Öğr.Gör. İnci KARAKAŞ

SHMYO / Çevre Sağlığı - Program Başkanı

inci.kahramanuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222

ORCID ID: 270308

Kısa Özgeçmiş

İnci Kahraman 1988 yılında Varna/Bulgaristan’da doğdu. Lise öğrenimini Manisa Fatih Anadolu Lisesinde bitirdikten sonra, 2007 yılında Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği bölümünde lisans eğitimine başlamıştır. 2012 yılında lisans eğitimini tamamlamış olup, 2013 yılında İstanbul Üniversitesi Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimine başlamıştır. Yüksek lisans eğitimi boyunca İstanbul Üniversitesi merkezli, bazı evreleri İstanbul Teknik ve Marmara Üniversitesinde gerçekleştirilen “Evsel Atıksuların Aerobik Granül Çamur Teknolojisi ile Yerinde Arıtımı” konulu TÜBİTAK projesinde araştırma asistanı olarak görev almıştır.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 • IV. Ulusal Sağlık Kuruluşları Çevre Yönetimi Sempozyumu, 2018.
 • Icontrends II.International Congress On New Trends In Science, Engineering And Technology, 2018.
 • “II. International Congress on New Trends in Science Engineering and Technology”, 2018.

İdari Faaliyetler

 • Öğrenci Danışmanlığı, 41 veya üzeri Öğrenci Danışmanlığı 2020.
 • Program Başkanlığı, Çevre Sağlığı 2020.

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 • Strerilizasyon, (onlisans) Güz.
 • Strerilizasyon, (onlisans) Güz.
 • Bitki ve Toprak Analizleri, (onlisans) Güz.
 • Su Analizleri, (onlisans) Güz.
 • Çevre Sağlığında Laboratuvar Uygulamaları, (onlisans) Güz.
 • Su Kalitesi ve Arıtımı, (onlisans) Güz.
 • Çevre Mikrobiyoloji, (onlisans) Güz.
 • Çevre Mikrobiyoloji, (onlisans) Güz.
 • İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği, (onlisans) Güz.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı, (onlisans) Bahar.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı, (onlisans) Bahar.
 • Toprak ve Su Kirliliği, (onlisans) Bahar.
 • Kalite Güvencesi ve Standartları, (onlisans) Bahar.
 • Toprak Bilgisi ve Kirliliği, (onlisans) Bahar.
 • Bitirme Projesi, (onlisans) Bahar.
 • Hava Kirliliği ve Kontrolü, (onlisans) Bahar.
 • İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği, (onlisans) Bahar.
 • Strerilizasyon, (onlisans) Güz.
 • Strerilizasyon, (onlisans) Güz.
 • Sterilizasyon Esasları ve Yöntemleri, (onlisans) Güz.
 • Sterilizasyon Esasları ve Yöntemleri, (onlisans) Güz.
 • Su Analizleri, (onlisans) Güz.
 • Bitki ve Toprak Analizleri, (onlisans) Güz.
 • Genel Biyoloji, (onlisans) Güz.
 • Su Kalitesi ve Arıtımı, (onlisans) Güz.
 • Çevre Mikrobiyoloji, (onlisans) Güz.
 • İtfaiye ve Kurtarma Araç Malzeme Bilgisi, (onlisans) Güz.
 • Çalışma Ortamında Biyolojik Etkenler, (onlisans) Bahar.
 • Çalışma Ortamında Biyolojik Etkenler, (onlisans) Bahar.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı, (onlisans) Bahar.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı, (onlisans) Bahar.
 • Hava Kirliliği ve Kontrolü, (onlisans) Bahar.
 • İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği, (onlisans) Bahar.
 • Strerilizasyon, (onlisans) Güz.
 • Strerilizasyon, (onlisans) Güz.
 • Sterilizasyon Esasları ve Yöntemleri, (onlisans) Güz.
 • Sterilizasyon Esasları ve Yöntemleri, (onlisans) Güz.
 • Meslek Etiği, (onlisans) Güz.
 • Genel Biyoloji, (onlisans) Güz.
 • Gıda Mikrobiyolojisi, (onlisans) Güz.
 • Genel Biyoloji, (onlisans) Güz.
 • Çevre Mikrobiyoloji, (onlisans) Güz.

* ISI Web of Science Core Collection

 • Science Citation Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Science Citation Index Expanded
 • Social Sciences Citation Index
 • Emerging Sources Citation Index