIF1A (rs11549465) POLİMORFİZM DAĞILIMLARININ İNCELENMESİ, 2023.
 6. Okul Öncesi kekemeliği olan çocukların serum oksidatif ve Nitrozatif stres parametrelerinin ayırıcı tanıdaki yeri, 2023.
 7. SPİNAL MUSCULAR ATROFİDE (SMA) BAZI GENLERİN, TEK NÜKLEOTİD POLİMORFİZMLERİNİN (SNP) IN SILICO OLARAK ARAŞTIRILMASI, 2022.
 8. ROMATOİD ARTRİT HASTALIĞIYLA İLİŞKİLENDİRİLEN TNFSF11 (RANKL) VE CSF1 (M-CSF) GENLERİNDEKİ SNP’LERİN IN SILICO ANALİZİ, 2021.
 9. Adli kokunun yoğunlaştırılıp kullanılması, 2021.
 10. Sağlıklı ve Otizmli Bireylerin Oral Mikrobiyota Analizlerinin Karşılaştırılması, 2020.
 11. ÖZ ŞEFKATİN, NEGATİF DUYGUSAL DENEYİMLER KARŞISINDA BİREYLERİN TUTUMLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ, 2020.
 12. 6-13 YAŞ ARALIĞINDA EŞİKALTI OTİZM BELİRTİLERİNİN GÖRÜLME SIKLIĞININ ARAŞTIRILMASI, 2020.
 13. Diyete devam eden otizmli çocuklarda metilentetrahidrofolat redüktaz (MTHFR) geni C677T polimorfizminin belirlenmesi, 2019.
 14. Bipolar Bozuklukla İlgili Genetik Varyantlar Üzerine Çalışmalar, 2018.
 15. Bazı halofilik ve halotolerant mikroorganizmaların fenantren, piren ve naftalen parçalayabilme yeteneklerinin araştırılması, 2012.
 16. Bazı pestisitlerin mutajenite ve genotoksisitelerinin belirlenmesi, 2012.
 17. Sub-kronik tiner bağımlısı ratlarda karaciğer ve akciğer dokularında bazı biyokimyasal parametrelerdeki değişim ve bunlara α-Lipoik asitin etkisinin araştırılması, 2009.
 18. Subkronik tiner inhalasyonuna maruz kalan ratlarda DNA hasarı, protein oksidasyonu, lipid peroksidasyonu ile bazı biyokimyasal parametrelerde değişimlerle bynlara α-Lipoik asitin etkisi, 2008.
 19. Farklı tipteki pestisitlerin muhtemel mutajeniteleri Ames/Salmonella/Mikrozom Test yöntemiyle araştırılması, 2007.
 20. Bazı fungusitlerin mutajenik etkilerinin belirlenmesi, 2006.
 21. Streptomyces yokosukanensis ATCC 25520’de ALAD enziminin biyokimyasal karakterizasyonu, 2006.
 22. Besin maddelerinden Mycobacterium sp. İzolasyonu, 2005.
 23. Hücre solunumunun öğretimine değişik öğretim tekniklerinin etkisi, 2005.
 24. Bor’un Ökaryot hücrelerdeki Sitotoksik etkisinin standart test yöntemi ile belirlenmesi, 2004.
 25. Piridinin Allium cepa kök hücrelerinin mitotik indeks ve kromozomları üzerine etkisi, 2003.
 26. Bazı antibiyotiklerin tavşanlardaki hiperurisemi üzerine etkisi, 2003.
 27. Bazı Antibiyotiklerin Ksantin Oksidaz (E.C.1.2.3.2) Aktivitesi Üzerine Etkileri, 2001.
 28. Lise ve Üniversite Öğrencilerinde Difüzyon ve Ozmoz Kavramları ile ilgili Yanlış Kavramalar, 1999.

Academic Activities > Publications

(Scopus) Toplam: 101

Studies on toxicity of noscapine loaded hydroxyapatite nanoparticles.

Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences (2023)

STUDIES ON TOXICITY OF NOSCAPINE LOADED HYDROXYAPATITE NANOPARTICLES

Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences (2021)

Pitch oil production – An intangible cultural heritage in Central Europe

Journal of Analytical and Applied Pyrolysis (2021)

Antioxidant effect of hesperidin on cataract rat pups

Fresenius Environmental Bulletin (2021)

Anti-oxidative effects of Gypsophila perfoliata on D-Galactose induced aging in rat

Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences (E-SCI) (2020)

Synthesis of Morphine Loaded HydroxyapatiteNanoparticles(HAPs) and Determination of Genotoxic Effect for Using Pain Management

Journal of Pharmaceutical Research International (Past name: British Journal of Pharmaceutical Research, PastISSN: 2231-2919) (2019)

Mutagenic and Genotoxic Effects of Guelma's Urban Wastewater

Environmental Monitoring and Assessment (2015)

Ethnobotanical survey of plants used inAfyonkarahisar-Turkey

JOURNAL OF ETHNOBIOLOGY AND ETHNOMEDICINE (2015)

Mutagenicity and genotoxicity of drinking water in Guelma region

Environmental Monitoring and Assessment (2014)

Seasonal variations in fatty acid composition of different tissues of mirror carp, Cyprinus carpio, in Örenler Dam Lake, Afyonkarahisar-Turkey

http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&Full=*Journal%20Of%20Environmental%20Biology (2011)

Organochlorine Pesticide Residues in Butter and Kaymak in Afyonkarahisar-Turkey

http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&Full=*INDIAN%20JOURNAL%20OF%20ANIMAL%20SCIENCES (2010)

Examination of the Mutagenic Effects of Some Pesticides

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN (2008)

Academic Activities > Publications

(Other Scientific Publications) Toplam: 49

PENTİLENTETRAZOL İLE UYARILMIŞ EPİLEPSİ MODELİNDE HESPERİDİN VE VALPROİK ASİT KOMBİNE UYGULAMASININ OKSİDAN-ANTİOKSİDAN SAVUNMA ÜZERİNE ETKİSİ

ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ C- YAŞAM BİLİMLERİ VE BİYOTEKNOLOJİ (2019)

Document Beneficial usages of halophilic microorganisms

Halophiles: Biodiversity and Sustainable Exploitation (2015)

Investigation of fatty acids of milk from different cow breeds

Journal of Food Safety and Food Quality (2015)

Macrofungi of Sinop Province

Tr J. Bot (2004)

Academic Activities > Book - Book Chapter

 1. Bilişsel gelişim ve beyin dinamiği, 2023.
 2. Moleküler Hücre Biyolojisi, 2023.
 3. Role of Antioxidants, and Lifestyle in Managing Brain Disorders Oxidative Stress Biomarkers and Antioxidant Treatments in Brain Disease, 2023.
 4. New Diagnosis and Treatment Approaches to Post-Traumatic Stress Disorder, 2022.
 5. Dünyada Yaşam-BİYOLOJİ, 2022.
 6. New Diagnosis and Treatment Approaches to Posttraumatic Stress Disorder, 2022.
 7. Genotoxic Effects and Bacteria-Related Bioremediation of Pesticides, 2022.
 8. BİR DEMİYELİNİZAN HASTALIK OLAN MULTİPL SKLEROZDA BESLENME VE DİYET YAKLAŞIMLARI, 2022.
 9. Synthetic Peptide Vaccine Models Design, Synthesis, Purification and Characterization, 2021.
 10. Nanobiotechnology applcations in special reference to fungi, 2017.
 11. Pesticides, Environmental Pollution, and Health, 2016.
 12. benefical usages of Halophilic microorganism, 2015.
 13. White-rot fungi in bioremediation, 2013.

Academic Activities > Editörlük

 1. Turkish J Biology, ISSN:ISSN: 1300-0152, 2012.
 2. International Journal of Advanced Biological and Biomedical Research, ISSN:2383-2762, 2018.
 3. Universal Journal of Environmental Research and Technology', ISSN:2249-0256, 2018.
 4. Biotechnology, ISSN:1682-296x, 2018.
 5. International Journal of Biological Chemistry, ISSN:1819-155x, 2018.
 6. Universal Journal of Environmental Research and Technology, ISSN:2249-0256, 2018.
 7. International Journal of Biological Chemistry, ISSN:1819-155x, 2018.
 8. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, ISSN:e-ISSN: 1308-6529, 2018.
 9. Biological Diversity and Conservation, ISSN:ISSN 1308-5301 | E-ISSN 1308-8084, 2019.
 10. American Journal of Biochemistry and Molecular Biology, ISSN:2150-4210, 2019.
 11. TURKISH JOURNAL OF BIOLOGY, ISSN:ISSN: 1300-0152, 2019.
 12. EurAsian Journal of BioSciences, ISSN:e-ISSN 1307-9867, 2019.
 13. Biotechnology, ISSN:1682-296x, 2021.
 14. International Journal of Secondary Metabolite, ISSN:ISSN-e: 2148-6905, 2021.
 15. The Global Environmental Engineers, ISSN:ISSN (online): 2410-3624, 2021.
 16. International Journal of Plant Based Pharmaceuticals, ISSN:-, 2021.
 17. Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi - BİBAD, ISSN:E-ISSN:1308-2061, 2022.
 18. Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi - BİBAD, ISSN:E-ISSN: 1308-0261, 2022.
 19. Journal of Essential Oil & Plant Composition, ISSN:XXXX-XXXX, 2022.
 20. Turkish Journal of Biology, ISSN:ISSN: 1300-0152, 2022.
 21. Turkish J Biology, ISSN:1300-0152, 2023.
 22. Turkish Journal of Medical Sciences, ISSN:1300-0144, 2023.
 23. The European Chemistry and Biotechnology Journal (EUCHEMBIOJ), ISSN:3023-5839, 2024.

Projects > Projects

 1. Nöropsikiyatrik İlaçlarda plazma kan Düzeyi Ölçerek Kişiye Özel Tedavi Konusunda Yeni Parametre Oluşturulması ve Sonuçların prognostik Biyogösterge Olarak Kullanımı, 2026.
 2. "GABRB3 geninde bulunan yanlış anlamlı SNP?lerin in silico analizi", 2024.
 3. Biyolojide Nanoteknoloji Uygulamaları, 2024.
 4. Biyolojide nanoteknoloji Uygulamaları (Nanobiyoteknoloji), 2024.
 5. Genotypical Analysis Project on personalized treatment for psychosis and for dependence on alcohol and other psychotropic substances., 2025.
 6. EU-PoTaRCh – a network for forest by-products charcoal, resin, tar, potash, 2026.
 7. Ketiapinin Uyku deprivasyonu ile indüklenen Şizofreni benzeri hayvan modelindeki Davranışsal Etkilerinin İncelenmesi, 2023.
 8. KETAMİN İLE İNDÜKLENEN ŞİZOFRENİ BENZERİ HAYVAN MODELİNDE KETİAPİNİN NÖRODAVRANIŞSAL ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI, 2024.
 9. Nöropsikiyatrik Hastalıklardan Olan Otizm ve Bipolar Bozukluk’ta genotip- fenotip ilişkisinin değerlendirilmesi, 2024.
 10. HEDEF ARKADAŞLIĞI PROJESİ, 2024.
 11. Cüce Cavendish'de Muz Çizgi Virüsüne karşı CRISPR/Cas9 uygulamaları ile muz bitkisinin etkinliğini ve direncini artırmaya yönelik araştırma, 2022.
 12. Bugdayın (Triticum vulgare), bugday cüce virüsü (WDV)'ne karsı direncini artırmak için CRISPR tabanlı modifikasyonların uygulanması, 2022.
 13. Buğdayın (Triticum vulgare), buğday cüce virüsü (WDV)’ne karşı direncini artırmak için CRISPR tabanlı modifikasyonların uygulanması, 2022.
 14. Nörogenetik Hastalık Vakalarında Tanıya Yönelik Genetik Yatkınlık Paneli Çalışması, 2022.
 15. Melaleuca alternifolia’nın Sitotoksisite ve NPY Gen Anlatımı Üzerine Etkisi, 0001.
 16. Melaleuca alternifolia’nın Sitotoksisite ve NPY Gen Anlatımı Üzerine Etkisi, 2021.
 17. Melaleuca alternifolia'nın Sitotoksisite ve NPY Gen Anlatımı Üzerine Etkisi, 2021.
 18. DNA Topoizomeraz IIβ’nın Nöroinflamasyondaki Rolünün Parkinson Hastalığı A53T α-Sinüklein Mutant Transgenik Fare Modelinde Araştırılması ve İlgili Moleküler Yolakların İn Vitro Aydınlatılması, 2023.
 19. Kumral Abdal Bilecikte Bilim Şenliğini Müjdeliyor, 2019.

Academic Activities > Congress - Conference Participation

 1. TBD-TBBA Akademi, 2024.
 2. 6th Global webinar on ALZHEIMER'S AND DEMENTIA, 2024.
 3. Tıbbi teknolojide Güncel yaklaşımlar, 2024.
 4. 6. Ulusal Uygulamalı Biyolojik Bilimler Kongresi, 2023.
 5. 12th Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, 2023.
 6. 12. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, 2023.
 7. International Brain and Biomedicines Conference (IBBC-2023), 2023.
 8. Resines et goudrons vegetaux de la Prehistoire a nos J'ours: des residus archeologiques a la valorisation des substances naturelles, 2022.
 9. 20. Ulusal Sinirbilim Kongresi, 2022.
 10. 20. Ulusal Sinirbilim Kongresi, 2022.
 11. The Sixth International Symposium on Pharmaceutical and Biomedical Sciences, 2022.
 12. 2. MBG Günleri kongresi, 2022.
 13. Sante humaine et animale dans le passe, 2021.
 14. MESMAP 7, 2021.
 15. Uluslararası Biyokimya Kongresi 2021, 2021.
 16. ÜÜ MBG Günleri, 2021.
 17. Bilimsenol Uluslararası İnovasyon ve Girişimcilik Zirvesi, 2021.
 18. COVID-19: Pandemic scenario and health challenges, 2020.
 19. 8th International molecular Biology and Biotechnology Congress, 2019.
 20. 8th International molecular Biology and Biotechnology Congress, 2019.
 21. 8th International molecular Biology and Biotechnology Congress, 2019.
 22. TBD Uluslararası Biyokimya Kongresi 2018 - 29. Ulusal Biyokimya Kongresi (26.10.2018 tarihinde kongre katılımı), 2019.
 23. 6th Balkan Congress of Microbiology, 2019.
 24. 8th Conference on Medicinal and Aromatic Plants of Southeast European Countries (8th CMAPSEEC), 2019.
 25. Alzheimer Sempozyumu, Üsküdar Üniversitesi, 2019.
 26. ATEMii Conference “Microbes and Ecosystems: The Universal Hidden Force, 2019.
 27. 13th Balkan Congress of Human Genetics, 2019.
 28. 13th Balkan Congress of Human Genetics, 2019.
 29. 17. Sinir Bilim Kongresi, 2019.
 30. TBD Uluslararası Biyokimya Kongresi 2018 - 29. Ulusal Biyokimya Kongresi, 2018.
 31. IV. International Congress on Applied Biological Sciences, 2018.
 32. IV. ICABS 2018, 2018.
 33. ICAPS 2018, 2018.
 34. ICAPS 2018, 2018.
 35. M.K., 2016.
 36. 1st PHARMACOGENOMICS İSTANBUL SUMMIT, 2015.
 37. 1st PHARMACOGENOMICS İSTANBUL SUMMIT, 2015.
 38. 1st PHARMACOGENOMICS İSTANBUL SUMMIT, 2015.
 39. 1st PHARMACOGENOMICS İSTANBUL SUMMIT, 2015.
 40. 1st PHARMACOGENOMICS İSTANBUL SUMMIT, 2015.
 41. 1st PHARMACOGENOMICS İSTANBUL SUMMIT, 2015.
 42. 1st PHARMACOGENOMICS İSTANBUL SUMMIT, 2015.
 43. 1st PHARMACOGENOMICS 16 İSTANBUL SUMMIT, 2015.
 44. ATEMii Conference “Microbes and Ecosystems: The Universal Hidden Force, 2014.
 45. 1st MEDITERRANEAN SYMPOSIUM on MEDICINAL and AROMATIC PLANTS, 2013.
 46. VI. International Symposiom on Ecology and Environmental Problems (ISEEP-2011), 2011.
 47. Medicinal and aromatic plants in genereting new values in 21st century, 2011.
 48. Medicinal and aromatic plants in genereting new values in 21st century, 2011.
 49. Medicinal and aromatic plants in genereting new values in 21st century, 2011.
 50. Medicinal and aromatic plants in genereting new values in 21st century, 2011.
 51. Medicinal and aromatic plants in genereting new values in 21st century, 2011.
 52. II. Uluslararsı çevre koruma sempozyumu, 2005.
 53. 14. Uluslararası Biyoteknoloji Kongresi, 2005.
 54. Uluslar arası Bor Sempozyumu, 2004.
 55. Uluslar arası Bor Sempozyumu, 2004.
 56. International Dairy Symposium, 2004.

Administrative Activities

 1. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Soruşturma Komisyonu, (2023 - Devam ediyor.)
 2. Bölüm Başkanlığı / Head of Department, Ortak Bölümler Başkanlığı, (2020 - Devam ediyor.)
 3. Kurul Başkanlığı / Head of Board, Pandemi Kurulu Başkanlığı, (2020 - Devam ediyor.)
 4. Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Engelli Öğrenci Birimi, (2020 - Devam ediyor.)
 5. Kurul Üyeliği / Board Member, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, (2020 - Devam ediyor.)
 6. Kurul Üyeliği / Board Member, Diğer Fakültelerde Kurul Üyeliği, (2020 - Devam ediyor.)
 7. Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club, Moleküler Biyoloji Genetik Kulubü, (2020 - Devam ediyor.)
 8. Çalışma Grubu Koordinatörlüğü / Coordinator of Research Group, Nörogenetik Çalışma Grubu, (2019 - Devam ediyor.)
 9. Yönetim / Management, Rektör Yardımcısı, (2018 - Devam ediyor.)
 10. Yönetim / Management, Enstitü Müdürü, (2018 - 2019)
 11. Koordinatör / Coordinator, ARGEYEP, (2018 - Devam ediyor.)
 12. Koordinatör / Coordinator, Bilim ve Fikir Festivali Koordinatörlüğü, (2018 - Devam ediyor.)
 13. Bölüm Başkanlığı / Head of Department, Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce), (2018 - 2022)
 14. Ana Bilim Başkanı / Head of Department, Moleküler Nörobilim, (2018 - Devam ediyor.)
 15. Merkez Müdürü / Head of Resarch Center, BİYOTEKMER, (2018 - Devam ediyor.)
 16. Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Uluslararası Öğrenciler Akademik Komisyon Başkanlığı (Fakülte/MYO/Enstitü), (2018 - Devam ediyor.)
 17. Çalışma Grubu Koordinatörlüğü / Coordinator of Research Group, İleri Hesaplamalı Biyomateryal ve Biyomedikal Uygulamaları, (2018 - Devam ediyor.)
 18. Kurul Üyeliği / Board Member, Enstitü Kurulu Üyeliği, (2018 - Devam ediyor.)
 19. Kurul Üyeliği / Board Member, Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği, (2018 - Devam ediyor.)
 20. Kurul Üyeliği / Board Member, Fakülte Kurulu Üyeliği, (2018 - Devam ediyor.)
 21. Kurul Üyeliği / Board Member, Deney Hayvanları Etik Kurulu Üyeliği, (2018 - Devam ediyor.)
 22. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Enstitü Disiplin Komisyonu, (2018 - 2019)
 23. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Fakülte Disiplin Komisyonu, (2018 - 2019)

Awards

 1. Diversity and Ecology of Myxomycetes from Kutahya and Konya (Turkey) with Four New Records başlıklı yayına, (TÜBİTAK-Ulakbim), 2019.
 2. Yılın Bilim adamı ödülü, (Nobel Bilim ve Araştırma Merkezi), 2023.

Scientific Memberships

 1. Tedavisel beyin Haritalama, biyolojik psikiyatri ve nöroteknoloji derneği 2023
 2. Asian Council of Science Editors 2021

Education and Training Activities

 1. İleri Moleküler Genetik, (Master / 2022-2023 Bahar)
 2. Seminer, (Master / 2022-2023 Bahar)
 3. Advanced Molecular Genetics, (Master / 2022-2023 Bahar)
 4. Seminar, (Master / 2022-2023 Bahar)
 5. Graduation Thesis, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Bahar)
 6. Molecular Genetics, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Bahar)
 7. General Biology II, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Bahar)
 8. Nanobiyoteknoloji, (Master / 2022-2023 Bahar)
 9. Enzimoloji, (Master / 2022-2023 Güz)
 10. Graduation Project, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)
 11. Current Developments in Molecular Biology, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)
 12. Plant Biology, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)
 13. Biyomoleküllerde Ayrıştırma ve Saflaştırma Teknikleri, (Master / 2022-2023 Güz)