Doç.Dr. Kaan YILANCIOĞLU

BABE - Müdür Yrd. / Biyogüvenlik Anabilim Dalı Başkanı

kaan.yilanciogluuskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22 2426

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-0740-5580

Citation : 613 | h-index : 10 | i10-index : 11


Araştırma Alanları

Adli Bilimler, Biyo-enformatik, Genetik, Mikrobiyoloji, Moleküler Biyoloji, Moleküler Genetik

Kısa Özgeçmiş

İstanbul’ da doğdu. İstanbul Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümünde yükseköğrenimine başladı. Sonrasında, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Biyolojik Bilimler bölümünde yükseköğrenimine devam etti. Lisans eğitimi sırasında, Academy of Sciences of the Czech Republic, Yeditepe Üniversitesi, Çapa Tıp Fakültesi’nde araştırmalara katıldı. Almanya, Charité Tıp Fakültesi, Uluslararası Moleküler Tıp yüksek lisans programından kabul aldı, Sabancı Üniversitesi Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyomühendislik Bölümünde tam burslu olarak yüksek lisansa başladı. Kolon kanseri hücrelerinde, özgün kemoterapötik moleküllerin indüklediği apoptotik hücre sinyal yolakları üzerine yaptığı yüksek lisans tezi ile eğitiminden başarı ile mezun oldu. Doktora eğitimini Sabancı Üniversitesi’nde biyoteknoloji alanında geri dönüşümlü, sürdürülebilir enerji kaynağı üretimi için mikroorganizmaların genetik, fizyolojik ve biyoteknolojik açıdan değerlendirilmesi isimli tez ile bitirdi. Doktora eğitimi sırasında Toronto Üniversitesin’de ilaç etkileşimleri ve çoklu ilaç dirençli bakteriler üzerine çalışmalar yürüttü, bu alanda yayımlanmış bilimsel makalelerinin yanı sıra kanser biyolojisi, moleküler filogenetik ve biyoçeşitlilik alanında da yayınlanmış bilimsel çalışmaları bulunmaktadır. Doktora sonrasında, Harvard Tıp Fakültesi ve Tufts Üniversitesi’nde doktora sonrası araştırmalarda bulundu. Üsküdar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı ve Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevi yaptı. Halen Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcılığı ve Kimya-Biyoloji Mühendisliği Bölüm Başkanlığı görevini yürüten Yılancıoğlu, 2020 yılında Doçent unvanını almıştır.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Yönetilen Lisansüstü Tezleri

 • ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİLERİNİN OYUN BAĞIMLILIĞI İLE ANKSİYETE VE EMPATİK EĞİLİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ; SANCAKTEPE ÖRNEĞİ, 2019.
 • 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNDE MOBİL CİHAZ KULLANIMI VE ANNELERİN ÇOCUKLARININ MOBİL CİHAZ KULLANIMINI KONTROLÜNÜN ÇOCUKLARIN DAVRANIŞLARI ÜZERİNE ETKİSİ, 2019.
 • Evli Çiftlerdeki Bağlanma Stillerinin Sosyal Medya Kullanımı ve İlişki Doyumu Arasındaki Bağlantının İncelenmesi, 2019.
 • ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE İNTERNET BAĞIMLILIĞININ ŞİDDETE YÖNELİK TUTUM VE İLETİŞİM BECERİLERİ İLE İLİŞKİSİ, 2019.
 • Psikolojik açıdan cinsellik, cinsiyet rolleri ve özsaygının incelenmesi, 2018.
 • Üniversite öğrencilerinde internet ve sosyal medya bağımlılığı ile depresyon düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi, 2018.
 • Üniversite öğrencilerinin ilişki doyumu ve bağlanma stilleri arasındaki bağlantı, 2018.
 • Yetişkin bireylerde eşbağımlılık, bağlanma ve aleksitimi arasındaki ilişkinin incelenmesi, 2018.
 • Algılanan ana baba tutumlarının duygusal empati üzerindeki etkisinin incelenmesi, 2018.
 • Değerli ve yarı değerli süstaşları ve mücevherlerde sahte ve ayıplı ürünlerin ayırt edilmesinin hukuksal yönden önemi ve adli gemoloji, 2018.
 • Yetişkin bireylerde algılanan duygusal istismar duygusal istismar düzeyleri ile benlik saygısı arasındaki ilişki, 2018.
 • Dna'dan yüz morfolojisi tayininde enpp1,ghr,fgfr1 gen snp'lerinin optimizasyonu, 2018.
 • Ten rengi tayininde slc45a2 gen polimorfizmi, 2018.
 • Ten rengi tayininde Asıp gen polimorfizmi, 2018.

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(ISI Web of Science Core Collection *) Toplam: 17

Target Independent Prediction of Drug Synergies Using Only Drug Lipophilicity

Journal of Chemical Information and Modeling (2014)

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 9

Akademik Faaliyetler > Kitap - Kitap Bölümü

 • Hücre altı düzeyde protein sentezi, hücre iskeleti oluşumu ve fonksiyonel özellikleri (Fonksiyonun Cerrahi Anatomisi), 2018.

Projeler > Projeler

 • HIV HIZLI TANI KİTİ, 2021.
 • Euphorbia myrsinites'den elde edilen özüt ekstresinin antibakterşyel etkisinin araştırılması, hücre içi sinyal yolaklarının incelenmesi ve sinerjik antibiyotik etkileşimin araştırılması, 2020.
 • Hedef Gelecek Projesi, 2019.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 • 10th International Multidisciplinary Conference on Economics, Business, Technology and Social Sciences, 2022.
 • 2nd International Aquatic Biotechnology Symposium, 2021.
 • 2021 Annual Scientific Meeting, 2021.
 • 2021 AAFS Annual Scientific Meeting, 2021.
 • 2021 AAFS Annual Scientific Meeting, 2021.
 • 2021AAFS Annual Scientific Meeting, 2021.
 • AAFS 73rd Annual Scientific Meeting, 2021.
 • AAFS 73rd Annual Scientific Meeting, 2021.
 • 3. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, 2021.
 • 2. Kubiyogen Bilim Kongresi, 2021.
 • İTÜ Uluslararası Moleküler Biyoloji ve Genetik Öğrenci Kongresi, 2020.
 • 70th Annual Meeting of American Academy of Forensic Sciences (AAFS), 2019.
 • 71. American Academy of Forensic Science Meeting, 2019.
 • 71 American Academy of Forensic Science, 2019.
 • 71ST AAFS (AMERICAN ACADEMY OF FORENSIC SCIENCES) ANNUAL SCIENTIFIC MEETING, 2019.
 • 71ST AAFS (AMERICAN ACADEMY OF FORENSIC SCIENCES) ANNUAL SCIENTIFIC MEETING, 2019.
 • 5th Annual Conference on Stroke and Neurological Disorders, 2018.
 • 5th International Conference on Innovation in Science and Technology, 2018.
 • İVEK Biyoteknoloji Kongresi (İVEK BİO 2018), 2018.
 • 18th European Congress on Biotechnology, 2018.
 • TBD Uluslararası Biyokimya Kongresi - 2018, 2018.
 • 49th International Symposium on Essential Oils, ISEO2018, 2018.
 • 9th International Symposium on Essential Oils, ISEO2018, 2018.
 • 8th European Academy of Forensic Science, 2018.
 • 18th European Congress on Biotechnology, 2018.
 • Su Bilimlerinde Biyoteknoloji Çalıştayı, 2018.
 • Su Bilimlerinde Biyoteknoloji Çalıştayı, 2018.
 • 15. Adli Bilimler Kongresi, 2018.
 • AGÜ 3. Yaşam Bilimleri Kongresi, 2018.
 • 1st PHARMACOGENOMICS İSTANBUL SUMMIT, 2015.
 • 1st PHARMACOGENOMICS İSTANBUL SUMMIT, 2015.
 • 1st PHARMACOGENOMICS İSTANBUL SUMMIT, 2015.
 • 1st PHARMACOGENOMICS İSTANBUL SUMMIT, 2015.
 • 1st PHARMACOGENOMICS İSTANBUL SUMMIT, 2015.
 • 1st PHARMACOGENOMICS İSTANBUL SUMMIT, 2015.
 • 1st PHARMACOGENOMICS 16 İSTANBUL SUMMIT, 2015.

İdari Faaliyetler

 • Enstitü Müdür Yardımcısı / Deputy Head of Institute, Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü, (2020 - Devam ediyor.)
 • Ana Bilim Başkanı / Head of Department, Biyogüvenlik, (2020 - Devam ediyor.)
 • Merkez Müdürü / Head of Resarch Center, TRGENMER, (2020 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği, (2020 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Enstitü Kurulu Üyeliği, (2020 - Devam ediyor.)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Uygulama ve Araştırma Merkezi, (2020 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club, FOTOĞRAFÇILIK KULÜBÜ, (2020 - Devam ediyor.)
 • Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club, MÜZİK KULÜBÜ, (2020 - Devam ediyor.)
 • Enstitü Müdür Yardımcısı / Deputy Head of Institute, Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü, (2018 - 2019)
 • Dekan Yardımcısı / Vice Dean, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, (2018 - 2019)
 • Bölüm Başkanlığı / Head of Department, Kimya-Biyoloji Mühendisliği (İngilizce), (2018 - 2019)
 • Merkez Müdürü / Head of Resarch Center, TRGENMER, (2018 - 2019)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Fakülte Kurulu Üyeliği, (2018 - 2019)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Enstitü Kurulu Üyeliği, (2018 - 2019)
 • Kurul Üyeliği / Board Member, Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği, (2018 - 2019)
 • Komisyon Üyesi / Member of Commission, Kalite Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO), (2018 - 2019)

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 • Mezuniyet Tezi, (Lisans / 2021-2022 Bahar)
 • Postmortem Toksikoloji, (Yüksek Lisans / 2021-2022 Bahar)
 • Bitirme Projesi II, (Lisans / 2021-2022 Bahar)
 • Adli Bilimler Alan Uygulaması II, (Lisans / 2021-2022 Bahar)
 • Biyogüvenlik ve Biyoterör, (Lisans / 2021-2022 Bahar)
 • Proje, (Lisans / 2021-2022 Güz)
 • Bilimsel Araştırma ve Etik, (Yüksek Lisans / 2021-2022 Güz)
 • Adli Bilimlere Giriş-Kriminalistik, (Yüksek Lisans / 2021-2022 Güz)
 • Bilimsel Araştırma ve Akademik Yazım, (Doktora / 2021-2022 Güz)
 • Adli Bilimlere Giriş-Kriminalistik, (Doktora / 2021-2022 Güz)
 • Adli Bilimler ve Kriminalistik, (Yüksek Lisans / 2021-2022 Güz)
 • Adli Fotoğrafi ve Olay Yeri Dökümantasyonu, (Yüksek Lisans / 2021-2022 Güz)
 • Temel Adli Bilimler I, (Yüksek Lisans / 2021-2022 Güz)
 • Adli Bilimlerde Büyük Veri, (Lisans / 2021-2022 Güz)
 • Bitirme Projesi I, (Lisans / 2021-2022 Güz)
 • Klinik Çalışma, (Lisans / 2021-2022 Güz)
 • Adli Bilimler Alan Uygulaması I, (Lisans / 2021-2022 Güz)
 • Olay Yeri İnceleme, (Lisans / 2021-2022 Güz)
 • Kriminalistik I, (Lisans / 2021-2022 Güz)
 • Kriminalistik I, (Lisans / 2021-2022 Güz)
 • Biyogüvenlik ve Biyoterör, (Lisans / 2021-2022 Güz)
 • Fen Bilimlerinde Bilimsel Araştırma ve Etik, (Yüksek Lisans / 2021-2022 Güz)
 • Sosyal Bilimlerde Bilimsel Araştırma ve Etik, (Yüksek Lisans / 2021-2022 Güz)

BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedef Etiketleri

3

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index