Mesut KARAHAN, Ph.D

Associate Professor of Biochemistry

mesut.karahanuskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22 2410

ORCID ID: 0000-0002-8971-678X

Citation : 126 | h-index : 7 | i10-index : 4


Short CV

Assoc. Prof. Dr. Mesut KARAHAN was born in Istanbul in 1977 and is a graduate of Pertevniyal High School. He graduated from Yildiz Technical University, Faculty of Arts and Sciences Department of Chemistry in 1999. Between 2001 and 2012, Dr. Karahan worked in Yildiz Technical University. He got his master’s degree in 2002 at the same university with his study titled "Ternary Polymer-Metal-Protein Complex Structure Models".

read more

Education Status & Academic Titles

Supervised Graduate Theses

 • MAKİNE BAŞINDA UYGULAMALI VERİLEN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİM ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ, 2019.
 • Gıda sektöründe çalışanların iş kazalarına bakış açıları, 2019.
 • Bir un fabrikasında TS en 60079-10-2 standardına göre toz kaynaklı patlayıcı ortam değerlendirilmesinin yapılması ve bu standardın ilgili nfpa standartları ile karşılaştırılması, 2019.
 • Endüstriyel yangınlara müdahale faaliyetlerinde iş sağlığı ve güvenliği çözümleri, 2019.
 • Denim ağartma işlerinin teknolojik gelişmeler çerçevesinde çalışanlar üzerinde risklerinin azaltılması, 2019.
 • GIDA SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLARIN İŞ KAZALARINA BAKIŞ AÇILARI, 2019.
 • Oto sanayi sitelerinde iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları, 2019.
 • İnşaatta iş sağlığı ve güvenliği eğitim metotlarının incelenmesi, 2019.
 • Iso 14000 çevre yönetimine dair bir inceleme: İstanbul ili elektronik atık firmaları örneklemi, 2018.
 • Hazır yemek sektöründe çalışanlara yönelik iş sağlığı ve güvenliğine dair farkındalık araştırması, 2018.
 • Sağlık hizmetleri meslek yüksek okulu iş sağlığı ve güvenliği programı için eski ve yeni müfredat karşılaştırılması (Bir vakıf üniversitesi örneği), 2018.
 • Kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliğinin yönetim sistemleri ile bütünleştirilmesi, inşaat sektöründe uygulama ve karşılaştırma, 2017.
 • Dopamin D2 reseptör taq A1 allelinin uzun ve kısa mesafe koşucular üzerine etkisi, 2016.
 • İtfaiyede kişisel koruyucu donanımlar, 2016.
 • Veteriner hekimliğinde Brucella abortus hastalığına karşı immunojen olarak kullanılabilen sentetik peptid-polimer konjugatlarının sentezlenmesi ve yapılarının incelenmesi, 2015.
 • Koruyucu yeni nesil peptid aşı modelleri: Viral kuduz hastalığı peptidlerinin çeşitli adjuvantlarla biyokonjugatlarının geliştirilmesi, 2015.

Academic Activities > Publications

(ISI Web of Science Core Collection *) Toplam: 18

Effect of Dopamine D2 Receptor TAQ A1 Allele on Sprinter and Endurance Athlete.

world Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Sport and Health Sciences (2018)

Academic Activities > Publications

(Other Scientific Publications) Toplam: 11

Antitumor activity of polyelectrolytes-metal complexes

Romanian Biotechnological Letters (2013)

Polyelectrolytes And Ist Biological Properties

Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences (2012)

Academic Activities > Book - Book Chapter

 • New Generation Peptide-Based Vaccine Prototype, 2019.

Academic Activities > Congress - Conference Participation

 • ICINSE 2019, 2019.
 • 1st PHARMACOGENOMICS İSTANBUL SUMMIT, 2015.
 • 1st PHARMACOGENOMICS İSTANBUL SUMMIT, 2015.
 • 1st PHARMACOGENOMICS İSTANBUL SUMMIT, 2015.
 • 1st PHARMACOGENOMICS İSTANBUL SUMMIT, 2015.
 • 1st PHARMACOGENOMICS İSTANBUL SUMMIT, 2015.
 • 1st PHARMACOGENOMICS İSTANBUL SUMMIT, 2015.
 • 1st PHARMACOGENOMICS 16 İSTANBUL SUMMIT, 2015.

Administrative Activities

 • Yönetim, SHMYO Müdürü 2020.
 • Yönetim, Enstitü Müdürü 2020.
 • Bölüm Başkanlığı, Beslenme ve Diyetetik 2020.
 • Direktör, Teknoloji Transfer Ofisi 2020.
 • Kurul Üyeliği, Fakülte Kurulu Üyeliği 2020.
 • Öğrenci Danışmanlığı, 41 veya üzeri Öğrenci Danışmanlığı 2020.
 • Kurul Üyeliği, Deney Hayvanları Etik Kurulu Üyeliği 2020.
 • Kurul Üyeliği, Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurul Üyeliği 2020.

Education and Training Activities

 • Biyokimya, (lisans) Güz.
 • Biyokimya, (lisans) Güz.
 • Biyokimya, (lisans) Güz.
 • Biyomalzemeler ve İmplant Uygulamaları, (lisans) Güz.
 • Biyoteknoloji, (lisans) Güz.
 • Temel Biyoloji, (lisans) Güz.
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Bilim Etiği, (lisansustu) Güz.
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Bilim Etiği, (lisansustu) Güz.
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Bilim Etiği, (lisansustu) Güz.
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Bilim Etiği, (lisansustu) Güz.
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Bilim Etiği, (lisansustu) Güz.
 • Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Akademik Etik, (lisansustu) Güz.
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Bilim Etiği, (lisansustu) Güz.
 • Seminer I, (lisans) Güz.
 • Uygulamalı Alan Araştırması I, (lisans) Güz.
 • Beslenme Biyokimyası I, (lisans) Güz.
 • Araştırma ve Rapor Yazma Teknikleri, (onlisans) Bahar.
 • Sağlıkta Araştırma Yöntemleri ve Epidemiyoloji, (lisans) Bahar.
 • Sosyal Sorumluluk Projesi, (onlisans) Bahar.
 • Sosyal Sorumluluk Projesi, (onlisans) Bahar.
 • Meslek Etiği, (onlisans) Bahar.
 • Biyokimya I, (lisans) Bahar.
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Bilim Etiği, (lisansustu) Bahar.
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Bilim Etiği, (lisansustu) Bahar.
 • Biyomalzemeler, (lisansustu) Bahar.
 • Protein Mühendisliği ve Sentetik Aşılar, (lisans) Bahar.
 • Biyopolimerler, (lisans) Bahar.
 • Biyokimya, (onlisans) Bahar.
 • Biyomedikal Teknolojisine Giriş, (onlisans) Güz.
 • Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Araştırma Yayın Etiği, (lisansustu) Güz.
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Bilim Etiği, (lisansustu) Güz.
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Bilim Etiği, (lisansustu) Güz.
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Bilim Etiği, (lisansustu) Güz.
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Bilim Etiği, (lisansustu) Güz.
 • Genel Kimya, (onlisans) Güz.
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik, (lisansustu) Güz.
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri, (lisansustu) Güz.
 • Araştırma ve Yayın, (lisansustu) Güz.
 • Hayvan Deneyleri Temel Prensipleri, (lisans) Güz.
 • Hayvan Deneyleri Temel Prensipleri, (lisans) Güz.
 • Biyomedikal Cihazlar, (lisans) Güz.
 • Biyokimya, (onlisans) Güz.
 • Biyokimya, (onlisans) Güz.
 • Biyokimya, (onlisans) Güz.
 • Sosyal Hizmette Araştırma Yöntemleri, (lisans) Bahar.
 • Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Araştırma Yayın Etiği, (lisansustu) Bahar.
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Bilim Etiği, (lisansustu) Bahar.
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Bilim Etiği, (lisansustu) Bahar.
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Bilim Etiği, (lisansustu) Bahar.
 • Seminer, (lisansustu) Bahar.
 • Seminer, (lisansustu) Bahar.
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik, (lisansustu) Bahar.
 • Sağlık Bilimlerinde İleri Araştırma Teknikleri, (doktora) Bahar.
 • Protein Mühendisliği ve Sentetik Aşılar, (lisans) Bahar.
 • Biyomedikal Cihazlar, (lisans) Bahar.
 • Biyomühendislik Laboratuvarı II, (lisans) Bahar.
 • Biyokimyada Temel Konular, (lisansustu) Güz.
 • Biyokimyada Temel Konular, (lisansustu) Güz.
 • Biyokimya I, (lisans) Güz.
 • Genel Kimya I, (lisans) Güz.
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Bilim Etiği, (lisansustu) Güz.
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Bilim Etiği, (lisansustu) Güz.
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Bilim Etiği, (lisansustu) Güz.
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Bilim Etiği, (lisansustu) Güz.
 • Seminer, (lisansustu) Güz.
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik, (lisansustu) Güz.
 • İmmunoloji, (lisans) Güz.
 • Biyomühendislik Laboratuvarı I, (lisans) Güz.

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index