Dr.Öğr. Üyesi İnci KARAKAŞ

SHMYO / Çevre Sağlığı - Program Başkanı / Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Müdür Yardımcısı

inci.kahramanuskudar.edu.tr

(0216) 400 2222 5120

ORCID ID: 0000-0002-3590-3395

Citation : 100 | h-index : 3 | i10-index : 2

: 1
: 0

Araştırma Alanları

Atıksu Arıtımı, Biyolojik Arıtım, Membran Biyoreaktör, Aerobik Granül Çamur, Aktif Çamur Sistemleri

Araştırma Alanları İle Örtüşen BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedef Etiketleri

3 9 12

Kısa Özgeçmiş

İnci Kahraman 1988 yılında Varna/Bulgaristan’da doğdu. Lise öğrenimini Manisa Fatih Anadolu Lisesinde bitirdikten sonra, 2007 yılında Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği bölümünde lisans eğitimine başlamıştır. 2012 yılında lisans eğitimini tamamlamış olup, 2013 yılında İstanbul Üniversitesi Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimine başlamıştır. Yüksek lisans eğitimi boyunca İstanbul Üniversitesi merkezli, bazı evreleri İstanbul Teknik ve Marmara Üniversitesinde gerçekleştirilen “Evsel Atıksuların Aerobik Granül Çamur Teknolojisi ile Yerinde Arıtımı” konulu TÜBİTAK projesinde araştırma asistanı olarak görev almıştır.

Devamı

Öğrenim Durumu & Akademik Unvanlar

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Scopus) Toplam: 2

Akademik Faaliyetler > Yayınlar

(Diğer Bilimsel Yayınlar) Toplam: 4

Akademik Faaliyetler > Editörlük

 1. The Journal of Neurobehavioral Sciences, ISSN:2149-1909, 2020.

Akademik Faaliyetler > Kongre - Konferans Katılım

 1. IV. Ulusal Sağlık Kuruluşları Çevre Yönetimi Sempozyumu, 2018.
 2. IV. Ulusal Sağlık Kuruluşları Çevre Yönetimi Sempozyumu, 2018.
 3. Icontrends II.International Congress On New Trends In Science, Engineering And Technology, 2018.
 4. “II. International Congress on New Trends in Science Engineering and Technology”, 2018.
 5. 5. Ulusal Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu, 2017.
 6. 4th Water Research Conference:The Role of Water Technology Innovaition in the Blue Technology, 2017.
 7. 8th IWA Specialised Membrane Technology Conference & Exhibition for Water and Wastewater Treatment and Reuse, 2017.

İdari Faaliyetler

 1. Enstitü Müdür Yardımcısı / Deputy Head of Institute, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, (2023 - Devam ediyor.)
 2. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 100 -150 Öğrenci Danışmanlığı, (2021 - Devam ediyor.)
 3. Komisyon Başkanlığı / Head of Commission, Akademik Çalışmalar ve Süreçler Komisyonu Başkanlığı (Fakülte), (2021 - Devam ediyor.)
 4. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2020 - Devam ediyor.)
 5. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership, İş sağlığı ve Güvenliği Çalışma Grubu, (2020 - 2022)
 6. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser, 41-50 Öğrenci Danışmanlığı, (2019 - 2020)
 7. Program Başkanlığı / Head of Program, Çevre Sağlığı, (2018 - 2023)

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

 1. Toprak ve Su Kirliliği, (onlisans / 2022-2023 Bahar)
 2. Toprak ve Su Kirliliği, (onlisans / 2022-2023 Bahar)
 3. Toprak Bilgisi ve Kirliliği, (onlisans / 2022-2023 Bahar)
 4. Toprak Bilgisi ve Kirliliği, (onlisans / 2022-2023 Bahar)
 5. Hava Kirliliği ve Kontrolü, (onlisans / 2022-2023 Bahar)
 6. Hava Kirliliği ve Kontrolü, (onlisans / 2022-2023 Bahar)
 7. Sterilizasyon İlkeleri, (onlisans / 2022-2023 Bahar)
 8. Sterilizasyon İlkeleri, (onlisans / 2022-2023 Bahar)
 9. Bitki ve Toprak Analizleri, (onlisans / 2022-2023 Güz)
 10. Bitki ve Toprak Analizleri, (onlisans / 2022-2023 Güz)
 11. Su Kalitesi ve Arıtımı, (onlisans / 2022-2023 Güz)
 12. Su Kalitesi ve Arıtımı, (onlisans / 2022-2023 Güz)
 13. Çevre Mikrobiyoloji, (onlisans / 2022-2023 Güz)
 14. Çevre Mikrobiyoloji, (onlisans / 2022-2023 Güz)