Öğr.Gör. Mehmet ALKAN

MDBF / Kimya Mühendisliği (İngilizce)

mehmet.alkanuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222

Kısa Özgeçmiş

Mehmet Alkan, Yüksek Mühendis İlk, orta eğitimini Sarıkamış’ta  lise eğitimini Erzurum da Erzurum Lisesinde tamamladı. 1972 de Erzurum Lisesinden mezun olduktan sonra K.T.Ü Kimya Mühendisliğine girdi ve 1976 yılında iyi derece ile mezun oldu.1980-1981 yılında Boğaziçi Üniversitesinde hazırlık okuluna devam etti.1997 yılında İTÜ Kimya –Metalürji Fakültesi-Malzeme bölümünden yüksek lisansını tamamlayarak yüksek mühendis unvanını aldı. İngilizce ileri düzeyde, Fransızca orta düzeyde ve Rusça iyi derecede bilmektedir. 
Sanayide iş hayatına Türkiye’ nin en büyük kuruluşu  olan 11.Milyon ton ham petrol işleme kapasitesine sahip İzmir Rafinerisinde –Kasım 1976 yılında İnspection servisinde rafineri kontrol mühendisi olarak işe  başlamış ve1982 yılına kadar bu görevde bulunmuştur.1982 yılından 1984 yılı Haziran ayına kadar rafinerinin en  önemli ünitesi Platformer(benzin ünitesinde)işletme mühendisi olarak görev yapmıştır.
1984 yılından aynı kuruluşa bağlı  montaj  halinde olan Kırıkkale Rafinerisine tayin edilmiştir. Rafinerinin montaj aşamasında Enerji Kuvvet Santralını devreye almakla görevlendirilmiş ve bu ünitelerin montaj ve devreye alma işlemleri esnasında rafineri dizayn ve yapımını üstlenen Romen firması ile birlikte Romanya da 1986 yılından kuvvet santrali eğitimini almış ve aynı kompleksin 1987  yılıda enerji başmühendisi olmuştur.1988 yılında petrol hareketleri başmühendisi olmuştur.1991 yılında şirkette yardımcı tesisler işletme müdürü olmuştur.1992 yılı sonunda paralel görevde rafineri proses üniteleri işletme müdürü olmuştur. 26 Eylül 9993 yılında Türkiye nin ilk Hydrocracker ünitesini Japon –JGC firma siyle devreye almıştur.1994 yılında Rafineri müdür yardımcısı ve 1997 yılında Kırıkkale  rafineri müdürü olmuştur.
Aynı yılın sonunda İzmir Rafinerisine Rafineri müdür yardımcısı olarak tayin edilmiştir. Türkiye nin ilk Dizel Hydrotreated Ünitesi  Kore firması GS ile beraber üretime alınmış ve ilk düşük kükürtlü dizel üretiminin Türkiye de üretiminin gerçekleşmesini  sağlamıştır.2007 yılı Şubat ayında TÜPRAŞ Genel Müdürlüğüne Enerji Optimizasyon Müdürü olarak tayin olmuştur. Bu görevde 4 rafinerin enerji ve proses ünitelerinde çok önemli enerji  tasarruf projeler yapılmıştır. 
2006-2013 yılları arasında 13 proses ünitesinde ürün, enerji ve yakıt tasarrufuna yönelik fizibilite ve detay mühendislik iprojeler yapıldı.
Türkiyenin 2007 -2013 yıllar arasında Enerji Bakanlığının düzelmediği Enerji Verimliliği Projelerinde  6 yılda tüm birincilik derecelerinin alınmasında öncü rol almıştır  ve  15 Şubat 2013 tarihinde TÜPRAŞ’tan üst düzey yönetici olarak emekli olmuştur..20 Şubat 2013 -2015 yıllarında  yurtdışında Türkmenistan da “DELAYED COCKER VE PROPAN DEASPHLATİNG” ümitlerinin projelendirme, montaj ve devreye alma dan sorumlu –EPC proje direktörü olarak görev almıştır.
2016-2018 yıllarında  Türkmenistan da Türkmenbaşı Rafinerisinde  5 Milyon ton/yıl kapasiteli otomatik vagon dolum ünitesinin “EPC” Proje Direktörü olarak Almanya nın Scherzer firması ile bu önemli ünitenin projelendirme ,montaj ve devreye alam görevinde bulunmuştur.
2009 yılında Türkiye’nin en büyük iki rafinerisi İzmir ve İzmit Rafinerilerinde  enerji optimizasyon programları kullanılarak rafinerilerin enerji gereksinimleri ,enerji izleme ve optimizayon  programları ile tüketilen  enerjinin verimli kullanılması sağlanmıştır.
2010-2012 yıllarında Pinch programı kullanılarak  Ham petrol ve vakum üniteleri arasında  heat integrasyon yapılması sağlanmıştır.PTQ dergisi 2010 yılı Ekim ayında bu çalişmanın uluslararası düzeyde olan makale yayınlanmıştır.
2010-2012 yılları arasında ham petrol ünitesi “stabilizör kolun” şarjını “yakıt  olarak yılda 10..000 ton/ yıl fuel oil “ kullanan proses fırını  servis dışı edilmiş ve yerine sıcak dizel akımının ısısı  ile bir eşanjör vasıtasiyle bu görev yerine getirilmiştir.
Tütkiye de sanyiide de  ilk defa 380 V alçak gerilim yerine 690 V kullanılarak yapılacak yatırımda hem maliyet düşmesine ve  hem de  işletme maliyetinin düşmesi sağlanmıştır.
Pistonlu kompressörler,s santrifüj pompalar ve diğer ana ekipmanlarda son teknolojik uygulamalar yapılarak enerji verimliliğinde çok önemli sonuçlar alınmıştır.
Ekim 2021 tarihinden itibaren Üsküdar Üniversitesi Kimya Mühendisliğinde öğretim üyeliğine başlamıştır.

Devamı