Meftun AKGÜN, Ph.D

Assistant Professor

meftun.akgunuskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22 5094

ORCID ID: 0000-0002-9839-2203

Citation : 187 | h-index : 6 | i10-index : 4


Research Fields

surgery, intensive care, emergency, complementary therapies, GIS surgery

UN Sustainable Development Goal Labels Matching with Research Fields

3 4

Short CV

Asst. Prof. Dr. Meftun Akgün was born in İstanbul in 1967. She graduated from Ahmet Rıfat Canayakın High School, Nursing College of Marmara University (1988) and Florence Nightingale Nursing College of Istanbul University (1992). She’s worked as a nurse and supervisor nurse at Marmara University Hospital surgery services, intensive care unit for 9 years. She’s worked as a research assistant in Nursing College of Marmara University for 11 years and in the Department of Nursing of Marmara University Faculty of Health Science for 5 years, as a lecturer in Marmara Univesity Faculty of Health Science the Department of Nursing for a year. She studied for master (1998) and doctorate (2007) degree in Marmara University Institute of Health Science, Surgical Nursing. She is working as an assistant professor at Uskudar University since 2014.

read more

Education Status & Academic Titles

Supervised Graduate Theses

 1. ARİTMİ KLİNİĞİNDE TEDAVİ GÖREN HASTALARDA FLEBİT GELİŞME DURUMU VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ, 2022.
 2. YOĞUM BAKIMDA NAZOGASTRİK TÜP İLE BESLENEN HASTALARA UYGULANAN ABDOMİNAL AROMATERAPİ MASAJININ GASTROİNTESTİNAL SEMPTOMLARA ETKİSİ, 2020.
 3. HEMŞİRELERİN KAN TRANSFÜZYONUNA İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYİ VE UYGULAMA BASAMAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ, 2020.
 4. Ankilozan spondilit hastalarında ağrı düzeyi ve ağrı ile baş etmede kullandıkları yöntemlerin belirlenmesi, 2019.
 5. YAŞLILARDA AROMATERAPİ MASAJININ UYKU KALİTESİ VE UYKULULUK DÜZEYİNE ETKİSİ, 2019.
 6. Kemoterapi alan hastalarda periferal nöropatiye bağlı ağrı ile ilgili faktörlerin ve ağrının günlük yaşam aktiviteleriyle ilişkisinin belirlenmesi, 2017.

Academic Activities > Publications

(Other Scientific Publications) Toplam: 5

Academic Activities > Congress - Conference Participation

 1. İSPEC 7 th İNTERNATİONAL CONFERENCE ON MEDİCAL AND HEALTH SCİENCES, 2023.
 2. İSPEC 7th İNTERNATİONAL CONRERENCE ON MEDİCAL AND HEALTH SCİENCES, 2023.
 3. 2. Uluslararası Sağlık Araştırmaları Kongresi, 2022.
 4. 2. Uluslararası Sağlık Araştırmaları Kongresi (ICOHER`22), 2022.
 5. Maltepe University International Student Congress-, 2022.
 6. 4. Uluslararası 12. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 2022.
 7. I. Uluslararası Hemşirelik Eğitiminde Program Geliştirme Kongresi, 2021.
 8. HEMŞİRELİK EĞİTİMİNİN GELECEĞİ SEMPOZYUMU 3, 2021.
 9. 4th INTERNATIONAL NEW YORK CONFERENCE ON EVOLVING TRENDS IN INTERDISCIPLINARY RESEARCH & PRACTICES, 2021.
 10. 2.uluslararası iç hastalıkları hemşireliği kongresi, 2020.
 11. EUROASIA CONGRESS ON SCIENTIFIC RESEARCHES AND RECENT TRENDS-VII, 2020.
 12. 6. Uluslararası 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 2019.

Administrative Activities

 1. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 71-80 Öğrenci Danışmanlığı, (2021 - Devam ediyor.)
 2. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Hemşirelik Araştırma ve Uygulamalarını Geliştirme Çalışma Grubu, (2021 - Devam ediyor.)
 3. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, Hemşirelik Eğitimini Geliştirme Çalışma Grubu, (2021 - Devam ediyor.)
 4. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Eğitim Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2020 - Devam ediyor.)
 5. Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Mezuniyet Komisyonu Başkanı (Üniversite), (2020 - Devam ediyor.)
 6. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Akademik Çalışmalar ve Süreçler Komisyonu, (2020 - Devam ediyor.)

Education and Training Activities

 1. Semptom Yönetimi, (Master / 2022-2023 Bahar)
 2. Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Bahar)
 3. Sağlık Durumunda Bozulma ve Bakım I, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Bahar)
 4. İlk Yardım ve Acil Bakım, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)
 5. Sağlığın Değerlendirmesi, (Master / 2022-2023 Güz)
 6. Mezuniyet Projesi (Proje), (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)
 7. Sağlık Durumunda Bozulma ve Bakım III, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)