Kaan YILANCIOĞLU, Ph.D

Associate Professor

kaan.yilanciogluuskudar.edu.tr

(0216) 400 22 22 2426

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0740-5580

Citation : 729 | h-index : 11 | i10-index : 11

: 166
: 0

UN Sustainable Development Goal Labels Matching with Research Fields

3 6 16

Short CV

He was born in Istanbul. He started his higher education at Istanbul University, Department of Chemical Engineering. Afterwards, he continued his higher education at Istanbul University Cerrahpaşa Faculty of Medicine, Department of Medical Biological Sciences. During his undergraduate education, he participated in research at the Academy of Sciences of the Czech Republic, Yeditepe University, Çapa Faculty of Medicine. He was accepted to the International Molecular Medicine master's program at Charité Faculty of Medicine, Germany, and started his master's degree at the Department of Molecular Biology, Genetics and Bioengineering at Sabancı University with a full scholarship.He successfully graduated from his education with his master's thesis on apoptotic cell signaling pathways induced by specific chemotherapeutic molecules in colon cancer cells. He completed his doctorate at Sabancı University with a thesis on the genetic, physiological and biotechnological evaluation of microorganisms for the production of recyclable and sustainable energy sources in the field of biotechnology. During his doctorate education, he conducted studies on drug interactions and multi-drug-resistant bacteria at the University of Toronto. He has scientific studies published in the field of cancer biology, molecular phylogenetics and biodiversity, as well as scientific articles published in this field. After his doctorate, he did postdoctoral research at Harvard Medical School and Tufts University. He worked as Üsküdar University Health Services Vocational School Deputy Director and Deputy Dean of Engineering and Natural Sciences Faculty. Yılancıoğlu, who is still the Deputy Director of the Addiction and Forensic Sciences Institute and the Head of the Department of Chemical-Biological Engineering, received the title of Associate Professor in 2020.
Fluent in English, Dr. Yılancıoğlu continues his scientific studies in the fields of forensic sciences, forensic genetics, molecular biology, biotechnology, pharmacology (drug interactions), microbiology (multi-drug resistant pathogenic microorganisms), molecular phylogenetics and biodiversity, cancer biology, systems biology.
In addition to his academic and scientific studies, he is one of the founding partners of SynVera Medicine R&D Medical Biotechnology company established in GOSB TEKNOPARK. Within this company, studies on synergistic drug combinations continue  to be carried out regarding patent studies and t scientific studies based on innovative and technology production in the medical field.

read more

Education Status & Academic Titles

Supervised Graduate Theses

 1. ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİLERİNİN OYUN BAĞIMLILIĞI İLE ANKSİYETE VE EMPATİK EĞİLİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ; SANCAKTEPE ÖRNEĞİ, 2019.
 2. 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNDE MOBİL CİHAZ KULLANIMI VE ANNELERİN ÇOCUKLARININ MOBİL CİHAZ KULLANIMINI KONTROLÜNÜN ÇOCUKLARIN DAVRANIŞLARI ÜZERİNE ETKİSİ, 2019.
 3. Evli Çiftlerdeki Bağlanma Stillerinin Sosyal Medya Kullanımı ve İlişki Doyumu Arasındaki Bağlantının İncelenmesi, 2019.
 4. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE İNTERNET BAĞIMLILIĞININ ŞİDDETE YÖNELİK TUTUM VE İLETİŞİM BECERİLERİ İLE İLİŞKİSİ, 2019.
 5. Psikolojik açıdan cinsellik, cinsiyet rolleri ve özsaygının incelenmesi, 2018.
 6. Üniversite öğrencilerinde internet ve sosyal medya bağımlılığı ile depresyon düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi, 2018.
 7. Üniversite öğrencilerinin ilişki doyumu ve bağlanma stilleri arasındaki bağlantı, 2018.
 8. Yetişkin bireylerde eşbağımlılık, bağlanma ve aleksitimi arasındaki ilişkinin incelenmesi, 2018.
 9. Algılanan ana baba tutumlarının duygusal empati üzerindeki etkisinin incelenmesi, 2018.
 10. Değerli ve yarı değerli süstaşları ve mücevherlerde sahte ve ayıplı ürünlerin ayırt edilmesinin hukuksal yönden önemi ve adli gemoloji, 2018.
 11. Yetişkin bireylerde algılanan duygusal istismar duygusal istismar düzeyleri ile benlik saygısı arasındaki ilişki, 2018.
 12. Dna'dan yüz morfolojisi tayininde enpp1,ghr,fgfr1 gen snp'lerinin optimizasyonu, 2018.
 13. Ten rengi tayininde slc45a2 gen polimorfizmi, 2018.
 14. Ten rengi tayininde Asıp gen polimorfizmi, 2018.

Academic Activities > Publications

(Scopus) Toplam: 19

Target Independent Prediction of Drug Synergies Using Only Drug Lipophilicity

Journal of Chemical Information and Modeling (2014)

Academic Activities > Publications

(Other Scientific Publications) Toplam: 9

Academic Activities > Book - Book Chapter

 1. Hücre altı düzeyde protein sentezi, hücre iskeleti oluşumu ve fonksiyonel özellikleri (Fonksiyonun Cerrahi Anatomisi), 2018.

Projects > Projects

 1. HIV HIZLI TANI KİTİ, 2021.
 2. Euphorbia myrsinites'den elde edilen özüt ekstresinin antibakterşyel etkisinin araştırılması, hücre içi sinyal yolaklarının incelenmesi ve sinerjik antibiyotik etkileşimin araştırılması, 2020.
 3. Hedef Gelecek Projesi, 2019.

Academic Activities > Congress - Conference Participation

 1. 10th International Multidisciplinary Conference on Economics, Business, Technology and Social Sciences, 2022.
 2. 2nd International Aquatic Biotechnology Symposium, 2021.
 3. 2021 Annual Scientific Meeting, 2021.
 4. 2021 AAFS Annual Scientific Meeting, 2021.
 5. 2021 AAFS Annual Scientific Meeting, 2021.
 6. 2021AAFS Annual Scientific Meeting, 2021.
 7. AAFS 73rd Annual Scientific Meeting, 2021.
 8. AAFS 73rd Annual Scientific Meeting, 2021.
 9. 3. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, 2021.
 10. 2. Kubiyogen Bilim Kongresi, 2021.
 11. İTÜ Uluslararası Moleküler Biyoloji ve Genetik Öğrenci Kongresi, 2020.
 12. 70th Annual Meeting of American Academy of Forensic Sciences (AAFS), 2019.
 13. 71. American Academy of Forensic Science Meeting, 2019.
 14. 71 American Academy of Forensic Science, 2019.
 15. 71ST AAFS (AMERICAN ACADEMY OF FORENSIC SCIENCES) ANNUAL SCIENTIFIC MEETING, 2019.
 16. 71ST AAFS (AMERICAN ACADEMY OF FORENSIC SCIENCES) ANNUAL SCIENTIFIC MEETING, 2019.
 17. 5th Annual Conference on Stroke and Neurological Disorders, 2018.
 18. 5th International Conference on Innovation in Science and Technology, 2018.
 19. İVEK Biyoteknoloji Kongresi (İVEK BİO 2018), 2018.
 20. 18th European Congress on Biotechnology, 2018.
 21. TBD Uluslararası Biyokimya Kongresi - 2018, 2018.
 22. 49th International Symposium on Essential Oils, ISEO2018, 2018.
 23. 9th International Symposium on Essential Oils, ISEO2018, 2018.
 24. 8th European Academy of Forensic Science, 2018.
 25. 18th European Congress on Biotechnology, 2018.
 26. Su Bilimlerinde Biyoteknoloji Çalıştayı, 2018.
 27. Su Bilimlerinde Biyoteknoloji Çalıştayı, 2018.
 28. 15. Adli Bilimler Kongresi, 2018.
 29. AGÜ 3. Yaşam Bilimleri Kongresi, 2018.
 30. 1st PHARMACOGENOMICS İSTANBUL SUMMIT, 2015.
 31. 1st PHARMACOGENOMICS İSTANBUL SUMMIT, 2015.
 32. 1st PHARMACOGENOMICS İSTANBUL SUMMIT, 2015.
 33. 1st PHARMACOGENOMICS İSTANBUL SUMMIT, 2015.
 34. 1st PHARMACOGENOMICS İSTANBUL SUMMIT, 2015.
 35. 1st PHARMACOGENOMICS İSTANBUL SUMMIT, 2015.
 36. 1st PHARMACOGENOMICS 16 İSTANBUL SUMMIT, 2015.

Administrative Activities

 1. Enstitü Müdür Yardımcısı / Deputy Head of Institute, Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü, (2020 - Devam ediyor.)
 2. Ana Bilim Başkanı / Head of Department, Biyogüvenlik, (2020 - Devam ediyor.)
 3. Merkez Müdürü / Head of Resarch Center, TRGENMER, (2020 - Devam ediyor.)
 4. Kurul Üyeliği / Board Member, Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği, (2020 - Devam ediyor.)
 5. Kurul Üyeliği / Board Member, Enstitü Kurulu Üyeliği, (2020 - Devam ediyor.)
 6. Kurul Üyeliği / Board Member, Uygulama ve Araştırma Merkezi, (2020 - Devam ediyor.)
 7. Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club, FOTOĞRAFÇILIK KULÜBÜ, (2020 - Devam ediyor.)
 8. Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club, MÜZİK KULÜBÜ, (2020 - Devam ediyor.)
 9. Enstitü Müdür Yardımcısı / Deputy Head of Institute, Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü, (2018 - 2019)
 10. Dekan Yardımcısı / Vice Dean, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, (2018 - 2019)
 11. Bölüm Başkanlığı / Head of Department, Kimya-Biyoloji Mühendisliği (İngilizce), (2018 - 2019)
 12. Merkez Müdürü / Head of Resarch Center, TRGENMER, (2018 - 2019)
 13. Kurul Üyeliği / Board Member, Fakülte Kurulu Üyeliği, (2018 - 2019)
 14. Kurul Üyeliği / Board Member, Enstitü Kurulu Üyeliği, (2018 - 2019)
 15. Kurul Üyeliği / Board Member, Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği, (2018 - 2019)
 16. Komisyon Üyesi / Member of Commission, Kalite Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO), (2018 - 2019)

Education and Training Activities

 1. Belge İnceleme, (Master / 2022-2023 Bahar)
 2. Bitirme Projesi II, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Bahar)
 3. Adli Bilimler Alan Uygulaması II, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Bahar)
 4. Adli Bilimlerde İstatistik, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Bahar)
 5. Adli Fotoğrafi ve Olay Yeri Dökümantasyonu, (Master / 2022-2023 Güz)
 6. Adli Bilimlerde Büyük Veri, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)
 7. Bitirme Projesi I, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)
 8. Adli Bilimler Alan Uygulaması I, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)
 9. Olay Yeri İnceleme, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)
 10. Biyogüvenlik ve Biyoterör, (Undergraduate Degree / 2022-2023 Güz)
 11. Fen Bilimlerinde Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Araştırma Etiği, (Master / 2022-2023 Güz)